Εισαγωγική παρουσίαση, Κεφάλαιο Ε', 25. «Καί είδεν ο Θεός ότι καλόν»: η δηµιουργία του κόσµου

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.