Θρησκευτικά (Α' Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Κεφάλαιο Δ΄: Ο λαός σε κρίση Η φωνή των Προφητών ως κραυγή αφύπνισης Παράρτημα Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Η ζωή μετά την επιστροφή
από τη Βαβυλώνια Αιχμαλωσία
έως τις παραμονές του ερχομού του Μεσσία

εικόνα
Τα χρόνια από την επιστροφή
έως την κατάκτηση της Παλαιστίνης από τους Ρωμαίους

Πρόκειται για μια περίοδο πέντε αιώνων, που αρχίζει το 538 π.Χ. με την επιστροφή των Ιουδαίων από τη βαβυλώνια αιχμαλωσία και τελειώνει το 63 π.Χ., όταν η Παλαιστίνη κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους. Τις πληροφορίες για τα γεγονότα αυτής της εποχής τις παίρνουμε από τα βιβλία Έσδρας Α' και Β , Νεεμίας και Μακκαβαίων Α', Β' και Γ.


Πώς τελείωσε η βαβυλώνια αιχμαλωσία;

Στα μέσα του 6ου αι. π.Χ. οι Πέρσες κατέλυσαν την αυτοκρατορία των Βαβυλωνίων. Για να διοικείται καλύτερα και πιο οργανωμένα το τεράστιο περσικό κράτος, οι πέρσες βασιλείς επέτρεπαν σε κάθε υποτελή λαό να ζει στη χώρα του με μια σχετική αυτονομία και να έχει τη δική του θρησκεία. Μ' αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να ελέγχουν καλύτερα το τεράστιο κράτος τους και να εισπράττουν ευκολότερα τους φόρους. Αυτός ήταν ο λόγος που οι Πέρσες επέτρεψαν στους Ιουδαίους να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ζωής των Ιουδαίων στη διάρκεια του 5ου και του 4ου αι. π.Χ.;

Η περσική κυριαρχία στη Μέση Ανατολή ήταν χαλαρή. Έτσι οι Ιουδαίοι κατόρθωσαν να οργανώσουν και πάλι το κράτος τους. Οι γερές βάσεις πάνω στις οποίες στηρίχτηκαν ήταν ο Ναός, η λατρεία του Θεού που γινόταν εκεί και ο Μωσαϊκός Νόμος. Αυτή την εποχή συγκέντρωσαν και κατέγραψαν τις παλιές θρησκευτικές παραδόσεις, που αποτέλεσαν τα πέντε πρώτα βιβλία (Πεντάτευχος).Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ζωής των Ιουδαίων στην ελληνιστική εποχή (3ος και 2ος αι. π.Χ.);

Με την κυριαρχία των Μακεδόνων στην Ανατολή η περσική αυτοκρατορία κατέρρευσε. Στα χρόνια του Μ. Αλέξανδρου Λήμμα σε Wikipedia οι Ιουδαίοι εξακολούθησαν να ζουν με σχετική αυτονομία.

Με το θάνατό του αρχίζει η ελληνιστική περίοδος Λήμμα σε Wikipedia * μια εποχή δηλαδή κατά την οποία ο ελληνικός πολιτισμός και τρόπος ζωής εξαπλώθηκε παντού και αναμίχθηκε με τα ανατολικά στοιχεία. Ένας νέος κοσμοπολίτικος*τρόπος ζωής κυριαρχούσε πια στη Μέση Ανατολή.

Οι Ιουδαίοι δέχθηκαν πολλές επιρροές από τους Έλληνες και άλλαξαν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο ζωής και σκέψης τους. Όταν όμως κάποιοι διάδοχοι του Μ. Αλεξάνδρου επιχείρησαν να τους εξελληνίσουν με βίαιο τρόπο, αντέδρασαν κι επαναστάτησαν. Ο ηρωικός ανταρτοπόλεμος που ακολούθησε είναι γνωστός ως Μακκαβαϊκή επανάσταση και οδήγησε στην ανεξαρτησία τους. Τελικά βέβαια κατακτήθηκαν κι αυτοί, όπως και όλη η γνωστή Οικουμένη, από τους Ρωμαίους.

Η εποχή αυτή μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, επειδή τότε διαμορφώνεται ο ιουδαϊκός κόσμος μέσα στον οποίο θα ζήσει και θα διδάξει ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό, στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα προσπαθήσουμε: α) να γνωρίσουμε τα γεγονότα, β) να αναγνωρίσουμε τα μεγάλα προβλήματα της εποχής, γ) να κατανοήσουμε με ποιον τρόπο προέκυψαν τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης.

Ιδιαίτερα θα ασχοληθούμε με τα τρία πρώτα κεφάλαια του πρώτου βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης, τη Γένεση, καθώς εδώ βρίσκουμε την απάντηση της Αγίας Γραφής στο πανάρχαιο και παντοτινό ερώτημα: «ποιος είναι ο σκοπός της ζωής των ανθρώπων;».

Εικόνα

εικόνα
Εικόνα
23. Επιστροφή από την αιχμαλωσία: η ιουδαϊκή κοινότητα ανασυγκροτείται
Αρχείο παρουσίασης

 

α) Ένα σωτήριο διάταγµα

Η αιχµαλωσία διήρκεσε 48 χρόνια. Έληξε όταν η ανίκητη Βαβυλώνα καταλήφθηκε από τον Κύρο, βασιλιά των Μήδων Λήμμα σε Wikipedia και των Περσών. Λήμμα σε Wikipedia Ο Κύρος Λήμμα σε Wikipedia εξέδωσε διάταγµα µε το οποίο επέτρεπε στους Ιουδαίους να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Δραστηριότητα

Εικόνα

Χιλιάδες κάτοικοι του Νότιου Βασιλείου (Ιουδαίοι), οργανωµένοι σε οµάδες πήραν τότε το δρόµο της επιστροφής ανυποµονώντας να ξαναδούν ή να γνωρίσουν τη γη των προγόνων τους. Σε µια τέτοια οµάδα αρχηγοί ήταν ο Ζοροβάβελ Λήμμα σε Wikipedia και ο Ιησούς...

Η χαρά της επιστροφής έµεινε για πάντα χαραγµένη στην καρδιά των Ιουδαίων. Πολλοί ψαλµοί της Παλαιάς ?ιαθήκης την τραγουδούν:
Όταν ο Κύριος µας έφερε απ' την αιχµαλωσία πίσω στη Σιών, ήταν σα να ζούσαµε ένα όνειρο.
Γέλιο πληµµύρισε το στόµα µας κι η γλώσσα µας έψαλλε ύµνους χαράς

Ψαλµ 125

 

β) Πρώτη φροντίδα των Ιουδαίων: η ανοικοδόµηση του Ναού τους

Μόλις έφτασαν στην ερηµωµένη Ιερουσαλήµ, το πρώτο που έκαναν ήταν να θεµελιώσουν το Ναό πάνω στα ερείπια του Ναού του Σολοµώντα. Όταν οι χτίστες έβαλαν τα θεµέλια του Ναού του Κυρίου, ήρθαν οι ιερείς µε τις στολές τους και τις σάλπιγγες και οι λευίτες*... µε τα κύµβαλα, για να υµνήσουν τον Κύριο… Έψαλαν ευχαριστώντας τον Κύριο… Πολλοί απ’ αυτούς που ήταν αρκετά ηλικιωµένοι και είχαν προλάβει τον πρώτο Ναό, έκλαιγαν δυνατά τώρα που έβλεπαν τον καινούριο Ναό να θεµελιώνεται. Οι άλλοι πανηγύριζαν µε αλαλαγµούς.

Όµως το έργο αργούσε να ολοκληρωθεί. Οι δυσκολίες ήταν πολλές. Ας µην ξεχνάµε ότι οι Ιουδαίοι βρήκαν τη γη κατεστραµµένη και τα σπίτια τους γκρεµισµένα. Επιπλέον είχαν να αντιµετωπίσουν και τις επιδροµές των γειτονικών λαών, αλλά και να πληρώνουν δυσβάστακτους φόρους στους Πέρσες. Σ’ αυτές τις δυσκολίες προστέθηκε και το πρόβληµα µε τους Σαµαρείτες. Σαµαρείτες λέγονταν οι κάτοικοι του πρώην Βορείου Βασιλείου, οι οποίοι είχαν στο µεταξύ αναµιχθεί µε ειδωλολατρικούς πληθυσµούς. Αυτό έκανε τους Ιουδαίους να τους θεωρούν «ακάθαρτους». Όταν, λοιπόν, οι Σαµαρείτες θέλησαν να βοηθήσουν στο κτίσιµο του Ναού, εκείνοι αρνήθηκαν τη βοήθειά τους. Τότε οι Σαµαρείτες τους συκοφάντησαν στους Πέρσες ότι δήθεν µε τα οικοδοµικά τους έργα οχύρωναν την Ιερουσαλήµ. Έτσι, µε απόφαση του πέρση µονάρχη η ανοικοδόµηση του Ναού σταµάτησε. Αργότερα, µε την καθοδήγηση του Ζο ροβάβελ το κτίσιµο ξανάρχισε. Τελικά το 515 π.Χ. έγιναν τα εγκαίνια του Ναού. Το µεγάλο όνειρο είχε πια πραγµατοποιηθεί!

 

Iουδαίοι της διασποράς
?εν επέστρεψαν όλοι οι Ιουδαίοι µετά το διάταγµα του Κύρου. Πολλοί εξακολουθούσαν να ζουν σε διάφορα µέρη της περσικής επικράτειας, στην Αίγυπτο, αλλά και σ’ όλη τη λεκάνη της Μεσογείου. Εκεί, οργανωµένοι σε κοινότητες διατήρησαν την ιουδαϊκή τους ταυτότητα. Παρέµεναν πιστοί στη θρησκεία των πατέρων τους και µελετούσαν µε ζήλο την παράδοσή τους. Οι Ιουδαίοι αυτών των κοινοτήτων ονοµάζονται Ιουδαίοι της Διασποράς. Δραστηριότητα
γ) Η κοινότητα οργανώνεται πολιτικά: ο Νεεμίας Λήμμα σε Wikipedia

Για αρκετά χρόνια ομάδες αιχμαλώτων κατέφθαναν από τη Βαβυλώνα. Επικεφαλής μιας τέτοιας ομάδας ήταν ο Νεεμίας, ένας ιουδαίος αξιωματούχος του Αρταξέρξη Α'. Η πρώτη φροντίδα του Νε-εμία ήταν να ανοικοδομήσει τα τείχη. Έτσι, η απροστάτευτη Ιερουσαλήμ ξανάγινε μια οχυρωμένη πόλη ικανή να αμύνεται στις εχθρικές επιδρομές. Στη συνέχεια προσπάθησε να οργανώσει πολιτικά την κοινότητα. Πρώτα πρώτα ανακούφισε τον ταλαιπωρημένο λαό. Οι πλούσιοι, που είχαν δανείσει χρήματα σε φτωχούς, θα έπρεπε όχι μόνο να μην τα ζητήσουν πίσω, αλλά και να επιστρέψουν στους φτωχούς τη γη που τους είχαν κατάσχει εξαιτίας των χρεών. Έπειτα φρόντισε να δίνουν οι Ιουδαίοι την εισφορά στο Ναό (δεκάτη) και να τηρούν την αργία του Σαββάτου. Σιγά σιγά η ζωή στην άγια πόλη άρχισε να κυλά ομαλά.

 

δ) Η κοινότητα οργανώνεται θρησκευτικά: ο Έσδρας

Την ίδια περίπου εποχή ήρθε στην Ιερουσαλήμ και ο ιερέας Έσδρας, που ήταν υπάλληλος στην περσική αυλή. Γνώριζε καλά το Νόμο του Θεού κι έβαλε στόχο να ρυθμίσει τη ζωή της ιουδαϊκής κοινότητας σύμφωνα μ' αυτόν. Πρώτη του φροντίδα ήταν να απαγορεύσει στους συμπατριώτες του να παντρεύονται με ειδωλολάτρες θεωρώντας ότι έτσι οι Ιουδαίοι διατηρούνταν θρησκευτικά καθαροί.

Στη συνέχεια φρόντισε να συγκεντρωθούν όλα τα θρησκευτικά κείμενα και να καταγραφούν. Σημαντικό μέρος απ' αυτά προερχόταν από την εποχή του Μωυσή. Αυτή την εποχή υπηρετούσαν στο Ναό πολλοί εκπαιδευμένοι γραφείς, οι οποίοι εργάστηκαν για να επιτευχθεί αυτό το σπουδαίο έργο. Από τις εργασίες αυτές προέκυψαν τα πέντε πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, όπως τα ξέρουμε σήμερα (= Πεντάτευχος). Με βάση αυτά ο Έσδρας οργάνωσε τη ζωή

Ο Νόμος των Ιουδαίων: Τορά Λήμμα σε Wikipedia
Η συλλογή των πέντε πρώτων βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης, που περιέχουν το Νόμο του Μωυσή, ονομάζονται από τους Ιουδαίους Τορά. Η λέξη σημαίνει «καθοδήγηση» που δόθηκε από το Θεό στους ανθρώπους για να ρυθμίζουν σύμφωνα μ' αυτήν τη σχέση τους μαζί του. Παρά την ονομασία «Νόμος», το έργο δεν αποτελείται αποκλειστικά από νομικές διατάξεις. Περιέχει επίσης πολλές αφηγήσεις και ιστορίες.
της κοινότητας. Στην Παλαιά Διαθήκη μάλιστα διαβάζουμε ότι ο λαός δεσμεύτηκε σε μια δημόσια τελετή να τηρεί το Νόμο του Θεού:

Ο Έσδρας έφερε το βιβλίο του Νόμου μπροστά στη συγκέντρωση, που αποτελείτο από άνδρες, γυναίκες και παιδιά... Κι από τότε που ανέτειλε ο ήλιος μέχρι το μεσημέρι ο Έσδρας τους διάβασε από το βιβλίο του Νόμου και όλος ο λαός άκουγε προσεκτικά. Ο κυβερνήτης Νεεμίας και ο Έσδρας ... καθώς και οι λευίτες* που εξηγούσαν το κείμενο είπαν στο λαό: «Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στον Κύριο το Θεό σας! Δεν είναι ώρα τώρα για κλάματα και πένθη», γιατί όλος ο λαός έκλαιγε ακούγοντας να διαβάζεται ο Νόμος. Ο Νεεμίας είπε ακόμα: «Πηγαίνετε στα σπίτια σας, φάτε από τα πιο εκλεκτά φαγητά, πιείτε γλυκό κρασί και στείλτε μερίδες σ' όποιον δεν έχει τίποτε να ετοιμάσει.». Έτσι όλοι πανηγύρισαν τη μεγάλη γιορτή... Εκπαιδευτικό παιχνίδι 
Άσκηση αυτοαξιολόγησης
 1. Σε συνεργασία με το διπλανό σας και βασιζόμενοι στο κείμενο της παρουσιάστε ένα φανταστικό διάλογο μεταξύ Ιουδαίων που επιστρέφουν στη χώρα τους. Γι
 2. α ποιο λόγο η πρώτη φροντίδα των Ιουδαίων ήταν να οικοδομήσουν το Ναό;
 3. Αικαιολογήστε τα μέτρα που πήρε ο Έσδρας για τη θρησκευτική καθαρότητα των Ιουδαίων.
 4. Περιγράψτε με φανταστικά παραδείγματα τα προβλήματα των \ουδαίων μετά την επιστροφή τους από τη Βαβυλώνα.
 5. Πώς επιβεβαιώνονται εδώ τα όσα μάθαμε για τη σύνθεση της Παλαιάς Διαθήκης στα εισαγωγικά μαθήματα;
 6. Τι θέση φαίνεται ότι έχει απ' εδώ κι εμπρός ο Νόμος στη ζωή των Ιουδαίων;
Εικόνα
Εικόνα

Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες

Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
 1. Οι Ιουδαίοι θεωρούσαν ότι τα λάθη που έγιναν στην εποχή των δύο βασιλείων, τους είχαν οδηγήσει στη βαβυλώνια αιχμαλωσία. Τι μέτρα πήραν - θρησκευτικά και πολιτικά - κατά τη μεταιχμαλωσιακή εποχή, ώστε να μην τα επαναλάβουν;
 2. Μερικοί πιστεύουν ότι όλη η Παλαιά Διαθήκη γράφηκε μεμιάς και σε μια συγκεκριμένη εποχή. Ύστερα από όσα μάθατε τι θα μπορούσατε να τους εξηγήσετε;
 3. Η αναχώρηση των Ιουδαίων από τη Βαβυλώνα παραλληλίζεται από κάποια κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης με την Έξοδο από την Αίγυπτο. Μπορείτε να εξηγήσετε γιατί;

Ελέγχω τι έμαθα
 1. Πότε και πώς τελείωσε η βαβυλώνια αιχμαλωσία;
 2. Ποιος οδήγησε τους Ιουδαίους πίσω στη χώρα τους;
 3. Περιγράψτε τα προβλήματα των Ιουδαίων όταν επέστρεψαν.
 4. Ποια ήταν η πρώτη φροντίδα των Ιουδαίων και γιατί;
 5. Τι είδους εμπόδια συνάντησαν;
 6. Ποιοι ήταν οι Σαμαρείτες;
 7. Γιατί οι Ιουδαίοι αρνήθηκαν τη βοήθειά τους;
 8. Ποιος οργάνωσε πολιτικά την κοινότητα;
 9. Ποια ήταν η πρώτη του φροντίδα και γιατί;
 10. Ποιος οργάνωσε θρησκευτικά την κοινότητα;
 11. Ποια ήταν τα μέτρα που πήρε και γιατί;
 12. Τι εννοούν οι Ισραηλίτες μιλώντας για «Τορά»;
 13. Μάθετε απ' έξω τα βιβλία της Πεντατεύχου; (βλ. σελ. 8 και 10)
 14. Πού βασίστηκε η ζωή της κοινότητας κατά τη μεταιχμαλω-σιακή εποχή;
 15. Τι ακριβώς εννοούμε όταν μιλάμε για «Ιουδαίους της διασποράς»;

Επιλέγω και πραγματοποιώ
 1. Σε συνεργασία με το φιλόλογό σας επεξεργαστείτε την ιδέα: «Η πορεία της σύνθεσης των ομηρικών επών και των δημοτικών τραγουδιών». Παράλληλα επεξεργαστείτε με το θεολόγο την «πορεία σύνθεσης της Παλαιάς Διαθήκης».
 2. Βρείτε με τη βοήθεια του φιλολόγου σας κείμενα που να αναφέρονται στο διωγμό των Ελλήνων της Μικράς Ασίας το 1922 (Μικρασιατική καταστροφή) και στην προτεραιότητα που έδιναν στο κτίσιμο του ναού τους στους τόπους που εγκαταστάθηκαν.
 3. Με τη βοήθεια του χρονολογίου του κεφαλαίου, βρείτε από το βιβλίο της Ιστορίας σας στοιχεία για τον 5ο αι. π.Χ. στην Ελλάδα (π.χ. περσικοί πόλεμοι, κλασική εποχή, λογοτεχνικά έργα, σπουδαία μνημεία, πολιτικοί θεσμοί).
Εικόνα

Εικόνα
24. Ο Νόμος στο κέντρο της ζωής των Ιουδαίων
Αρχείο παρουσίασης

 

 

 

Στα χρόνια που ακολούθησαν τη βαβυλώνια αιχμαλωσία οι Ιουδαίοι ήθελαν να αποφύγουν τα λάθη του παρελθόντος. Γι' αυτό και, όπως είδαμε, δεσμεύτηκαν να ζουν σύμφωνα με το Νόμο του Θεού.


α) Οι γραμματείς ερμηνεύουν το Νόμο για το λαό

Κάθε Ιουδαίος έπρεπε να ρυθμίζει τη ζωή του με βάση το Νόμο. Αυτό σήμαινε βέβαια ότι έπρεπε να τον γνωρίζει. Όμως οι περισσότεροι δε γνώριζαν τη γλώσσα στην οποία είχαν γραφτεί τα ιερά κείμενα, επειδή μιλούσαν πια αραμαϊκά. Γι' αυτό το λόγο κάποιοι μορφωμένοι Ιουδαίοι ανέλαβαν να διδάσκουν και να εξηγούν το Νόμο στο λαό. Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι γνώριζαν καλά και τα εβραϊκά και τα αραμαϊκά και μελετούσαν συνεχώς το Νόμο, ονομάζονταν γραμματείς ή νομοδιδάσκαλοι.

Τα αραμαϊκά ήταν η γλώσσα που μετά την αιχμαλωσία αντικατέστησε σταδιακά τα εβραϊκά. Ήταν όμως και η γλώσσα του εμπορίου και της διπλωματίας στην ευρύτερη περιοχή.

Οι γραμματείς όμως δεν περιόριζαν το έργο τους στο να μεταφράζουν και να διδάσκουν το Νόμο στο λαό. Επειδή οι απλοί άνθρωποι έθεταν ερωτήσεις για το πώς να τον εφαρμόζουν στην καθημερινή τους ζωή, οι γραμματείς απαντούσαν και έδιναν λύσεις ερμηνεύοντας τα κείμενα του Νόμου. Με τον καιρό αυτές οι ερμηνείες αυξάνονταν. Έγιναν βιβλία ολόκληρα στα οποία οι Ιουδαίοι άρχισαν να δίνουν αξία ίση μ' αυτή που έδιναν στα βιβλία του Νόμου. Για παράδειγμα, ο πιστός Ιουδαίος που ήθελε να εφαρμόζει σωστά την αργία του Σαββάτου έπρεπε να γνωρίζει και να τηρεί 39 διατάξεις με απαγορεύσεις των γραμματέων. Αυτές όριζαν ακόμη και το πόσα βήματα θα περπατήσει το Σάββατο!

Κάτι τέτοιο βέβαια κατέληξε να γίνει βαρύ φορτίο στους ώμους των ανθρώπων. Το χειρότερο όμως ήταν ότι πολλοί Ιουδαίοι έφταναν να δίνουν περισσότερη σημασία στις ατελείωτες διατάξεις των γραμματέων από ό,τι στο νόημα και στην ουσία του Νόμου του Θεού. Πίστευαν δηλαδή ότι αν εφάρμοζαν αυτούς τους τυπικούς κανόνες εξωτερικής συμπεριφοράς, θα εξασφάλιζαν την προστασία του Θεού και τη σωτηρία τους. Έτσι η σχέση με το Θεό και το συνάνθρωπο, αντί να βασίζεται στην αγάπη και την ελευθερία, έφτασε να στηρίζεται μόνον στην κατά γράμμα εφαρμογή ανθρώπινων εντολών. Σιγά σιγά, λοιπόν, οι άνθρωποι οδηγήθηκαν στην προσκόλληση στους τύπους, δηλαδή στην τυπολατρία. Εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε ότι με μια τέτοια προσκόλληση, οι σχέσεις των ανθρώπων με το Θεό και το συνάνθρωπο σιγά σιγά χάνουν την αξία τους και νεκρώνονται.

Εκπαιδευτικό παιχνίδι Τα αραμαϊκά ήταν η γλώσσα που μετά την αιχμαλωσία αντικατέστησε σταδιακά τα εβραϊκά. Ήταν όμως και η γλώσσα του εμπορίου και της διπλωματίας στην ευρύτερη περιοχή.

 

β) Η Συναγωγή: κέντρο προσευχής και μελέτης του Νόμου

Στο διάστημα που οι Ιουδαίοι ήταν εξόριστοι και είχαν στερηθεί το Ναό τους, δημιούργησαν, όπως είπαμε, τις Συναγωγές. Χώρους, δηλαδή, όπου συγκεντρώνονταν για να προσεύχονται και να μελετούν το Νόμο τους. Να θυμούνται την πατρίδα τους και να ονειρεύονται την επιστροφή τους.

Μετά την επιστροφή από την αιχμαλωσία ο Ναός της Ιερουσαλήμ έγινε το κέντρο της εθνικής ζωής των Ιουδαίων. Συμβόλιζε την παρουσία του Θεού ανάμεσα στο λαό του κι ο κάθε Ισραηλίτης, όπου κι αν κατοικούσε, έπρεπε να τον επισκέπτεται, ιδίως στις μεγάλες γιορτές. Παρ' όλα αυτά, η ίδρυση Συναγωγών στις πόλεις και στα χωριά της Παλαιστίνης συνεχίστηκε σε όλη τη μεταιχμαλωσιακή εποχή. Ιδιαίτερα μάλιστα στις κοινότητες των Ιουδαίων της

εικόνα
Εικόνα
Διασποράς, που βρίσκονταν ξενιτεμένοι μακριά από την Παλαιστίνη.Τι ήταν η Συναγωγή;

Και τότε, όπως και σήμερα, ήταν ένα απλό κτίριο, στο κέντρο του οποίου υπήρχε μια εξέδρα, ένα βήμα. Εκεί ανέβαινε αυτός που διάβαζε το Νόμο. Πίσω από το βήμα υπήρχαν καθίσματα για τους αναγνώστες και τους διδασκάλους του Νόμου, τους ραββίνους. Γύρω από το βήμα βρίσκονταν οι θέσεις για τους πιστούς. Σ' έναν ορισμένο χώρο στέκονταν και οι γυναίκες. Στον ανατολικό τοίχο της Συναγωγής, μέσα σε μια κρύπτη, φυλάγονταν τα ιερά κείμενα. Επικεφαλής της συναγωγής ήταν ο αρχισυνάγωγος που εκλεγόταν από την κοινότητα.

Αρχείο παρουσίασης

Επιπλέον, στις Συναγωγές οι τοπικοί άρχοντες διαχειρίζονταν τις υποθέσεις της κοινότητας και τα παιδιά μάθαιναν γράμματα. Στις Συναγωγές της διασποράς μάλιστα οι Ιουδαίοι δέχονταν να έρχονται και όσοι ειδωλολάτρες ήθελαν να γνωρίσουν την ιουδαϊκή θρησκεία. Αυτούς τους ονόμαζαν προσήλυτους.

 

Εικόνα
Εσωτερικό Συναγωγής
Τα σχέδια που διακοσμούν τη Συναγωγή είναι συγχρόνως και σύμβολα: Π.χ. το λιοντάρι είναι σύμβολο της φυλής του Ιούδα? το στέμμα συμβολίζει τη βασιλεία του Θεού? το άστρο του Δαβίδ είναι ένα από τα αρχαιότερα εβραϊκά σύμβολα, που κατά την παράδοση ήταν το έμβλημα*του βασιλιά Δαβίδ. Τέλος, υπάρχει η επτάφωτη λυχνία (μενορά) και οι δύο πλάκες του Νόμου Αρχείο παρουσίασης .

 

Άσκηση αυτοαξιολόγησης
Εργασία στην τάξη                             
εικόνα
 1. Γυρίστε στο μάθημα 13 και θυμηθείτε την ουσία και το κέντρο του Νόμου στην εποχή των Κριτών και των μεγάλων βασιλέων. Ποιες αλλαγές μπορείτε να επισημάνετε στην τήρηση του Νόμου κατά την με-ταιχμαλωσιακή εποχή; Προσπαθήστε να τις αξιολογήσετε.
 2. Αφού φανταστείτε την καθημερινή ζωή στην ιουδαϊκή μεταιχμαλωσιακή κοινότητα, προετοιμάστε σε συνεργασία με το διπλανό σας ένα φανταστικό διάλογο ή μια σκηνή στην οποία να παρουσιάζεται κάποιο από τα προβλήματα που δημιουργούσε η τυπολατρία.
 3. Μπορείτε να αναγνωρίσετε και στη θρησκευτική συμπεριφορά των σύγχρονων χριστιανών προσκόλληση στους τύπους; Μιλήστε με παραδείγματα.
 4. "Συζητήστε στην τάξη: Ποιους κινδύνους διατρέχει η θρησκευτική πίστη από την τυπολατρία;
Εικόνα

Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες

Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
Αφού διαβάσετε τον παρακάτω φανταστικό διάλογο, αναγνωρίστε τα στοιχεία που μάθατε για τη ζωή των Ιουδαίων στη μεταιχμαλωσιακή εποχή.Στη Θεσσαλονίκη, στα µέσα του 3ου αι. π.Χ., ένα µικρό Εβραιόπουλο, ο Ισσαχάρ κουβεντιάζει µε το θείο του Συµεών.
ΙΣΣΑΧΑΡ: Πόσο όµορφος είναι ο καινούριος βωµός του ?ία!
ΣΥΜΕΩΝ: Αχ, αγόρι µου… Αν έβλεπες το Ναό µας στην Ιερουσαλήµ τότε θα καταλάβαινες τι θα πει αληθινή οµορφιά.
Ι.: Πότε στ’ αλήθεια πήγες, θείε, στην Ιερουσαλήµ;
Σ.: Πριν τρία χρόνια για τη γιορτή της Σκηνοπηγίας. Κι ελπίζω να µ’ αξιώσει ο Θεός να γιορτάσω εκεί ένα Πάσχα πριν κλείσω τα µάτια µου.
Ι.: Κι εγώ που δεν έχω πάει ποτέ; Αλήθεια κάθε πότε πρέπει ένας σωστός Ιουδαίος να πηγαίνει;
Σ.: ?ε σας το είπε ο ραββίνος Σαµπετάι στη συναγωγή;
Ι.: Θείε, δε σου κρύβω πως δεν πολυπηγαίνω στη συναγωγή… Ντρέποµαι, γιατί δυσκολεύοµαι πολύ να καταλαβαίνω το ραββίνο, όταν µας διαβάζει κοµµάτια απ’ την Τορά.
Σ.: Μα ίσα ίσα γι’ αυτό πρέπει να πηγαίνεις κάθε µέρα στα µαθήµατα. Ο πατέρας σου ταξιδεύει πολύ και δεν µπορεί ο ίδιος να σου µάθει να διαβάζεις τα ιερά µας κείµενα. Όµως για σκέψου: πώς θα µάθεις ο ίδιος το λόγο του Κυρίου; Μην ξεχνάς πως οι πρόγονοί µας έπαθαν ό,τι έπαθαν επειδή τον ξέχασαν.
Ι.: Θείε, θα µε πάρεις µαζί σου στην Ιερουσαλήµ;
Σ.: Κι εσύ θα µου υποσχεθείς ότι θα µάθεις τη γλώσσα µας;
Ι.: Ναι, θείε µου! Τώρα τρέχω να βοηθήσω τη µητέρα και τις αδελφές µου για τις ετοιµασίες του Σαββάτου.

 

Ελέγχω τι έμαθα
Εικόνα
 1. Πού βάσισε τη ζωή της η μεταιχμαλωσιακή κοινότητα και γιατί;
 2. Για ποιο λόγο οι Ιουδαίοι δεν μπορούσαν πια να καταλαβαίνουν το Νόμο;
 3. Ποιος ήταν ο ρόλος των Γραμματέων;
 4. Πώς ονομάζονταν οι δάσκαλοι του Νόμου της Συναγωγής και ο επικεφαλής της;
 5. Πώς οδηγήθηκαν οι Ιουδαίοι στην τυπική τήρηση του Νόμου;
 6. Πού κατέληξε τελικά αυτό;
 7. Ποιος ήταν ο ρόλος του Ναού στη μεταιχμαλωσιακή κοινότητα;
 8. Περιγράψτε μια Συναγωγή.
 9. Τι ρόλο έπαιζε η Συναγωγή στη ζωή των Ιουδαίων;
 10. Τι ήταν οι προσήλυτοι; Επιλέγω και πραγματοποιώ

Επιλέγω και πραγματοποιώ
 1. Βρείτε από το διαδίκτυο φωτογραφίες από Συναγωγές της Ελλάδας και της Ευρώπης.
 2. Πληροφορηθείτε από την Ιστορία σας για τις ελληνικές νομοθεσίες του 6ου και 5ου αι. π.Χ.
Οι διηγήσεις της Παλαιάς Διαθήκης για τη δημιουργία του κόσμου

 

Οι άνθρωποι πάντα ρωτούν

Από τα πανάρχαια χρόνια οι άνθρωποι, όσο απλοϊκά κι αν ζούσαν, γνώριζαν όπως κι εμείς τη δυστυχία και την ευτυχία, τον πόλεμο και την ειρήνη, την ασχήμια και την ομορφιά. Έβλεπαν, όπως κι εμείς, τα δέντρα να βλασταίνουν, τον ήλιο να ανατέλλει, τα παιδιά να γεννιούνται, δικούς τους να πεθαίνουν. Και είχαν, όπως κι εμείς, μεγάλα ερωτήματα: Γιατί ζει ο άνθρωπος; Γιατί πεθαίνει; Γιατί δυστυχεί; Πώς μπορεί να γίνει ευτυχισμένος; Γιατί κάνει λάθη; Ποια είναι η θέση του μέσα στον κόσμο; Ποιος και για ποιο σκοπό δημιούργησε τον κόσμο; Απαντήσεις σ' αυτά τα ερωτήματα οι άνθρωποι πάντα έβρισκαν στη θρησκεία τους.

 

Η Παλαιά Διαθήκη απαντάει

Στα χρόνια της εξορίας οι Ιουδαίοι ζούσαν στο περιβάλλον της πλούσιας και ισχυρής Βαβυλώνας. Άκουγαν, λοιπόν, τους Βαβυλώνιους να διηγούνται τα εντυπωσιακά κατορθώματα του δικού τους θεού, του Μαρδούκ, και να ισχυρίζονται ότι αυτός έφτιαξε τον κόσμο και τους ανθρώπους. Οι Ιουδαίοι όμως είχαν τη δική τους βεβαιότητα, που τη διατηρούσαν με τις παραδόσεις τους: Ο Θεός τον οποίον γνώρισαν μέσα στα γεγονότα της ιστορίας τους ως ελευθερωτή, οδηγό και προστάτη είναι αυτός που δημιούργησε τον κόσμο και τους ανθρώπους. Στα χρόνια, λοιπόν, της βαβυλώνιας αιχμαλωσίας κάποιοι - μάλλον ιερείς - συνέθεσαν ένα κείμενο που μιλούσε για τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου από το Θεό.

Όταν τελικά επέστρεψαν στη χώρα τους και κατέγραψαν συστηματικότερα τις ιερές τους παραδόσεις, τοποθέτησαν τις διηγήσεις για τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου στην αρχή των ιερών τους γραφών. Είναι αυτές που βρίσκουμε στα τρία πρώτα κεφάλαια του βιβλίου της Γενέσεως. Η Γένεσις είναι το πρώτο στη σειρά βιβλίο της Αγίας Γραφής, και το όνομά του σημαίνει δημιουργία, αρχή.

 

Μελετώντας τις διηγήσεις της Γενέσεως, δεν ξεχνάμε:

Οι συγγραφείς αυτών των κειμένων τότε:

 • Έγραφαν τα κείμενά τους βασιζόμενοι, όπως είναι φυσικό, στις γνώσεις και στα δεδομένα εκείνου του καιρού.
 • Εκφράζονταν όσο καλύτερα μπορούσαν χρησιμοποιώντας σύμβολα και εικόνες, τη σημασία των οποίων μπορούσαν εύκολα να καταλαβαίνουν οι σύγχρονοί τους άνθρωποι.
 • Μετέδιδαν στους ανθρώπους αλήθειες για τον κόσμο και τη ζωή, που πήγαζαν από την πίστη τους στο Θεό και τη σχέση που είχαν μαζί του, δηλαδή αλήθειες θεολογικές.

Εμείς στο μάθημα των Θρησκευτικών σήμερα:

Εικόνα
 • Δεν ψάχνουμε σ' αυτά επιστημονικές απαντήσεις για το πώς δημιουργήθηκε και εξελίχθηκε το σύμπαν.Αυτές θα μας τις δώσει η σύγχρονη επιστήμη μέσα από άλλα μαθήματα (Βιολογία, Γεωγραφία, Χημεία κ.ά.).
 • Προσπαθούμε να αναγνωρίζουμε τα σημεία όπου οι συγγραφείς χρησιμοποιούν σύμβολα και εικόνες· ο στόχος μας είναι να αντιληφθούμε τι σήμαιναν για τους ανθρώπους εκείνης της εποχής.
 • Η βασική μας επιδίωξη κάνοντας όλα τα παραπάνω είναι να συναισθανθούμε τη σημασία που μπορεί να έχουν για τους σημερινούς ανθρώπους οι θεολογικές απαντήσεις των κειμένων γύρω από το ποιος και για ποιον λόγο δημιούργησε τη ζωή.
Εικόνα
25.«Καί είδεν ο Θεός ότι καλόν»: Η δημιουργία του κόσμου
Αρχείο παρουσίασης

 

α) Ο κόσμος γύρω μας: ένα καθημερινό θαύμα!

Όσο κι αν οι περισσότεροι από εμάς ζούμε σε γκρίζες πόλεις, η ομορφιά της φύσης δεν παύει να μας εκπλήσσει. Με TOV ήλιο που προβάλλει πίσω απ' τα τσιμεντένια κτίρια, το χαμομηλάκι που φύτρωσε τυχαία σε μια γωνιά, τα γεράνια μιας γλάστρας, το κελάιδισμα ενός πουλιού, τα κατακόκκινα μήλα πάνω στο τραπέζι μας. Τόσες πολλές εικόνες, χρώματα, ήχοι, μυρωδιές, γεύσεις!

Μεγάλες εκπλήξεις μας περιμένουν κι όταν αφήσουμε τους αριθμούς να μιλήσουν. Μια μεγάλη οξιά έχει περίπου 350.000 φύλλα. Όλα μαζί απλωμένα σχηματίζουν μια έκταση 750 μ2, σαν ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Απ' αυτά τα φύλλα, σε μια ζεστή μέρα εξατμίζονται 300 λίτρα νερό. Γι' αυτό νιώθουμε τέτοια δροσιά όταν καθόμαστε στον ίσκιο της. Μια οξιά καθαρίζει κάθε χρόνο χίλια κιλά σκόνη και τοξικά αέρια απ' τον αέρα, περισσότερο δηλαδή κι από ένα καλό φίλτρο. Παράγει καθημερινά τόσο οξυγόνο, ώστε 20 παιδιά να έχουν καθαρό αέρα να αναπνέουν.

Ένα σπουργίτι φτερουγίζει 13 φορές το δευτερόλεπτο. Κανένας άνθρωπος δεν έχει τέτοια δύναμη! Ο ξιφίας κολυμπάει με ταχύτητα 90 χλμ. την ώρα, ενώ ένας πρωταθλητής της κολύμβησης φτάνει ίσα ίσα τα 5 χλμ. Ο πάνθηρας τρέχει 120 χλμ. την ώρα, ενώ ένας δρομέας φτάνει μετά βίας τα 36 χλμ. Το παγκόσμιο ρεκόρ του άλματος είναι σχεδόν 9 μ., ενώ ένας ενοχλητικός ψύλλος μ' ένα του πήδημα υπερβαίνει τα 60 εκ., ξεπερνάει δηλαδή 200 φορές το μήκος του σώματός του.

Εξίσου θαυμαστοί είναι οι διάφοροι κύκλοι της ζωής. Ας σκεφτούμε το νερό. Άνθρωποι, ζώα και φυτά χρειάζονται γλυκό νερό για να ζήσουν. Όμως δεν υπάρχει πολύ στη φύση. Μόνο 1 από τα 40 λίτρα του νερού της γης είναι γλυκό. Αλλά ο ήλιος το προσφέρει στη φύση μ' ένα σοφό κύκλο: με τις θερμές του αχτίνες το νερό εξατμίζεται, ανεβαίνει ψηλά, σχηματίζει σύννεφα και ποτίζει σαν πολύτιμη βροχή τη γη.

Πόσα κρυμμένα μυστικά στην κτίση! Πραγματικό στολίδι είναι ο κόσμος γύρω μας!

Ας γυρίσουμε στην πρώτη σελίδα της Παλαιάς Διαθήκης, στο βιβλίο της Γενέσεως, να γνωρίσουμε τη διήγηση για τη δημιουργία αυτού του υπέροχου κόσμου.

 

Σήμερα μόλις το
εννόησα πλήρως:
όλα τραγουδούν
τον πλανήτη.

Νίκος Καρούζος
Εικόνα
γ) Επιστήμη και Παλαιά Διαθήκη: μια σύγκρουση που έχει πια ξεπεραστεί

Διαβάζοντας το βιβλικό κείμενο της δημιουργίας του κόσμου σίγουρα νιώθουμε έκπληξη μπροστά στην εικόνα που έχει ο συγγραφέας του για το σύμπαν. Είναι τόσο διαφορετική απ' αυτή που έχουμε σήμερα εμείς! Κι όμως, μια τέτοια περίπου εικόνα για το σύμπαν (= κοσμοείδωλο) είχαν οι άνθρωποι της Μεσογείου για αιώνες. Ας προσπαθήσουμε να αναπαραστήσουμε το κοσμοείδωλο όπως το φαντάζονταν τότε οι άνθρωποι: Η γη ήταν ένας μεγάλος δίσκος που στεκόταν πάνω στη θάλασσα στηριγμένος σε ισχυρές κολόνες. Την κάλυπτε ένας τεράστιος θόλος που συγκρατούσε τα νερά του ουρανού. Από τα ανοίγματα αυτού του θόλου προερχόταν η βροχή! Το σχέδιό μας θα μπορούσε να μοιάζει με το παρακάτω:

Εικόνα
Σιγά σιγά οι γνώσεις των ανθρώπων σχετικά με το σύμπαν ολοένα και αυξάνονταν. Χρειάστηκε ωστόσο να περάσουν αιώνες έως ότου γίνει αποδεκτό ότι η γη είναι μόνον ένας από τους πολλούς πλανήτες που περιστρέφονται γύρω από τον ήλιο· ότι δισεκατομμύρια ήλιοι αποτελούν ένα γαλαξία και ότι το σύμπαν αποτελείται από πολλούς γαλαξίες. Λήμμα σε Wikipedia Σήμερα μάλιστα μπορούμε να τους φωτογραφίζουμε.

Στη διάρκεια όλων αυτών των αιώνων δημιουργήθηκαν μεγάλες διαμάχες. Απ' τη μια μεριά κάποιοι αρνούνταν τη Βίβλο, επειδή η εικόνα που δίνει για τον κόσμο (το κοσμοείδωλό της) δεν συμφωνούσε με την επιστημονική αλήθεια. Κάποιοι άλλοι αρνούνταν τις επιστημονικές αλήθειες, επειδή θεωρούσαν ότι έρχονταν σε αντίθεση με την αλήθεια της Αγίας Γραφής. Το λάθος και των δύο πλευρών βρισκόταν στο ότι ξεχνούσαν πως άλλοι είναι οι σκοποί της επιστήμης και άλλοι της Αγίας Γραφής. Σήμερα αυτή η διαμάχη έχει πια ξεπεραστεί. Και για τους περισσότερους είναι πλέον ξεκάθαρο: ο σκοπός της επιστήμης είναι να ερευνά με επιστημονικούς τρόπους το σύμπαν και να διατυπώνει απόψεις για το πώς δημιουργήθηκε και εξελίχθηκε. Από την άλλη, ο σκοπός της Παλαιάς Διαθήκης, από τότε που γράφτηκε έως και σήμερα, είναι να εκφράζει στα κείμενά της με παραστατικές εικόνες την πίστη ότι ο Θεός έδωσε στα πάντα τη ζωή και δε σταματάει να τη φροντίζει διαρκώς. Ας προσέξουμε ότι ο Μέγας Βασίλειος, Λήμμα σε Wikipedia ήδη από τον 4ο αι. μ.Χ., εκφράζει την άποψη ότι επιστήμη και Αγία Γραφή στην πραγματικότητα δεν συγκρούονται. Γράφει: «Δε μειώνεται ο θαυμασμός μας για τα έργα του Θεού, αν βρεθεί ο τρόπος με τον οποίο έγινε κάποιο από τα θαυμαστά αυτά έργα». (P.G. 29, 25) Αρχείο παρουσίασης


Εικόνα

 

Άσκηση αυτοαξιολόγησης
Εργασία στην τάξη                             
εικόνα
 1. θυμηθείτε τι έχουμε πει για τις ανθρωπομορφικές εκφράσεις και τα σύμβολα στη Βίβλο (σελ. 19). Σε συνεργασία με το διπλανό σας ανακαλύψτε τα στο κείμενο, συζητήστε τη σημασία τους και στη συνέχεια συμπληρώστε το παρακάτω πλαίσιο:
Ανθρωπομορφικές και
συμβολικές εκφράσειςs
θεολογική σημασία τους
Είπε ο θεός (και έγινε)  
O θεός είδε ότι ήταν καλό  
Ονόμασε ο θεός  
Ευλόγησε και καθαγίασε ο θεός  
Οι επτά μέρες της Δημιουργίας  
 1. Αναγνωρίστε τις παρακάτω θεολογικές αλήθειες στο κείμενο της δημιουργίας (παρ. α'):
 • Ο κόσμος αρχίζει να υπάρχει από τότε που τον δημιουργεί ο άναρχος Θεός.
 • Όλα όσα προέρχονται από το Θεό είναι «καλά λίαν» και ευλογημένα.
 • Ο Θεός δημιουργεί τα πάντα από αγάπη και προνοεί συνεχώς γι' αυτά.
Εικόνα
 1. Αφού χωριστείτε σε ομάδες, επιλέξτε και παρουσιάστε στοιχεία για τον κόσμο των ζώων, των φυτών, της ατμόσφαιρας και του νερού στα οποία να φαίνεται ότι ο κόσμος είναι δημιουργημένος «καλός λίαν».
 2. Νομίζετε ότι οι σημερινοί άνθρωποι συμπεριφέρονται στην κτίση ως «καλή λίαν»; Μιλήστε με παραδείγματα και επιχειρήματα.
 3. Συζητήστε με το διπλανό σας την παρ. γ' και καταγράψτε ε-ρωτήματα ή απορίες που εξακολουθείτε να έχετε.
 4. Παρουσιάστε με το διπλανό σας ή σε ομάδες μια σκηνή όπου κάποιος που ζει για πολύ καιρό στο σκοτάδι, την ακινησία και τη σιωπή, ξαφνικά βρίσκεται μέσα στο φως, την κίνηση, τους ήχους. Συζητήστε στην τάξη: Τι συναισθήματα σας προκαλούνται; Τι μπορείτε να σκεφτείτε για το δώρο της ζωής;

Μες στον βαθύ ουρανό κάθε βουνό κι η υπογραφή Του.
Οδ. Ελύτης Λήμμα σε Wikipedia

Εικόνα


Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
 1. Στις διάφορες μυθολογίες μαζί με την κοσμογονία γίνεται λόγος για τη θεογονία, δηλαδή την προέλευση των θεών. Τι σας κάνει να σκεφτείτε το γεγονός ότι στη Γένεση δεν υπάρχει καμιά θεογονία;
 2. Αφού διαβάσετε την παρακάτω διήγηση του βαβυλωνιακού έπους κάντε συγκρίσεις με την αντίστοιχη διήγηση της Γενέσεως: Πώς προέρχονται οι θεοί, με ποιον τρόπο δημιουργούνται και από τι; Τι συμπεράσματα μπορείτε να βγάλετε;
Όταν ψηλά οι ουρανοί δεν είχαν ονομαστεί, όταν κάτω η γη δεν είχε όνομα ... γεννήθηκαν οι θεοί... Τότε συγκρούστηκαν η Τιαμάτ και ο Μαρδούκ, ο σοφότερος από τους θεούς, επιτέθηκαν ο ένας στον άλλο και άρχισαν να μάχονται... Ο Μαρδούκ την έκοψε στα δύο, όπως ένα κοχύλι. Το μισό το διαμόρφωσε σε ουράνιο, θόλο... Τοποθέτησε το κεφάλι της σε έναν τόπο και σχημάτισε ένα βουνό... Από τα μάτια της έκανε να πηγάσουν ο Ευφράτης και ο Τίγρης...
Ενούμα Ελίς
(βαβυλωνιακό έπος της δημιουργίας)

 1. Μπορεί άραγε ένας φυσικός επιστήμονας να είναι χριστιανός; Στηρίξτε την άποψή σας με επιχειρήματα.
 2. Η αργία του Σαββάτου είναι σημαντικό στοιχείο για τη λατρεία του Θεού στην ιουδαϊκή κοινότητα. Ανακαλύψτε τη σχέση της με τη διήγηση της Δημιουργίας.

Επιλέγω και πραγματοποιώ
 1. Βρείτε τραγούδια που να μιλούν για τη χαρά της ζωής και παρουσιάστε τα στην τάξη.
 2. Σε συνεργασία με τους καθηγητές των Μαθηματικών και της Βιολογίας γράψτε μια παράγραφο όπου να ξεκαθαρίζεται με ποιους τρόπους εργάζεται η επιστήμη.
 3. Σε συνεργασία με τον καθηγητή σας της Γεωγραφίας, βρείτε στοιχεία για την εικόνα που είχαν για τη γη και το σύμπαν οι άνθρωποι σε διάφορες εποχές και φτιάξτε μια αφίσα με τα διαφορετικά κοσμοείδωλα για την αίθουσα της τάξης σας.
 4. Με αφορμή τα παρακάτω σκίτσα φτιάξτε αντίστοιχα δικά σας που να σχετίζονται με οικολογικά προβλήματα της περιοχής που κατοικείτε. Δραστηριότητα
Εικόνα
εικόνα
Εικόνα
26. "Ποιήσωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν καί καθ' ομοίωσιν" : Η δημιουργία του ανθρώπου
Αρχείο παρουσίασης

 

Ανάμεσα σε μυριάδες υπάρξεις που αναπνέουν και κινούνται μέσα στο σύμπαν ζούμε κι εμείς, οι άνθρωποι. Τόσο όμοιοι μεταξύ τους αλλά και τόσο διαφορετικοί! Ας γνωρίσουμε τι διηγείται η Παλαιά Διαθήκη για τη δημιουργία των ανθρώπων.

α) Ο Θεός χαρίζει τη ζωή στον άνθρωπο

Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει · κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της θάλασσας, τα πτηνά του ουρανού, τα ζώα και γενικά όλη τη γη και τα ερπετά που σέρνονται πάνω σ' αυτήν»... Τότε ο Κύριος ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από το χώμα της γης και φύσηξε στο πρόσωπό του πνοή ζωής. Έτσι έγινε ο άνθρωπος ζωντανό πλάσμα. Ύστερα ο Κύριος ο Θεός φύτεψε έναν κήπο στην Εδέμ προς την ανατολή... Πήρε, λοιπόν, ο Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο και τον έβαλε μέσα στον κήπο της Εδέμ για να τον καλλιεργεί και να τον προσέχει.

Αρχείο παρουσίασης Αρχείο παρουσίασης

Ο Κύριος έφερε όλα τα ζώα του αγρού και τα πτηνά του ουρανού μπροστά στον άνθρωπο, για να δει πώς θα τα ονομάσει. Και ό,τι όνομα έδινε ο άνθρωπος σε κάθε ζωντανή ύπαρξη, αυτό ήταν και το όνο-μά της. Έδωσε ονόματα σε όλα τα ζώα, στα πτηνά του ουρανού και στα άγρια θηρία.

Ο Κύριος ο Θεός είπε: «Δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος. Θα του φτιάξω έναν σύντροφο όμοιονμ' αυτόν»... Τότε ο Κύριος ο Θεός τον έριξε σε βαθύ ύπνο κι αποκοιμήθηκε. Μετά πήρε μια πλευρά του και στη θέση της έβαλε σάρκα. Με την πλευρά που πήρε από τον Αδάμ ο Κύριος ο Θεός έκανε τη γυναίκα και την έφερε στον Αδάμ. Τότε ο Αδάμ είπε: «Αυτό είναι οστό από τα οστά μου και σάρκα από τη σάρκα μου»... Γι' αυτόν το λόγο θα εγκαταλείπει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα ενώνεται με τη γυναίκα του. Και θα γίνονται οι δυο τους ένα σώμα.

Ο Θεός τους ευλόγησε και τους είπε: «Να κάνετε πολλά παιδιά ... να γεμίσετε τη γη και να κυριαρχήσετε σ' αυτήν. Να εξουσιάσετε τα ψάρια της θάλασσας, τα πτηνά του ουρανού και κάθε ζώο που κινείται πάνω στη γη... Να! ... σας δίνω όλα τα φυτά, καθώς και όλα τα δέντρα.».

 

β) Τι θα πει να είσαι «άνθρωπος»;

Σύμφωνα με τη διήγηση της Γενέσεως είμαστε τα μόνα πλάσματα που δημιουργηθήκαμε ως εικόνα του Θεού. Μόνο εμείς δηλαδή μπορούμε να συνειδητοποιούμε τη σημασία της ζωής: Να αναγνωρίζουμε ότι μας χαρίστηκε για να την κάνουμε ολοένα και καλύτερη· να τη μοιραζόμαστε με τους συνανθρώπους μας και με τα άλλα ζωντανά πλάσματα ·s να συναισθανόμαστε την ομορφιά της · να επιλέγουμε ελεύθερα ποιους δρόμους θα ακολουθήσουμε · να καταλαβαίνουμε ότι ο πραγματικός προορισμός του ανθρώπου είναι να σχετιστεί με το Θεό και να του μοιάσει όσο γίνεται περισσότερο.

γ) Δημιουργική ζωή: το μεγάλο ταξίδι του ανθρώπου μέσα στον κόσμο

Πώς μπορεί όμως ο άνθρωπος να μοιάσει στο δημιουργό Θεό; Πώς να ζει στον κόσμο χωρίς να τον καταστρέφει; Πού να βρίσκει χαρά; Με ποιο τρόπο να χρησιμοποιεί ό,τι του χάρισε ο Θεός; Πώς θα καταφέρει να ζήσει κι ο ίδιος μια δημιουργική ζωή; Πώς να δημιουργεί όμορφες σχέσεις γεμάτες δικαιοσύνη και αληθινή αγάπη; Πώς μπορεί να έχει μια ζωντανή σχέση με το Θεό;

Σήμερα, καθώς όλα αλλάζουν πολύ γρήγορα γύρω μας κι ένα πλήθος από πληροφορίες μας κυκλώνουν, συχνά μπερδευόμαστε. Δεν αναγνωρίζουμε τα χαρίσματά μας, τα προσπερνάμε και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε μ' αυτά. Δε συνειδητοποιούμε τις ευθύνες μας για τον κόσμο και δεν παίρνουμε τις καλύτερες αποφάσεις. Όμως, ας κοιτάξουμε γύρω μας. Οι άνθρωποι είναι δημιουργοί, ακόμη και χωρίς να το συνειδητοποιούν:

 • γεωργοί, εργάτες, τεχνικοί καλλιεργούν και δαμάζουν τα υλικά της φύσης
 • καλλιτέχνες προσπαθούν να συλλάβουν το νόημα της ζωής και να εκφράσουν την ομορφιά της με εικόνες, στίχους, νότες...
 • δάσκαλοι, γιατροί, νοσοκόμοι προσπαθούν να φωτίσουν, να γιατρέψουν, να διευκολύνουν τη ζωή των γύρω τους
 • ανάπηροι συνάνθρωποί μας χρησιμοποιούν θαυμαστά τα χαρίσματά τους
 • γονείς δίνουν ζωή και φροντίδα στα παιδιά τους
 • παρά τις δυσκολίες της ζωής, οι άνθρωποι δε σταματούν να σχετίζονται και να προσφέρουν αγάπη!
Λήμμα σε Wikipedia Λήμμα σε Wikipedia
δ) Χαρά και ευχαριστία για το δώρο της ζωής

Συνειδητοποιώντας όλα τα παραπάνω δε γίνεται να μη νιώθουμε ευγνωμοσύνη για το Θεό, που μας χάρισε ένα τέτοιο ακριβό δώρο και να τον ευχαριστούμε. Όσοι είναι χριστιανοί γνωρίζουν ότι αυτό που κάνουν όταν μαζεύονται για να λατρεύσουν το Θεό το ονομάζουν Θεία Ευχαριστία. Σ' αυτή τη σύναξη προσεύχονται για όλη την κτίση, προσφέρουν στο Θεό ως δώρα ψωμί και κρασί, εύχονται η ζωή και ο κόσμος όλος να είναι πάντοτε στα χέρια του και τον ευχαριστούν αναγνωρίζοντας όσα τους χαρίζει.

Όσες φορές βλέπω στους ουρανούς σου...
τ' αστέρια, τη σελήνη, που εσύ τα στέριωσες,
αναλογίζομαι:
Τι τάχα είν' ο άνθρωπος
ώστε να τον φροντίζεις;
ο κάτοικος της γης
ώστε να νοιάζεσαι γι' αυτόν;...
Με δόξα τον στεφάνωσες και με τιμή.
Κύριο τον έκανες πάνω στα πλάσματά σου,
όλα στην εξουσία του τα έδωσες:
τα πρόβατα, τα βόδια,
ακόμη και τα ζώα τ' άγρια,
τ' ουρανού τα πετούμενα, της θάλασσας τα ψάρια...
Δέσποτα, Κύριέ μας,
πόσο θαυμαστή είναι η ύπαρξή σου
σ' ολόκληρη τη γη!

Εκπαιδευτικό παιχνίδι
Ψαλμ 8
Αδάμ = χωμάτινος Εύα = ζωή

 

εικόνα

«Κύριε, ? Κύριος ?μ?ν ?ς θαυμαστόν
τό ?νομά σου ?ν πάσ? τ? γ?» (Ψαλμ. 8)
Η δημιουργία, του Μαρκ Σαγκάλ (20ός αι.)

 

Άσκηση αυτοαξιολόγησης
Εργασία στην τάξη                             
εικόνα
 1. Να επισημάνετε τις διαφορές στη δημιουργία του ανθρώπου από όλα τα άλλα δημιουργήματα και να συ-ζητήσετε τη σημασία τους. Τι επιδιώκει να δείξει ο συγγραφέας της Γένεσης;
 2. Αφού διαβάσετε το παρακάτω απόσπασμα του Ιωάννη του Χρυσοστόμου (4ος αι. μΧ) ανακαλύψτε σε συνεργασία με το διπλανό σας τη θεολογική σημασία των ανθρωπομορφικών εικόνων της διήγησης και στη συνέχεια συμπληρώστε κατάλληλα το πλαίσιο.

Αν δεχτούμε ότι ο Θεός έχει στόμα, επειδή η Γραφή λέει ότι «φύσηξε» στο πρόσωπο του ανθρώπου, είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε ότι έχει και χέρια, επειδή λέει ότι «έπλασε τον άνθρωπο»... Αλλά θα συλλάβουμε το
νόημα της θείας Γραφής ... μόνο αν πάψουμε να προσέχουμε τις ανθρωπομορφικές εκφράσεις και
καταλάβουμε ότι αιτία των εκφράσεων αυτών είναι η δική μας αδυναμία. Γιατί αλλιώς δεν είναι δυνατό να
καταλάβει ο άνθρωπος όσα λέγονται...

PG 53, 107


Ανθρωπομορφικές εκφράσεις θεολογική σημασία τους
Ο θεός έπλασε τον άνθρωπο
με χώμα και νερό
 
Ο θεός φύσηξε στο πρόσωπο
του ανθρώπου
 
Ο θεός έβαλε τον άνθρωπο
μέσα στον κήπο
 
 1. Προσέξτε την περιγραφή της δημιουργίας της γυναίκας; Για τι είδους σχέση προορίζει ο Θεός τον άντρα και τη γυναίκα; Την αναγνωρίζουμε στις σύγχρονες σχέσεις αντρών - γυναικών;
 2. Υπογραμμίστε στο κείμενο (παρ. α') τα σημεία που δείχνουν τη θέση και το ρόλο του ανθρώπου μέσα στον κόσμο. Συζητήστε για τις ευθύνες που του δημιουργούν.
 3. Σε συνεργασία με το διπλανό σας συνθέστε μια φράση, ένα στίχο ή ότι άλλο που να εκφράζει εύστοχα τη στενή σχέση του ανθρώπου με τη φύση.
 4. Αναγνωρίστε τις παρακάτω θεολογικές αλήθειες στο κείμενο της δημιουργίας (παρ. α'):
 • Ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο ως «εικόνα» και «ομοίωση» του, του δίνει δηλαδή ένα σπουδαίο προορισμό.
 • Ο άνθρωπος αναλαμβάνει την ευθύνη του κόσμου ως συνεργάτης του Θεού.
 • Οι άνθρωποι, άντρας και γυναίκα, πλάθονται ισότιμοι, για να ζήσουν ως σύντροφοι και συνεργάτες.
 • Φυσική ζωή για τους ανθρώπους σημαίνει αρμονικές σχέσεις με το Θεό, το συνάνθρωπο και τον κόσμο ολόκληρο.

Εικόνα
 1. Αν και είμαστε τόσο διαφορετικοί μεταξύ μας, ποια είναι τα κοινά μας χαρακτηριστικά που μας κάνουν ανθρώπους;
 2. Σε κάθε θρανίο: α) Μιλήστε ο καθένας για τα χαρίσματα του άλλου και το πού φαντάζεστε ότι θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει και β) Τι σας δυσκολεύει και τι σας διευκολύνει να τα αναγνωρίσετε και να τα αναπτύξετε;
 3. Μπροστά στη φράση: «Ζώντας δημιουργικά μοιάζουμε στο Θεό». Σκεφτείτε παραδείγματα ανθρώπων που ζούν δημιουργικά χρησιμοποιώντας τα χαρίσματά τους όχι μόνο για τον εαυτό τους.
 4. Εργασία σε ομάδες: Παρουσιάστε μια σκηνή ή εικόνα με θέμα «Είναι ωραίο να είσαι ζωντανός ».
 5. Γυρίστε στις θεολογικές αλήθειες που επισημάναμε στις διηγήσεις της δημιουργίας του κόσμου και του ανθρώπου. Τι σκέψεις και συναισθήματα μπορούν να προκαλούν στο σύγχρονο άνθρωπο;

Τόν πηλόν ο κεραμεύς ζωοπλαστήσας ενέθηκάς μοι
σάρκα καί οστά καί πνοήν καί ζωήν. Ήχος

Από το Μεγάλο ΚανόναΚαι να αγαπάτε τους αγνώστους και τους αδιάφορους ως αδελφούς. Και να αφήνετε το τρεμάμενο είναι σας να αγαπά την κτίση και τα ζώα, τα χώματα, τα δέντρα, τα ποτάμια, τα βουνά ... και όλη τη δημιουργία, που περιμένει την ευλογία της αγάπης σας.

Αρχ. Βασίλειος, ηγούμενος της Ι. Μονής Ιβήρων


Εικόνα
Εικόνα

Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες

Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
 1. Συγκρίνετε τη μεσοποταμιακή διήγηση της δημιουργίας του ανθρώπου με την αντίστοιχη βιβλική. Τι συμπεράσματα μπορείτε να βγάλετε για τη θέση και το ρόλο του ανθρώπου στη διήγηση της Γένεσεως;

Οι θεοί όμως είχαν παράπονα. «Τώρα» έλεγαν στον Μαρδούκ «είμαστε τσακισμένοι από τη δουλειά, μα από κύριοι γίναμε δούλοι και κανείς δε μας υπηρετεί». Ο Μαρδούκ συμφώνησε πως τα παράπονα τους ήταν δίκαια και είπε: «Θα πλάσω ένα πλάσμα μικρό που δε θα είναι επικίνδυνο, γιατί θα είναι υπερβολικά αδύναμο. Θα το βαφτίσω άνθρωπο και θα του αναθέσω να σας δουλεύει. Θα το εγκαταστήσω στη γη και θα είναι ανίκανο να ανεβεί στον ουρανό, ανίκανο να βυθιστεί στα νερά. Για μεγαλύτερη ασφάλεια θα του δώσω το θάνατο. Για λίγο καιρό θα μπορεί να δουλεύει για σας και ύστερα, όταν με την ηλικία θα αποκτήσει ίσως αρκετή σοφία, θα χάνεται... Ο Μαρδούκ έκοψε το κεφάλι του Έα και από το πτώμα του σκάρωσε ένα πλάσμα μικρό, που όλοι οι θεοί το βρήκαν γελοίο μα πολύ κατάλληλο για τη δουλειά που επρόκειτο να του αναθέσουν. Έτσι γεννήθηκε η ράτσα των Ανθρώπων.

Ενούμα Ελίς (βαβυλωνιακό έπος της δημιουργίας)


 1. Κάποιοι χριστιανοί φαντάζονται ότι ο Παράδεισος ήταν ένας μεγάλος, πανέμορφος κήπος σε κάποιο συγκεκριμένο μέρος της γης (το οποίο μάλιστα ψάχνουν να προσδιορίσουν). Ύστερα εργασία σας με τα κείμενα της Δημιουργίας τι θα είχατε να τους πείτε; Τι εκφράζει στην πραγμα- τικότητα η συμβολική εικόνα του παραδείσου; Γράψτε την ιδέα σας μέσα στο πλαίσιο:

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Εικόνα
 1. «Ας εξουσιάζει... σ' όλη τη γη»: Βρείτε παραδείγματα που να αποδεικνύουν ότι στις μέρες μας συχνά ο άνθρωπος εννοεί την εξουσία του στον κόσμο όχι ως φροντίδα και ευθύνη αλλά ως εκμετάλλευση και αδιαφορία.


Επιλέγω και πραγματοποιώ
 1. Βρείτε προσευχές απ' όλα τα μέρη του κόσμου που να δείχνουν τις κοινές ανάγκες των ανθρώπων.
 2. Αναγνωρίστε δημιουργικά στοιχεία σε ανθρώπους του οικογενειακού και φιλικού σας περιβάλλοντος και περιγράψτε τα σε μια μικρή παράγραφο.
 3. Παρουσιάστε μ' έναν τρόπο δικής σας έμπνευσης πόσοι άνθρωποι και με ποιους τρόπους χρειάστηκε να συνεργαστούν για να φτάσει το ψωμί στο σπίτι μας, το γάλα στο ποτήρι μας.
 4. Παρουσιάστε στοιχεία για σύγχρονες μη κυβερνητικές οργανώσεις που αγωνίζονται με ευθύνη για τον κόσμο και τη ζωή.
Εικόνα
27. «Αδάμ που εί;»:Ο άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό
Αρχείο παρουσίασης

 

 

 

Μέσα στον όμορφο κόσμο μας κάθε μέρα συμβαίνουν πλήθος κακά! Πόνος, αρρώστιες, δυστυχίες, μίση, κατεστραμμένες σχέσεις, θάνατος. Όλοι οι άνθρωποι παντού αναρωτιούνται: «Γιατί;». Ας δούμε πού στρέφει την προσοχή μας η διήγηση της Γενέσεως.


α) Η τραγική ιστορία μιας αποτυχίας

Όταν ο Θεός έβαλε τον άνθρωπο στον παράδεισο του έδωσε αυτή την εντολή: «Απ' όλα τα δέντρα του κήπου μπορείς να τρως. Από το δέντρο όμως της γνώσης του καλού και του κακού να μη φας. Γιατί την ίδια μέρα που θα φας απ' αυτό, εξάπαντος θα γίνεις θνητός»...

Απ' όλα τα ζώα του αγρού, που είχε δημιουργήσει ο Κύριος ο Θεός, το φίδι ήταν το πιο πανούργο. Είπε λοιπόν το φίδι στη γυναίκα: «Αλήθεια είπε ο Θεός να μη φάτε από κανένα δέντρο του κήπου;». Η γυναίκα του απάντησε: «Μπορούμε να φάμε καρπούς απ' όλα τα δέντρα, εκτός από κείνο που βρίσκεται στη μέση του κήπου. Ο Θεός είπε να μη φάμε τον καρπό του, ούτε καν να τον αγγίξουμε, για να μη γίνουμε θνητοί». Τότε το φίδι είπε στη γυναίκα: «Όχι βέβαια! Δε θα γίνετε θνητοί. Όμως ο Θεός ξέρει ότι την ημέρα που θα φάτε απ' αυτό, θα ανοιχτούν τα μάτια σας και θα γίνετε σαν θεοί και θα γνωρίζετε το καλό και το κακό».

Η γυναίκα είδε τους καρπούς του δέντρου που ήταν ωραίοι, φάνταζαν νόστιμοι και κέντριζαν μέσα της την επιθυμία να τους δοκιμάσει. Πήρε λοιπόν από τους καρπούς και έφαγε και έδωσε και στον άντρα της που ήταν μαζί της, και έφαγε κι αυτός. Τότε άνοιξαν τα μάτια και των δύο και διαπίστωσαν ότι ήταν γυμνοί. Έραψαν, λοιπόν, φύλλα συκιάς και έφτιαξαν ενδύματα για να σκεπάσουν τη γύμνια τους. Το δειλινό άκουσαν το Θεό που περπατούσε στον κήπο και κρύφτηκαν. Τότε ο Θεός φώναξε τον Αδάμ και του είπε: «Αδάμ, πού είσαι;» Εκείνος απάντησε: «Σε άκουσα στον κήπο, φοβήθηκα και κρύφτηκα, γιατί είμαι γυμνός». Τότε είπε ο Θεός: «Ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός; Μήπως έφαγες από το δέντρο που σου είχα απαγορέψει να φας;». Ο Αδάμ αποκρίθηκε: «Η γυναίκα που μου έδωσες, εκείνη μου πρόσφερε έναν καρπό και έφαγα». Ο Κύριος ο Θεός ρώτησε τη γυναίκα: «Γιατί το έκανες αυτό;». Εκείνη απάντησε; «Το φίδι με εξαπάτησε και έφαγα».

Ήχος

Έτσι ο Κύριος ο Θεός έδιωξε τον άνθρωπο από τον κήπο της Εδέμ, για να καλλιεργεί τη γη απ' την οποία είχε προέλθει


β) Οι άνθρωποι αρνούνται τη σχέση αγάπης με το Θεό: η αμαρτία

Για να καταλάβουμε την παραπάνω ιστορία θα πρέπει να τη φανταστούμε σαν ένα δράμα που παίχτηκε στην καρδιά του ανθρώπου, μια «εσωτερική σύγκρουση» όπως λέμε. Για να μας το δείξει αυτό ο συγγραφέας της Γένεσεως χρησιμοποίησε ιδιαίτερα εκφραστικές εικόνες. Κατ' αρχήν το απαγορευμένο δέντρο και την εντολή. Μ' αυτές τις εικόνες καταλαβαίνουμε ότι ο άνθρωπος δημιουργείται ελεύθερος. Ο ίδιος θα απο-φασίσει αν θα συνεχίσει να εμπιστεύεται το δημιουργό του και να έχει σχέση μαζί του ή όχι.

Στη συνέχεια υπάρχει το φίδι. Είναι μια εικόνα που περιγράφει τον

εικόνα
Αμαρτία
Η λέξη σημαίνει αποτυχία, λάθος στο στόχο. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε για να δηλώσει αστοχία στο φυσικό κόσμο, π.χ. την αστοχία του τοξότη όταν πετούσε το βέλος. Αργότερα έφτασε να σημαίνει ηθική αστοχία, παράπτωμα.
πειρασμό, ο οποίος φωλιάζει ύπουλα στην ψυχή του ανθρώπου σπέρνοντας αμφιβολία και δυσπιστία προς το δημιουργό Θεό. Φτάνει μάλιστα μέχρι το σημείο να αντιστρέφει την αλήθεια, παρουσιάζοντας τον άνθρωπο να κινδυνεύει από το Θεό. Ο διάλογος του φιδιού με τη γυναίκα μας θυμίζει το διάλογο που ο καθένας ανοίγει με τον εαυτό του πριν πάρει μια μεγάλη απόφαση. Και ο απαγορευμένος καρπός που τελικά γεύονται οι άνθρωποι είναι η απόφαση που πήραν ελεύθερα. Αποφασίζουν δηλαδή να ζήσουν στηριγμένοι αποκλειστικά στις δικές τους δυνάμεις, μακριά από την προστατευτική αγάπη του Θεού που χαρίζει τη ζωή. Αρχείο παρουσίασης

Στη θεολογική γλώσσα, όταν αναφερόμαστε σ' αυτή τη διήγηση, μιλάμε για πτώση. Πράγματι ο άνθρωπος απέτυχε, ξέπεσε, αμάρτησε. Διέκοψε τη σχέση του με το Θεό. Όμως μια τέτοια άρνηση της θεϊκής αγάπης επηρεάζει και όλες τις άλλες σχέσεις του. Κι αυτές ξεπέφτουν. Έτσι, όλες οι χαρές της ανθρώπινης ζωής, η γέννηση, η συζυγική σχέση, η εργασία γίνονται πόνος, καταπίεση και βάσανα. Εκπαιδευτικό παιχνίδι


γ) Όλες οι σχέσεις των ανθρώπων κινδυνεύουν

Στη συνέχεια του βιβλίου της Γενέσεως βρίσκουμε κι άλλες αφηγήσεις που παρουσιάζουν την αμαρτία ως διαταραχή και καταστροφή στις σχέσεις των ανθρώπων.

 • Ο Κάιν και ο Άβελ Λήμμα σε Wikipedia

Ήταν δυο παιδιά του Αδάμ και της Εύας. Ορμητικός και δυνατός γεωργός της γης ο Κάιν. Τρυφερός και αθώος βοσκός ο Άβελ. Μια μέρα τα δυο αδέλφια πρόσφεραν θυσία στο Θεό. Καρπούς της γης ο Κάιν, από τα πρωτότοκα των προβάτων του ο Άβελ. Ο Θεός όμως που γνωρίζει τι γίνεται στην καρδιά των ανθρώπων δέχτηκε μόνο την προσφορά του Άβελ.

Εικόνα
Αυτό γέμισε φθόνο τον Κάιν, που παραπλάνησε και σκότωσε τον αδελφό του. Είπε τότε ο Κύριος: «Τι πήγες κι έκανες;... Από δω και πέρα θα σε καταριέται η ίδια η γη που δέχτηκε το αίμα του αδελφού σου, που εσύ τον σκότωσες. Όταν θα την καλλιεργείς, δε θα σου δίνει πια τους καρπούς της. Φυγάς θα είσαι και περιπλανώμενος για πάντα πάνω στη γη». Αρχείο παρουσίασης
 • Ο πύργος της Βαβέλ Λήμμα σε Wikipedia

Όλοι θυμόμαστε τις διηγήσεις για τον μεγάλο κατακλυσμό που απείλησε τους ανθρώπους και για τη σωτηρία τους με την κιβωτό του Νώε. Λίγο παρακάτω το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης διηγείται για τους ανθρώπους που ζούσαν στη Βαβέλ, δηλαδή στη Βαβυλώνα. Αυτοί αποφάσισαν να χτίσουν έναν πύργο τόσο ψηλό, ώστε η κορυφή του να φτάνει στον ουρανό. Ήθελαν έτσι να μείνει το όνομά τους ξακουστό σ' όλες τις επόμενες γενιές. Μεθυσμένοι από τον εγωισμό τους άρχισαν να χτίζουν το οικοδόμημά τους. Τότε μεγάλη σύγχυση τους κατέλαβε. Ο καθένας μιλούσε διαφορετική γλώσσα, που οι άλλοι δεν καταλάβαιναν. Έτσι το έργο δεν ήταν δυνατόν να συνεχιστεί και σταμάτησε άδοξα. Αρχείο παρουσίασης Αρχείο παρουσίασης

Εικόνα

δ) Κι όμως η ελπίδα παραμένει ζωντανή!

Ωστόσο στο κείμενο της Γένεσεως δεν τελειώνουν όλα με τις παραπάνω τραγικές αφηγήσεις. Αμέσως παρακάτω, ο Θεός δίνει στους ανθρώπους μια νέα ευκαιρία να ξεκινήσουν τη ζωή τους από την αρχή. Καλεί έναν άνθρωπο, τον Αβραάμ και κλείνει μαζί του μια συμφωνία αγάπης (= Διαθήκη). Κι έτσι αρχίζουν όλα όσα γνωρίσαμε στα μαθήματα της φετινής χρονιάς.


Εικόνα
To κακό στο σύγχρονο κόσμο
Οι οικολογικές ισορροπίες του πλανήτη μας έχουν γίνει εξαιρετικά ασταθείς λόγω της μεγάλης βιομηχανικής μόλυνσης που προκαλούν οι χώρες του βορρά, αλλά και λόγω της μεγάλης φτώχιας των χωρών του νότου. Για παράδειγμα, το 20% των δέντρων που κόβεται στον τρίτο κόσμο προορίζεται για τις ανάγκες των πλούσιων χωρών. Έτσι τα τροπικά δάση χάνουν κάθε χρόνο 1,5-2% της ε-πιφάνειάς τους. Όμως τα τροπικά δάση δίνουν καταφύγιο στο 70% των γνωστών ειδών ζωής του πλανήτη μας, με αποτέλεσμα κάθε χρόνο 6.000 περίπου ζωικά είδη να εξαφανίζονται για πάντα.
Οι φωτιές, που δυστυχώς πληθαίνουν, φορτώνουν την ατμόσφαιρα με διοξείδιο του άνθρακα. Όμως τώρα πια τα δέντρα δεν είναι αρκετά για να το απορροφήσουν και να την καθαρίσουν.
Ο κόσμος πνίγεται κάτω από τα απορρίμματα. Κάθε χρόνο σ' όλη τη γη δημιουργούνται πάνω από 2 δισεκατομμύρια τόνοι στερεά βιομηχανικά κατάλοιπα και 350 εκατομμύρια τόνοι επικίνδυνα απόβλητα, στα οποία πρέπει να προσθέσουμε 7.000 τόνους πυρηνικών προϊόντων, που εξακολουθούμε να μην ξέρουμε πώς να τα ξεφορτωθούμε. Και το τραγικό είναι ότι, ενώ οι πλούσιες χώρες απολαμβάνουν τα θετικά της τεχνολογικής ανάπτυξης, ξεφορτώνονται τα επικίνδυνα απόβλητα στις φτωχές χώρες με τους ανυποψίαστους ακόμη πληθυσμούς.
Η γεωργία και η κτηνοτροφία δεν αναπτύσσονται πια στο φυσικό τους περιβάλλον αλλά στο εργοστάσιο. Έτσι και τα χορτοφάγα ζώα μετατράπηκαν από τον άνθρωπο σε σαρκοφάγα. Αποτέλεσμα: η εμφάνιση ασθενειών, όπως η «νόσος των τρελών αγελάδων», που προκάλεσε μεγάλο φόβο για την Ευρώπη.

Εικόνα
Μερικά στοιχεία της Διεθνούς Αμνηστίας για τον πολιτισμένο κόσμο
Λήμμα σε Wikipedia Δραστηριότητα Σ' όλο τον κόσμο 1 στις 17 γυναίκες έχει αντιμετωπίσει σοβαρή βία.
Στις ΗΠΑ κάθε 15 δευτερόλεπτα
ξυλοκοπείται μια γυναίκα. Σε επίσημη έκθεση
των ΗΠΑ αναφέρεται ότι κάθε χρόνο
45-50.000 γυναίκες και παιδιά εισάγονται
παράνομα στη χώρα και προωθούνται
στην πορνεία. Στη Βρετανία την περίοδο
1987-1998 καταγράφηκαν περισσότερες
από 2.000 περιπτώσεις βίας και σεξουαλικής
κακοποίησης οικιακών βοηθών.
Εικόνα
Όπου κοιτάξεις είναι το κακό...
Μονάχα ψέματα...
Διατεταγμένοι θάλαμοι
και σίδερα, συρματοπλέγματα
και πάσσαλοι. Για να
μην ανασαίνεις.

Τάκης Σινόπουλος

Λήμμα σε Wikipedia

 

Άσκηση αυτοαξιολόγησης
Εργασία στην τάξη                             
εικόνα
 1. Χρησιμοποιώντας την εμπειρία σας από την οικογενειακή και σχολική ζωή, εξηγήστε τη σημασία και το ρόλο των απαγορεύσεων και των κανονισμών που υπάρχουν στη ζωή μας. Μετά απ' αυτό συζητήστε: Αραγε η εντολή του Θεού καταργεί την ελευθερία του Αδάμ και της Εύας;
 2. Τι έσπρωξε τον Αδάμ και την Εύα να παραβούν την εντολή του Θεού; Ποια κίνητρα, δηλαδή, υπάρχουν πίσω από την πράξη τους; Χαρακτηρίστε την επιλογή τους.
 3. Σε συνεργασία με το διπλανό σας να επισημάνετε και να καταγράψετε τα σημεία της διήγησης όπου φαίνονται οι αλλαγές των ανθρώπων μετά την πτώση (παρ. α'). όττη συνέχεια γυρίστε στην προηγούμενη ενότητα και κάντε συγκρίσεις: Για τι είδους ζωή πλάστηκε ο άνθρωπος και πώς κατέληξε τώρα πια η ζωή του;
 4. Εξηγήστε με δικά σας λόγια γιατί ονομάζουμε αυτή τη διήγηση «ιστορία της πτώσης του ανθρώπου»;
 5. Ποια κίνητρα μπορείτε να αναγνωρίσετε πίσω από τις πράξεις των ανθρώπων στις διηγήσεις των Κάιν -Αβελ και του πύργου της Βαβέλ. Χαρακτηρίστε τα αποτελέσματα. Τι είδους σχέσεις διαταράσσονται;
 6. Τα λάθη του καθένα μας επηρεάζουν τις σχέσεις όλων μας. Παρουσιάστε ένα διάλογο ή δραματοποιή-στε μια σκηνή, όπου να φαίνεται αυτό.
 7. Τι μας κάνει να σκεφτούμε για το Θεό η παρ. δ και το παρακάτω παράθεμα για το Πρωτευαγγέλιο;
 8. Αναγνωρίστε τις παρακάτω θεολογικές αλήθειες στα κείμενα της ενότητας:
 • Ο άνθρωπος πλάστηκε ελεύθερος να αποφασίζει πού θα βασίσει τη ζωή του και να γνωρίζει τις συνέπειες των επιλογών του.
 • Μιλάμε για αμαρτία και πτώση του ανθρώπου, όταν οι άνθρωποι αποφασίζουν να διακόψουν τη σχέση τους με τον ίδιο τους το Δημιουργό και να βασίσουν τη ζωή τους αποκλειστικά στις δικές τους δυνάμεις.
 • Με την αμαρτία ο άνθρωπος αρνείται την αγάπη του Θεού.
 • Με την απομάκρυνση των ανθρώπων από την πηγή της ζωής χαλούν όλες τους οι σχέσεις: με το συνάνθρωπο, τη φύση και τον ίδιο τον εαυτό τους.
 • Ο Θεός δεν εγκαταλείπει τον άνθρωπο που σφάλλει, αλλά συνεχίζει να του προσφέρει ελπίδα σωτηρίας.

 1. Σε συνεργασία με το διπλανό σας σκεφτείτε: με ποιες θεολογικές αλήθειες μπορείτε να συσχετίσετε τους παρακάτω στίχους του Οδυσσέα Ελύτη;

 

 

Κι έναν πόντο πιο ψηλά να πάτε,
άνθρωποι, ευχαριστώ θα σας πει ο Θεός.
Οδ. Ελύτης
Η ελευθερία έχει δύο κοφτερές όψεις,
όπως τα παλιά ξυραφάκια.

Οδ. Ελύτης

 

 
Πρωτοευαγγέλιο
Στη Γένεση, αμέσως μετά την αφήγηση της πτώσης,
παρουσιάζεται ο Θεός να δίνει στους ανθρώπους ένα
μήνυμα ελπίδας. Τους διαβεβαιώνει, δηλαδή, ότι κάποιος
από τους απογόνους τους θα συντρίψει τη δύναμη
του κακού και θα τους χαρίσει την πραγματική
ελευθερία. Γι' αυτό και τα λόγια αυτά του Θεού
ονομάζονται πρωτευαγγέλιο, δηλαδή πρώτη καλή
αγγελία (= είδηση).Για τη χριστιανική Εκκλησία
αυτός ο απόγονος είναι ο Ιησούς Χριστός.

Εικόνα
Το προπατορικό αμάρτημα
Η Παλαιά Διαθήκη στην προσπάθεια να περιγράψει τις σχέσεις των ανθρώπων με το Θεό και μεταξύ τους χρησιμοποιεί την εικόνα ενός ζευγαριού. Επειδή τους παρουσιάζει ως κοινούς προγόνους όλων των ανθρώπων (= προπάτορες), γι' αυτό και η αποτυχία τους να αναπτύξουν μια αγαθή σχέση με το Θεό ονομάζεται προπατορικό αμάρτημα.

Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες

Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
 1. Κάποιοι χριστιανοί μιλώντας για αμαρτία εννοούν την «παράβαση ενός θεϊκού κανόνα». Άλλοι πάλι τη θεωρούν «λάθος και αποτυχία στις σχέσεις με το Θεό και τους συνανθρώπους». Ανακαλύψτε σε τι διαφέρουν οι δύο απόψεις; Πώς παρουσιάζει η καθεμία το Θεό;
 2. Οι χριστιανοί πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός έζησε αγαπώντας αληθινά το Θεό, τους ανθρώπους και τον κόσμο ολόκληρο. Ο Χριστός, δηλαδή, κατάφερε αυτό που δεν κατάφερε ο άνθρωπος: να ζει μακριά από κάθε αμαρτία. Μπορείτε, λοιπόν, να εξηγήσετε γιατί η Εκκλησία τον ονομάζει Νέο Αδάμ; Ήχος
 3. Με ποιον τρόπο το κακό στη σύγχρονη εποχή επιδρά στη ζωή των παιδιών όλου του κόσμου, αν και ζούμε στο 21ο αι.; Μιλήστε με παραδείγματα.
 4. Παίρνοντας αφορμή και από την παρακάτω σύνθεση σκεφτείτε παραδείγματα υπερβολής και αλαζονείας*του σύγχρονου πολιτισμού, που οδηγούν τους ανθρώπους σε σύγχυση και καταστροφή.

Εικόνα

Επιλέγω και πραγματοποιώ
 1. Ένας σύγχρονος θεολόγος, ο μη-τροπολίτης Περγάμου Ιωάννης Ζηζιούλας, χαρακτηρίζει τον άνθρωπο ως «ελπίδα της κτίσεως». Μετά από όλα όσα επεξεργαστήκαμε γύρω από τη δημιουργία και την πτώση του ανθρώπου επιχει-ρήστε μια σύνθεση δικής σας έμπνευσης μ' αυτόν τον τίτλο.
 2. Κάντε μια έρευνα στις διαφημίσεις, έντυπες και ηλεκτρονικές, όπου να καταγράφεται η διαταραχή στις σχέσεις ανδρών - γυναικών.
 3. Κάντε ένα κολλάζ με τίτλο «Σύγχρονοι Κάιν και Άβελ» ή «Σύγχρονη Βαβέλ».


Σημερινή Βαβυλώνα,
έργο του Πιέρ Μπράουλι (20ός αι.)
πάνω σ' έναν πίνακα του
Πέτερ Μπρύγκελ (16ος αι.)

εικόνα
Εικόνα
28. O δημιουργός Θεός φροντίζει για τους ανθρώπους όλου του κόσμου
Αρχείο παρουσίασης

 

Τα χρόνια που ακολούθησαν την επιστροφή από τη Βαβυλώνα ήταν δύσκολα. Οι Ιουδαίοι προσπαθούσαν να αποφύγουν τα λάθη του παρελθόντος που τους είχαν οδηγήσει στην καταστροφή. Γι' αυτό οργανώθηκαν, όπως είδαμε, γύρω από το Ναό και το Νόμο. Όμως οδηγήθηκαν σε υπερβολές. Πίστευαν πως δεν έπρεπε να δημιουργούν σχέσεις με ξένους και έβλεπαν με επιφύλαξη τους άλλους λαούς. Έφτασαν μάλιστα να θεωρήσουν άκυρους όλους τους γάμους που είχαν γίνει με ξένους. Σιγά σιγά πολλοί διαμόρφωσαν την πεποίθηση ότι: «Ο Θεός υπάρχει μόνο για τον Ισραήλ. Μόνο μ' εμάς έκλεισε Διαθήκη, μόνο σ' εμάς έδωσε το Νόμο του. Μόνο τον Ισραήλ αγαπά, ενώ λίγο νοιάζεται για τους άλλους λαούς. Ο Μεσσίας που θα έρθει θα σώσει μόνο τους Ιουδαίους». Έτσι, όμως, κατέληξαν να πιστεύουν ότι ο Θεός ήταν αποκλειστικά Θεός ενός έθνους, του ιουδαϊκού.

Παρ' όλα αυτά ανάμεσα στους Ιουδαίους υπήρχαν κάποιοι που έβλεπαν τα πράγματα διαφορετικά. Δεν ξεχνούσαν όσα είχαν πει οι προφήτες για το Θεό. Ότι δηλαδή είναι πατέρας όλων των ανθρώπων· και ότι ο Ισραήλ είναι εκλεκτός λαός, επειδή ο Θεός τον διάλεξε για μια σπουδαία αποστολή, που θα ωφελήσει όλο τον κόσμο κι όχι μόνο τους ίδιους. Αυτοί οι Ιουδαίοι διαμαρτύρονταν για τις αντιλήψεις των συμπατριωτών τους. Μια τέτοια διαμαρτυρία βρίσκουμε και στο βιβλίο Ιωνάς. Λήμμα σε Wikipedia Πρόκειται για ένα μικρό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που γράφτηκε μετά τη βαβυλώνια αιχμαλωσία. Αρχείο παρουσίασηςα) Η ιστορία του βιβλίου του Ιωνά

Ο Θεός έστειλε τον Ιωνά στη Νινευί, την πρωτεύουσα των ειδωλολατρών Ασσυρίων, να τους ελέγξει για τις αμαρτίες τους δίνοντάς τους έτσι την ευκαιρία να μετανιώσουν και να σωθούν. Ο Ιωνάς όμως δεν ήθελε να κηρύξει σε ειδωλολάτρες. Γι' αυτό ανέβηκε σ' ένα πλοίο και έπλευσε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Στη διάρκεια του ταξιδιού ξέσπασε καταιγίδα και το πλοίο κινδύνευε να βυθιστεί. Τότε οι ναυτικοί σκέφτηκαν ότι κάποιος ταξιδιώτης πρέπει να είναι η αιτία του κακού. Για να τον βρουν έριξαν κλήρο· κι ο κλήρος έπεσε στον Ιωνά, ο οποίος παραδέχτηκε την ευθύνη του. Τους πρότεινε μάλιστα να τον ρίξουν στη θάλασσα για να γλιτώσουν εκείνοι από τον κίνδυνο. Πράγματι οι ναυτικοί το έκαναν και η τρικυμία σταμάτησε. Ο Ιωνάς όμως δεν πνίγηκε, αφού ένα μεγάλο ψάρι τον κατάπιε. Τρία μερόνυχτα έμεινε στην κοιλιά του ψαριού. Εκεί προσευχόταν θερμά στο Θεό:

«Μέσα στη θλίψη μου σ' εσένα Κύριε φώναξα κι εσύ μου αποκρίθηκες... Στα βάθη μ' έριξες, μες στην καρδιά της θάλασσας, τα ρεύματα με περικύκλωσαν...Σκεφτόμουν: δε με φροντίζει πια...Τα νερά με σκέπασαν ως το λαι-μό.Η θάλασσα η απύθμενη με περικύκλωσε, φύκια δέθηκαν στο κεφάλι μου τριγύρω...Εσύ όμως Κύριε, Θεέ μου, ζωντανό μ' έβγαλες...Σωτήρας μου είσαι Κύριε εσύ».

Το κήτος έβγαλε τον Ιωνά σε μια ακτή της Παλαιστίνης. Για δεύτερη φορά ο Θεός τον πρόσταξε να πάει στη Νινευί. Τότε ο Ιωνάς υπάκουσε. Το κύρηγμά του βρήκε ανταπόκριση όχι μόνο στο λαό της πόλης αλλά και στο βασιλιά. Όλοι μετάνιωσαν για τα λάθη και τις αμαρτίες τους και ζήτησαν συγνώμη από το Θεό. Ο Θεός τους συγχώρησε, αλλά ο Ιωνάς αντί να χαρεί, διαμαρτυρήθηκε για την αγάπη του Θεού προς τους ειδωλολάτρες.

 

Δυσαρεστημένος αποσύρθηκε σ' έναν λόφο, κοντά στη Νινευί και κοιτούσε την πόλη από μακριά. Τότε ο Θεός, για να τον προστατέψει απ' τη ζέστη, έκανε να φυτρώσει δίπλα του μια μεγάλη κολοκυθιά. Ο ίσκιος της προστάτευε τον Ιωνά από τον ήλιο. Η χαρά του όμως δεν κράτησε πολύ, αφού την άλλη κιόλας μέρα η κολοκυθιά ξεράθηκε. Ο Ιωνάς λυπήθηκε πολύ για το φυτό. Τότε του είπε ο Θεός: «Πρόσεξε Ιωνά: Εσύ ούτε κοπίασες γι' αυτό το φυτό ούτε το έκανες να μεγαλώσει. Μόνο του μεγάλωσε μέσα σε μια νύχτα και την άλλη μέρα ξεράθηκε. Κι όμως λυπήθηκες γι' αυτό! Εγώ δεν έπρεπε να λυπηθώ για τη Νινευί, τη μεγάλη πόλη; Σ' αυτήν υπάρχουν περισσότεροι από εκατόν είκοσι χιλιάδες άνθρωποι που δεν ξέρουν να ξεχωρίσουν το αριστερό τους χέρι από το δεξί. Επίσης, εκεί υπάρχουν και πολλά ζώα». Ήχος Εκπαιδευτικό παιχνίδι
Η τριήμερη παραμονή του Ιωνά στην κοιλιά του κήτους έγινε στα Ευαγγέλια προεικόνιση για το θάνατο, την τριήμερη ταφή και την ανάσταση του Ιησού. Διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη: Όπως δηλαδή ο προφήτης Ιωνάς ήταν τρεις μέρες και τρεις νύκτες στην κοιλιά του κήτους, έτσι θα είναι κι ο Υιός του Ανθρώπου (= ο Χριστός) μέσα στη γη τρεις μέρες και τρεις νύκτες.

(Μτ 12, 40)

Εικόνα

 

Άσκηση αυτοαξιολόγησης
Εργασία στην τάξη
 1. Μετά την επιστροφή από τη Βαβυλώνα: Πώς κατέληζαν να αντιλαμβάνονται οι Ιουδαίοι την εκλογή τους από το Θεό; (Συμβουλευθείτε και το σχετικό παράθεμα στο μάθημα 10).
 2. Συμπληρώστε το παρακάτω πλαίσιο:

Τι πιστεύει ο πρωταγωνιστής του βιβλίου «Ιωνάς»» Τι διδάσκει ο συγγραφέας του βιβλίου «Ιωνάς»
Ο θεός είναι ο Κύριος του Ισραήλ και ο Ισραήλ είναι ο εκλεκτός λαός του  
Ο θεός σχεδιάζει νη σωτηρία μόνον του λαού του  
Ο θεός αποστέλλει τους αγγελιαφόρους του μόνον στο λαό του  
Στο θεό ανήκει μόνον όποιος είναι Ισραηλίτης  
Ο άνθρωπος μπορεί να γνωρίζει με σιγουριά τον τρόπο που κρίνει και ελεεί ο θεός  
 1. Γυρίστε στις τρεις προηγούμενες ενότητες: Ποιοι άνθρωποι φέρουν την «εικόνα» του Θεού σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη; Πώς επιβεβαιώνεται αυτό στην ιστορία του Ιωνά;
 2. «Καθένας από εμάς μπορεί να είναι Ιωνάς»: Συζητήστε με το διπλανό σας για ανθρώπους που εμείς σήμερα θεωρούμε ως «κατοίκους της Νινευί»:
 3. Πώς αντιμετωπίζει τους ανθρώπους όλου του κόσμου ένας χριστιανός που κατάλαβε την ιστορία του Ιωνά;
 4. Παρουσιάστε ένα διάλογο ή μια σκηνή εμπνευσμένη από την ιστορία του Ιωνά.


Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες

Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
 1. Στην ιστορία του Ιωνά γίνεται λόγος για ένα Θεό πατέρα όλων των ανθρώπων. Μπορείτε να αναγνωρίσετε αυτό το χαρακτηριστικό του Θεού στις διηγήσεις της Δημιουργίας;
 2. Ποια χαρακτηριστικά ζωής της ιουδαϊκής κοινότητας στη μεταιχμαλωσιακή εποχή καταπολεμά ο συγγραφέας του βιβλίου του Ιωνά; Συμβουλευθείτε και το μάθημα 24.
 3. Θυμηθείτε τι είπαμε στο μάθημα 20 για το υπόλειμμα. Τι σχέση έχει ο συγγραφέας του βιβλίου του Ιωνά μ' αυτό;
 4. Προσέξτε την τελευταία φράση της διήγησης του Ιωνά και γράψτε τις σκέψεις σας.
 5. Το πιο σπουδαίο γεγονός στη χριστιανική λατρεία είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που λέγεται και Θεία Κοινωνία. Ονομάζεται έτσι, επειδή οι πιστοί κοινωνούν, δηλαδή σχετίζονται με το Θεό, όλους τους ανθρώπους και την κτίση και προσεύχονται «υπέρ του σύμπαντος κόσμου», δηλαδή για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και χριστιανοί οι οποίοι όταν κοινωνούν σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους. Χαρακτηρίστε αυτή τη στάση με βάση τα όσα μάθατε στο σημερινό μάθημα.

Εικόνα
Εικόνα
Και σε άλλα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης βρί-σκουμε την αλήθεια ότι ο Θεός αγαπά και προνοεί* χωρίς διάκριση για τους ανθρώπους όλης της γης: Αινείτε* τον Κύριο όλοι οι ειδωλολάτρες! Αυτόν υ-μνείτε όλοι οι λαοί! Ήχος
Ψαλμ 116
Ο Κύριος λέει: «Έρχεται καιρός, που όλα τα έθνη, όποια γλώσσα κι αν μιλούν, θα τα συνάξω* και θα 'ρθούνε για να δουν τη δόξα μου»
Ησ 66, 18

 

Επιλέγω και πραγματοποιώ
 1. Κάντε μια σύνθεση για τη διακόσμηση της τάξης σας εμπνευσμένοι από την ιστορία του Ιωνά.
 2. Κάντε ένα κολλάζ με τον τίτλο «όλοι οι λαοί = μια οικουμένη».
Αρχείο παρουσίασης
Εικόνα
Εικόνα
29. Ο Ιουδαϊσμός συναντάται με τον Ελληνισμό
Αρχείο παρουσίασης

 

α) Η επίδραση του ελληνικού πολιτισμού στη ζωή των Ιουδαίων

Με τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου ο ελληνισμός εξαπλώθηκε σ' όλη τη Μεσόγειο φτάνοντας μέχρι τη Μεσοποταμία και τη μακρινή Ινδία. Όταν ο Αλέξανδρος κατέλαβε την Παλαιστίνη, οι Ιουδαίοι ήδη γνώριζαν τους Έλληνες. Ωστόσο από τότε άρχισαν να έχουν ουσιαστική επαφή μαζί τους.

Μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου το τεράστιο κράτος χωρίστηκε σε βασίλεια που τα διοικούσαν οι διάδοχοί του. Για περισσότερο από έναν αιώνα η Ιουδαία ανήκε στο βασίλειο των Πτολεμαίων της Αιγύπτου. Έζησε τότε μια περίοδο ειρήνης στη διάρκειά της οποίας ο ελληνικός πολιτισμός επέδρασε βαθιά σε κάθε πτυχή της ιουδαϊκής ζωής. Η ελληνική γλώσσα διαδόθηκε πολύ. Οι νέες πόλεις που κτίστηκαν πήραν ελληνικά ονόματα. Αρκετοί Ιουδαίοι αντικατέστησαν τα ονόματά τους με ελληνικά. Ο ίδιος ο αρχιερέας Γιόσουα άλλαξε το όνομά του σε Ιάσων. Ο ελληνικός τρόπος ζωής έγινε δηλαδή ελληνικά πλατύγυρα καπέλα της μόδας. Οι νέοι κυκλοφορούσαν φορώντας πέτασους,

Εικόνα
Κτίστηκαν θέατρα και γυμναστήρια. Βασική ασχολία των Ιουδαίων έγιναν τα αθλήματα και οι αγώνες. Ήταν τόση η επίδραση του ελληνισμού ... ώστε οι ιερείς να δείχνουν απροθυμία για τα τελετουργικά τους καθήκοντα. Περιφρονούσαν το Ναό και παραμελούσαν τις θυσίες. Έτρεχαν να παρακολουθήσουν τους αγώνες πάλης, μόλις άκουγαν τον ήχο της έναρξης των αγώνων.

Σιγά σιγά όμως άρχισαν να εμφανίζονται αντιδράσεις. Ομάδες Ιουδαίων, οι λεγόμενοι «ευσεβείς», άρχισαν να εκφράζουν την αντίθεσή τους στις ελληνικές επιρροές. Φοβούνταν μήπως ο λαός παρασυρθεί και λησμονήσει την πίστη στο Θεό, γι' αυτό διακήρυτταν με θέρμη ότι ζει σωστά μόνον όποιος γνωρίζει και εφαρμόζει πιστά το Νόμο του Θεού.

Δραστηριότητα Δραστηριότητα

 

β) Οι Ιουδαίοι της διασποράς ξεχνούν τη γλώσσα τους: η μετάφραση των Εβδομήκοντα

Πολύ μεγαλύτερη ήταν η επίδραση του ελληνισμού στους Ιουδαίους της διασποράς. Πολλοί απ' αυτούς μάλιστα είχαν ξεχάσει τη μητρική τους γλώσσα. Κάτι τέτοιο συνέβη και στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπου ζούσε μια μεγάλη και δραστήρια ιουδαϊκή κοινότητα. Στα χρόνια του Πτολεμαίου του Φιλάδελφου (285-247 π.Χ.) Λήμμα σε Wikipedia οι Ιουδαίοι της αλεξανδρινής κοινότητας είχαν φτάσει στο σημείο να μην καταλαβαίνουν τα κείμενα των ιερών γραφών τους που διαβάζονταν στις Συναγωγές. Δημιουργήθηκε, λοιπόν, η ανάγκη να μεταφραστεί ο Νόμος στην ελληνιστική κοινή Λήμμα σε Wikipedia γλώσσα, η οποία εκείνη την εποχή ήταν διεθνής. Ο ίδιος ο Πτολεμαίος φρόντισε να βρεθούν καλοί μεταφραστές. Κατά την παράδοση 72 σοφοί άνδρες πραγματοποίησαν το τεράστιο αυτό έργο στο νησάκι Φάρος, λίγο έξω από την Αλεξάνδρεια. Στα χρόνια που ακολούθησαν μεταφράστηκαν στα ελληνικά σταδιακά όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι προέκυψε η μετάφραση των Εβδομήκοντα, Λήμμα σε Wikipedia που τη γράφουμε για συντομία μετάφραση των Ο'. Χρόνια αργότερα η χριστιανική Εκκλησία πήρε αυτή την ελληνική μετάφραση και τη χρησιμοποίησε ως επίσημο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό είναι το κείμενο που ακούμε μέχρι σήμερα στη χριστιανική λατρεία.

Εκπαιδευτικό παιχνίδι
γ) Οι Ιουδαίοι της Παλαιστίνης αγωνίζονται να διατηρήσουν την ταυτότητα τους: η Μακκαβαϊκή εξέγερση

Η περίοδος της ειρήνης στην Παλαιστίνη έληξε όταν η χώρα πέρασε στην κυριαρχία των Σελευκιδών, Λήμμα σε Wikipedia βασιλέων της Συρίας. Αυτοί προσπάθησαν να εξελληνίσουν με βίαιο τρόπο τους Ιουδαίους. Ο βασιλιάς Αντίοχος Λήμμα σε Wikipedia έστειλε γραπτή διαταγή σ' όλα τα έθνη του βασιλείου του, σύμφωνα με την οποία αυτά θα εγκατέλειπαν τα έθιμά τους και θα γίνονταν όλα ένας λαός. Κι όλα τα έθνη υπάκουσαν. Ακόμη και από τους Ισραηλίτες πολλοί συμφώνησαν και δέχτηκαν τη θρησκεία του βασιλιά. Ο Αντίοχος βεβήλωσε*και λαφυραγώγησε το Ναό και απαγόρευσε την τήρηση του Σαββάτου, την περιτομή*και την προσφορά θυσιών. Επιπλέον διέταξε να προσφέρονται θυσίες στους εθνικούς θεούς μέσα στο Ναό της Ιερουσαλήμ. Οι ποινές που επέβαλλε σε όσους είχαν αντίρρηση έφταναν έως το θάνατο. Τότε μια ιουδαϊκή οικογένεια ιερέων, οι Ασμοναίοι, ξεκίνησαν μια σθεναρή*αντίσταση.

Εκείνο τον καιρό ένας ιερέας ... που ονομαζόταν Ματταθίας ... περιδιάβηκε την πόλη φωνάζοντας δυνατά: «Όποιος υποστηρίζει με ζήλο το νόμο του Μωυσή και τηρεί σταθερά τη Διαθήκη, ας με ακολουθήσει!». Τότε αυτός και οι γιοι του κατέφυγαν στα βουνά και εγκατέλειψαν όλα τους τα υπάρχοντα στην πόλη. Πολλοί που ήθελαν να ζήσουν με δικαιοσύνη, σύμφωνα με το Νόμο του Μωυσή, βγήκαν στην έρημο με σκοπό να μείνουν εκεί, μαζί με τα παιδιά τους, τις γυναίκες τους και τα ζώα τους, γιατί αντιμετώπιζαν μεγάλους κατατρεγμούς.

Εικόνα

Ο Ματταθίας σκοτώνει έναν αποστάτη Ιουδαίο, χαρακτικό του Ντορέ (19ος αι.)

Ενώθηκαν μ' αυτούς πολλοί... Έτσι συγκροτήθηκε ένας στρατός, ο οποίος χτύπησε τους αμαρτωλούς και ασεβείς ανθρώπους. Οι λόφοι της Ιουδαίας έγιναν το ορμητήριο του ανταρτοπόλεμου των Ιουδαίων ενάντια στους Σελευκίδες.

Μετά το θάνατο του Ματταθία, οι γιοι του, Ιούδας, Ιωνάθαν και Σίμων, συνέχισαν τον αγώνα. Στον Ιούδα μάλιστα έδωσαν το χαρακτηρισμό Μακκαβαίος (=αυτός που σφυροκοπά, ο ισχυρός). Γι' αυτό όλη η εξέγερση ονομάστηκε Μακκαβαϊκή. Έτσι υπερασπίστηκαν το Νόμο του Μωυσή έναντι των ειδωλολατρικών εθνών και των βασιλιάδων τους και δεν άφησαν τον ασεβή βασιλιά Αντίοχο να θριαμβεύσει.

 

δ) Οι Ασμοναίοι κυβερνούν την Ιουδαία: μια περίοδος κρίσης

Μετά από πολλούς αγώνες οι Μακκαβαίοι / Ασμοναίοι κατόρθωσαν να δώσουν στους Ιουδαίους την ανεξαρτησία τους. Η οικογένειά τους κυβέρνησε την Ιουδαία μέχρι την εποχή που κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους. Ωστόσο όλα αυτά τα χρόνια ο εξελληνισμός των Ιουδαίων συνεχίστηκε. Γι' αυτό εξακολουθούσαν και οι διαμάχες ανάμεσα στους εξελληνισμένους Ιουδαίους και τους «ευσεβείς». Οι πρώτοι έφταναν, όπως είδαμε, στο σημείο να απορρίπτουν τις πατρογονικές τους παραδόσεις. Αντίθετα οι δεύτεροι πίστευαν ότι έπρεπε να μένουν πιστοί αποκλειστικά στη δική τους παράδοση και αρνούνταν οτιδήποτε ξένο. Εφάρμοζαν αυστηρά όχι μόνο το Νόμο αλλά και τις ερμηνείες των Γραμματέων. Ο απλός λαός βρισκόταν σε σύγχυση και δεν ήξερε πια ποιον να εμπιστευτεί. Με το πέρασμα των χρόνων η σύγχυση ολοένα και μεγάλωνε.

 

Άσκηση αυτοαξιολόγησης
Εργασία στην τάξη                             
εικόνα
 1. Εξηγήστε τη στάση των ευσεβών Ιουδαίων απέναντι στις ελληνιστικές επιδράσεις.
 2. Τι σημασία είχαν για το ιουδαϊκό έθνος οι αγώνες των Μακκαβαίων;
 3. Ποιος ήταν ο ρόλος του ελληνισμού στη διάδοση του κειμένου και των μηνυμάτων της Παλαιάς Διαθήκης σε όλο τον κόσμο;

Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες

Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
 1. Προσέξτε το χάρτη και διαβάστε την παρακάτω φανταστική επιστολή που στέλνει γύρω στο 168 π.Χ. ένας κάτοικος της Ιερουσαλήμ στον αδελφό του που ζει στην ιουδαϊκή κοινότητα της Αλεξάνδρειας. Ποια στοιχεία του μαθήματος επιβεβαιώνονται;
Αγαπημένε μου αδελφέ Ρουβήν, σε χαιρετώ,
Σου γράφω για να περιγράψω την απελπισία μου.
Δεν μπορώ να πιστέψω πως εκατό χρόνια ήταν αρκετά
να ξεχάσουμε παραδόσεις τόσων αιώνων! Η αγία
Ιερουσαλήμ μας έχει μετατραπεί σε μια κανονική ελληνική
πόλη. Όλοι μιλούν ελληνικά. Θαρρείς και ντρέπονται
να μιλούν τη γλώσσα μας. Αλίμονο, αδελφέ μου...
Ιδρύθηκε και ελληνικό Γυμνάσιο, όπου οι νέοι μας όχι μόνο γυμνάζονται (και μάλιστα γυμνοί, όπως οι Έλληνες), αλλά μελετούν μόνον τα ελληνικά γράμματα. Αντί να μαθαίνουν
τη γλώσσα μας και να μελετούν τα ιερά μας κείμενα, το
μόνο που τους νοιάζει είναι πώς θα γίνουν κανονικοί
Έλληνες. Το χειρότερο όμως απ' όλα είναι ότι κάποιοι συμπατριώτες μας προσφέρουν θυσίες στο Δία! Και
μάλιστα μέσα στον ίδιο το Ναό μας! Πάει, αδελψέ μου,
η Διαθήκη των πατέρων μας. Ποιος ξέρει πόσα κακά
θα μας βρουν. Εσείς ζείτε τόσο μακριά κι όμως φροντίζετε
να μην ξεχνάτε τις παραδόσεις μας? ενώ εμείς εδώ δεν
αφήσαμε τίποτε όρθιο. Εγώ βέβαια στέλνω τα παιδιά
κάθε μέρα στη Συναγωγή. Και στο σπίτι φροντίζω να
μιλάμε τη γλώσσα μας? Όμως δε φτάνει αυτό.
Χαιρετισμούς στη Νωεμίν και στο μικρό μου
ανηψιό Ζαχαρία.

Ο αδελφός σου, Ιούδας

Εικόνα
Εικόνα
Ελέγχω τι έμαθα
 1. Με ποιον τρόπο οι Ιουδαίοι ήρθαν σε στενή σχέση με τον ελληνισμό;
 2. Περιγράψτε τις επιδράσεις που δέχθηκαν.
 3. Τι εννοούμε μιλώντας για «Ιουδαίους της διασποράς»; (Γυρίστε και στο μάθημα 23).
 4. Τι ακριβώς είναι η Μετάφραση των Ο' και για ποιους λόγους έγινε; Γιατί είναι γνωστή στους χριστιανούς;
 5. Ποια ήταν η πολιτική των Σελευκίδων κατακτητών;
 6. Για ποιους λόγους έγινε η Μακκαβαϊκή εξέγερση και γιατί ονομάστηκε έτσι;
 7. Ποιο ήταν το αποτέλεσμά της;
 8. Περιγράψτε τις θρησκευτικές διαμάχες του ιουδαϊκού κόσμου τα τελευταία 150 χρόνια πριν τη Γέννηση του Χριστού.
 9. Ποιοι κατέλαβαν την Παλαιστίνη περίπου μισόν αιώνα πριν τη Γέννηση του Χριστού;

Δραστηριότητα
Βρείτε στοιχεία για λαούς που ζούν την παραβίαση της εθνικής και θρησκευτικής τους ταυτότητας στην εποχή μας.
Εικόνα

 

30. Περιμένοντας το Μεσσία: το «πλήρωμα του χρόνου»
Αρχείο παρουσίασης

 

Εικόνα
Ζούμε ελπίζοντας

Ο καθένας από μας ζει ελπίζοντας. Έτσι τα καλά πράγματα γίνονται καλύτερα και οι δυσκολίες της ζωής λιγότερο σκληρές. Όμως και ολόκληρες ομάδες των ανθρώπων ελπίζουν. Π.χ. ένα σχολείο ελπίζει ότι θα βραβευθεί σε ένα διαγωνισμό θεατρικής παράστασης. Μια οικογένεια ελπίζει ότι ο πατέρας θα βρει μια καλύτερη δουλειά. Ένας υποταγμένος λαός ελπίζει ότι θα κερδίσει την ανεξαρτησία του. Ο υποανάπτυκτος κόσμος ελπίζει για μια καλύτερη ζωή. Ολόκληρος ο κόσμος σήμερα ελπίζει ότι θα έρθει μια εποχή ειρήνης και ευημερίας για όλους.

 

 

 

 

Οι ελπίδες των Ιουδαίων για το Μεσσία

Στα φετινά μαθήματα είδαμε ότι οι Ιουδαίοι ήταν ένας λαός που πορεύτηκε με μεγάλα σκαμπανεβάσματα. Απ' την αρχή της ιστορίας τους χρειάστηκε να παλέψουν με πολλούς αντιπάλους: Αιγύ-πτιους δυνάστες, κινδύνους της ερήμου, πολυθεΐα και ειδωλολατρία, ισχυρούς εχθρούς, εσωτερικές κρίσεις και λάθη. Ωστόσο πάντα προσπαθούσαν να διατηρούν την πίστη τους στη Διαθήκη. Δεν έπαψαν να ελπίζουν ότι όλες οι υποσχέσεις του Θεού θα εκπληρωθούν. Και περίμεναν το Μεσσία που θα έστελνε ο Θεός? έναν απόγονο του Δαβίδ, που θα εγκαθίδρυε τη βασιλεία του Θεού στη γη.

Μετά τη βαβυλώνια αιχμαλωσία, και αντίθετα με τις ελπίδες που διατηρούσαν οι Ιουδαίοι ότι θα ζούσαν πια ελεύθεροι, ακολούθησαν δύσκολοι αιώνες. Αναγκάστηκαν να είναι, όπως είδαμε, υποτελείς*σε λαούς ισχυρούς. Έτσι, πολλοί Ιουδαίοι άρχισαν να ονειρεύονται διαφορετικά τον ερχομό του Μεσσία. Να ελπίζουν, δηλαδή, ότι θα έρθει ως ήρωας και απελευθερωτής που θα τους ξαναδώσει τη χαμένη τους αξιοπρέπεια και θα τους αποκαταστήσει ως ένα μεγάλο έθνος στα μάτια του κόσμου. Ξεχάστηκε η παλιά Επαγγελία του Θεού στον Αβραάμ: «μ' εσένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης». Οι Ιουδαίοι προσδοκούσαν πια το Μεσσία ως έναν κοσμικό βασιλιά, που θα ερχόταν στον κόσμο μόνο γι' αυτούς. Όταν οι Ρωμαίοι κατέκτησαν την Παλαιστίνη, οι ελπίδες του ιουδαϊκού λαού για τον ερχομό ενός τέτοιου Μεσσία δυνάμωσαν ακόμη περισσότερο.

 

Οι ελπίδες των χριστιανών για το Μεσσία όλου του κόσμου

Στα φετινά μαθήματα ξεκαθαρίσαμε ότι και οι χριστιανοί αναγνωρίζουν πως τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης μιλούν για το Μεσσία. Διαπιστώσαμε, ωστόσο, ότι η Εκκλησία δεν αναγνωρίζει στο πρόσωπο του Μεσσία χαρακτηριστικά κοσμικού βασιλιά, εθνικού ήρωα ή πολιτικού ηγεμόνα. Αντίθετα, θεωρεί ότι τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης μιλούν για τον απεσταλμένο του Θεού, που θα ιδρύσει μια βασιλεία η οποία «δεν είναι αυτού του κόσμου». Μιλούν για ένα Μεσσία που δεν έρχεται στον κόσμο αποκλειστικά για κάποια έθνη, αλλά που θα γίνει ο ίδιος φως για όλα τα έθνη. Για τον Υιό του Θεού που θα πάθει πολλά για να ανοίξει τα μάτια των ανθρώπων. Σε πολλές προφητείες και αφηγήσεις συναντήσαμε αναφορές και προεικονίσεις για το πρόσωπο αυτού του Μεσσία. Σε κάποιες προφητείες του βιβλίου του Ησαΐα, στις οποίες περιγράφονται τα πάθη του, η Εκκλησία βρίσκει ιδιαίτερη σημασία. Εκεί διαβάζουμε::

 

Εικόνα
Τα νώτα μου έδωσα να μαστιγωθούν
τα σαγόνια μου να ραπιστούν*
και δεν έκρυψα το πρόσωπο μου
από ντροπή για τα φτυσίματα.
Ο Κύριος με βοήθησε
και γι' αυτό δεν υποχώρησα,
αλλά κράτησα σταθερά το πρόσωπό μου...
Ήχος Αυτός όμως παίρνει πάνω του τις αμαρτίες μας
και πονάει για μας.
Όλοι πλανηθήκαμε όπως τα πρόβατα,
ο καθένας πλανήθηκε στο δρόμο του.
Αυτός όμως παρά τις κακώσεις
δεν άνοιξε το στόμα του.
Σαν πρόβατο οδηγήθηκε στη σφαγή
και όπως το άφωνο αρνί μπροστά σ΄αυτόν που τον κουρεύει...

 

Για το Μεσσία Χριστό οι χριστιανοί ψάλλουν στον Όρθρο της Μεγάλης Πέμπτης:
Έρχεται με τη θέλησή του να σφαγιαστεί, Αυτός που ο Ησαΐας ονόμασε Αμνό.
Προσφέρει την πλάτη του στο μαστίγιο, τα σαγόνια του στα χτυπήματα.
Μπρος στα φτυσίματα της ντροπής ατάραχο κράτησε το πρόσωπό του.
Σε θάνατο καταδικάζεται εξευτελιστικό, ο αναμάρτητος.
Όλα τα υπομένει με τη θέλησή του, για να προσφέρει σ' όλους δώρο τη νίκη πάνω στο θάνατο. Ήχος

 

 

 

Εικόνα

 

Το πλήρωμα του χρόνου

Μέσα από τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης παρακολουθήσαμε το μεγάλο ταξίδι της ανθρωπότητας προς τη σωτηρία. Αναγνωρίσαμε τους τρόπους με τους οποίους ο Θεός προετοίμασε βήμα βήμα τους ανθρώπους να την υποδεχτούν. Σε όλη αυτή την πορεία της προετοιμασίας οι άνθρωποι του υπολείμματος μετέφεραν ζωντανή από γενιά σε γενιά την ελπίδα ότι ο Θεός θα τηρήσει τις υποσχέσεις του.

Το 63 π.Χ. ο ρωμαίος στρατηγός Πομπήιος έμπαινε κατακτητής στην Ιουδαία. Το ρωμαϊκό σύμβολο του αετού υψωνόταν παντού. Η συνεχής παρουσία των ρωμαίων στρατιωτών στη μικρή αυτή χώρα θύμιζε με σκληρό τρόπο στους κατοίκους της ότι ήταν για μια ακόμη φορά υποταγμένοι. Κι όμως, μέσα σ' αυτόν τον υποταγμένο λαό φούντωνε η ελπίδα για το Μεσσία. Αυτόν που θα φέρει - σύμφωνα με τα λόγια του προφήτη Ησαΐα - μήνυμα χαρμόσυνο στους φτωχούς, κήρυγμα λευτεριάς στους αιχμαλώτους, απαλλαγή στους φυλακισμένους, παρηγοριά σ' όσους πενθούν, χαρά σ' όσους θρηνούν.

Πράγματι ύστερα από λίγα χρόνια ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Συμπληρώθηκε δηλαδή ο χρόνος που είχε ορίσει ο Θεός για να πραγματοποιήσει τη μεγάλη του υπόσχεση. Τότε ένας άνθρωπος από το υπόλειμμα, ένα ταπεινό κορίτσι που ζούσε στη Ναζαρέτ, η Μαριάμ, πήρε πρώτη το μεγάλο μήνυμα. Θα έφερνε στον κόσμο το Μεσσία, τον Ιησού Χριστό.

Ξανακοιτώντας τα μαθήματα του Ε' κεφαλαίου
Άσκηση αυτοαξιολόγησης
 1. Γνωρίζουμε ότι η λέξη κόσμος σημαίνει στολίδι. Ο Ιωάννης Δαμασκηνός, ένας θεολόγος του 8ου αι., γράφει: Ο άνθρωπος, λοιπόν, είναι ένας μικρός κόσμος. Προσπαθήστε να επισημάνετε στα μαθήματα της Δημιουργίας στοιχεία που επιβεβαιώνουν αυτή την άποψη.
Εικόνα
 1. Αναγνωρίστε στις διηγήσεις για τη Δημιουργία τον αληθινό προορισμό του ανθρώπου.
 2. Στην Καινή Διαθήκη διαβάζουμε: Όλοι αμάρτησαν και βρίσκονται μακριά από τη δόξα του Θεού. Ο Θεός όμως τους δικαιώνει χωρίς αντάλλαγμα, με τη χάρη του (Ρωμ 3, 23-24). Σε ποιες διηγήσεις της Παλαιάς Διαθήκης είδαμε ότι ο Θεός δεν εγκατέλειψε τους ανθρώπους να υποφέρουν ζώντας τις καταστροφικές συνέπειες της αμαρτίας τους;
 3. Σε ποιες διηγήσεις του κεφαλαίου μπορείτε να αναγνωρίσετε ότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο Θεός που αγαπά όλους τους ανθρώπους;
 4. Ποιοι λόγοι οδήγησαν τους Ιουδαίους να παρερμηνεύσουν τις προφητείες για το Μεσσία - Σωτήρα όλου του κόσμου και να θεωρήσουν ότι ο ερχομός του αφορά αποκλειστικά αυτούς;
 5. Στο παραπάνω πλαίσιο βλέπουμε καταστάσεις που αφορούν κοινωνικές ομάδες ανθρώπων σε κάθε εποχή. Προσπαθήστε να τις αναγνωρίσετε στα γεγονότα της ζωής των

 

Βάλτε ένα Σ αν η πρόταση είναι σωστή και ένα Λ αν είναι λάθος
 • Η πρώτη φροντίδα των Ιουδαίων μετά την επιστροφή τους από τη Βαβυλώνα ήταν το κτίσιμο των τειχών της Ιερουσαλήμ.
 • Τα κείμενα της Πεντατεύχου συγκεντρώθηκαν και καταγράφηκαν από τους Ιουδαίους μετά την επιστροφή τους από τη βαβυλώνια αιχμαλωσία.
 • Οι γραμματείς ήταν αυτοί που έγραψαν όλες τις διατάξεις του Νόμου.
 • Οι Συναγωγές ήταν για τους Ιουδαίους ο χώρος όπου προσεύχονταν και μελετούσαν το Νόμο.
 • Θεολογικές αλήθειες λέγονται οι αλήθειες για τη ζωή και τον κόσμο που πηγάζουν από την πίστη στο Θεό.
 • Στα κείμενα της Γενέσεως βρίσκουμε μια σύγχρονη επιστημονική απάντηση για τη δημιουργία του κόσμου
 • Η αποτυχία του ανθρώπου να έχει ζωντανή σχέση με το Θεό (= αμαρτία) επηρεάζει και όλες τις άλλες σχέσεις του.
 • Σε όλες τις διηγήσεις της Παλαιάς Διαθήκης αναγνωρίζουμε τις ευκαιρίες που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο να μετανιώσει και να επιστρέψει κοντά του.
 • Ο Θεός διάλεξε τον Ισραήλ, γιατί ήταν ο καλύτερος λαός του κόσμου.
 • Η έκφραση «το πλήρωμα του χρόνου» σημαίνει ότι ήρθε ο καιρός για τον ερχομό του Μεσσία.
Εικόνα

 

 

Εικόνα
Ξανακοιτώντας όσα δουλέψαμε τη φετινή χρονιά

Α. Τοποθετήστε σε χρονολογική σειρά τις παρακάτω περιόδους της Παλαιάς Διαθήκης που γνωρίσαμε και στη διπλανή στήλη συμπληρώστε τα ονόματα προσώπων που σχετίζονται μ' αυτές:
Μεγάλοι βασιλείς. Κριτές. Δράση των μεγάλων προφητών. Αναδιοργάνωση, της κοινότητας μετά την αιχμαλωσία. Γνωριμία με τον Ελληνισμό. Μακκαβαϊκή επανάσταση. Πορεία στην έρημο. Υποδούλωση στους Ρωμαίους. Έξοδος από την Αίγυπτο. Πατριάρχες. Επιστροφή από τη Βαβυλώνα, Εγκατάσταση στη γη της Επαγγελίας. Βαβυλώνια Αιχμαλωσία.

 

Περίοδοι της Παλαιάς Διαθήκης που γνωρίσαμε Πρόσωπα που σχετίζονται μ' αυτές
1.  
......................................................................................
......................................................................................
2.  
......................................................................................
......................................................................................
3.  
......................................................................................
......................................................................................
4.  
......................................................................................
......................................................................................
5.  
......................................................................................
......................................................................................
6.  
......................................................................................
......................................................................................
7.  
......................................................................................
......................................................................................
8.  
......................................................................................
......................................................................................
9.  
......................................................................................
......................................................................................
10.  
......................................................................................
......................................................................................
11.  
......................................................................................
......................................................................................
12.  
......................................................................................
......................................................................................
13.  
......................................................................................
......................................................................................
B. Συγκεντρώστε τα ονόματα των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης από τα οποία προέρχονται τα κείμενα των μαθημάτων σας
Γ. Για τους χριστιανούς η πίστη στο Θεό είναι μια σχέση εμπιστοσύνης, αλλά και μια διαρκής περιπέτεια. Σε ποιες ιστορίες του φετινού σας βιβλίου το είδατε να επαληθεύεται;
Δ. Μιλήστε για τον ερχομό του Μεσσία όπως θα μιλούσε στο παιδί του ένας Ιουδαίος που ανήκε στο υπόλειμμα και ζούσε στα χρόνια της ρωμαϊκής κατοχής. Χρησιμοποιήστε στοιχεία από όλα τα μαθήματα της φετινής χρονιάς.
Ε. Η σχέση Θεού - Ανθρώπου από τη σκηνή της φιλοξενίας του Αβραάμ έως το βιβλίο του Ιωνά: Χαρακτηρίστε την με παρομοιώσεις και εικόνες.
ΣΤ. Τα παρακάτω αποσπάσματα ανήκουν στην Καινή Διαθήκη με την οποία θα ασχοληθείτε την επόμενη χρονιά. Αφού τα διαβάσετε προσεκτικά, αναγνωρίστε: α) για ποιες αλήθειες μιλούν και β) με ποια γεγονότα και διηγήσεις της Παλαιάς Διαθήκης προετοιμάστηκε η ανθρωπότητα να τις ακούσει και να τις αποδεχτεί.
 • Η θεία δύναμη του μας δώρισε όλα όσα μας χρειάζονται για τη ζωή μας ... μας δώρισε τις πιο πολύτιμες και τις πιο μεγάλες υποσχέσεις με τις οποίες θα γίνετε μέτοχοι της θείας φύσεως. (Β Πε 1, 3-4)
 • Αφού ο Θεός, τα παλιά χρόνια, μίλησε στους προπάτορες πολλές φορές και με ποικίλους τρόπους δια των προφητών, σ' αυτούς εδώ τους έσχατους καιρούς μίλησε σ' εμάς μέσω του Υιού του. (Εβρ 1, 1)
 • Δεν υπάρχει πια Ιουδαίος και ειδωλολάτρης, δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος, δεν υπάρχει άντρας και γυναίκα? όλοι είστε ένας, χάρη στον Ιησού Χριστό. Κι αφού ανήκετε στο Χριστό, είστε απόγονοι του Αβραάμ και κληρονόμοι της ζωής, όπως υποσχέθηκε ο Θεός. (Γαλ 3, 28-29)
Μετά απ' αυτά είστε έτοιμοι να συζητήσετε στην τάξη τον τίτλο του βιβλίου της φετινής χρονιάς.
Εικόνα
Μεταμόρφωση του Μιχάλη Βασιλάκη (2002)