Θρησκευτικά (Α' Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Κεφάλαιο Γ΄ Ο λαός οργανώνεται έχοντας ως κέντρο της ζωής του το Θεό Κεφάλαιο Ε΄ :Η ζωή μετά την επιστροφή από τη Βαβυλώνια Αιχμαλωσία έως τις παραμονές του ερχομού του Μεσσία Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

Κεφάλαιο Δ΄

Ο λαός σε κρίση
Η φωνή των Προφητών ως κραυγή αφύπνισης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα βασίλεια του Ισραήλ και του Ιούδα
Εικόνα

 

Χρονολογικό πλαίσιο της εποχής (10ος - 6ος αι. π.Χ.)
Εικόνα
Τα χρόνια από τη διάσπαση του ενιαίου βασιλείου έως τη Βαβυλώνια Αιχμαλωσία

Μιλάμε για μια ταραγμένη περίοδο τριακοσίων σαράντα χρόνων που αρχίζει με το θάνατο του Σολομώντα το 926 π.Χ. και τελειώνει με την κατάληψη της Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλώνιους το 587 π.Χ. Πληροφορίες γι' αυτή την εποχή βρίσκουμε στα βιβλία Βασιλειών Γ' και Δ', Παραλειπομένων Β' καθώς και στα βιβλία των προφητών.


Ποια ήταν τα δύο βασίλεια που δημιουργήθηκαν;

Παρά τις προσπάθειες των ισχυρών βασιλέων να ενοποιήσουν το κράτος, οι Ισραηλίτες αισθάνονταν περισσότερο δεμένοι με τη φυλή τους παρά με την κεντρική εξουσία. Έτσι, αμέσως μετά το θάνατο του Σολομώντα το ενιαίο βασίλειο διασπάστηκε και δημιουργήθηκαν δύο βασίλεια: το Βόρειο και το Νότιο.

Το Βόρειο Βασίλειο περιλάμβανε τις 10 φυλές και γι' αυτό διατήρησε το όνομα Ισραήλ. Πρώτος του βασιλιάς ήταν ο αξιωματικός του Σολομώντα, Ιεροβοάμ. Πρωτεύουσά του ήταν αρχικά η Συχέμ και αργότερα η Σαμάρεια. Το Νότιο Βασίλειο αποτελείτο από δύο μόνο φυλές, του Ιούδα και του Βενιαμίν, γι' αυτό κι επικράτησε να λέγεται Ιούδας. Πρώτος του βασιλιάς ήταν ο γιος και διάδοχος του Σολομώντα, Ροβοάμ και πρωτεύουσά του η Ιερουσαλήμ. Το βασίλειο του Ισραήλ, αν και μεγαλύτερο και ισχυρότερο, καταλύθηκε αρκετά νωρίς από τους Ασσύριους, το 722 π.Χ. Το Βασίλειο του Ιούδα έζησε περισσότερο. Ωστόσο, κι αυτό στο τέλος, το 587 π.Χ., υποτάχθηκε στη δύναμη των Βαβυλωνίων. Από τότε αρχίζει η βαβυλώνια αιχμαλωσία.Ποιοι ήταν οι ισχυροί λαοί της εποχής;

Τον 8ο και 7ο αι. π.Χ. οι Ασσύριοι ήταν η μεγαλύτερη δύναμη στη Μέση Ανατολή. Είχαν επεκταθεί μέχρι τα παράλια της Μεσογείου, φτάνοντας να απειλήσουν ακόμη και την Αίγυπτο. Τα μικρά κράτη της Συρίας και της Παλαιστίνης προκειμένου να προστατευτούν από την ασσυριακή απειλή συχνά συμμαχούσαν μεταξύ τους. Όμως, από τα μέσα του 7ου αι. π.Χ. η τεράστια δύναμη της Ασσυριακής αυτοκρατορίας άρχισε να κλονίζεται, καθώς άλλοι λαοί αναδείχτηκαν πρωταγωνιστές στην περιοχή. Ήταν οι Βαβυλώνιοι και λίγο αργότερα οι Μήδοι. Τα χρόνια που ακολούθησαν ήταν δύσκολα για όλους τους μικρούς λαούς της Μέσης Ανατολής. Αυτό ίσχυε ιδιαίτερα για την Παλαιστίνη, εξαιτίας της σημαντικής θέσης της. Κάθε ισχυρός λαός ήθελε να την κατακτήσει.Προφήτες: οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της εποχής

Παρά το γεγονός ότι η περίοδος από τη διάσπαση του βασιλείου μέχρι την πτώση της Ιερουσαλήμ είναι εποχή κρίσης και παρακμής για τους Ισραηλίτες, ταυτόχρονα πρόκειται για την εποχή που έζησαν και έδρασαν κάποιες μοναδικές προσωπικότητες, οι Προφήτες. Για τη διδασκαλία και το έργο τους μαθαίνουμε από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης που φέρουν το όνομά τους.

Στα μαθήματα του κεφαλαίου θα επιχειρήσουμε να γνωρίσουμε εκτός από τα γεγονότα της εποχής και κάποιους μεγάλους Προφήτες. Στόχοι μας είναι: α) να κατανοήσουμε τι ρόλο έπαιξε η παρουσία και η δράση τους μέσα στις συνθήκες της εποχής που έζησαν, β) να συναισθανθούμε τη σημασία που έχει το έργο τους για τη χριστιανική Εκκλησία, αλλά και για τον καθένα που σκύβει με προσοχή στα κείμενά τους.

Εικόνα

Εικόνα

 

17. Η εποχή της κρίσης
Αρχείο παρουσίασης

 

Εικόνα
Θρησκευτικός συγκρητισμός:
Έτσι ονομάζεται το φαινόμενο της ανάμιξης στοιχείων από διαφορετικές θρησκείες. Στην εποχή των προφητών ειδωλολατρικές συνήθειες αναμιγνύονταν με τισ ιουδαικές θρησκευτικές αντιλήψεις. Έτσι όμωσ η πίστη των Ιουδαίων επηρεαζόταν αρνητικά.

α) Το ενιαίο βασίλειο διασπάται

Ο Ροβοάμ, γιος και διάδοχος του Σολομώντα, πήγε στη Συχέμ για να ανακηρυχθεί βασιλιάς. Εκεί ο λαός τού ζήτησε να μειώσει τη φορολογία. Ο Ροβοάμ όμως, ακούγοντας τη γνώμη άπειρων αυλικών, δεν έκανε δεκτά τα αιτήματά τους. Τους μίλησε μάλιστα με τρόπο σκληρό και αλαζονικό*: «Ο πατέρας μου έβαλε πάνω σας βαρύ ζυγό, αλλά εγώ θα σας τον κάνω ασήκωτο». Τότε ξέσπασε μια σοβαρή κρίση που στάθηκε αφορμή να διασπαστεί το βασίλειο.

Δραστηριότητα

 

β) Δύο αντίπαλα βασίλεια: Ισραήλ και Ιούδας

Όταν οι Ισραηλίτες του βορρά είδαν ότι ο βασιλιάς δεν τους άκουσε, του αποκρίθηκαν: «Εμείς δεν έχουμε καμιά σχέση με το Δαβίδ...» και επέστρεψαν στα σπίτια τους. Ο Ροβοάμ, λοιπόν, έγινε βασιλιάς μόνο στους Ισραηλίτες που κατοικούσαν στις πόλεις του Ιούδα. Κι όταν έστειλε στους Ισραηλίτες του βορρά τον επόπτη των αναγκαστικών έργων, αυτοί τον έπιασαν και τον σκότωσαν... Έτσι, οι φυλές του βορείου Ισραήλ ανεξαρτητοποιήθηκαν από τη δυναστεία του Δαβίδ. Κάλεσαν στη συνέλευσή τους τον Ιεροβοάμ και τον ανακήρυξαν βασιλιά του Ισραήλ. Ο Ιεροβοάμ οχύρωσε τη Συχέμ ... και εγκαταστάθηκε σ' αυτήν. Ο Ροβοάμ εγκαταστάθηκε στην Ιερουσαλήμ. Ανοικοδόμησε και οχύρωσε πολλές πόλεις ... και είχε υπό την εξουσία του τις φυλές Ιούδα και Βενιαμίν.

 

 

 

 

 

 

γ) Οι οδυνηρές συνέπειες της διάσπασης

 •Εχθρικές σχέσεις ανάμεσα στα δύο βασίλεια και συμμαχίες με ειδωλολάτρες. Συχνοί ήταν οι εμφύλιοι πόλεμοι ανάμεσα στο Βόρειο και το Νότιο Βασίλειο. Οι εχθροί των Ισραηλιτών εκμεταλλεύονταν αυτή τη διχόνοια και γίνονταν απειλητικότεροι. Οι βασιλείς, για να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους, συμμαχούσαν με άλλους ειδωλολατρικούς λαούς. Για να πετύχουν μάλιστα την υποστήριξή τους έφταναν να προσκυνούν και τους θεούς τους. Νά ένα παράδειγμα: Ο Άχαζ βασιλιάς του Ιούδα έστειλε μήνυμα στο βασιλιά της Ασσυρίας, τον Τιγλάθ - Πιλεσέρ, και του είπε: «Εγώ είμαι δούλος σου και γιος σου. Έλα να με γλιτώσεις από το βασιλιά της Συρίας κι από το βασιλιά του Ισραήλ που επιτίθενται εναντίον μου». Πήρε μάλιστα το ασήμι και το χρυσάφι που βρίσκονταν στο Ναό του Κυρίου και στα θησαυροφυλάκια των ανακτόρων και τα έστειλε ως δώρο στο βασιλιά της Ασσυρίας.
 •Θρησκευτικός συγκρητισμός: Στην αρχή της βασιλείας του ο Ιεροβοάμ έκανε την εξής σκέψη: «Αν ο λαός αρχίσει ν' ανεβαίνει στην Ιερουσαλήμ για να προσφέρει θυσίες στο Ναό του Κυρίου, τότε η καρδιά τους θα στραφεί στον προηγούμενο κύριό τους, το Ροβοάμ, βασιλιά του Ιούδα...». Έτσι, ο βασιλιάς σκέφτηκε και κατασκεύασε δυο χρυσά μοσχάρια και είπε στο λαό: «Αρκετά μέχρι τώρα ανεβαίνατε στην Ιερουσαλήμ. Νάτοι, εδώ είναι οι θεοί σας, Ισραηλίτες, που σας έβγαλαν από την Αίγυπτο». Και τοποθέτησε το ένα μοσχάρι στη Βαιθήλ και το άλλο το παραχώρησε στη Δαν.

Εικόνα

Ένας άλλος βασιλιάς του Ισραήλ, ο Αχαάβ, έπραξε ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο ξεπερνώντας όλους τους προκατόχους του... Πήρε για γυναίκα του την Ιεζάβελ, κόρη του βασιλιά των Σιδω-νίων, λάτρεψε το Βάαλ, τον προσκύνησε και του έχτισε θυσιαστήριο. Στις ημέρες του Αχαάβ ο Χιέλ από τη Βαιθήλ ανοικοδόμησε την Ιεριχώ... Στα θεμέλια της θυσίασε τον πρωτότοκο γιο του ... και κάτω από τις πύλες της θυσίασε το νεότερο γιο του.

Όμως και στο βασίλειο του Ιούδα, την ίδια περίπου εποχή με τον Αχαάβ, ο βασιλιάς Ιωράμ καθιέρωσε τόπους λατρείας των ειδώλων στα βουνά του Ιούδα.
 •Ηθική κατάπτωση: Κλοπές, φόνοι, ψευδορκίες, εκμετάλλευση και καταπίεση των φτωχών και αδυνάτων έγιναν καθημερινά φαινόμενα και στα δύο βασίλεια.
 •Εσωτερική κρίση: Εκτός από μικρές περιόδους ακμής και ηρεμίας οι ταραχές ήταν μεγάλες και συχνές, ιδιαίτερα στο Βόρειο Βασίλειο. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους δεκαεννιά συνολικά βασιλείς του Ισραήλ οι οκτώ έπεσαν θύματα πολιτικών δολοφονιών.

 

δ) Μια ιστορία που δείχνει την κρίση: Το αμπέλι του Ναβουθαί

Ο Ναβουθαί, ο Ιεεζρελίτης, είχε ένα αμπέλι κοντά στο ανάκτορο του Αχαάβ... Μια μέρα ο βασιλιάς Αχαάβ είπε στο Ναβουθαί: «Δώσε μου το αμπέλι σου να το κάνω λαχανόκηπο, γιατί είναι κοντά στο ανάκτορο μου. Κι εγώ για αντάλλαγμα θα σου δώσω ένα καλύτερο αμπέλι ή αν προτιμάς, θα σου δώσω το αντίτιμο σε χρήμα». Ο Ναβουθαί απάντησε: «Ο Κύριος να με φυλάξει από μια τέτοια πράξη! Το αμπέλι αυτό είναι η κληρονομιά που την έχω λάβει από τους προγόνους μου, κι απαγορεύεται να τη μεταβιβάσω σ' εσένα». Ο Αχαάβ γύρισε στο σπίτι του όπου και συζήτησε με τη βασίλισσα Ιεζάβελ ό,τι είχε συμβεί. Τότε η βασίλισσα έβαλε διεφθαρμένους ανθρώπους να συκοφαντήσουν το Ναβουθαί και να πουν: «Αυτός βλασφήμησε το Θεό και το βασιλιά»... Όταν έγινε αυτό, ... τον έβγαλαν έξω από την πόλη και τον εκτέλεσαν με λιθοβολισμό... Μόλις άκουσε η Ιεζάβελ ότι πέθανε ο Ναβουθαί, είπε στον Αχαάβ: «Πήγαινε και πάρε στην κατοχή σου το αμπέλι του Ναβουθαί που αρνιόταν να σου το πουλήσει. Δε ζει πια». Πράγματι ο Αχαάβ πήγε στο αμπέλι ... για να το πάρει στην κατοχή του.

Εκπαιδευτικό παιχνίδι

 

Άσκηση αυτοαξιολόγησης
Εργασία στην τάξη                             

 1. Ποιοι φόβοι του Κριτή Σαμουήλ (βλ. μάθημα 1 2) βλέπετε να επιβεβαιώνονται στις διηγήσεις του μαθήματος;
 2. Η εποχή χαρακτηρίζεται ως εποχή ανομίας. Σε συνεργασία με το διπλανό σας και συμβουλευόμενοι το μάθημα 13 συζητήστε: Τι καταργείται και τι διαστρέφεται; Ποιες συνέπειες είχαν όλα αυτά για τη σχέση των ανθρώπων με το θεό; Τι είδους θρησκευτικές συμπεριφορές επανέρχονται;
 3. Μπείτε στη 0έση ενός πιστού Ισραηλίτη που ζούσε στα χρόνια της κρίσης. Ποιες από τις Επαγγελίες του θεού 0α φοβόταν ότι κινδύνευαν να ματαιωθούν;
 4. Μπορείτε να αναγνωρίσετε στην εποχή μας φαινόμενα παρόμοιων κρίσεων;

Βλαντιμίρ Βελίσκοβιτς (1992).
Σύγχρονος σέρβος ζωγράφος που εμ το έργο του καταγγέλλει την καταστροφή της πατρίδας του.

Εικόνα
Εικόνα

Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες

Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
 1. Η Γιουγκοσλαβία ήταν από το 1945 μια ομοσπονδιακή χώρα έξι δημοκρατιών. Όμως από τη δεκαετία του '80 άρχισαν εμφύλιες συρράξεις οι οποίες οδήγησαν στη διάσπαση του κράτους το 1991. Τα παρακάτω κείμενα είναι του Άρνολντ Σέρμαν, ενός αμερικανού δημοσιογράφου που κάλυψε τα γεγονότα της κρίσης. Αφού διαβάσετε τα κείμενα, προσπαθήστε να φανταστείτε τη ζωή των ανθρώπων και ανακαλύψτε τη σχέση τους με το έργο του Βελίσκοβιτς (σελ. 91).

Τρεις ώρες, ίσως κάτι λιγότερο, μας πήρε για να φτάσουμε από το Βελιγράδι στα σύνορα μεταξύ Σερβίας και Βοσνίας - Ερζεγοβίνης... Σχεδόν όλα τα μεγάλα κτίρια που έβλεπαν προς τον ποταμό είχαν σημάδια από σφαίρες πολυβόλων. Σχεδόν παντού έβλεπες πυροβολεία οχυρωμένα πίσω από τσουβάλια άμμου. Όλοι οι άνδρες ... κρατούσαν αυτόματα όπλα. Ένας πατέρας με το όπλο στο χέρι έκανε βόλτα πιασμένος χέρι χέρι με το γιο του. Όσο αφήναμε πίσω μας το Ζβόρνικ, η κατάσταση χειροτέρευε, η ατμόσφαιρα γινόταν πιο βαριά, η αίσθηση του κινδύνου πιο έντονη. Δεν υπήρχε σχεδόν κανένα άλλο αυτοκίνητο στο δρόμο. Το ένστικτό μας έλεγε πως έπρεπε να οδηγούμε προσεκτικά και γρήγορα. Σε λίγο δεν υπήρχε ούτε ένα κτίριο χωρίς ζημιές γύρω μας, παντού... Τα σπίτια είχαν γκρεμιστεί. Τζάμια και λυγισμένα σίδερα παντού, σ' όλο το δρόμο... Το Κάσα-μπα ήταν κάποτε ένα μουσουλμανικό χωριουδάκι μόλις δεκαπέντε χιλιόμετρα από κει όπου έγιναν οι αιματηρές μάχες γύρω από τη Σρεμπρένιτσα. Φθάνοντας στο εντελώς κατεστραμμένο πια χωριό, είδαμε μια ηλικιωμένη γυναίκα σερβικής καταγωγής που έψαχνε μέσα στα ερείπια. «Δεν έχω τίποτε πια», μας είπε. «Ίσως μπορέσω και βρω μερικές κατσαρόλες κάτω απ' τις πέτρες». «Γιατίμένεις εδώ;» τη ρώτησα. «Εδώ δεν υπάρχει τίποτε εκτός από θάνατο και ερείπια». «Δεν υπάρχει άλλος τόπος για μένα», απάντησε. Ρώτησα τον Γκόραν αν το βλήμα που είχε καρφωθεί στο αριστερό του χέρι τον πονούσε ακόμη και μου απάντησε παλικαρίσια όσο και κάθε δωδεκάχρονο παιδί, πως όχι, δεν πονούσε. Κατόπιν ρώτησα γιατί δεν ήταν στο σχολείο και μου εξήγησε πως τα παιδιά της έκτης τάξης δεν έκαναν μάθημα, αφότου ο δάσκαλός τους είχε σκοτωθεί...Ήμαστε στο χείλος της κόλασης, ο Γκόραν κι εγώ Προστατευμένοι από έναν τσιμεντένιο όγκο από τη μια πλευρά και σάκους με άμμο από την άλλη, ζυγώσαμε μια σταλιά πιο κοντά κι αγγίξαμε ο ένας τον άλλο, όταν ελεύθεροι σκοπευτές άνοιξαν πυρ προς την κατεύθυνσή μας από τον πυργίσκο του Χημείου στο Πανεπιστήμιο του Σεράγεβο. Η οικογένεια του Γκόραν ζούσε σ' ένα μεγάλο κτίριο μαζί με εικοσιτέσσερις άλλες, στην πλευρά που έβλεπε στο δρόμο, ενώ η άλλη όψη του κτιρίου ήταν εκτεθειμένη στον εχθρό. Καθισμένος στο προαύλιο της πολυκατοικίας, σφηνωμένος ανάμεσα σε δυο εστίες πολυβόλων, ρώτησα τον Γκόραν. «Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις;». «Θα γίνω πιλότος». «Και γιατί πιλότος;». «Έτσι θα μπορώ να πετάξω μακριά και κανείς δε θα μπορεί να μου κάνει κακό».
Άρνολντ Σέρμαν, Κακοπιστία στα Βαλκάνια Αρχείο παρουσίασης

 

Εικόνα
Ελέγχω τι έμαθα
 1. Πότε διασπάστηκε το ενιαίο βασίλειο;
 2. Ποια βασίλεια δημιουργήθηκαν, ποιοι ήταν οι ηγέτες και οι πρωτεύουσές τους;
 3. Τι είδους σχέσεις είχαν τα δύο βασίλεια;
 4. Τι ονομάζεται θρησκευτικός συγκρητισμός;
 5. Ποιες ήταν οι συνέπειες της διάσπασης;
 6. Τι δείχνει η ιστορία του Ναβουθαί;

Δραστηριότητα
 1. Ενημερωθείτε από το διαδίκτυο για τη διάσπαση της Γιουγκοσλαβίας. Σε συνεργασία με τον καθηγητή της Γεωγραφίας και της Ιστορίας καταγράψτε σπουδαίες πόλεις και μνημεία που καταστράφηκαν..
Δραστηριότητα Δραστηριότητα
Εικόνα
Εικόνα

 

18. Οι Προφήτες: το στόμα του Θεού Αρχείο παρουσίασης

 

Συχνά ακούμε σε συνεντεύξεις (στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο κ.ά.) να ζητούν από ανθρώπους να κάνουν προβλέψεις, π.χ. για τα αποτελέσματα των εκλογών ή ενός αθλητικού αγώνα. Μερικοί, όταν απαντούν, αρχίζουν με την έκφραση «αν και δεν είμαι προφήτης...». Όπως φαίνεται, δηλαδή, για πολλούς σύγχρονους ανθρώπους προφήτης είναι ένας άνθρωπος που «διαβάζει» το μέλλον και προλέγει τι θα συμβεί. Όμως η Αγία Γραφή μάς περιγράφει τελείως διαφορετικά το ρόλο και το έργο των προφητών. Ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι είναι οι προφήτεςτης Παλαιάς Διαθήκης.


α) Άνθρωποι που κλήθηκαν από το Θεό

Στα χρόνια της κρίσης που ακολούθησαν τη διάσπαση του βασιλείου ο Θεός δεν εγκατέλειψε το λαό του και το σχέδιο της σωτηρίας του κόσμου. Γι' αυτό καλούσε κάποιους ανθρώπους, τους χάριζε τη βαθιά γνώση του θελήματός του και τους όριζε μια μεγάλη αποστολή: να κάνουν γνωστό το θέ-λημά του στους ανθρώπους. Αυτοί ήταν οι προφήτες. Γράφει ο προφήτης Ιεζεκιήλ Εξωτερική δικτυακή πηγή Λήμμα σε Wikipedia για την κλήση του: Όταν είδα τη λάμψη, έπεσα με το πρόσωπο στη γη. Και τότε άκουσα τη φωνή κάποιου που μιλούσε...: «Άνθρωπε, σε στέλνω στους Ισραηλίτες, στο έθνος ... που έχει επαναστατήσει εναντίον μου ... για να τους μεταβιβάσεις τα όσα εγώ ο Κύριος, ο Θεός, έχω να τους πω. Είτε σ' ακούσουν είτε όχι ... θα μάθουν ότι υπάρχει ένας προφήτης ανάμεσά τους. Εσύ όμως άνθρωπε, μην τους φοβηθείς ούτε αυτούς ούτε τα λόγια τους... Εσύ θα τους πεις τα λόγια μου, είτε τ' ακούσουν είτε όχι...».

Οι προφήτες, λοιπόν, αποστέλλονταν να μεσολαβήσουν ανάμεσα στον αληθινό Θεό και τους ανθρώπους. Όμως ένα τέτοιο έργο δεν ήταν εύκολο! Γι' αυτό και κάποιοι στην αρχή δίσταζαν. Τελικά, ωστόσο, όλοι εμπιστεύονταν απόλυτα το Θεό, ξεπερνούσαν τους φόβους τους και βροντοφώναζαν με τόλμη το θέλημά του. Πάντοτε άρχιζαν το κήρυγμάτους με τα λόγια: «Τάδε λέγει Κύριος..»» ή «Λόγος Κυρίου.. .».

 

β) Μοναχικές φωνές που αποκάλυπταν την κρίση της εποχής τους
Εικόνα

Χαρακτικό του Γουσταύου Ντορέ(19oς αιων.)

Οι προφήτες, με τη φώτιση του Θεού, μπορούσαν να βλέπουν σε βάθος τα πράγματα και να συνειδητοποιούν τι πραγματικά συνέβαινε στην εποχή τους. Αντιλαμβάνονταν δηλαδή τα σημάδια του ηθικού ξεπεσμού και της διαφθοράς, ακόμη κι όταν όλες οι συνθήκες της εποχής φαίνονταν ιδανικές. Αναγνώριζαν τι δεν πήγαινε καλά και ποιοι κίνδυνοι παραμόνευαν τους Ισραηλίτες. Επιπλέον, συναισθάνονταν τις καταστροφικές συνέπειες που θα ακολουθούσαν για τη ζωή του κράτους και των ανθρώπων.

Όλα αυτά τα αποκάλυπταν με τα κηρύγματά τους, χωρίς δισταγμούς και μισόλογα, προσπαθώντας έτσι να «ανοίξουν τα μάτια» των συμπατριωτών τους. Έλεγχαν και προειδοποιούσαν - συχνά με σκληρά λόγια - τους πάντες, χωρίς καμιά διάκριση: τους βασιλείς, τους ιερείς, το λαό. Το αποτέλεσμα ήταν να γίνονται δυσάρεστοι και απειλητικοί. Γι' αυτό το λόγο γνώρισαν πολλές δοκιμασίες: περιφρονήθηκαν, περιπαίχτηκαν, καταδιώχθηκαν. Κάποιοι μάλιστα θανατώθηκαν.


Ιερουσαλήμ Ιερουσαλήμ, που σκοτώνεις τους προφήτες και λιθοβολείς όσους στέλνει ο Θεός σ' εσένα...
Μτ 23, 37
Εικόνα
Δραστηριότητα
γ) Αγγελιαφόροι του Θεού που καλούσαν σε μετάνοια τους συγχρόνους τους

Με τα κηρύγματα τους οι προφήτες είχαν ως κύριο σκοπό να «ξυπνήσουν» τους Ισραηλίτες, ώστε να συναισθανθούν τα λάθη τους και να ξαναφτιάξουν τη σχέση τους με το Θεό. Γι' αυτό τους καλούσαν να μετανοήσουν και ν' αλλάξουν τρόπο ζωής. Για να τους καταλαβαίνουν καλύτερα οι σύγχρονοί τους προσπαθούσαν να είναι όσο γίνεται πιο παραστατικοί. Έτσι, άλλοτε χρησιμοποιούσαν στο λόγο τους αφηγήσεις, χρησμούς, ποιήματα και τραγούδια και άλλοτε έκαναν πράξεις με συμβολικό νόημα. Όπως αυτή του προφήτη Αχιά. Μια μέρα που ο προφήτης συνάντησε τον αξιωματικό του Σολομώντα Ιεροβοάμ, όσο ακόμη ζούσε ο Σολομών, έσκισε μπροστά του το μανδύα που φορούσε σε δώδεκα κομμάτια και προσφέροντάς του τα δέκα τού είπε: «Τάδε λέγει Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ: 'Θα πάρω τη βασιλεία από το Σολομώντα και θα δώσω σ' εσένα τις δέκα φυλές'».

 

δ) Κήρυκες της σωτηρίας όλου του κόσμου

Οι προφήτες δεν αρκούνταν στο να ελέγχουν αυστηρά και να προειδοποιούν το λαό. Ταυτόχρονα, με κάθε λόγο τους υπενθύμιζαν ότι ο Θεός ως στοργικός πατέρας νοιάζεται για τους ανθρώπους, όσο κι αν αυτοί τον ξεχνούν. Γέμιζαν παρηγοριά τις ψυχές των Ισραηλιτών. Τους διαβεβαίωναν ότι ο Θεός συνεχίζει το σχέδιό του για τη σωτηρία του κόσμου. Έστρεφαν το βλέμμα των ανθρώπων και προς ένα μέλλον μακρινό. Άνοιγαν μπροστά τους ένα παράθυρο ελπίδας, μιλώντας για την εποχή του Μεσσία. Τότε που ο Θεός θα θεραπεύσει, θα παρηγορήσει και θα φωτίσει τα πάντα. Αυτό το μήνυμα της σωτηρίας μάλιστα το απηύθυναν όχι μόνο στους συμπατριώτες τους, αλλά και στις μεταγενέστερες γενιές και σ' όλη την ανθρωπότητα.

 

Εικόνα
Τα προφητικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης
Οι προφήτες πάντα κήρυτταν προφορικά μπροστά στους ανθρώπους που τους άκουγαν. Αργότερα, είτε οι ίδιοι είτε οι μαθητές τους κατέγραψαν πολλά απ' αυτά τα κηρύγματα. Έτσι, προέκυψαν τα 19 προφητικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Στο παραπάνω σκίτσο βλέπουμε τα ονόματα των 16 προφητών.
Εκείνοι που στον Κύριο ελπίζουν... φτερά αποκτούνε...τρέχουν χωρίς να εξασθενούν, βαδίζουνε δίχως ν' αποσταίνουν

Ησ 40, 31

 

ε) Οι ψευδοπροφήτες

Την εποχή της δράσης των προφητών εμφανίστηκαν και οι ψευδοπροφήτες. Κάποιοι άνθρωποι δηλαδή που χωρίς να έχουν τη φώτιση του Θεού καμώνονταν πως «προφήτευαν». Στην πραγματικότητα εξυπηρετούσαν τα σχέδια και τις σκοπιμότητες των ισχυρών. Με ψεύτικες προφητείες καθησύχαζαν το λαό και τον παραπλανούσαν λέγοντας ότι όλα πηγαίνουν καλά! Έτσι οι άρχοντες μπορούσαν να συνεχίζουν ήσυχοι τις ανομίες τους. Οι ψευδοπροφήτες είχαν την προφητεία ως επάγγελμα και ζούσαν πλουσιοπάροχα δίπλα στους βασιλείς. Γι' αυτούς λέει ο Θεός με το στόμα του προφήτη Ιερεμία: «Μην ακούτε τα λόγια των προφητών που σας γεμίζουν με ψεύτικες ελπίδες! Σας μιλάνε για οράματα που βγαίνουν από το μυαλό τους κι όχι από το στόμα μου. Λένε διαρκώς... 'Ο Κύριος είπε πως θα πάνε όλα καλά για σας', ακόμα λένε και σ' εκείνους που ακολουθούν τις πονηρές επιθυμίες τους πως δε θα τους βρει κανένα κακό... Δεν τους έστειλα εγώ αυτούς τους προφήτες... Δεν τους μίλησα, όμως αυτοί κηρύττουν εξ ονόματός μου».

Εκπαιδευτικό παιχνίδι Δραστηριότητα
Εικόνα

Ο προφήτης Ηλίας στο όρος Χωρήβ,
του Σ. Κέντερ (20ός αι.)

στ) Οι δοκιμασίες των προφητών. Το παράδειγμα του προφήτη Ηλία Εξωτερική δικτυακή πηγή Λήμμα σε Wikipedia Αρχείο παρουσίασης

Ο Ηλίας έζησε την ταραγμένη εποχή του βασιλιά Αχαάβ. Σ' όλη του τη ζωή αγωνιζόταν κατά της ειδωλολατρίας και του θρησκευτικού συγκρητισμού. Περιόδευε ακούραστα σ' όλη την Παλαιστίνη, με την ψυχή του γεμάτη εμπιστοσύνη στο Θεό.

Ήχος

Κάποτε ανήγγειλε ότι θα πέσει ξηρασία στον τόπο. Οι συμπατριώτες του δυσαρεστήθηκαν τόσο πολύ, ώστε τον καταδίωξαν ανελέητα. Ο Ηλίας αναγκάστηκε να καταφύγει στην έρημο, μέσα σε μια σπηλιά. Εκεί επέζησε χάρη στη βοήθεια του Θεού, αφού κοράκια του έφερναν τροφή και ξεδιψούσε από έναν ξεραμένο χείμαρρο.

Η παρουσία του προφήτη σκόρπιζε παντού παρηγοριά. Ήταν όμως και αυστηρός όποτε χρειαζόταν. Όπως τότε που η βασίλισσα Ιεζάβελ καθιέρωσε τη λατρεία των ειδώλων. Ο προφήτης Ηλίας αγωνίστηκε σκληρά εναντίον των ειδωλολατρών ιερέων του θεού Βάαλ και απέδειξε την ανωτερότητα του αληθινού Θεού... Κι ενώ όλος ο λαός έπεσε στα γόνατα και προσκύνησε τον αληθινό Θεό ... η βασίλισσα ορκίστηκε να τον εξοντώσει. Τότε ο Ηλίας διέσχισε την έρημο και κατέφυγε στο όρος Χωρήβ, όπου και κρύφτηκε σε μια σπηλιά. Εκεί, αποκαμωμένος, προσευχήθηκε στο Θεό λέγοντας: «Εγώ αγωνίστηκα με μεγάλο ζήλο για σένα Κύριε, Θεέ του σύμπαντος. Αλλά οι Ισραηλίτες αθέτησαν τη Διαθήκη σου, γκρέμισαν τα θυσιαστήρια σου και κατέσφαξαν τους προφήτες σου. Μόνον εγώ απέμεινα, και ζητούν κι εμένα να με θανατώσουν».

Τότε ο Κύριος είπε στον Ηλία: «Βγες έξω και στάσου στο βουνό ενώπιόνμου»... Μεγάλος άνεμος και δυνατός έσχιζε τα βουνά και συνέτριβε τους βράχους στο πέρασμά του, αλλά ο Κύριος δεν ήταν σ' εκείνον τον άνεμο. Μετά τον άνεμο έγινε σεισμός, αλλά ούτε στο σεισμό ήταν ο Κύριος. Μετά το σεισμό ήρθε φωτιά, αλλά ούτε στη φωτιά ήταν ο Κύριος. Και μετά τη φωτιά ακούστηκε ένας ήχος από ελαφρό αεράκι. Εκεί ήταν ο Κύριος.

Βίντεο Δραστηριότητα

 

 

Άσκηση αυτοαξιολόγησης
Εργασία στην τάξη                             
εικόνα
 1. Ποιος ήταν ο σκοπός της κλήσης των προφητών από το θεό;
 2. Πού βάσιζαν τη ζωή και το έργο τους; Από πού φαίνεται αυτό;
 3. Τι ζητούσαν να κάνουν πριν απ' όλα οι άνθρωποι;
 4. Γιατί το έργο τους ήταν δύσκολο; Σε συνεργασία με το διπλανό σας και με τη βοήθεια των πληροφοριών από το μάθημα 1 7 καταγράψτε τα επιχειρήματα σας.
 5. Δικαιολογήστε τη φράση: «Οι προφήτες: σήμα κινδύνου πριν από την καταστροφή».
 6. Γιατί οι λόγοι των προφητών, παρά τη σκληρή τους γλώσσα, είναι μήνυμα ελπίδας για όλους τους ανθρώπους όλων των εποχών;
 7. Συζητήστε στην τάξη: Κυκλοφορούν στην εποχή μας αντιλήψεις που μοιάζουν με τα όσα διέδιδαν οι «ψευδοπροφήτες»; Απόψεις, δηλαδή, οι οποίες μας καθησυχάζουν ότι «όλα πηγαίνουν καλά» και ότι «δεν έχουμε ανάγκη τη σχέση με το θεό»;
 8. Οι προφήτες μεσολαβούσαν ανάμεσα στους ανθρώπους και το θεό. Σε συνεργασία με το διπλανό σας προσπαθήστε να κάνετε ένα σχήμα που να παριστάνει το ρόλο τους αυτό.
 9. Αναγνωρίστε στη ζωή του προφήτη Ηλία χαρακτηριστικά της προφητικής ζωής που γνωρίσατε στο μάθημα. Αναγνωρίστε στην εικόνα στοιχεία από τη ζωή του.

Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες

Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
 1. .Άλλες ονομασίες που χρησιμοποιούνται στη Παλαιά Διαθήκη για τους προφητές είναι "ορώντες", "βλέποντες", "άνθρωποι του θεού". Δικαιολογήστε τις με βάση τα όσα μάθατε στο μάθημα.
 2. Αφού διαβάσετε την τελευταία παράγραφο του μαθήματος συζητήστε με το διπλανό σας α) Πώς αισθάνεται το Θεό ο προφήτης β) τι δείχνει αυτό, γ) τι συναισθήματα σας εμπνέει;
 3. Τι θα λέγατε σε κάποιον που έχει την άποψη ότι έργο των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης ήταν να προλέγουν το μέλλον;

Ελέγχω τι έμαθα
Εικόνα
Χρήστος Μποτώρος (20ός αι.)
 1. Με ποιον τρ όπο κάποιοι άνθρ ωποι γίνονταν πρ οφήτες;
 2. Πού και πότε έδρασαν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης; (βλέπε τον πίνακα της σελ.3)
 3. Μάθετε απ' έξω όσα ονόματα προφητών μπορείτε.
 4. Ποιο ήταν το έργο των προφητών;
 5. Πώς άρχιζαν το κήρυγμα τους και γιατί;
 6. Πού έστρεφαν την προσοχή των ανθρώπων;
 7. Σε ποιους απηύθυναν το κήρυγμα τους;
 8. Τι ήταν οι προφητικές (= συμβολικές πράξεις και γιατί τις έκαναν;
 9. Γιατί συχνά καταδιώχτηκαν από τους συγχρόνους τους;
 10. Ποιος ήταν ο ρόλος των ψευδοπροφητών;

Επιλέγω και πραγματοποιώ
 1. Μαζέψτε από τον ημερήσιο τύπο υλικό για ανθρώπουςπου διαμαρτύρονται - με λόγια ή πράξεις - για το κακό, την αδικία κ. ά και καλούν τους ανθρώπους να αλλάζουν. Φτιάξτε ένα κολλάζ και παρουσιάστε το στην τάξη.
 2. Στην Ελλάδα η μνήμη του προφήτη Ηλία τιμάται παντού, σε πόλεις και χωριά Στις κορφές των βουνών και σε απόμακρες περιοχές συναντάμε εκκλησάκια του Αϊ-Λια! Βρείτε στοιχεία για τη γιορτή του.
Εικόνα
Αρχείο παρουσίασης
Εικόνα

 

19. Ο προφήτης Ωσηέ: η φωνή της αγάπης
Αρχείο παρουσίασης

 

α) Η εποχή του προφήτη

Ο προφήτης άρχισε τη δράση του, όταν στο θρόνο του Βόρειου Βασιλείου βρισκόταν ο ισχυρός Ιεροβοάμ Β'. Λήμμα σε Wikipedia Ήταν ένας ηγεμόνας που με τις στρατιωτικές του επιτυχίες εξασφάλισε πολιτική σταθερότητα και υλική ευημερία για το λαό. Μετά το θάνατό του όμως ακολούθησαν τρικυμισμένα χρόνια. Απ' τη μια μεριά επικρατούσε εσωτερική αναρχία και οι δολοφονίες των βασιλιάδων ήταν συχνές. Από την άλλη οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής - Ασσύριοι και Αιγύπτιοι - επιχειρούσαν να εξουσιάσουν την Παλαιστίνη. Ο Ωσηέ συνέχιζε τη δράση του και σ' αυτήν την ταραγμένη περίοδο.

Ήχος

 

β) Λίγα στοιχεία για τη ζωή του
Εικόνα

Ο προφήτης ανήκε στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα και ήταν μορφωμένος. Έτσι, η γλώσσα των λόγων του ήταν προσεγμένη και ωραία. Στις προφητείες του συχνά χρησιμοποιούσε εικόνες παρμένες από τη γεωργική και αγροτική ζωή, επειδή είχε ανατραφεί σε γεωργικό περιβάλλον.

Ο Ωσηέ συνήθιζε να επισκέπτεται τους τόπους λατρείας, κυρίως κατά τις μεγάλες γιορτές και να προφητεύει. Εκεί συζητούσε σε έντονο ύφος με το λαό. Γι' αυτό και πολλές προφητείες του είναι παραστατικές και ζωηρές. Έκρινε περισσότερο απ' όλα τη θρησκευτική κατάσταση της εποχής. Καταδίκαζε δηλαδή την τυπολατρία*, την ειδωλολατρία και την απομάκρυνση από τον αληθινό Θεό. Διαπίστωνε ότι οι Ισραηλίτες είχαν ξεχάσει τη Διαθήκη και δεν ήξεραν πια πώς έπρεπε να ζουν. Αποτέλεσμα ήταν να καταστρέφονται οι σχέσεις των ανθρώπων και να επικρατεί αδικία και διαφθορά. Τα αυστηρά κηρύγματα του στάθηκαν αφορμή να διωχθεί. Όπως αναφέρει ο ίδιος: «Ανόητος», λέτε, «είν' ο προφήτης! Τρελός ο άνθρωπος του Πνεύματος!». Μ' αυτά τα λόγια με προσβάλλετε. Με μισείτε τόσο πολύ, γιατί τόσο μεγάλη είν' η αμαρτία σας ... όπου κι αν πάω, μου στήνετε παγίδες. Και στο Ναό ακόμα του Θεού μου μου επιτίθεστε... Αρχείο παρουσίασης

 

γ) Μερικές προφητείες του Ωσηέ
 •Το κακό και το άδικο βασιλεύει

Ο Κύριος λέει: «Οι Ισραηλίτες με δόλο ξεγελούν το βασιλιά και τους ... άρχοντες... Το καταστροφικό τους μίσος καίει σαν τη φλόγα της φωτιάς. Ο ένας βασιλιάς μετά τον άλλο γίνεται θύμα τους. Κι ούτ' ένας τους δεν μ' επικαλείται...

Ακούστε τα αυτά εσείς ιερείς! Εσείς οι αρχηγοί του Ισραήλ προσέξτε! Ακούστε τα κι εσείς που στη βασιλική ανήκετε οικογένεια! Εσείς θα έπρεπε να κρίνετε δίκαια. Αντί γι' αυτό όμως, γίνατε για το λαό μου παγίδα.. . και δίχτυ απλωμένο.. . λάκκος βαθύς.

Εσείς, ιερείς, σκοντάφτετε μέρα μεσημέρι... Ο λαός μου βαδίζει στην καταστροφή από έλλειψη γνώσης...».


 •Ψεύτικους θεούς λατρεύει ο Ισραήλ

Λέει ο Κύριος: «Είδα πράγματα φρικτά στον Ισραήλ. Ο λαός μολύνθηκε με τη λατρεία των ειδώλων... Μου προξενεί φρίκη το μοσχάρι σας, κάτοικοι της Σαμάρειας!... Ως πότε πια μ' αυτό το απαίσιο πράγμα θα ζείτε; Τι σχέση έχει ο Ισραήλ μ' αυτό το πράγμα; Αυτό διόλου δεν είναι θεός. Ένας τεχνίτης το 'φτιαξε! Κομμάτια θα γίνει το μοσχάρι της Σαμάρειας. Καθώς το λέει ο λόγος, αυτός που σπέρνει άνεμο, θύελλα θα θερίσει».

 • Μακριά απ' το Θεό όλα καταστρέφονται

Ο Κύριος λέει: «Ο λαός ... με τα έθνη ανακατεύτηκε... Ξένοι κατέφαγαν τη δύναμη του, μα ετούτος δεν το νιώθει... Δεν επιστρέψανε σ' εμένα τον Κύριο, το Θεό τους. Ούτε με αναζήτησαν... Πότε τους Αιγύπτιους για βοήθεια καλούν, πότε στην Ασσυρία καταφεύγουν... Αλίμονο στο λαό ... που έφυγε μακριά μου!...

Φάγατε της κακίας σας τον καρπό. Κάνατε του κεφαλιού σας και στηριζόσασταν στο πλήθος των πολεμιστών σας. Γι' αυτό και του πολέμου ο κρότος μέσα στις πόλεις σας θα μπει και θα καταστραφούν όλα τα φρούρια σας...».

Ακούστε το λόγο του Κυρίου, λαέ του Ισραήλ! Ο Κύριος κρίνει τους κατοίκους αυτής της χώρας, γιατί δεν υπάρχει αλήθεια, ούτε αγάπη, ούτε γνώση του Θεού. Πληθαίνουν οι κατάρες κι οι απάτες, οι φόνοι, οι κλεψιές και οι μοιχείες*• τον ένα φόνο ακολουθεί ο άλλος. Γι' αυτό κοιτάξτε! Άρχισε να ξεραίνεται η χώρα, κι όλα όσα ζούνε πάνω της από τη δίψα θα πεθάνουν. Μαζί με τ' άγρια ζώα και τα πετούμενα, ακόμα και της θάλασσας τα ψάρια θα ψοφήσουν. •Η αγάπη του Θεού ποτέ δεν εξαντλείται
Εικόνα
Ο Κύριος λέει: «Όταν ο Ισραήλ ήταν παιδί, τον αγάπησα και τον κάλεσα από την Αίγυπτο να είναι γιος μου. Μετά, όμως, όσο τους κα-λούσα προς εμένα, τόσο αυτοί απομακρύνονταν. Στο Βάαλ πρόσφεραν θυσίες και μπρος στα είδωλά του καί-γαν προσφορές. Εγώ δίδαξα το λαό να περπατάει, τον κράτησα στην αγκαλιά μου, αλλά αυτοί δεν αναγνώρισαν ότι εγώ τους φρόντιζα. Προσεκτικά τους οδηγούσα, δεμένος μαζί τους με τα δεσμά της καλοσύνης και της αγάπης. Πώς θα μπορούσα να σ' εγκαταλείψω, λαέ μου/... Ραγίζει η καρδιά μου, όταν το σκέφτομαι. Πονώ για σας».

 • Μετάνοια και πραγματική αγάπη ζητάει απ' τους ανθρώπους ο Θεός

Ο Κύριος λέει: «Τι να σου κάνω λαέ μου/... Σαν πρωινή ομίχλη είναι η αγάπη σας, σαν τη δροσιά την πρωινή που φεύγει... Την αγάπη σας θέλω κι όχι θυσίες. Να με αναγνωρίσετε για Θεό σας, παρά να μου προσφέρετε ολοκαυτώματα*».

Τώρα, λοιπόν, εσείς γυρίστε πάλι πίσω στο Θεό σας. Κάντε πράξη την αγάπη και τη δικαιοσύνη και να ελπίζετε στο Θεό σας πάντοτε.

Γύρνα, Ισραήλ, στον Κύριο το Θεό σου, γιατί σκόνταψες εξαιτίας της ανομίας σου. Στον Κύριο γυρίστε, μιλήστε και πείτε του: «Συγχώρησε την ανομία μας όλη, δέξου το δώρο μας. Αντί για ταύρους σου προσφέρουμε τις προσευχές μας».

Δραστηριότητα
Ένας άντρας γεμάτος αγάπη για τη γυναίκα του
Στο βιβλίο του Ωσηέ διαβάζουμε ότι η γυναίκα που αγάπησε, παντρεύτηκε και του χάρισε τρία παιδιά, τελικά τον εγκατέλειψε. Αυτή η θλιβερή προσωπική του εμπειρία βοήθησε τον προφήτη να συναισθανθεί τις τραγικές συνέπειες που ακολουθούν τη διάλυση της σχέσης Θεού - Ισραήλ. Χρησιμοποίησε, λοιπόν, την εικόνα του γάμου για να μιλήσει για τη Διαθήκη που έκλεισε ο Θεός με τον Ισραήλ. Όμως η νύφη - Ισραήλ πρόδωσε τη σχέση που κλείστηκε στο Σινά. Παρ' όλα αυτά ο Θεός, σαν ένας πιστός σύζυγος, εξακολουθεί να αγαπάει τον παραστρατημένο Ισραήλ. Του προσφέρει, λοιπόν, ευκαιρίες να μετανιώσει και να ξανάρθει κοντά του. Έτσι, η αγάπη θα έχει πάλι τον τελευταίο λόγο: «Τη μέρα εκείνη», λέει ο Κύριος στον Ισραήλ, «'άντρα' θα με αποκαλέσεις... Μαζί σου θα ενωθώ για πάντα με τα δεσμά του γάμου. Για δώρα γαμήλια θα σου προσφέρω υποστήριξη και προστασία, αγάπη και συμπόνοια. Θα σε κερδίσω με την αταλάντευτη* πίστη μου και θα με αναγνωρίσεις για Κύριό σου». Την εικόνα του γάμου θα χρησιμοποιήσει αργότερα και η Εκκλησία για να περιγράψει τη σχέση του Νυμφίου - Χριστού με τη νύμφη - Εκκλησία.
Εικόνα

Μαρκ Σαγκάλ (20ός αι.)

 

Άσκηση αυτοαξιολόγησης
Εργασία στην τάξη                             
 1. Ποιους επικρίνει σκληρά ο προφήτης και γιατί; ία επισημάνετε και να εξηγήσετε τις μεταφορές που χρησιμοποιεί στα λόγια του.
 2. Μπορείτε ως σύγχρονοι άνθρωποι να καταλάβετε γιατί ο Ωσηέ πολεμάει τόσο πολύ την ειδωλολατρία; θυμηθείτε και όσα γράψατε στην εργασία σας στο μάθημα 10.
 3. Υπογραμμίστε στις προφητείες του τις φράσεις που περιγράφουν τους κακούς όρους ζωής του λαού. Τι φαίνεται πως ξέχασαν οι Ισραηλίτες;
 4. Εξηγήστε γιατί η απομάκρυνση από τον αληθινό θεό είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή των σχέσεων των ανθρώπων; θυμηθείτε από πού πήγαζαν και πού στηρίζονταν οι νόμοι των Ισραηλιτών (μάθημα 13).
 5. Τι προλέγει ο Ωσηέ για το μέλλον; Υπογραμμίστε τις σχετικές φράσεις στις προφητείες του.
 6. Ποιο είναι για τον προφήτη το σπουδαιότερο κριτήριο της αληθινής ζωής και της πραγματικής σχέσης με το θεό; Πώς θεραπεύονται όλες οι κακές πλευρές της ζωής;
 7. Με ποιες εικόνες περιγράφει ο Ωσηέ τη σχέση του θεού με το λαό του; Τι σκέψεις και συναισθήματα για τη σχέση θεού - ανθρώπων σας προκαλούν οι εικόνες αγάπης που χρησιμοποιεί ο προφήτης;

 

Δραστηριότητες                             
 1. Βρείτε ένα κείμενο ή έργο τέχνης που να αποδίδει κατά τη γνώμη σας κάτι από το κήρυγμα του Ωσηέ που σας εντυπωσίασε.
 2. «Ο κόσμος σήμερα χρειάζεται αγάπη». Οργανώστε ένα Project χρησιμοποιώντας το υλικό της σελ. 102 και ό,τι άλλο επιλέξετε από τα υπόλοιπα μαθήματά σας.

Συμβουλευόμενοι τα κείμενα μας, συμπληρώνουμε το παρακάτω πλαίσιο

Εικόνα
Εικόνα
Από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1948)
Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σ' ένα βιοτικό* επίπεδο που να εξασφαλίζει υγεία και ευημερία στον ίδιο και στην οικογένεια του, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διατροφή, την ένδυση, τη στέγαση, την ιατρική φροντίδα, καθώς και τις αναγκαίες κοινωνικές υπηρεσίες.
Και στον 21ο αιώνα κάποιοι αριθμοί συνεχίζουν να μας ξαφνιάζουν!
 •Τα τρία πλουσιότερα άτομα του κόσμου κατέχουν μια περιουσία μεγαλύτερη από το σύνολο του εθνικού πλούτου των 48 φτωχότερων χωρών του κόσμου.
 •Από τα 4,5 δισεκατομμύρια των κατοίκων που αριθμούν οι υπανάπτυκτες χώρες, ένας στους τρεις δεν έχει πρόσβαση στο πόσιμο νερό.
 •Υπολογίζεται ότι 250 εκατομμύρια παιδιά εργάζονται σ' όλο τον κόσμο. Τα μικρότερα απ' αυτά είναι κάτω των 5 ετών. Σε ορισμένες χώρες η παιδική εργασία έχει καταντήσει κοινωνική μάστιγα. Στη Λατινική Αμερική εργάζεται το ένα παιδί στα πέντε, στην Αφρική το ένα στα τρία, στην Ασία το ένα στα δύο.
Αν και ο μεγαλύτερος αριθμός των εργαζόμενων παιδιών βρίσκεται στις φτωχές χώρες του Νότου, τα παιδιά που εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια. Ακόμη και σε χώρες που θεωρούνται κοινωνικά προηγμένες - Δανία, Ολλανδία - τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκε ξανά το φαινόμενο του παιδιού που δουλεύει.

Εικόνα
Εικόνα

 

20. Ο προφήτης Μιχαίας: το όραμα της παγκόσμιας ειρήνης Αρχείο παρουσίασης Εξωτερική δικτυακή πηγή

 

Εικόνα
Το πρίσμα του Taylor.
Βρέθηκε στη Νινευί Λήμμα σε Wikipedia και περιγράφει τα κατορθώματα του ασσύριου Σενναχηρίμ. Εδώ ο ηγεμόνας κομπάζει*: «Τον Εζεκία του Ιούδα, τον έκλεισα στην Ιερουσαλήμ σαν πουλί στο κλουβί».

 

α) Η εποχή του προφήτη

Ο προφήτης έδρασε στο βασίλειο του Ιούδα σε μια εποχή κρίσης. Οι Ασσύριοι, που είχαν ήδη καταλάβει το Βόρειο Βασίλειο αποτελούσαν μια μόνιμη απειλή και για το Νότιο, όπως άλλωστε και για όλη την περιοχή. Η Ιερουσαλήμ παραλίγο να έχει την τύχη της Σαμάρειας, καθώς πολιορκήθηκε από τον ασσύριο ηγεμόνα Σενναχηρίμ. Τελικά, η πόλη σώθηκε σαν από θαύμα.

Όμως και στα εσωτερικά του κράτους τα πράγματα δεν ήταν καθόλου καλά. Παρόλο που ο βασιλιάς Εζεκίας Λήμμα σε Wikipedia έκανε μια σημαντική θρησκευτική μεταρρύθμιση καταργώντας τα ιερά και τα είδωλα, τα αποτελέσματα δεν ήταν σπουδαία και μόνιμα. Οι Ισραηλίτες είχαν φτάσει να πιστεύουν ότι, αφού ο Θεός κατοικούσε στο Ναό, θα προστάτευε πάντα και αποκλειστικά το έθνος τους. Έτσι, ανεξάρτητα από την ηθική τους κατάπτωση πίστευαν ότι δεν κινδύνευαν από τίποτε. Μανία πλουτισμού, απάνθρωπη εκμετάλλευση των αδυνάτων και έλλειψη αλληλεγγύης χαρακτήριζαν την καθημερινή ζωή του λαού.

Ήχος

 

β) Λίγα στοιχεία για τη ζωή του

Ο Μιχαίας καταγόταν από την Ιουδαία, από γεωργική και ποιμενική οικογένεια. Σε κάποια φάση της ζωής του εγκαταστάθηκε στην Ιερουσαλήμ. Δε διέθετε μεγάλη μόρφωση, αλλά συναισθανόταν βαθιά το σωστό και το δίκαιο. Στεκόταν στο πλευρό των φτωχών και των κα-ταπιεσμένων κατακρίνοντας τους άρχοντες και τους πλουσίους για τις αδικίες τους. Οι λόγοι του ήταν τόσο καυστικοί*, ώστε ο προφήτης έγινε ανεπιθύμητος και διώχθηκε. Επειδή ο Μιχαίας έδρασε την ίδια εποχή με τον προφήτη Ησαΐα, είναι σίγουρο ότι τον γνώριζε. Ίσως μάλιστα να ανήκε και στον κύκλο των μαθητών του.

 

γ) Μερικές προφητείες του Μιχαία
Εικόνα

 •Οι άρχοντες αδικούν το λαό
Ακούστε αρχηγοί και άρχοντες του Ισραήλ. Δεν ειν' έργο δικό σας να γνωρίζετε το δίκαιο; Εσείς όμως μισείτε το καλό και αγαπάτε το κακό. Φέρεστε στο λαό μου σαν να ήταν ζώα που τα πάνε για σφαγή... Τρέφεστε με τις σάρκες του λαού μου ... κακομεταχειρίζεστε το λαό μου ... Αποστρέφεστε το δίκαιο και διαστρέφετε το σωστό, εσείς που χτίζετε την Ιερουσαλήμ, την πόλη του Θεού, πάνω σε αίματα και αδικίες. Οι άρχοντες δωροδοκούνται* όταν δικάζουν, οι ιερείς διδάσκουν με πληρωμή και οι προφήτες προφητεύουν με αμοιβή. Κι ύστερα απ' όλα αυτά τολμούν και λένε "Ο Κύριος είναι μαζί μας. Δε θα μας βρει κακό!"
 •Οι ψευδοπροφήτες παραπλανούν το λαό
Οι προφήτες που παραπλανούν το λαό μου, υπόσχονται ειρήνη σ' εκείνους που τους δίνουν πλούσια τροφή αλλά απειλούν με πόλεμο αυτούς που τίποτε δεν τους προσφέρουν. Γι' αυτό σε τούτους τους προφήτες ο Κύριος λέει: «...Τέρμα οι προφητείες. Σκοτάδι θα σας περιβάλλει όπως μετά το ηλιοβασίλεμα. Δεν θα λαβαίνετε απάντηση από μένα».

 •Ο λαός μιμείται τους ανάξιους ηγέτες του

Πρόθυμα ακολουθήσατε το κακό παράδειγμα του βασιλιά ...κι όλης της δυναστείας του. Μιμηθήκατε τα έργα τους...

Αλίμονο σ' εμένα!... Ούτε ένας δεν υπάρχει τίμιος στη χώρα, ούτε ένας στο Θεό να 'ναι πιστός. Παραμονεύουν όλοι τους να κάνουν φονικό, ο ένας τον άλλο κοιτάει να παγιδέψει. Είναι όλοι τους ειδικευμένοι στο κακό ... όλοι μαζί έχουν διαστρέψει το δίκαιο. Ο πιο καλός ανάμεσά τους κι ο πιο τίμιος είναι κι από τ' αγκάθια πιο βλαβερός.

Το υπόλειμμα ήταν ένα μικρό τμήμα του λαού που παρέμενε πιστό στο Θεό, παρά τις κρίσεις και τις καταστροφές. Επιπλέον, είχε μια μεγάλη αποστολή: Να μεταφέρει από γενιά σε γενιά τις Επαγγελίες του Θεού. Απ' αυτό το υπόλειμμα θα προερχόταν και ο Μεσσίας, που η αποστολή του θα ήταν να σώσει όχι μόνο τον Ισραήλ, αλλά όλο τον κόσμο.
 • Πάντα όμως υπάρχουν πιστοί (= το υπόλειμμα)

Το υπόλοιπο των απογόνων του Ιακώβ είναι διεσπαρμένο ανάμεσα σε πολλούς λαούς καθώς δροσιά απ' τον Κύριο, καθώς βροχή απάνω στο χορτάρι. Δε στηρίζει την ελπίδα του στους ανθρώπους...

 •Ο Θεός δεν παύει να συγχωρεί

Ποίμαινε, Κύριε, το λαό σου με το ραβδί σου, τα πρόβατά σου που απομονωμένα ζουν σε τόπο άγονο, ενώ τριγύρω τους υπάρχει εύφορη γη... Ποιος άλλος Θεός είναι σαν κι εσένα, που συγχωρεί την ανομία και παραβλέπει την ασέβεια, όπως εσύ στο λαό σου που έχει επιζήσει;...

Και πάλι θα μας σπλαχνιστείς... Στης θάλασσας τα βάθη θα ρίξεις όλες μας τις αμαρτίες. Δείξε πιστότητα κι αγάπη σ' εμάς, τους απογόνους του Αβραάμ και του Ιακώβ, όπως ορκίστηκες στους προγόνους μας απ' τον πολύ παλιό καιρό.

 • Η πραγματική λατρεία του Θεού

Αναρωτιέστε: «Τι πρέπει τάχα να προσφέρουμε στον Κύριο;... Να του προσφέρουμεχρονιάρικα μοσχάρια για ολοκαύτωμα*;»... Ο Κύριος σας δίδαξε τι είναι καλό και τι απαιτεί από σας: Πράξτε το δίκαιο, δείξτε αγάπη, ακολουθήστε το Θεό σας πρόθυμα.

 •Ο Μεσσίας θα έρθει για όλο τον κόσμο

Αλλά από σένα Βηθλεέμ ... αν και είσαι από τις πιο μικρές πόλεις του Ιούδα, εγώ θα κάνω να προέλθει εκείνος που θα γίνει άρχοντας του Ισραήλ... Όταν έρθει εκείνος, θα τους οδηγήσει και θα τους προστατέψει με τη δύναμή μου... Θα ζήσουν με ασφάλεια, γιατί όλοι οι λαοί της γης θ' αναγνωρίσουν τη μεγαλοσύνη του. Αυτός θα φέρει την ειρήνη.


>Εικόνα

Ο Προφήτης Μιχαίας, χαρακτικό του Γουσταύου Ντορέ (19ος αι.)

Εικόνα

Ο κύκλος της φιλίας,
του Πάμπλο Πικάσο (20ός αι.) Λήμμα σε Wikipedia

 • Η ειρήνη στο τέλος του κόσμου
Θα 'ρθουνεμέρες ... που ο Κύριος θα κρίνει πολλούς λαούς, και θα ελέγξει έθνη ισχυρά ως τα πέρατα της γης... Τότε τα ξίφη τους θα τα σφυρηλατήσουν* σε άροτρα Λήμμα σε Wikipedia και τις λόγχες τους σε δρεπάνια. Λήμμα σε Wikipedia Ξίφος δε θα σηκώνει το ένα έθνος στο άλλο ενάντια και δεν θα ξαναμάθουν πια να πολεμούν. Τότε ο καθένας θα ξεκουράζεται κάτω απ' την κληματαριά του και κάτω από τη συκιά του, χωρίς κανείς να τον τρομάζει. Ο Κύριος του σύμπαντος τα είπε αυτά. Δραστηριότητα
Εικόνα

 

Άσκηση αυτοαξιολόγησης
Εργασία στην τάξη                             
 1. Σκεφτείτε αντιστοιχίες της εποχής του Μιχαία με τη δική μας.
 2. Γιατί ο Μιχαίας έκρινε τόσο αυστηρά τους ισχυρούς της εποχής του;
 3. Στις συνθήκες κρίσης όπως τις περιγράφει ο Μιχαίας πώς φαντάζεστε τη ζωή και τη δράση των ανθρώπων που ανήκουν στο «υπόλειμμα»;
 4. Για ποια χαρακτηριστικά του θεού κάνει λόγο ο προφήτης; Σε συνεργασία με το διπλανό σας να επισημάνετε σημεία της ιστορίας των Ισραηλιτών όπου τα ξανασυναντήσατε.
 5. Με ποιο τρόπο θεωρεί ο Μιχαίας ότι μπορούν οι άνθρωποι να λατρεύουν πραγματικά το θεό;
 6. Ποιο θα είναι το έργο του Μεσσία και ποιους θα αφορά;
 7. Προσέξτε την τελευταία προφητεία του μαθήματος: Έτσι προσδοκούν οι χριστιανοί το τέλος του κόσμου. Τι συναισθήματα και σκέψεις σας προκαλεί αυτή η εικόνα;

 

Δραστηριότητες                             
 1. Βρείτε υλικό (τίτλους εφημερίδων, περιοδικών, φωτογραφίες κ.α.) γύρω από τους σύγχρονους κινδύνους που απειλούν τη ζωή του κόσμου και το οποίο 0α μπορούσατε να βάλετε κάτω από τον τίτλο «Για τούτο 9α 9ρηνήσω και 9α κλάψω» (Μιχ 1, 8). Φτιάξτε ένα κολλάζ και παρουσιάστε το στην τάξη.
 2. Οργανώστε ένα Project για την ειρήνη στον κόσμο παίρνοντας αφορμή από τις πληροφορίες της σελ. 107, κα9ώς και από άλλα σας μα9ήματα.

Συμβουλευόμενοι τα κείμενα μας, συμπληρώνουμε το παρακάτω πλαίσιο

Εικόνα

"?πέρ τ?ς ε?ρήνης το? σύμπαντος κόσμου"

Ο δυτικός κόσμος πρέπει επιτέλους να αντιμετωπίσει τις ευθύνες του. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ειρήνη και να εννοούμε μια ειρήνη που βολεύει τις δικές μας αποφάσεις και τα δικά μας συμφέροντα. Το άλλο όνομα για την ειρήνη είναι δικαιοσύνη. Υπάρχει κι ένα τρίτο όνομα που λέγεται ανάπτυξη. Δεν υπάρχει ελπίδα για ειρήνη και ασφάλεια, χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη. Προϋπόθεση είναι η ανάπτυξη των φτωχών περιοχών του πλανήτη.

Ζούσαμε μαζί όλοι οι λαοί στα Βαλκάνια. Ζούσαμε μαζί την εποχή της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Την εποχή της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Την εποχή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Την εποχή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως γιατί να μη ζήσουμε μαζί; Αν η νηφαλιότητα* της ανεξιθρησκίας* και η τόλμη της αγάπης ^επιβληθούν σ' αυτό το τυφλό μίσος, στα Βαλκάνια μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα.

Αναστάσιος Γιαννουλάτος, Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας


Στην εκκλησιαστική λατρεία είναι συχνές οι ευχές για ειρήνη

Δραστηριότητα Ήχος Ήχος
Ε?ρήνη π?σι
Ειρήνη σε όλους
?ν ε?ρήν? το? Κυρίου δεηθ?μεν
Ειρηνικά ας προσευχηθούμε στον Κύριο
Ε?ρήνην τ? κόσμ? σου δώρησαι
Δώρισε στον κόσμο σου την ειρήνη
?πέρ τ?ς ?νωθεν ε?ρήνης
(Ας προσευχηθούμε) για την ειρήνη που στέλνει ο Θεός
?ν ε?ρήν? προέλθωμεν
Ας χωριστούμε με ειρήνη
Εικόνα
Και στον 21ο αιώνα οι πόλεμοι αφανίζουν τους ανθρώπους Δραστηριότητα

 •Μετά το Β' παγκόσμιο πόλεμο έχουν ξεσπάσει πάνω από 130 άλλοι πόλεμοι σε όλη την υφήλιο. Σ' αυτούς έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 20 εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ άλλοι τόσοι πέθαναν από τις ασθένειες και την πείνα που ακολούθησαν. Τα περισσότερα θύματα ανήκουν στον άμαχο πληθυσμό.
 •Εξαιτίας των πολέμων και των πολιτικών κρίσεων εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάζονται να ζήσουν ως πρόσφυγες είτε μέσα στην ίδια τους τη χώρα είτε σε γειτονικές χώρες, αναζητώντας καταφύγιο και μια καινούρια ζωή.
 •Από το 1995 και μετά γύρω στα 160 εκατομμύρια συνάνθρωποί μας ζουν ως πρόσφυγες. Και δυστυχώς ο κατάλογος ολοένα μεγαλώνει.
Εικόνα
Το έργο της δικαιοσύνης θα είναι ειρήνη και της δικαιοσύνης το αποτέλεσμα θα είναι ησυχία και ασφάλεια παντοτινή.
Ησ 32, 17
Εικόνα
Εικόνα

 

 

21. Ησαΐας: ο προφήτης του Εμμανουήλ Αρχείο παρουσίασης Εξωτερική δικτυακή πηγή
α) Η εποχή του προφήτη
Αρχείο παρουσίασης

 

β) Λίγα στοιχεία για τη ζωή του

Ο Ησαΐας έζησε στην Ιερουσαλήμ και προερχόταν από οικογένεια ιερέων που είχε σχέση με τη βασιλική αυλή. Ήταν παντρεμένος και είχε δύο γιους. Η θαυμαστή κλήση του, που ο ίδιος περιγράφει, έγινε στο Ναό του Σολομώντα: Είδα τον Κύριο να κάθεται πάνω σε θρόνο μεγαλόπρεπο και υπερυψωμένο. Οι άκρες του μανδύα του γέμιζαν το Ναό. Μπροστά του στέκονταν σεραφίμ, Λήμμα σε Wikipedia που καθένα τους είχε έξι φτερούγες... Και φώναζαν το ένα στο άλλο:

«Άγιος, άγιος, άγιος

είναι ο Κύριος του σύμπαντος (= Κύριος Σαβαώθ)

όλη η γη είναι απ' τη δόξα του γεμάτη». Βίντεο

Σείστηκαν οι παραστάτες* της θύρας από τη δυνατή φωνή τους και γέμισε από καπνό ο Ναός. Τότε είπα: «Αλίμονό μου, χάθηκα! Γιατί είμαι άνθρωπος ... και τώρα είδα με τα μάτια μου το βασιλιά, τον Κύριο του σύμπαντος!». Πέταξε τότε κι ήρθε κοντά μου ένα από τα σεραφίμ, κρατώντας ένα κάρβουνο αναμμένο, που το είχε πάρει απ' το θυσιαστήριο. Μ' αυτό άγγιξε το στόμα μου και είπε: «Κοίτα . η ανομία σου εξαλείφθηκε*». Έπειτα άκουσα το Θεό να λέει: «Ποιον να στείλω; Ποιος θέλει να γίνει ο αγγελιαφόρος μου;». Κι εγώ είπα: «Στείλε εμένα!». Κι εκείνος είπε: «Πήγαινε».

Ο Ησαΐας θεωρείται ο σημαντικότερος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης εξαιτίας της τεράστιας σημασίας των μηνυμάτων του. Όλο το διάστημα της δράσης του ήταν πάντα παρών και στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Προσπαθούσε να επηρεάζει τους βασιλείς, ώστε να ενεργούν σύμφωνα με το θέ-λημα του Θεού. Γι' αυτό επιχείρησε να πείσει το βασιλιά Άχαζ Λήμμα σε Wikipedia να μη συμμαχήσει με τους Ασσύριους, ώστε να μην εξαρτηθεί θρησκευτικά απ' αυτούς. Αργότερα, όταν οι Ασσύριοι πολιορκούσαν την Ιερουσαλήμ, κατάφερε να στήριξει το βασιλιά Εζεκία και το λαό, που είχαν πανικοβληθεί.

Γύρω από τον Ησαΐα είχε σχηματιστεί ένας κύκλος μαθητών, οι οποίοι μετά το θάνατο του προφήτη διαφύλαξαν τη διδασκαλία του. Από το 700 π.Χ. τα ίχνη του Ησαΐα χάνονται. Σύμφωνα με την παράδοση πριονίστηκε στα δύο, όταν βασίλευε ο Μανασσής.

Ήχος
Εικόνα

Ο προφήτης Ησαΐας,
ψηφιδωτό στη Νέα Μονή (11ος αι., Χίος)

Εμμανουήλ είναι εβραϊκό όνομα, που σημαίνει «ο Θεός είναι μαζί μας». Ο Ησαΐας ονομάζει έτσι το Μεσσία. Στην Καινή Διαθήκη το όνομα αυτό αποδόθηκε στον Ιησού Χριστό, αφού αυτός είναι ο Μεσσίας.
γ) Μερικές προφητείες του Ησαΐα
Όπως φαίνεται στον παρακάτω χάρτη, το κράτος των Ασσυρίων τον 8ο αι. π.Χ. ήταν τεράστιο. Γράφει ο Ησαΐας για τους Ασσυρίους: «Δε θα πεινάσουν, ούτε θα κουραστούν, δε θα νυστάξουν ούτε θα κοιμηθούν ... τα βέλη τους είναι μυτερά και τα τόξα τους τεντωμένα... ».
Ησ 5, 27-28
Εικόνα

 •Οι άνθρωποι καταστρέφουν τη σχέση τους με το Θεό και τους συνανθρώπους

Ακούστε ουρανοί κι εσύ γη δώσε προσοχή, γιατί μιλάει ο Κύριος: «Ανάθρεψα παιδιά και τώρα που μεγάλωσαν πεισματικά ορθώνονται* εναντίον μου. Το βόδι γνωρίζει τον αφέντη του και το γαϊδούρι ξέρει το παχνί* εκείνου που το ορίζει. Μα ο Ισραήλ σε ποιον ανήκει δεν το ξέρει. Ο λαός μου τίποτα δεν κατανοεί... Έχω χορτάσει απ' των κριαριών τα ολοκαυτώματα*, από το πάχος των καλοθρεμμένων μοσχαριών. Το αίμα των ταύρων, των προβάτων και των τράγων δεν μ' ευχαριστεί... Πάψτε πια να προσφέρετε ανώφελες θυσίες • μ' αηδιάζει... Απεχθάνομαι* τις γιορτές σας . κι όταν απανωτές λέτε τις προσευχές σας, εγώ δεν τις ακούω, γιατί τα χέρια σας είναι στο αίμα βουτηγμένα...».

Αλίμονο σ' εκείνους που προσθέτουν στο σπίτι τους κι άλλο σπίτι κι ενώνουνε χωράφι με χωράφι, έτσι που πια να μην υπάρχει τόπος για άλλους, κι αυτοί να μείνουν οι μοναδικοί της χώρας κάτοχοι!

Αλίμονο σ' εκείνους που απ' το πρωί νωρίς ορμάνε στο πιοτό και που ως τη νύχτα αργά με κρασί μεθάνε. Αλίμονο σ' εκείνους που λένε το κακό καλό και το καλό κακό, που παρασταίνουν το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο, που κάνουν το πικρό γλυκό και το γλυκό πικρό. Αλίμονο σ' εκείνους που θαρρούν πως είναι σοφοί και για έξυπνοι περνιούνται...

 •Ο Άγιος Θεός βρίσκεται πάντα δίπλα στους ανθρώπους

Ο ύψιστος, ο υπέρτατος*, αυτός που υπάρχει αιώνια και που Άγιος είναι τ' όνομά του, λέει: «Σε τόπο κατοικώ υψηλό και άγιο, μα βρίσκομαι μαζί και με τους συντριμμένους και με τους ταπεινούς, ζωή να ξαναδώσω στων ταπεινών το πνεύμα, ζωή να ξαναδώσω στων συντριμμένων την καρδιά . εγώ θα σας γιατρέψω. Το δρόμο θα σας δείξω και θα σας παρηγορήσω, εσάς και τους δικούς σας.».

 •Οι άνθρωποι του υπολείμματος στηρίζονται στο Θεό

Έρχεται μέρα που το υπόλοιπο του Ισραήλ, όσοι από το γένος του Ιακώβ γλιτώσουν, θα πάψουν πια να στηρίζονται στην Ασσυρία που τους χτυπούσε και θα στηριχθούν μ' εμπιστοσύνη στον Κύριο, τον Άγιο Θεό του Ισραήλ. Ένα υπόλοιπο θα επιστρέψει ... στον ισχυρό Θεό.


Η αγιότητα του Θεού
Η λέξη «άγιος» στα εβραϊκά σημαίνει «χωρισμένος», δηλαδή διαφορετικός από κάθε τι κοινό και συνηθισμένο• κάτι, δηλαδή, τόσο ιερό, αγνό, καθαρό και μεγάλο, που κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει. Για τον Ησαΐα, αλλά και για όλη την Αγία Γραφή η αγιότητα ταυτίζεται με το Θεό. Και σημαίνει ό,τι ο ίδιος ο Θεός περιέχει: ζωή, δύναμη, αγάπη. Όλα δε αυτά μόνο ο ίδιος ο Θεός μπορεί να τα μεταδώσει. Στη χριστιανική Εκκλησία άγιοι δεν είναι οι άνθρωποι που έχουν αρετές, όσο σπουδαίες κι αν είναι. Άγιοι ονομάζονται αυτοί που έζησαν μια πολύ κοντινή σχέση με το Θεό • κι έτσι εκείνος τους χάρισε την αγιότητα. Για τους χριστιανούς ο Ιησούς Χριστός χαρίζει τη δυνατότητα σε κάθε άνθρωπο να συμμετέχει στην αγιότητα του Θεού. Αυτό γίνεται με τη Θεία Ευχαριστία, όπου ο πιστός μπορεί να ενώνεται με το μοναδικό άγιο, το Θεό.
Εικόνα
Η εποχή του Μεσσία
Ενα κλωνάρι θα φυτρώσει απ' τον κορμό του Ιεσσαί,
κι ένα κλαδί θα ξεπροβάλει από τις ρίζες του.
Πάνω του θα αναπαύεται το Πνεύμα του Κυρίου,
το πνεύμα αυτό που θα του δίνει σοφία και σύνεση,
την ικανότητα ν' αποφασίζει, τη δύναμη να εκτελεί...
Τίποτα δε θα κρίνει απ' τα φαινόμενα
ούτε θ' αποφασίζει από τα λόγια μόνο.
Αλλά θα κρίνει με δικαιοσύνη τους φτωχούς
και θα υπερασπίζεται με ευθύτητα τους ταπεινούς της χώρας...
Η δικαιοσύνη και η πιστότητα θα είναι γι' αυτόν
σαν το ζωνάρι που τυλίγει στη μέση του.
Τότε θα κάθεται ο λύκος παρέα με το αρνί
και θα κοιμάται ο πάνθηρας με το κατσίκι αντάμα.
Το μοσχαράκι και το λιονταρόπουλο θα βόσκουνε μαζί
κι ένα μικρό παιδί θα τα οδηγάει.
Το λιοντάρι θα τρέφεται καθώς το βόδι με άχυρο.
Το βρέφος άφοβα θα παίζει
στη φωλιά του φαρμακερού φιδιού.
Κανένας δε θα προξενεί στον άλλον βλάβη ούτε κακό.
η γνώση του Κυρίου τη χώρα θα σκεπάζει,
όπως σκεπάζουν τα νερά τη θάλασσα.
Σαν έρθει εκείνη η μέρα, το βλαστάρι από τη ρίζα του Ιεσσαί
εκεί θα στέκεται για όλους τους λαούς σημαία. Δραστηριότητα Ήχος Δραστηριότητα

 

 

Άσκηση αυτοαξιολόγησης
Εργασία στην τάξη                             
εικόνα
 1. Τι αισθάνεται και τι συνειδητοποιεί ο προφήτης στη διάρκεια της κλήσης του;
 2. Ποια χαρακτηριστικά της ζωής και των σχέσεων των ανθρώπων επικρίνει ο προφήτης; Αναγνωρίζετε καταστάσεις που αφορούν και τη σύγχρονη, «πολιτισμένη» εποχή μας;
 3. Αφού διαβάσετε το παράθεμα για την αγιότητα, αναγνωρίστε στο σχετικό κείμενο του Ησαΐα «0 Αγιος Θεός βρίσκεται πάντα δίπλα στους ανθρώπους» με ποιους τρόπους εκδηλώνεται η αγιότητα του Θεού.
 4. Τι χαρακτηρίζει τους ανθρώπους που ανήκουν στο υπόλειμμα;
 5. Περιγράψτε με δικά σας λόγια τις εικόνες που χρησιμοποιεί ο προφήτης μιλώντας για την εποχή του Μεσσία. Ποια σας αγγίζει περισσότερο;
 6. Αιώνες μετά, στη Ναζαρέτ, ο Ιησούς Χριστός μιλώντας για το έργο του διάβασε μια προφητεία του Ησαΐα για το Μεσσία (Λκ 4,16-21). Τι δείχνει αυτό για τον Ησαΐα;
 7. Διαβάστε τη φράση στο ειλητάριο που κρατάει ο προφήτης. Δικαιολογήστε τον τίτλο του μαθήματος.

 

Δραστηριότητες                             
 1. Βρείτε σε ποιο σημείο της Θείας Λειτουργίας ψάλλεται ο Τρισάγιος Ύμνος και γράψτε τον στο τετράδιό σας.
 2. Φτιάξτε με ειδήσεις, τίτλους εφημερίδων, επικεφαλίδες άρθρων και φωτογραφίες ένα κολλάζ με 0έμα «Αλίμονο στην κοινωνία μας που...» εμπνευσμένοι από τις προφητείες του Ησαΐα.

Συμβουλευόμενοι τα κείμενα μας, συμπληρώνουμε το παρακάτω πλαίσιο

Εικόνα
Εικόνα

 

22. Η Βαβυλώνια Αιχμαλωσία: ο λαός στην εξορία Αρχείο παρουσίασης

 

α)Το κακό πλησιάζει

Από τις αρχέςτου 7ου αι. πΧ. η δύναμη των Ασσυρίων άρχισε να παρακμάζει. Νέος ισχυρός λαός της περιοχής αναδείχθηκαν οι Βαβυλώνιοι. Στο μεταξύ στο θρόνο του Νότιου Βασιλείου ανέβηκε ο Ιωσίας Λήμμα σε Wikipedia Τα τριάντα χρόνια βασιλείας του ήταν μια περίοδος ευημερίας και ανεξαρτησίας για το βασίλειο του Ιούδα. Ανάμεσα στα άλλα ο βασιλιάς προσπάθησε να κάνει και μα θρησκευτική μεταρρύθμιση. Να ξεκαθαρίσει δηλαδή τη θρησκεία από τα ειδωλολατρικά στοιχεία και τις ξένες επιδράσει ς που είχαν με τον καιρό εισχωρήσει σ' αυτήν. Φρόντισε, λοιπόν, να γκρεμιστούν τα είδωλα και τα θυσαστήριά τους και οργάνωσε τη λατρεία με βάση το Νόμο του Θεού. Αυτά τα χρόνια ιερείς άρχισαν να καταγράφουν τις θρησκευτικές παραδόσεις και των δύο βασιλείων.

Την ίδια εποχή ζούσε στην Iερουσαλήμ και ο προφήτης Ιερεμίας Λήμμα σε Wikipedia Ο προφήτης αν και έβλεπε θετικά την προσπάθεια του βασιλιά Iωσία είχε τη βαθιά πεποίθηση ότι ο άνθρωπος μπορεί να αλλάζει στ' αλήθεια μόνον όταν μετανοιώνει πραγματικά Κι ότι μια τέτοια μετάνοιαδεν πετυχαίνεται με εξωτερικές αλλαγές Είναι πάνω απ' όλα μα υπόθεση τηςκαρδιάς Καθώς με το κήρυγμα του αποκάλυπτε τέτοιες αλήθειες τα λόγια του συχνά ακούγονταν σκληρά Ο Κύριος λέει: "Βαδίστε μέσα στους δρόμους της Ιερουσαλήμ. Κοιτάξτε και ψάξτε τις πλατείες της. Κι αν βρείτε έστω κι έναν άνθρωπο να κάνει το σωστό και ν'αναζητάει την αλήθεια, τότε εγώ θα συγχωρήσω την αμαρτία της πόλης... Μπορεί ν' αλλάξει ο μαύρος το χρώμα του ή η λεοπάρδαλη τα στίγματα της; Άλλο τόσο κι εσείς μπορείτε ν' αλλάξετε και να κάνετε το καλό...".

Ανάξιοι βασιλείς διαδέχθηκαν τον Ιωσία. Στο μεταξύ στην περιοχή κυριαρχούσε πια ο βασιλιάς των Βαβυλωνίων Ναβουχοδονόσορ. Λήμμα σε Wikipedia Όλοι ήταν αναγκασμένοι να πληρώνουν φόρο υποτέλειας σ' αυτόν. Κι όμως στην Ιερουσαλήμ οι περισσότεροι κάτοικοι της δεν ανησυχούσαν. Θεωρούσαν ότι δεν διέτρεχαν κανέναν κίνδυνο, αφού ο Ναός του Κυρίου βρισκόταν στην πόλη τους! Ο προφήτης Ιερεμίας προσπαθούσε να τους δείξει το λάθος τους Στεκόταν στην πόρτα του Ναού και κήρυττε άφοβα Ακούστε ... όλοι όσοι περνάτε για να πάτε να προσευχηθείτε στον Κύριο! Ο Κύριος λέει: "Διορθώστε τη συμπεριφορά σας και τα έργα σας... Μην ξεγελάτε τον εαυτό σας επαναλαμβάνοντας Ό Ναός που κατοικεί ο Κύριος είναι εδώ'. Αν πράγματι διορθώσετε τη συμπεριφορά και τα έργα σας ... τότε εγώ θα κατοικήσω μαζί σας..."

Έτσι άρχισαν οι δοκιμασίες του προφήτη. Για να του κλείσουν το στόμα, του απαγόρεψαν να μιλάει στο λαό, έκαψαν τις προφητείες του, αποπειράθηκαν να τον δηλητηριάσουν, τον μαστίγωσαν, τον φυλάκισαν. Όμως εκείνος κι από τη φυλακή δεν έπαυε να προειδοποιεί τους συμπατριώτες του: Ο Κύριος λέει: "Έρχεται λαός από μια χώρα τον βορρά, έθνος μεγάλο ξεσηκώνεται από της γης τις άκρες. Τόξο κρατάνε και χατζάρι, είναι σκληροί και άσπλαχνοι, στ' άλογα ανεβαίνουν κι ακούγονται οι φωνές τους σαν τη βοή της θάλασσας. Πολεμιστές που για μάχη παρατάσσονται ενάντια σ' εσένα, πόλη της Σιών".

Εικόνα
Ο ζυγός του Ιερεμία
Κάποτε, με την υποκίνηση των Αιγυπτίων, τα μικρά κράτη που γειτόνευαν με το βασίλειο του Ιούδα ήρθαν στο βασιλιά Σεδεκία και του ζήτησαν να δράσουν όλοι μαζί κατά της Βαβυλώνας. Όταν το έμαθε ο προφήτης, άρχισε να κυκλοφορεί στην πόλη κουβαλώντας στους ώμους του έναν ξύλινο ζυγό. Με τη συμβολική αυτή πράξη ήθελε να τους προειδοποιήσει ότι μια τέτοια λαθεμένη επιλογή τελικά θα τους οδηγούσε στην υποταγή.

Πράγματι τα λόγια του επαληθεύτηκαν τραγικά.Το 597 π.Χ. οι Βαβυλώνιοι πολιόρκησαντην Ιερουσαλήμ και λεηλάτησαν το Ναό. Ο ιάς, οι άρχοντες και επιφανείς Ιουδαίοισύρθηκαν εξόριστοι στη Βαβυλώνα. Το κακό όμως δεν τέλειωσε εκεί. Δέκα χρόνια αργότερα, το 587 π.Χ. οι Βαβυλώνιοι επανήλθαν. Και τότε η καταστροφή ήταν ολοκληρωτική. Η Ιερουσαλήμ παραδόθηκε στις φλόγες και άρχισε η περίοδος που είναι γνωστή ως βαβυλώνια αιχμαλωσία. Εκπαιδευτικό παιχνίδι

Εικόνα
Η Βαβυλώνα ήταν χτισµένη στις όχθες του Ευφράτη και αποτελούσε κέντρο της περιοχής από τον 19ο µέχρι το 2ο αι. π.Χ. Τη µεγαλύτερη ακµή της τη γνώρισε στην εποχή του Ναβουχοδονόσορα (6ος αι. π.Χ.). Τότε ήταν µια πολυάριθµη πόλη µε σπουδαία τείχη, περίφηµους κρεµαστούς κήπους κι έναν τεράστιο πυργόµορφο ναό (ζιγκουράτ). Μια ξακουστή πύλη στα τείχη της πόλης ήταν η πύλη της Ιστάρ απ’ όπου περνούσε ο δρόµος των ποµπών. Ίσως απ’ αυτήν πέρασαν οι Βαβυλώνιοι και τους αιχµάλωτους Ιουδαίους!
Η διπλανή αναπαράσταση της πύλης της Ιστάρ βασίζεται σε αρχαιολογικά ευρήµατα.
β) Το οδυνηρό τέλος του βασιλείου του Ιούδα

Το ένατο έτος της βασιλείας του Σεδεκία στον Ιούδα, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας Ναβουχοδονόσορ ήρθε με όλο το στρατό του στην Ιερουσαλήμ κι άρχισε να την πολιορκεί... Οι Βαβυλώνιοι έκαναν ρήγμα στο τείχος. Απ' εκεί μπήκαν όλοι οι αξιωματούχοι του βασιλιά της Βαβυλώνας και εγκατέστησαν το στρατηγείο τους στη μεσαία πύλη. Όταν τους είδε ο βασιλιάς του Ιούδα Σεδεκίας και οι πολεμιστές του, έφυγαν νύχτα και βγήκαν από την πόλη. Ο στρατός όμως των Βαβυλωνίων τους καταδίωξε και τους πρόφτασε στις πεδιάδες της Ιεριχώ. Εκεί συνέλαβαν το Σεδεκία, τον έφεραν μπροστά στο βασιλιά ... που τον καταδίκασε ο ίδιος. Πρώτα διέταξε να σφάξουν τους γιους του Σεδεκία μπροστά στα μάτια του πατέρα τους, καθώς και όλους τους αξιωματούχους του βασιλείου του Ιούδα. Στη συνέχεια έβγαλε τα μάτια του Σεδεκία, τον έδεσε με δυο χάλκινες αλυσίδες και τον έφερε αιχμάλωτο στη Βαβυλώνα. Οι Βαβυλώνιοι έκαψαν το Ναό του Θεού και γκρέμισαν το τείχος της Ιερουσαλήμ. Έβαλαν φωτιά σε όλα τα ανάκτορά της και κατέστρεψαν εντελώς όλα τα πολύτιμα αντικείμενα της πόλης. Εκείνους που σώθηκαν από τη σφαγή, τους μετέφεραν στη Βαβυλώνα, όπου έγιναν δούλοι στο βασιλιά και στους απογόνους του, μέχρις ότου ιδρύθηκε η βασιλεία των Περσών.


γ) Ο Ιερεμίας θρηνεί την καταστροφή

Κανένας δε θρήνησε την καταστροφή του Ισραήλ όσο ο Ιερεμίας. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει ένα ολόκληρο βιβλίο με ποιήματά του, που λέγεται Θρήνοι.
Αχ, αλίμονο, πώς έμεινε έρημη η πόλη που είχε άλλοτε τόσο πολύ λαό! Αυτή που ήταν ονομαστή στα έθνη ανάμεσα απόμεινε σα χήρα. Των πόλεων η πριγκίπισσα υποδουλώθηκε.
Αναστενάζουν όλοι της οι κάτοικοι, ψωμί ζητούν • δίνουνε τα στολίδια τους, για να 'βρουνε τροφή έτσι που στη ζωή να κρατηθούνε... Πόλη τηςΣιών, τα τείχη σου ας φωνάξουνε στον Κύριο να σ' ελεήσει. Άσε να τρέξουνε σαν χείμαρρος μέρα και νύχτα ακούραστα τα δάκρυά σου ... ασταμάτητα ... Σήκω πάλι και πάλι μες στη νύχτα και πες τον πόνο σου στον Κύριο. Ξέχυσε την καρδιά σου σαν νερό μπροστά του, ύψωσε προς αυτόν τα χέρια σου και παρακάλεσε για των παιδιών σου τη ζωή.

Εικόνα
Οι νέοι της Σιών που ήταν πολύτιμοι και μέτραγαν το βάρος τους σε καθαρό χρυσάφι τώρα σαν σκεύη λογαριάζονται πήλινα, σαν κοινά έργα αγγειοπλάστη. Κολλάει η γλώσσα των βρεφών στον ουρανίσκο από τη δίψα, ψωμί ζητάνε τα παιδιά κι ούτ' ένας δεν υπάρχει να τους δώσει. Δραστηριότητα Ήχος
δ) Η ζωή των εξόριστων Ισραηλιτών στη Βαβυλώνα

Οι Βαβυλώνιοι εγκατέστησαν τους Ισραηλίτες στην περιοχή του κάτω Ευφράτη και του Τίγρη. Οι εξόριστοι υποχρεώνονταν σε καταναγκαστικές εργασίες. Ωστόσο είχαν το δικαίωμα να καλλιεργούν δικά τους χωράφια, να κατέχουν κατοικίες, να μετακινούνται και να ασκούν επαγγέλματα. Το σπουδαιότερο όμως ήταν ότι τους επιτρεπόταν να ζουν σύμφωνα με τη θρησκεία τους. Επειδή βρίσκονταν μακριά από την Ιερουσαλήμ και το Ναό, χρειάζονταν έναν τόπο για να λατρεύουν το Θεό. Δημιούργησαν, λοιπόν, τη Συναγωγή ως τόπο λατρείας και προσευχής. Σ' αυτά τα χρόνια της αιχμαλωσίας καθιέρωσαν επίσημα και το Σάββατο ως μέρα αφιερωμένη στο Θεό.

Οι Ισραηλίτες γρήγορα προσαρμόστηκαν και εντάχθηκαν στο ξένο περιβάλλον. Πολλοί απέκτησαν οικονομική άνεση. Κάποιοι μάλιστα έφτασαν στο σημείο να καταλάβουν και κυβερνητικές θέσεις στη Βαβυλώνα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Δανιήλ Λήμμα σε Wikipedia Εξωτερική δικτυακή πηγή και των τριών φίλων του, Ανανία, Μισαήλ και Αζαρία, τους οποίους οι Βαβυλώνιοι επέλεξαν από μικρούς και τους προετοίμαζαν για να αναλάβουν αξιώματα στη βασιλική αυλή.

Παρά τις σχετικά καλές συνθήκες ζωής στη Βαβυλώνα οι Ισραηλίτες ένιωθαν πάντα εξόριστοι. Ούτε μια στιγμή δεν ξέχασαν την πατρίδα τους και δεν έπαυαν να νοσταλγούν την επιστροφή τους στη Γη της Επαγγελίας. Διαβάζουμε σ' έναν πολύ γνωστό ψαλμό:

Εικόνα
Στης Βαβυλώνας τα ποτάμια, εκεί καθόμασταν και κλαίγαμε,
καθώς θυμόμασταν τη Σιών.
Στης όχθης τις ιτιές είχαμε τις κιθάρες μας κρεμάσει,
εκείνοι που μας αιχμαλώτισαν μας γύρευαν τραγούδια να τους πούμε...
Μα πώς να τραγουδήσουμε σε ξένη γη τα τραγούδια του Κυρίου!
Αν σε ξεχάσω Ιερουσαλήμ,
να παραλύσει το δεξί μου χέρι.
Η γλώσσα μου ας κολλήσει στο λαρύγγι μου,
αν πάψω να σε θυμάμαι...

Ήχος Ψαλμ 136
Οι τρεις παίδες εν καμίνω
Οι τρεις φίλοι του Δανιήλ, όπως διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη, αν και ανατράφηκαν στη βασιλική αυλή, παρέμεναν πιστοί στο Θεό των πατέρων τους και δεν παρασύρθηκαν στην ειδωλολατρία. Όταν κάποτε ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ τους ζήτησε να προσκυνήσουν το χρυσό άγαλμά του, αρνήθηκαν με τόλμη να το κάνουν. Αγριεμένος τότε ο βασιλιάς διέταξε να τους ρίξουν δεμένους σε πυρακτωμένο καμίνι. Όμως μέσα από τις φλόγες αντί για κραυγές και θρήνους, έκπληκτοι τους άκουσαν να δοξολογούν το Θεό:
«Ε?λογητός ε?, Κύριε, ? Θεός τ?ν πατέρων ?μ?ν ... ε?λογε?τε, π?σαι α? δυνάμεις Κυρίου, τόν Κύριον.».
Ο βασιλιάς θαύμασε το συμβάν κι ο θυμός του διαλύθηκε. Διέταξε, λοιπόν, να τους βγάλουν απ' το καμίνι και ποτέ κανείς από τους υπηκόους του να μην ξεστομίσει κακό για το Θεό των τριών νέων.
Η Εκκλησία συχνά αναφέρεται σ' αυτό το γεγονός στην υμνολογία της, επειδή θεωρεί ότι προεικονίζει το Πάθος και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Ήχος
Εικόνα

Οι τρεις παίδες στην κάμινο, τοιχογραφία του Θεοφάνη στη Μονή Αγίου Νικολάου Αναπαυσά (16ος αι. Μετέωρα)

Εικόνα

Ο προφήτης Ιεζεκιήλ, τοιχογραφία του Θεοφάνη στη Μονή Παντοκράτορος (16ος αι., Άγιον Όρος)ε) Ένας προφήτης παρηγορεί το λαό: Ιεζεκιήλ

Σ' όλη τη διάρκεια της αιχμαλωσίας οι Ιουδαίοι βασανίζονταν από ερωτήματα: Γιατί τους συνέβησαν όλα αυτά; Πότε θα τελείωναν; Θα τους βοηθούσε ο Θεός για μια ακόμη φορά να γυρίσουν στην πατρίδα τους; Ή μήπως τους εγκατέλειψε; Η γενιά μάλιστα των Ισραηλιτών που γεννήθηκε στα ξένα, πίστευε ότι πλήρωνε, χωρίς να φταίει, τα σφάλματα των πατέρων τους. Έλεγαν χαρακτηριστικά: «Οι πατέρες έφαγαν άγουρα σταφύλια και τα δόντια των παιδιών μούδιασαν».

Στη Βαβυλώνα, αυτά τα χρόνια, ζούσε και ο προφήτης Ιεζεκιήλ. Λήμμα σε Wikipedia Εξωτερική δικτυακή πηγή Πριν συρθεί στην εξορία ήταν ιερέας στο Ναό του Σολομώντα. Στα χρόνια της αιχμαλωσίας δέχτηκε την κλήση του Θεού και ανέλαβε το βαρύ έργο να εξηγήσει στους συμπατριώτες του τις αιτίες της συμφοράς που τους είχε βρει και να τους παρηγορήσει. Ο προφήτης συ-ναισθανόταν το παράπονο των νεότερων Ισραηλιτών. Προσπαθούσε να τους εξηγήσει ότι, όταν η ζωή μιας κοινότητας χαλάει, όλοι ζουν τις κακές συνέπειες. Όμως κι όλοι είναι υπεύθυνοι, αφού μπορούν να αγωνιστούν για να επανορθώσουν. Ταυτόχρονα, τους ενέπνεε πίστη για το μέλλον του λαού. Τους περιέγραφε συγκλονιστικά οράματα που έβλεπε και που «μιλούσαν» για την αποκατάσταση* του Ισραήλ και της άγιας πόλης του, της Ιερουσαλήμ.

Ο Κύριος είπε:... «Θα σας συνάξω* μέσα απ' όλες τις ξένες χώρες και θα σας φέρω στη χώρα σας... Θα μπορείτε να κατοικείτε στη χώρα που έδωσα στους προγόνους σας...». Αρχείο παρουσίασης 

στ) Για άλλη μια φορά η ελπίδα παραμένει ζωντανή: η Καινή Διαθήκη

Όταν οι Βαβυλώνιοι κατέστρεψαν την Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι διασκορπίστηκαν παντού. Κάποιες ομάδες κατέφυγαν στην Αίγυπτο. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο προφήτης Ιερεμίας. Εκεί ο Ιερεμίας όχι μόνο συνέχισε τη δράση του, αλλά έστελνε και επιστολές στους εξόριστους συμπατριώτες του στη Βαβυλώνα, για να τους στηρίξει.

Ταυτόχρονα είναι ο προφήτης που ανήγγειλε στους Ισραηλίτες την πιο όμορφη υπόσχεση του Θεού:

«Έρχονται μέρες, λέει ο Κύριος, που θα κάνω καινούρια Διαθήκη με το λαό του Ισραήλ και του Ιούδα. Δε θα έχει καμιά σχέση με τη Διαθήκη που είχα κάνει με τους προγόνους τους την ημέρα που τους πήρα από το χέρι και τους οδήγησα έξω από την Αίγυπτο... Να ποια θα είναι:... Θα βάλω το Νόμο μου μέσα στη συνείδησή τους και θα τον γράψω στις καρδιές τους. Θα είμαι Θεός τους κι αυτοί θα είναι λαός μου ... όλοι τους θα με γνωρίζουν, απ' τον πιο άσημο ως τον πιο σπουδαίο. Θα συγχωρήσω την ανομία τους και δε θα ξαναθυμηθώ την αμαρτία τους. Εγώ το λέω, ο Κύριος».


Τα λόγια αυτά του Ιερεμία για την «Καινή Διαθήκη» αιώνες αργότερα ο Ιησούς Χριστός θα τα συνδέσει με τη θυσία του. Στο Μυστικό Δείπνο προσφέροντας κρασί στους μαθητές του θα πει: «αυτό το ποτήρι είναι η Καινούρια Διαθήκη, που επισφραγίζεται με το αίμα μου το οποίο χύνεται για χάρη σας» (Λκ 22, 20)
Εικόνα
Σύγχρονα πάθη των Εβραίων

Στα μέσα του 20ού αιώνα εξαπολύθηκε εναντίον των Εβραίων ένας σκληρός διωγμός. Ο Χίτλερ και οι Ναζί, κινούμενοι από ρατσιστικές αντισημιτικές* αντιλήψεις, έβαλαν στόχο από τις αρχές του 1930 να εξολοθρεύσουν τον Ιουδαϊσμό. Σε όλη τη διάρκεια του Β' παγκοσμίου πολέμου, που οι Ναζί κυριάρχησαν στηνΕυρώπη, οι Εβραίοι συκοφαντήθηκαν και καταδιώχτηκαν ανελέητα. Όλοι οι Εβραίοι της Ευρώπης εκτοπίστηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Εκεί εκατομμύρια βρήκαν μαρτυρικό θάνατο. Ανάμεσα τους και πολλά παιδιά κάτω των δεκατεσσάρων ετών. Στις διπλανές φωτογραφίες βλέπουμε παιδιά/κρατούμενους σε στρατόπεδο συ-γκέντρωσης και Εβραίους που εκτοπίζονται με τη βία από την πατρίδα τους. Στην Ελλάδα τις παραμονές του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ζούσαν περίπου 78.000 Εβραίοι. Στο τέλος του πολέμου υπήρχαν μόνο 10.000. Οι υπόλοιποι εξολοθρεύτηκαν.

 

Άσκηση αυτοαξιολόγησης Γλωσσάρι
Εργασία στην τάξη                             
 1. Περιγράψτε τα χαρακτηριστικά της ζωής της ιουδαϊκής κοινότητας στα χρόνια του Ιωσία. Ποια αιϊ αυτά έκρινε αρνητικά ο Ιερεμίας και γιατί;
 2. Παρ. β': Στους σύγχρονους πολέμους συμβαίνουν τέτοιες ακρότητες; Εκφράστε τους προβληματισμούς σας.
 3. Παρ. γ': Σχολιάστε τις εικόνες και τις μεταφορές που χρησιμοποιεί ο Ιερεμίας για να περιγράψει την καταστροφή. Πού προτρέπει τους συμπατριώτες του να στηριχτούν;
 4. Ένας εξόριστος Ιουδαίος στη Βαβυλώνα θυμάται και διηγείται τα γεγονότα της κατάλυσης της Ιερουσαλήμ και της καταστροφής του ίαού. Σε συνεργασία με το διπλανό σας παρουσιάστε έναν φανταστικό διάλογο ή μια σκηνή μ' αυτό το θέμα.
 5. Τι κατάφεραν να διατηρήσουν οι Ιουδαίοι στα χρόνια της αιχμαλωσίας και πώς κατόρθωσαν να ζήσουν;
 6. Συζητήστε στην τάξη: Είναι δυνατόν οι δυσκολίες και οι καταστροφές να βοηθούν τους ανθρώπους να συνειδητοποιούν τι έχασαν και τι ξέχασαν;
 7. Ποια ήταν τα βασανιστικά ερωτήματα των Ιουδαίων για το κακό που έπαθαν;
 8. Ποια παράθυρα ελπίδας ανοίγει ο Θεός μέσα από τα λόγια των προφητών Ιεζεκιήλ και Ιερεμία; Υπογραμμίστε τις σχετικές φράσεις στα κείμενά τους στις παρ. ε' και στ'.
 9. Με αφορμή τα λόγια του Ιεζεκιήλ «οι πατέρες ... μούδιασαν» χρησιμοποιήστε παραδείγματα για να δείξετε ότι οι κακές επιλογές μιας γενιάς επιβαρύνουν τη ζωή της επόμενης. Χρησιμοποιεί ο λαός μας καμιά αντίστοιχη παροιμία;
Εικόνα
Εικόνα


Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
 1. Διαβάστε το παρακάτω απόσπασμα και προσπαθήστε να φανταστείτε σε ποια μέρη του κόσμου θα μπορούσε να συμβαίνει σήμερα μια τέτοια σκηνή.

Πώς είναι να φτάνεις νύχτα στην ακτή μιας άγνωστης χώρας, να πηδάς στο νερό από μια βάρκα με την οποία διέσχισες τη θάλασσα μέσα στο σκοτάδι, θέλοντας να απομακρυνθείς γρήγορα προς το εσωτερικό, καθώς τα πόδια σου βυθίζονται στην άμμο; Ένας άντρας μόνος, χωρίς χαρτιά, χωρίς χρήματα, που έχει φτάσει από τη φρίκη των ασθενειών και των σφαγών της Αφρικής, από την καρδιά του σκότους, που δεν ξέρει τίποτα για τη γλώσσα της χώρας όπου έφτασε, που πέφτει στο έδαφος και κουλουριάζεται σ' ένα χαντάκι στην άκρη του δρόμου όταν βλέπει να πλησιάζουν από τον αυτοκινητόδρομο τα φώτα ενός αυτοκινήτου, ίσως της αστυνομίας.

Αντόνιο Μολίνα, Το βιβλίο της εξορίας


 1. Συζητήστε με συγγενείς ή γνωστούς που διώχθηκαν απ' τις πατρίδες τους. Ποιες συνθήκες τους βοήθησαν και ποιες τους δυσκόλεψαν στον τρόπο που τους υποδέχθηκαν οι κάτοικοι της Ελλάδας; Τι κέρδος είχε και έχει η ίδια η Ελλάδα από τους πρόσφυγες;
 2. Πόσο οι μετακινήσεις πληθυσμών - αναγκαστικές ή εκούσιες* - συντελούν στην πρόοδο του πολιτισμού; Σε συνεργασία με το διπλανό σας θυμηθείτε και καταγράψτε όσα μάθατε στη φετινή σας Ιστορία για τις μετακινήσεις των Ελλήνων. Στη συνέχεια συζητήστε στην τάξη: Μπορούμε να θεωρήσουμε τη μετανάστευση ως ένα βασικό και θετικό χαρακτηριστικό της ανθρώπινης ιστορίας;

Ελέγχω τι έμαθα
Εικόνα
 1. Ποιος ήταν ο σκοπός της μεταρρύθμισης του Ιωσία;
 2. Πού απέβλεπε η κριτική που έκανε ο Ιερεμίας στους συμπατριώτες του;
 3. Να αναφέρετε μια προφητική πράξη του Ιερεμία και να σχολιάσετε τη σημασία της.
 4. Τι εννοούμε μιλώντας για «βαβυλώνια αιχμαλωσία»;
 5. Πώς ζούσαν οι Ισραηλίτες στη Βαβυλώνα;
 6. Ποιοι θρησκευτικοί θεσμοί* καθιερώθηκαν την εποχή της βαβυλώνιας αιχμαλωσίας;
 7. Τι προεικονίζει για τους χριστιανούς η διήγηση των τριων παίδων εν καμίνω;
 8. Ποια ερωτήματα βασάνιζαν τους Ισραηλίτες σχετικά με την καταστροφή του κράτους τους και ποια ήταν η απάντηση του Ιεζεκιήλ;
 9. Τι ακριβώς είναι η Καινή Διαθήκη στην οποία αναφέρεται ο Ιερεμίας;

Επιλέγω και πραγματοποιώ
 1. Ενημερωθείτε για το λιμπρέττο* της όπερας του Βέρντι «Ναμπούκο» και ακούστε αποσπάσματα στο μάθημα της Μουσικής.
 2. Η Ελλάδα είναι χώρα υποδοχής μεταναστών. Η Πολιτεία αντιμετωπίζει το φαινόμενο με κάποιες ρυθμίσεις. Πώς μπορεί να βλέπει το ζήτημα ένας άνθρωπος με χριστιανική συνείδηση;


Ξανακοιτώντας τα μαθήματα του Δ΄ κεφαλαίου

Άσκηση αυτοαξιολόγησης Α. Στην Καινή Διαθήκη διαβάζουμε για τους προφήτες:

Δεν υπάρχει προφήτης που να μην τον περιφρονούν οι συμπατριώτες του κι η οικογένεια του.

Μτ 13, 57

Άλλοι δοκίμασαν εξευτελισμούς και μαστιγώσεις, ακόμη και δεσμά και φυλακίσεις. Λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, πέρασαν δοκιμασίες, θανατώθηκαν με μάχαιρα, περιπλανήθηκαν ντυμένοι με προβιές και κατσικίσια δέρματα, έζησαν με στερήσεις, υπέφεραν καταπιέσεις, θλίψεις και κακουχίες - ο κόσμος δεν ήταν άξιος να 'χει τέτοιους ανθρώπους - πλανήθηκαν σε ερημιές και βουνά, σε σπηλιές και σε τρύπες της γης.

Εβρ 11, 36-38


Βρείτε συγκεκριμένα σημεία των διηγήσεων του κεφαλαίου, όπου όλα αυτά επιβεβαιώνονται.

Β. Πολλοί νομίζουν ότι οι προφήτες στο κήρυγμα τους αναφέρονται κυρίως στο μέλλον του κόσμου. Ξεχνούν ότι αφετηρία για το έργο τους στάθηκαν τα μεγάλα προβλήματα της εποχής που ζούσε ο καθένας. Σε συνεργασία με το διπλανό σας προσπαθήστε να επισημάνετε αυτά τα προβλήματα, βρείτε λέξεις που να τα ορίζουν (π.χ. απιστία) και σημειώστε τις στο αντίστοιχο πλαίσιο:
Ωσηέ
Μιχαίας
Ησαΐας
Ιερεμίας
Ιεζεκιήλ

Γ. Μετά από όσα μάθατε για τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης τι θα είχατε να πείτε σε κάποιον που τους θεωρεί λιγάκι «μάγους»;

Δ. Τι ζητούσαν όλοι οι προφήτες να κάνουν οι άνθρωποι προκειμένου να ξαναβρούν τη σχέση τους με το Θεό;

Ε. Πώς αντιλαμβάνονταν οι προφήτες την Εκλογή του Ισραήλ;

ΣΤ. Ποια παράθυρα ελπίδας άνοιγαν στους ανθρώπους με το κήρυγμά τους;

Εικόνα
Ζ. Γιατί το κήρυγμα των προφητών αφορά τους ανθρώπους κάθε εποχής;

Η. Το κήρυγμα των προφητών θεωρείται από τους περισσοτέρους ως η κορυφαία διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης για τη σχέση Θεού - ανθρώπου. Μετά από όσα μάθατε, ποια είναι η προσωπική σας άποψη;