Εισαγωγική παρουσίαση, Κεφάλαιο Γ', 16. Σολοµών, ο σοφός βασιλιάς του Ισραήλ

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.