Θρησκευτικά (Α' Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Κεφάλαιο Β΄: Η Έξοδος Ο Θεός ελευθερώνει το λαό και τον καθοδηγεί Κεφάλαιο Δ΄: Ο λαός σε κρίση Η φωνή των Προφητών ως κραυγή αφύπνισης Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

Κεφάλαιο Γ΄

Ο λαός οργανώνεται έχοντας ως κέντρο της ζωής του το Θεό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το ενωμένο βασίλειο του Ισραήλ
Εικόνα

 

Χρονολογικό πλαίσιο της εποχής των Κριτών και Βασιλέων
Εικόνα
Οι βιβλικές διηγήσεις για τους Κριτές και τους βασιλείς

Τα κείμενα των μαθημάτων προέρχονται από τα βιβλία Ιησούς του Ναυή, Κριτές, Βασιλειών Α΄,Β΄ και Γ΄,Παραλειπομένων Α΄και Β΄.


Ποια ήταν η εποχή των Κριτών;

Πρόκειται για μια ταραγμένη περίοδο που διαρκεί δύο περίπου αιώνες (1220-1012 π.Χ.). Μετά την είσοδό τους στη Γη της Επαγγελίας οι Ισραηλίτες δεν κατέκτησαν αμέσως όλη τη χώρα, αλλά σταδιακά. Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι ειρηνικές περίοδοι εναλλάσσονταν με πολεμικές. Εναντίον των Ισραηλιτών στράφηκαν όχι μόνον οι Χαναναίοι, που επιδίωκαν να διατηρήσουν τα εδάφη τους, αλλά και άλλοι λαοί που διεκδικούσαν τις ίδιες περιοχές: Φιλισταίοι, Αμμωνίτες, Μωαβίτες, Εδωμίτες, Μαδιανίτες. Στις κρίσιμες αυτές περιόδους οι ισραηλιτικές φυλές, αν και ήταν διασκορπισμένες (βλ. χάρτη σελ.75), βοηθούσαν η μια την άλλη ή ενώνονταν ενάντια στους εχθρούς. Αρχηγοί τους ήταν κάποιοι χαρισματικοί στρατιωτικοί ηγέτες που αναλάμβαναν να οδηγήσουν τους Ισραηλίτες στη νίκη.

?εν ξεχνάµε βέβαια ότι τα περισσότερα κείµενα της Παλαιάς ?ιαθήκης τα σχετικά µε την Έξοδο γράφηκαν πολύ αργότερα από την εποχή που συνέβησαν τα γεγονότα.Τι άλλαξε στη ζωή του λαού μετά την εγκατάσταση στη Χαναάν;

Αρχικά οι ισραηλιτικές φυλές εγκαταστάθηκαν κυρίως στις ορεινές και πιο άγονες περιοχές, ενώ οι κοιλάδες και οι πεδιάδες παρέμεναν στην κατοχή των Χαναναίων. Στη Χαναάν, όπως επιβεβαιώνεται και αρχαιολογικά, υπήρχε κοσμοπολίτικος πολιτισμός, δηλαδή με επιδράσεις από άλλους πολιτισμούς, όπως της Αιγύπτου, της Μεσοποταμίας, της Αραβίας, των Μυκηνών, του Αιγαίου, της Κύπρου. Γρήγορα οι Ισραηλίτες ήρθαν σε επαφή με τον πολιτισμό των Χαναναίων και γνώρισαν τη ζωή των πόλεων. Όπως ήταν φυσικό, η καθημερινή τους ζωή άλλαξε. Από νομάδες και κτηνοτρόφοι έγιναν ιδιοκτήτες γης και γεωργοί. Εγκαταστάθηκαν στις πόλεις, είχαν πια περισσότερα αγαθά και ευ-ημερούσαν. Σιγά σιγά υιοθέτησαν το χαναανιτικό τρόπο ζωής. Έτσι, η λιτότητα και η αυστηρότητα της ερήμου αντικαταστάθηκε από την πολυτέλεια και τη χαλαρότητα της ζωής στην πόλη και η ισότητα των μελών της φυλής από τις κοινωνικές διαφορές.

Όμως και θρησκευτικά επηρεάστηκαν. Η θρησκεία των Χαναναίων ήταν πολυθεϊστική με κύρια χαρακτηριστικά τη μαγεία και τη λατρεία της φύσης. Ως σημαντικότεροι θεοί λατρεύονταν ο Βάαλ, θεός της βλάστησης και της βροχής, και η Αστάρτη Λήμμα σε Wikipedia , θεά της γονιμότητας. Ζώντας λοιπόν κοντά στους Χαναναίους οι Ισραηλίτες ξεχνούσαν κάποιες φορές τις παραδόσεις τους. Εγκατέλειπαν τον Κύριο και λάτρευαν το Βάαλ και την Αστάρτη.Ποια ήταν η εποχή των βασιλέων;

Είναι τα χρόνια από το 1012 έως το 926 π.Χ. Οι μεγάλοι βασιλείς αυτής της περιόδου ήταν ο Σαούλ, ο Δαβίδ και ο Σολομών.

Στην εποχή των βασιλέων και στο χώρο της βασιλικής αυλής, κάποιοι μορφωμένοι άνθρωποι άρχισαν να συγκεντρώνουν τις παλιές παραδόσεις της ιστορίας των Ισραηλιτών και να τις καταγράφουν με στόχο να τις διασώσουν. Τα κείμενα αυτά αποτέλεσαν το πρώτο υλικό για τη σύνθεση και τη συγγραφή των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης, που θα ολκληρωθεί αιώνες αργότερα.

Στα μαθήματα του κεφαλαίου: α) θα γνωρίσουμε τη ζωή του λαού αυτή την περίοδο και τα σπουδαιότερα πρόσωπα και β) θα αξιολογήσουμε το έργο τους, με σκοπό να διακρίνουμε με ποιους τρόπους προχωρά μέσα από την ιστορία του Ισραήλ το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων.

Εικόνα

εικόνα
Εικόνα

 

12. Αγώνες για εγκατάσταση στη Γη της Επαγγελίας: η σχέση με το Θεό δοκιμάζεται Αρχείο παρουσίασης

 

α) Ο Θεός ορίζει Κριτές
Οι Κριτές δεν ήταν άνθρωποι με ιδιαίτερη κοινωνική θέση (μορφωμένοι, πλούσιοι κ.λπ.). Το κριτήριο εκλογής τους από το Θεό ήταν η μεγάλη τους εμπιστοσύνη σ' αυτόν. Ήταν ηγέτες που τους καλούσε ο ίδιος ο Θεός να βοηθήσουν το λαό του σε κρίσιμες ώρες. Μετά τη δράση τους επέστρεφαν στην ιδιωτική τους ζωή ή υπη-ρετούσαν το λαό ως ισόβιοι άρχοντες, χωρίς όμως να μεταβιβάζουν το αξίωμα αυτό στα παιδιά τους. Σπουδαιότεροι Κριτές ήταν η Δεββώρα, ο Γεδεών, ο Σαμψών, ο Ιεφθάε Λήμμα σε Wikipedia και ο Σαμουήλ Εξωτερική δικτυακή πηγή.

Στα δύσκολα χρόνια της εγκατάστασης στη Χαναάν ο Κύριος τους έδωσε για αρχηγούς Κριτές, οι οποίοι τους γλίτωναν από τους επιδρομείς... Κάθε φορά που ο Κύριος τους έστελνε έναν Κριτή, ήταν ο ίδιος μαζί του και γλίτωνε τους Ισραηλίτες από τους εχθρούς τους όσον καιρό ζούσε ο Κριτής.

Έτσι, οι Ισραηλίτες εγκαταστάθηκαν ανάμεσα στους Χαναναίους, στους Χετταίους, στους Αμορραίους ... και στους Ιεβουσαίους. Δραστηριότητα Δραστηριότητα

 

 

β)Ένας νεαρός Κριτής νικά τους Μαδιανίτες: ο Γεδεών

Για εφτά χρόνια οι Μαδιανίτες καταπίεζαν σκληρά τους Ισραηλίτες. Κι αυτοί, για να προστατεύονται, έφτιαξαν κρησφύγετα πάνω στα βουνά, σε σπηλιές και οχυρά. Όποτε οι Ισραηλίτες έσπερναν, οι Μαδιανίτες... έκαναν επιδρομές εναντίον τους ... και κατέστρεφαν τις καλλιέργειες... Επίσης, δεν άφηναν στους Ισραηλίτες ούτε πρόβατα ούτε βόδια ούτε γαϊδούρια... Εξαιτίας, λοιπόν, των Μαδιανιτών οι Ισραηλίτες είχαν τρομερά εξαθλιωθεί και επικαλέστηκαν τον Κύριο.

Τότε εμφανίστηκε άγγελος Κυρίου στο νεαρό ακόμη Γεδεών και του είπε: «Ο Κύριος είναι μαζί σου, γενναίε πολεμιστής Μ' αυτή τη δύναμη που έχεις πήγαινε και θα ελευθερώσεις τον Ισραήλ από τους Μαδιανίτες. Εγώ σε στέλνω»... «Μα πώς, Κύριέ μου, θα γλιτώσω εγώ τον Ισραήλ;» αποκρίθηκε ο Γεδεών. «Η συγγένειά μου είναι η πιο ταπεινή ανάμεσα στη φυλή Μανασσή κι εγώ ο πιο μικρός της οικογένειας του πατέρα μου». Τότε του είπε ο Κύριος: «Ναι, αλλά εγώ θα είμαι μαζί σου, και θα νικήσεις τους Μαδιανίτες σαν να 'ταν ένας μόνον άνθρωπος».

Έτσι, λοιπόν, ο Γεδεών με τις οδηγίες του Θεού άρχισε να ετοιμάζει στρατό για να αντιμετωπίσει τους Μαδιανίτες. Προηγουμένως όμως γκρέμισε το θυσιαστήριο του Βάαλ που είχαν κτίσει οι συμπατριώτες του κι έχτισε θυσιαστήριο για τον αληθινό Θεό. Στο κάλεσμά του ανταποκρίθηκαν χιλιάδες στρατιώτες από όλες τις φυλές του Ισραήλ. Ωστόσο, ο Κύριος είπε στο Γεδεών: «Μόνο με τριακόσιους άντρες ... θα σας ελευθερώσω... Όλοι οι υπόλοιποι ας πάνε στα σπίτια τους». Στη συνέχεια ο Γεδεών μοίρασε τους τριακόσιους άντρες σε τρία μέρη και έδωσε στον καθένα τους από μια σάλπιγγα και μια άδεια στάμνα με μια λαμπάδα μέσα. Μετά τους είπε: «Όταν σαλπίσω με τη σάλπιγγα, εγώ κι αυτοί που είναι μαζί μου, τότε θα σαλπίσετε κι εσείς γύρω από το στρατόπεδο και θα φωνάξετε: 'Για τον Κύριο και το Γεδεών'». Έτσι κι έγινε. Από τον ξαφνικό κρότο που έκαναν οι στάμνες, καθώς έσπαζαν, και από τη λάμψη των δαυλών οι Μαδιανίτες αιφνιδιάστηκαν, κατατρόμαξαν, έστρεψαν το ξίφος τους ο ένας εναντίον του άλλου και αλληλοσκοτώθηκαν. Όσοι γλίτωσαν τράπηκαν σε άτακτη φυγή.

Ύστερα απ' αυτά οι Ισραηλίτες είπαν στο Γεδεών: «Γίνε εσύ κυβερνήτης μας, έπειτα ο γιος σου και μετά ο εγγονός σου, γιατί εσύ μας ελευθέρωσες από τους Μαδιανίτες». Ο Γεδεών Λήμμα σε Wikipedia όμως τους απάντησε: «Δε θα σας κυβερνήσω εγώ ούτε κι ο γιος μου. Ο Κύριος θα σας κυβερνάει». Εκπαιδευτικό παιχνίδι

γ) Ο τελευταίος Κριτής: Σαμουήλ

Ο Σαμουήλ ήταν από παιδί αφιερωμένος στο Θεό. Ήταν άνθρωπος που μπορούσε να διακρίνει την αλήθεια μέσα στα γεγονότα της ζωής. Καλούσε, λοιπόν, συνεχώς το λαό να απομακρυνθεί από τα είδωλα και να μην ξεχνάει τον αληθινό Θεό. Όλες οι φυλές του Ισραήλ από τη Δαν μέχρι τη Βέερ - Σεβά τον αναγνώριζαν ως «άνθρωπο του Θεού».

Όλα αυτά τα κρίσιμα χρόνια της εγκατάστασης στη Χαναάν, οι Ισραηλίτες ζούσαν ανάμεσα σε λαούς που είχαν βασιλείς. Για πολλούς μάλιστα λαούς ο βασιλιάς ήταν θεός. Οι Ισραηλίτες, καθώς ήταν οργανωμένοι σε φυλές, κατ' αρχάς δεν είχαν βασιλιά. Έτσι όμως δυσκολεύονταν π.χ. στο να παίρνουν γρήγορα στρατιωτικές αποφάσεις. Επηρεασμένοι, λοιπόν, από τους γεί-τονές τους άρχισαν να πιστεύουν ότι με ένα βασιλιά θα ήταν ευκολότερο να νικήσουν τους εχθρούς τους και να ευημερήσουν. Γι' αυτό απευθύνθηκαν στο Σαμουήλ και του ζήτησαν να εκλέξει ένα βασιλιά γι' αυτούς.

Ο Σαμουήλ θεώρησε την απαίτησή τους ασέβεια προς τον Κύριο. Κι αυτό επειδή πίστευε ότι ο Θεός ήταν το μοναδικό στήριγμα του Ισραήλ από την εποχή της Εξόδου. Προσευχήθηκε, λοιπόν, στο Θεό ο οποίος του απάντησε: «Άκουσε το λαό και δέξου όλα όσα σου ζητούν. Δεν περιφρόνησαν εσένα, αλλά εμένα, κι αρνήθηκαν να είμαι πια βασιλιάς τους... Τώρα λοιπόν κάνε ό,τι σου ζητάνε, αλλά ξεκαθάρισέ τους ... ποια θα είναι τα δικαιώματα του βασιλιά...». Ο Σαμουήλ ανακοίνωσε όλα τα λόγια του Κυρίου στο λαό... «Νά ποια θα είναι τα δικαιώματα του βασιλιά που θα σας κυβερνάει: Θα παίρνει τους γιους σας και θα τους χρησιμοποιεί ... για να οργώνουν τα χωράφια του . ή για να του κατασκευάζουν τα πολεμικά του όπλα.. Θα παίρνει τις κόρες σας για να του φτιάχνουν αρώματα, να του μαγειρεύουν και να του ζυμώνουν. Θα πάρει τα καλύτερα χωράφια σας και τα αμπέλια σας... Από τα πρόβατά σας θα παίρνει το δέκατο κι εσείς θα είστε δούλοι του... Θ' αρχίσετε τότε να παραπονιέστε στον Κύριο για το βασιλιά σας που εσείς εκλέξατε να σας κυβερνάει, αλλά ο Κύριος δε θα σας απαντάει». Άσκηση αυτοαξιολόγησης

εικόνα

Ο Σαμουήλ, τοιχογραφία του 16ου αι. στη Μονή Σταυρονικήτα (Άγιον Όρος)

 

Άσκηση αυτοαξιολόγησης
Εργασία στην τάξη                             

 1. Πώς αναδεικνύονταν οι Κριτές και τι σημασία είχε το έργο τους γ\α τη ζωή του λαού;
 2. Να χαρακτηρίσετε το Γεδεών και να επισημάνετε το ρόλο του Θεού στην ιστορία του.
 3. Φανταστείτε τις αλλαγές του τρόπου ζωής των Χσραηλχτών μετά την εγκατάσταση τους στη Χαναάν (συμβουλευόμενοι και τα στοιχεία της Εισαγωγής). Σε συνεργασία με το διπλανό σας προετοιμάστε ένα διάλογο ή μια σκηνή από τη ζωή σε μια πόλη της εποχής ή στην έρημο και παρουσιάστε τη δουλειά σας στην τάξη.
 4. Ποιος νομίζετε ότι ήταν ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τους Iσραηλίτες μετά την εγκατάστασή τους στη Γη Χαναάν και γιατί; Συμβουλευθείτε και το μάθημα 1 1.
 5. Ποιος ήταν ο σοβαρότερος κίνδυνος που διέβλεπε ο Σαμουήλ στην επιθυμία των \σραηλχτών να αποκτήσουν βασιλιά; Προσπαθήστε να καταλάβετε γιατί.

Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες

Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
 1. Ποια χαρακτηριστικά του Θεού αποκαλύπτονται στις ιστορίες των Κριτών;
 2. Εξηγήστε, χρησιμοποιώντας φανταστικά παραδείγματα, τις αρνητικές συνέπειες που επέφερε στον τρόπο ζωής των Ισραηλιτών η απομάκρυνση τους από το Θεό και τις παραδόσεις της ερήμου.
 3. Όταν οι άνθρωποι απλώς μιμούνται ένα μοντέρνο τρόπο ζωής και εγκαταλείπουν εύκολα και απροβλημάτιστα οτιδήποτε παραδοσιακό, η καθημερινή τους ζωή και οι σχέσεις τους επηρεάζονται αρνητικά. Συμφωνείτε μ' αυτό; Στηρίξτε την άποψή σας με παραδείγματα.

Εικόνα

Οι γειτονικοί λαοί του Ισραήλ

Ελέγχω τι έμαθα
 1. Δείξτε στο χάρτη τους λαούς με τους οποίους χρειάστηκε να πολεμήσουν οι Ισραηλίτες.
 2. Ποιες ήταν οι αλλαγές στη ζωή των Ισραηλιτών μετά την εγκατάστασή τους στη Χαναάν;
 3. Ποιος και με ποιο κριτήριο όριζε τους Κριτές;
 4. Ποια ήταν η περίοδος των Κριτών (χρονολογία) και ποιος ήταν ο ρόλος τους;
 5. Αναφέρετε τα ονόματα των μεγάλων Κριτών.
 6. Διηγηθείτε την ιστορία της κλήσης του Γεδεών και της νίκης του ενάντια στους Μαδιανίτες.
 7. Τι ακριβώς ήταν ο Σαμουήλ για τους Ισραηλίτες;
 8. Ποιον κίνδυνο θεωρούσε μεγαλύτερο για το λαό του ο Σαμουήλ και γιατί;
 9. Γιατί οι Ισραηλίτες ζητούσαν βασιλιά;
 10. Ποιες ήταν οι προειδοποιήσεις του Σαμουήλ, όταν οι Ισραηλίτες ζήτησαν να τους ορίσει βασιλιά;

 

 

 

Επιλέγω και πραγματοποιώ
 1. Στην εποχή μας αναγνωρίζουμε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι καλό να ζουν με ευημερία και ασφάλεια. Συχνά ωστόσο λέγεται ότι οι δυσκολίες και οι στερήσεις μπορούν να παίζουν θετικό ρόλο στη ζωή μας. Συζητήστε αυτή την άποψη με τους γονείς σας ή άλλους μεγαλύτερους και γράψτε τα επιχειρήματά σας.
 2. Γράψτε ένα κείμενο ή διάλογο με θέμα: «Ένας Ισραηλίτης που ήρθε από την έρημο και τώρα ζει σε μια χαναανιτική πόλη εξηγεί στο παιδί του τις διαφορές της τωρινής του ζωής από τη ζωή στην έρημο».
Εικόνα
Εικόνα

 

13. Η ζωή οργανώνεται με βάση το Νόμο του Μωυσή Αρχείο παρουσίασης

 

Σ' όλη την ταραγμένη περίοδο των Κριτών οι δώδεκα φυλές των Ισραηλιτών ήταν οργανωμένες σαν μια συνομοσπονδία* . Κάθε φυλή ήταν εγκατεστημένη στη δική της περιοχή, την οποία διοικούσε και υπερασπιζόταν. Αυτό που έδενε τις φυλές μεταξύ τους ήταν η πίστη στον ίδιο Θεό • το Θεό με τον οποίο είχαν κλείσει Διαθήκη.

Μια φορά, λοιπόν, το χρόνο οι αρχηγοί των φυλών συγκεντρώνονταν μπροστά στην Κιβωτό της Διαθήκης, που την είχαν εγκαταστήσει στη Σηλώ. Εκεί θυμόντουσαν και διηγούνταν όλα όσα είχε κάνει ο Θεός γι' αυτούς στο διάβα της ιστορίας τους. Δήλωναν την πίστη τους σ' αυτόν και αναγνώριζαν τις υποχρεώσεις τους απέναντί του,που πήγαζαν από τη Διαθήκη του Σινά και περιέχονταν στο Νόμο. Διάβαζαν τον Νόμο και ανανέωναν την υπόσχεσή τους να τον τηρούν. Η καρδιά βέβαια του Νόμου ήταν πάντα η εντολή: Άκου Ισραήλ... Ν' αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου μ' όλη την καρδιά σου, μ' όλη την ψυχή σου και μ' όλη τη δύναμή σου.

Οι Ισραηλίτες λοιπόν, μετά την εγκατάστασή τους στη Χανάαν, βάσισαν και οργάνωσαν την καθημερινή τους ζωή πάνω στο Νόμο του Θεού. Γι' αυτό έχει σημασία να γνωρίσουμε μερικές χαρακτηριστικές διατάξεις του.

α) Οι σχέσεις με τους συνανθρώπους

Μην κρατάς πικρία στην καρδιά σου για τον άλλο. Εξηγήσου μαζί του ανοιχτά, για να μη σε βαραίνει τίποτα.

Μην είσαι εκδικητικός και μνησίκακος* απέναντι στους άλλους, αλλά ν' αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου.

Μη διαδίδεις φήμες ψεύτικες.

Να μην ακολουθείς τους πολλούς στο κακό.

Αν πάρεις το πανωφόρι κάποιου για ενέχυρο*, φρόντισε να του το επιστρέψεις πριν από τη δύση του ήλιου, γιατί είναι το μοναδικό του σκέπασμα, με το οποίο προστατεύεται από το κρύο.

Αν συναντήσεις το βόδι του εχθρού σου ή το υποζύγιό* του να περιπλανιέται, πρέπει να το οδηγήσεις στον αφέντη του.

Αν κάποιος κάψει ενός τον αγρό ή τον αμπελώνα ή αφήσει τα ζώα του ελεύθερα να βόσκουν στο χωράφι του άλλου, τότε ο δράστης θα δώσει αποζημίωση μέρος από τα καλύτερα προϊόντα του δικού του αγρού και του δικού του αμπελώνα.

 

β) Η συμπεριφορά προς τους ξένους και τους αδύναμους

Δεν πρέπει να καταπιέζετε ξένο, ούτε να τον εκμεταλλεύεστε, γιατί κι εσείς ήσασταν κάποτε ξένοι στην Αίγυπτο.

Όταν θερίζετε τα χωράφια σας, μην κόβετε τα στάχυα ως την τελευταία γωνιά του χωραφιού σας. Και μη γυρίζετε πίσω, μετά το θερισμό, για να μαζέψετε τα στάχυα που παράπεσαν. Ούτε να γυρνάτε πίσω στο αμπέλι σας για να μαζέψετε τα τσαμπιά που έμειναν ή τις ρώγες που έχουν πέσει. Να τ' αφήνετε για το φτωχό και για τον ξένο.

Όταν δανείζεις χρήματα σε ένα φτωχό συμπολίτη σου, μην του φέρεσαι όπως οι άλλοι δανειστές. Μην του ζητάς τόκο.

Μην εκμεταλλεύεσαι ποτέ το μισθωτό, το δυστυχισμένο και το φτωχό συμπατριώτη σου ή τον ξένο που ζει σε μια από τις πόλεις της χώρας σου. Να του δίνεις κάθε μέρα το ημερομίσθιό του πριν απ' τη δύση του ήλιου. Γιατί είναι φτωχός και το έχει ανάγκη.

εικόνα
γ) Η απονομή της δικαιοσύνης

Οι δικαστές δε θα διαστρεβλώνετε το δίκαιο, δε θα μεροληπτείτε* και δε θα δέχεστε δωροδοκία *, γιατί το δώρο τυφλώνει τα μάτια των σοφών και διαστρέφει τα λόγια των δικαίων.

Ένας μόνο μάρτυρας δεν αρκεί για να καταδικαστεί κάποιος που κατηγορείται για οποιοδήποτε έγκλημα, παρανομία ή αμαρτία ...Οι δικαστές να εξετάζουν καλά την υπόθεση.

 

δ) Ο νόμος της δεκάτης

Κάθε χρόνο θα ξεχωρίζετε το ένα δέκατο από ... όλη τη σοδειά που θα σας δίνουν τα χωράφια σας. Θα τα πηγαίνετε στον τόπο που θα έχει διαλέξει ο Κύριος, ο Θεός σας, για να λατρεύετε το όνομα του...

Στο τέλος κάθε τρίτης χρονιάς θα χωρίζετε τη δεκάτη από τη σοδειά σας εκείνης της χρονιάς και θα την καταθέτετε στις πόλεις σας. Οι λευίτες, που δεν έχουν κληρονομικό μερίδιο, καθώς και οι ξένοι, τα ορφανά και οι χήρες της πόλης θα μπορούν να έρχονται να τρώνε απ' αυτά και να χορταίνουν.

 

ε) Το σαββατικό και το ιωβηλαίο έτος

Έξι χρόνια θα σπέρνετε τα χωράφια σας, θα κλαδεύετε τα αμπέλια σας και θα συνάζετε τη σοδειά. Ο έβδομος χρόνος, όμως, θα είναι σαββατικός, ένα έτος για ν' αναπαυθεί η γη... Εκείνο το χρόνο δε θα σπείρετε τα χωράφια σας, ούτε θα κλαδέψετε τα αμπέλια σας... Θα είναι χρόνος αγρανάπαυσης...

Έπειτα θα μετρήσετε ... συνολικά σαράντα εννιά χρόνια ... και το πεντηκοστό θα το ανακηρύξετε άγιο. Είναι το ιωβηλαίο έτος. Τότε θα κηρύξετε απελευθέρωση για όλους τους κατοίκους της χώρας. Κάθε ιδιοκτησία που έχει πουληθεί, θα επιστραφεί στον αρχικό ιδιοκτήτη της και καθένας που έχει πουληθεί ως δούλος, θα γυρίσει στην οικογένεια του.

 

στ) Καταδίκη της ειδωλολατρίας

Όταν θα μπείτε στη χώρα που σας δίνει ο Κύριος, ... δεν πρέπει να μάθετε να τηρείτε τα βδελυρά* έθιμα εκείνων των εθνών. Δε θα βρεθεί κανείς ανάμεσα σας που να προσφέρει το γιο του ή την κόρη του να καούν θυσία ή που ν' ασκεί μαντεία ή οιωνοσκοπία* ή απόκρυφες τέχνες ή μαγεία... Δραστηριότητα

εικόνα
Άσκηση αυτοαξιολόγησης
Εργασία στην τάξη                             

 1. Από πού προερχόταν και πού στηριζόταν ο Νόμος των Ισραηλιτών;
 2. Γιατί ο Νόμος τους ονομαζόταν Μωσαϊκός;
 3. Αξιολογήστε τις νομικές διατάξεις που διαβάσατε. Στηρίξτε τις απαντήσεις σας σε επιχειρήματα.
 4. Παρουσιάστε φανταστικά παραδείγματα που να αποδεικνύουν ότι η ζωή της ισραηλιτικής κοινότητας βελτιωνόταν, όταν οι άνθρωποι τηρούσαν τις διατάξεις του Μωσαϊκού Νόμου.
 5. Χωριστείτε σε ομάδες και επεξεργαστείτε τους νόμους προσπαθώντας να αναγνωρίσετε αν τα προβλήματα που επιχειρούν να αντιμετωπίσουν έχουν επιλυθεί στις μέρες μας.

Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες

Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
 1. Στις μέρες μας πολλοί αγνοούν το σύνολο του Μωσαϊκού Νόμου. Γνωρίζουν όμως τη διάταξη «?φθαλμόν αντί ?φθαλμο? καί ?δόντα ?ντί ?δόντος» και τη χρησιμοποιούν ως επιχείρημα για να αποδείξουν τη σκληρότητα αυτού του Νόμου. Ας σκεφτούμε: Μιλάμε για 3000 χρόνια πριν, όταν η βία και η σκληρότητα ήταν φυσική κατάσταση. Ας προσέξουμε τη διάταξη: Δεν προτρέπει τον άνθρωπο να εκδικηθεί, αλλά να περιορίσει την εκδικητικότητά του βάζοντας ένα φραγμό. Το νόημα της διάταξης είναι: Αν κάποιος σου έκανε κακό και συ νομίζεις ότι πρέπει να του το ανταποδώσεις, η τιμωρία του να μην είναι μεγαλύτερη από το κακό που έκανε. Να περιοριστείς, δηλαδή, στο ίδιο κακό και όχι να κάνεις μεγαλύτερο. Ύστερα απ' αυτές τις διευκρινίσεις και τα όσα μάθατε στο μάθημα τι θα είχατε να πείτε σ' ένα σύγχρονο άνθρωπο που θεωρεί το Μωσαϊκό Νόμο ως ένα σκληρό νόμο;
  Δραστηριότητα
 2. Στο Δευτερονόμιο διαβάζουμε: «Πρέπει να καταλάβετε καλά ότι, όπως εκπαιδεύει ένας το παιδί του, έτσι σας εκπαίδευσε ο Κύριος ο Θεός σας» (Δευτ 8, 5). Τι σας κάνει να σκεφτείτε για το ρόλο του Νόμου στη ζωή του λαού;
 3. Υπογραμμίστε δύο διατάξεις που σας φαίνονται σπουδαίες - για την εποχή τους ή και για τη δική μας - και εξηγήστε με επιχειρήματα την επιλογή σας.

Εικόνα
Ελέγχω τι έμαθα
 1. Πώς ήταν οργανωμένοι οι Ισραηλίτες κατά την περίοδο των Κριτών;
 2. Τι ήταν αυτό που τους συνέδεε;
 3. Πώς ονομαζόταν ο Νόμος τους και γιατί;
 4. Τι είδους σχέσεις ρύθμιζε ο νόμος;
 5. Τι προβλεπόταν για τους φτωχούς και τους ξένους;
 6. Τι προβλεπόταν για το ρόλο των δικαστών;
 7. Τι ήταν η δεκάτη;
 8. Τι ήταν και τι ρόλο έπαιζε το σαββατικό έτος;
 9. Τι ήταν και τι ρόλο έπαιζε το ιωβηλαίο έτος;
 10. Ποιες ειδωλολατρικές συνήθειες απαγορεύονταν αυστηρά;Η εγκατάσταση των φυλών στη Χαναάν

Δραστηριότητα

 

 

 

Επιλέγω και πραγματοποιώ
 1. Οι νόμοι είναι αναγκαίοι για τη ζωή μιας οργανωμένης κοινωνίας. Βρείτε παραδείγματα από την καθημερινή ζωή που να το αποδεικνύουν.
 2. Σε συνεργασία με συμμαθητές σας γράψτε μια σειρά διατάξεων / υποδείξεων που κατά την κρίση σας θα διευκόλυναν να δείχνουμε: α) θετική στάση προς τους ξένους που ζούν στη χώρα μας, β) σεβασμό για το περιβάλλον και τα ζώα.
Εικόνα

 

14. Δαβίδ, ο δοξασμένος βασιλιάς του Ισραήλ Αρχείο παρουσίασης

 

εικόνα
Ο βασιλιάς Δαβίδ, μικρογραφία από χειρόγραφο του 13ου αι. στη Μονή Σταυρονικήτα (Άγιον Όρος)

εικόνα

H χρίση του βασιλιά
Την τελούσε ένας άνθρωπος του Θεού, προφήτης ή ιερέας, χύνοντας λάδι στο κεφάλι του βασιλιά.Μ΄αυτόν τον τρόπο δηλωνόταν με ένα εξωτερικό σημείο (το λάδι) ότι ο άνθρωπος αθτός ήταν εκλεγμένος από τον θεό να γίνει όργανο του για την διακυβέρνηση του λαού. Έτσι, ο βασιλιάς λεγόταν χριστός(=χρισμένος) και αναγνωριζόταν ως άξιος μιας μεγάλης αποστολής. Η εβραική λέξη για το «χριστός» είναι «Μεσσίας» και δινότα;ν στο διάδοχο του βασιλικού θρόνου του Δαβίδ.
α) Ο πρώτος βασιλιάς: o Σαούλ

Οι Ισραηλίτες, παρά τις προειδοποιήσεις του Σαμουήλ για τους κινδύνους της βασιλείας (όπως τις είδαμε στο μάθημα 12), επέμεναν λέγοντας «... θέλουμε βασιλιά, για να είμαστε κι εμείς σαν τα άλλα έθνη...». Με την υπόδειξη του Θεού, λοιπόν, ο Σαμουήλ έχρισε βασιλιά ένα νέο και ωραίο άνδρα από τη φυλή Βενιαμίν, το Σαούλ, τονίζοντας «ο Κύριος σε έχρισε άρχοντα στο λαό που του ανήκει».

Ο Σαούλ ήταν γενναίος πολεμιστής και νίκησε πολλούς εχθρούς των Ισραηλιτών. Παρά τα χαρίσματά του όμως απομακρύνθηκε από το Θεό. Γι' αυτό ο Σαμουήλ όσο ζούσε ήταν ... βαθιά λυπημένος γι' αυτόν.

 

β) Ο Σαμουήλ χρίει κρυφά έναν άλλο βασιλιά: o Δαβίδ

Μετά από καιρό ο Θεός υπέδειξε στο Σαμουήλ να χρίσει βασιλιά, κρυφά από το Σαούλ, ένα ταπεινό βοσκόπουλο από τη Βηθλεέμ. Ήταν ο Δαβίδ, ο μικρότερος γιος του Ιεσσαί από τη φυλή του Ιούδα. Ήταν ξανθός, με σπινθηροβόλο βλέμμα κι ωραίο πρόσωπο... Ο Σαμουήλ πήρε το δοχείο με το λάδι και τον έχρισε βασιλιά μπροστά στους αδερφούς του. Από τότε ο Θεός ήταν πάντα μαζί του.

Ο Δαβίδ βρέθηκε στην αυλή του Σαούλ να παίζει το ψαλτήρι και να τον ψυχαγωγεί. Έγινε πολύ φίλος με το γιο του βασιλιά, Ιωνάθαν, που αγαπούσε το Δαβίδ σαν τον εαυτό του. Έβγαλε μάλιστα το μανδύα που φορούσε και του τον έδωσε. Επίσης του έδωσε την πανοπλία, το ξίφος, το τόξο και τη ζώνη του. Ο Δαβίδ, καθώς ήταν έξυπνος και γενναίος, έφερνε σε πέρας με επιτυχία οποιαδήποτε αποστολή του ανέθετε ο Σαούλ. Έτσι, τον όρισε αρχηγό του στρατού του... Με τον καιρό έγινε τόσο αγαπητός στο λαό, ώστε οι άνθρωποι να τραγουδούν στους δρόμους: «Ο Σαούλ νίκησε χιλιάδες, μα ο Δαβίδ νίκησε μυριάδες!». Όλα αυτά έκαναν το Σαούλ να αισθανθεί ζήλια και μίσος κατά του Δαβίδ. Αρκετές φορές προσπάθησε να τον εξοντώσει. Ο Δαβίδ όμως σώθηκε χάρη στη βοήθεια του Θεού και του αδελφικού του φίλου Ιωνάθαν, ο οποίος προστάτευε το φίλο του από το φθόνο του πατέρα του. Για να γλιτώσει ο Δαβίδ δραπέτευσε, κρύφτηκε στα βουνά και έζησε ανάμεσα στους Φιλισταίους. Παρ' όλα αυτά, όταν ο Σαούλ κι οι γιοι του σκοτώθηκαν σε κάποια μάχη, ο Δαβίδ λυπήθηκε βαθύτατα. Μετά επέστρεψε στη χώρα και αναγνωρίστηκε βασιλιάς.

Δραστηριότητα

 

γ) Ο Δαβίδ βασιλιάς όλων των Ισραηλιτών

Όλες οι φυλές των Ισραηλιτών ήρθαν ... στο Δαβίδ στη Χεβρών και του είπαν: «Εμείς είμαστε σάρκα σου και αίμα σου...» ...κι εκείνος έκανε μαζί τους συμφωνία ενώπιον του Κυρίου.

Εικόνα

Και έχρισαν το Δαβίδ βασιλιά του Ισραήλ. Ο Δαβίδ ήταν τριάντα ετών όταν έγινε βασιλιάς και βασίλεψε σαράντα χρόνια. Νίκησε τους Φιλισταίους και ένωσε όλες τις φυλές του Ισραήλ. Κατάφερε πολλές νίκες ενάντια σε όλους τους εχθρούς του λαού και επεξέτεινε τα σύνορα του κράτους. Έτσι, ο Δαβίδ γινόταν συνεχώς ισχυρότερος...

Εικόνα
Στα ποιήματα του ωστόσο διαβάζουμε ότι ο ίδιος αναγνώριζε τη βοήθεια του Θεού πίσω από όλα τα κατορθώματα του: Αρχείο παρουσίασης Αρχείο παρουσίασης Εσύ είσαι, Κύριε, το καταφύγιό μου, το φρούριό μου... Μου 'δωσες την ασπίδα που μ' έσωσε. Η απάντηση σου στην προσευχή μου, με κάνει δυνατό. Εσύ ανοίγεις δρόμο μπρος στα βήματά μου και σταθερά τα πόδια μου πατούν...

Όμως ο Δαβίδ έπεσε σε ένα μεγάλο λάθος. Ερωτεύθηκε μια παντρεμένη γυναίκα, τη Βηρσαβεέ. Για να την αποκτήσει, έστειλε το σύζυγό της στην πρώτη γραμμή της μάχης, ώστε να σκοτωθεί. Όταν το φριχτό σχέδιο πραγματοποιήθηκε, ο Δαβίδ έστειλε και την πήρε στο σπίτι του κι έγινε γυναίκα του και του γέννησε γιο. Τότε ... ο Κύριος έστειλε στο Δαβίδ τον προφήτη Νάθαν ... που τον έλεγξε σκληρά για το λάθος του. Ο Δαβίδ συναισθάνθηκε το βαρύ του αμάρτημα και συντετριμμένος ομολόγησε στο Νάθαν: «Αμάρτησα μπροστά στον Κύριο!».

 

δ) Η Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα του ενωμένου κράτους

Στο κέντρο περίπου της Παλαιστίνης, χτισμένη πάνω σ' ένα ύψωμα που οι τρεις πλευρές του περικλειόταν από κοιλάδες, βρισκόταν η πόλη των Ιεβουσαίων Ιερουσαλήμ. Οι κάτοικοί της πίστευαν ότι ήταν απόρθητη. Ωστόσο, ο Δαβίδ κυρίεψε το φρούριο τηςΣιών που ονομάστηκε στη συνέχεια «Πόλη Δαβίδ» ... και την έκανε πρωτεύουσα του νέου κράτους. Στη συνέχεια έχτισε κι άλλα οχυρωματικά έργα ... καθώς επίσης και την κατοικία του. Με μια θριαμβευτική πομπή μετέφερε και τοποθέτησε την Κιβωτό της Διαθήκης σε μια σκηνή δίπλα στο παλάτι του. Η Ιερουσαλήμ για τους Ισραηλίτες δεν ήταν μόνο η πρωτεύουσα του κράτους, αλλά και ιερή πόλη, όπου βασίλευε ο «χριστός» του Θεού βασιλιάς Δαβίδ.

Δραστηριότητα

Όταν ο βασιλιάς πέθανε, ... τον έθαψαν στην Πόλη Δαβίδ.


Εικόνα

Η μεταφορά της Κιβωτού της Διαθήκης, τοιχογραφία του Θεοφάνη στη Μονή Σταυρονικήτα (16ος αι., Άγιον Όρος)

Εκπαιδευτικό παιχνίδι
Η σημερινή Ιερουσαλήμ
Ίσως δεν υπάρχει άλλη πόλη στον κόσμο που αγαπήθηκε και διεκδικήθηκε με τόσο πάθος όσο η Ιερουσαλήμ. Κι αυτό επειδή θεωρείται τόπος ιερός και από τις τρεις μεγάλες μονοθεϊστικές θρησκείες. Ψηλά τείχη μήκους 4 χλμ. με 8 πύλες εισόδου κλείνουν από παντού την παλιά πυκνοχτισμένη πόλη. Στα δυτικά της από τις αρχές του 20ού αι. άρχισε να κτίζεται η σύγχρονη Ιερουσαλήμ.
Σήμερα, στην παλιά πόλη οι στενοί δρόμοι και τα καταστήματα σφύζουν* από ζωή. Καμπαναριά και μιναρέδες* γειτονεύουν στενά, υψώνοντας προς τον ουρανό τις προσευχές τριών θρησκειών και πολλών διαφορετικών ομολογιών* . Για τους χριστιανούς το σημαντικότερο προσκύνημα στην πόλη είναι ο Ναός της Αναστάσεως (μέσα σ' αυτόν υπάρχουν ο Γολγοθάς και ο Πανάγιος Τάφος). Για τους μουσουλμάνους το σημαντικότερο προσκύνημα είναι το τέμενος του Ομάρ, πάνω στο λόφο του Βράχου, όπου για δεκατρείς αιώνες προσκυνούν το βράχο της θυσίας του Αβραάμ. Στη ρίζα του λόφου του Βράχου βρίσκεται ο πιο ιερός τόπος για τους ισραηλίτες όλου του κόσμου: το Τείχος των Δακρύων, ένα απομεινάρι του Ναού τους, ο οποίος καταστράφηκε ολοσχερώς το 70 μ.Χ. και έκτοτε δεν ξαναχτίστηκε.
Αιώνες τώρα στην Ιερουσαλήμ κάθε βδομάδα επικρατεί ο ίδιος ρυθμός. Κάθε Παρασκευή γιορτάζουν οι μουσουλμάνοι. Το Σάββατο οι ισραηλίτες και την Κυριακή οι χριστιανοί. Όμως τα τελευταία χρόνια η ατμόσφαιρα είναι συνεχώς ηλεκτρισμένη στην πόλη. Διαμαρτυρίες, φανατισμοί, ακρότητες είναι τα χαρακτηριστικά της καθημερινής ζωής. Ελικόπτερα πετούν συνεχώς πάνω απ' την πόλη. Και μαζί ο ήχος από τις καμπάνες και το κάλεσμα του μουεζίνη* για προσευχή. Ο καθένας μας εύχεται να έρθει μια εποχή που οι άνθρωποι θα ακούσουν το μήνυμα της αγάπης και η ειρήνη θα επικρατήσει στην Ιερουσαλήμ.

 

Δραστηριότητα
Εικόνα

Η παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ (= πόλη της ειρήνης) είναι σήμερα χωρισμένη σε τέσσερα τμήματα: χριστιανικό, αρμενικό, ιουδαϊκό και μουσουλμανικό.

Δραστηριότητα
Εικόνα

 

Άσκηση αυτοαξιολόγησης
Εργασία στην τάξη                             

 1. Ποιος υποδείκνυε και ποιος στήριζε τους βασιλείς; Τι νομίζετε ότι σήμαινε αυτό για το ρόλο τους; (βλ. και το σχετικό παράθεμα).
 2. Αξιολογήστε το έργο του Δαβίδ. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο επχτευγμά του και γιατί;
 3. Εντοπίστε σημεία του μαθήματος όπου γίνεται λόγος για τη σχέση του Δαβίδ με το Θεό και χαρακτηρίστε την.
 4. Περιγράψτε την εικόνα του αγιογράφου Θεοφάνη (σελ. 77). Επινοήστε έναν πρωτότυπο τίτλο.
 5. Πώς φαντάζεστε μια μέρα στη σημερινή Ιερουσαλήμ;

Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες

Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
 1. Διαβάστε προσεκτικά τα αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη που ακολουθούν. Στη συνέχεια προσπαθήστε να αναγνωρίσετε τη σχέση του Δαβίδ με τον Ιησού Χριστό:
Ο αρχάγγελος Γαβριήλ στη Μαρία:
Θα γεννήσεις γιο και θα τον ονομάσεις Ιησού. Αυτός θα γίνει μέγας και θα ονομαστεί Υιός του Υψίστου. Σ' αυτόν θα δώσει ο Κύριος ο Θεός το θρόνο του Δαβίδ, του προπάτορά του. Θα βασιλέψει για πάντα στους απογόνους του Ιακώβ και η βασιλεία του δε θα έχει τέλος.

Λκ 1, 31-33

Ο Χριστός στους Φαρισαίους:
Εκεί που ήταν συγκεντρωμένοι οι Φαρισαίοι, τους ρώτησε ο Ιησούς: «Τι νομίζετε για το Μεσσία; Ποιανού απόγονος είναι;». Του απαντούν: «Του Δαβίδ».

Μτ 22, 41-42

Ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς τους Ρωμαίους:
Ο Θεός είχε προαναγγείλει με τους προφήτες του στις Άγιες Γραφές το ευαγγέλιο για τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό, ... ο οποίος, ως άνθρωπος, γεννήθηκε από τη γενιά του Δαβίδ, αποδείχθηκε όμως Υιός Θεού...

Ρωμ 1, 2-3

 1. Το λάδι στην Παλαιά Διαθήκη είναι σημάδι της ευλογίας και της χάρης που δίνεται από το Θεό στους ανθρώπους. Σκεφτείτε περιπτώσεις στη λατρευτική ζωή της εκκλησίας στις οποίες με το λάδι μεταδίδονται πνευματικά χαρίσματα στους ανθρώπους.
 2. Ποια στοιχεία της προσωπικότητας του Δαβίδ νομίζετε ότι εκφράζονται στο άγαλμα του Μιχαήλ Αγγέλου;

Ελέγχω τι έμαθα
Εικόνα
 1. Ποιος ήταν ο πρώτος βασιλιάς του Ισραήλ και ποιος τον έχρισε;
 2. Ποια ήταν η καταγωγή του Δαβίδ;
 3. Για ποιο λόγο ο Δαβίδ χρίστηκε κατ' αρχάς κρυφά;
 4. Πώς διασώθηκε ο Δαβίδ από την οργή του Σαούλ;
 5. Πόσα χρόνια βασίλεψε και ποια ήταν τα έργα του;
 6. Για ποιο λάθος του τον έλεγξε ο προφήτης Νάθαν;
 7. Ποια ήταν η πρωτεύουσα του ενιαίου κράτους του Ισραήλ και πώς αλλιώς ονομάστηκε;
 8. Τι σήμαινε η πόλη αυτή για τους Ισραηλίτες;
 9. Πώς γινόταν η χρίση του βασιλιά, τι σήμαινε αρχικά η λέξη «χριστός» και ποια είναι η αντίστοιχη εβραϊκή λέξη;
 10. Σε ποιον έδιναν την ονομασία «χριστός» οι Ισραηλίτες;

Ο Δαβίδ, του Μιχαήλ Αγγέλου (16ος αι.)

 

 

Επιλέγω και πραγματοποιώ
 1. Μαζέψτε από τον ημερήσιο τύπο πληροφορίες και ειδήσεις για τη σύγχρονη Ιερουσαλήμ και τα προβλήματα των σημερινών κατοίκων της. Παρουσιάστε τα στην τάξη.
 2. Σε συνεργασία με τον καθηγητή της Βιολογίας συζητήστε γύρω από τη χρήση και τη σημασία της ελιάς και του λαδιού για τους λαούς της αρχαιότητας, αλλά και τους σύγχρονους.
 3. Βρείτε στοιχεία για τα σπουδαιότερα μνημεία της Ιερουσαλήμ, χριστιανικά αλλά και άλλων θρησκειών.
εικόνα
Εικόνα

 

15. Οι Ψαλμοί, ποιήματα και τραγούδια για το Θεό Αρχείο παρουσίασης

 

Το βιβλίο των Ψαλμών είναι μια συλλογή 150 ποιημάτων. Είναι το πιο γνωστό και αγαπητό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Οι «Ψαλμοί» πήραν το όνομά τους από το ψαλτήρι, ένα δεκάχορδο μουσικό όργανο που συνόδευε το τραγούδι τους. Το βιβλίο των Ψαλμών συνδέθηκε με το όνομα του βασιλιά Δαβίδ, επειδή δεν ήταν μόνο μουσικός, αλλά είχε και τη φήμη σπουδαίου ποιητή. Τα ποιήματα των Ψαλμών ήταν βέβαια ύμνοι για τον ιουδαϊκό Ναό και τη Συναγωγή, αλλά έγιναν οι πιο αγαπητοί ύμνοι και για τη χριστιανική Εκκλησία. Σε κάθε χριστιανική ακολουθία απαγγέλλονται στίχοι ή ολόκληροι ψαλμοί. Ας γνωρίσουμε μερικούς πολύ χαρακτηριστικούς:

Σπλαχνίσου με, Θεέ, μες στην αγάπη σου
μες στην αμέτρητη ευσπλαχνία σου
συγχώρησε τα ανομήματά μου.
Πλύνε με ολόκληρον απ' την παράβαση μου.
Από την αμαρτία μου καθάρισε με.
Το ξέρω εγώ καλά το κρίμα μου,
το σφάλμα μου αδιάκοπα είναι
στα μάτια μου μπροστά.
Σ' εσένα, σ' εσένα προπαντός αμάρτησα,
κι ό,τι κακό, ενώπιον σου το έκανα...
Καθάρισέ με με ύσσωπο*
κι οι αμαρτίες μου θα εξαλειφθούν.
Πλύνε με, κι απ' το χιόνι λευκότερος θα γίνω.
Τις αμαρτίες μου παράβλεψε
κι εξάλειψε όλες τις παραβάσεις μου.
Φτιάξε μου, Θεέ, μια καθαρή καρδιά. Ήχος

Ψαλμ 50

 

 

 

 

Α?νε?τε τόν Θεόν
Αινείτε αυτόν
?ν ?χ? σάλπιγγος
Α?νε?τε α?τόν
?ν ψαλτηρί? καί κιθάρα
Α?νε?τε α?τόν
?ν τυμπάν? καί χορ?
Α?νε?τε α?τόν
?ν χορδα?ς καί ?ργάν?
Α?νε?τε α?τόν
?ν κυμβάλοις...
Πάσα πνοή α?νεσάτω
τόν Κύριον
Ψαλμ 150

 

Ήχος
Σπλαχνίσου με, Θεέ, σπλαχνίσου με,
γιατί σ' εσένα ζήτησε η ψυχή μου καταφύγιο.
Στον ίσκιο απ' τις φτερούγες σου γυρεύω προστασία,
ώσπου να φύγει ο κίνδυνος.
Πήρε θάρρος η καρδιά μου, Θεέ μου,
πήρε κουράγιο η καρδιά μου...
Θα τραγουδήσω και θα παίξω μουσική.
Ηχήστε, ψαλτήρι και κιθάρα.
Θέλω εγώ τον ήλιο να ξυπνήσω.
Θα σε δοξολογήσω, Κύριε,
μπροστά σ' όλους τους λαούς,
θα σε υμνήσω ανάμεσα στα έθνη,
γιατί έλαμψε η αγάπη σου ως τον ουρανό
και η αλήθεια σου ως τα σύννεφα.
Φανερώσου στα ουράνια, Θεέ μου,
και σ' όλη τη γη ας απλωθεί η δόξα σου
Ήχος

Ψαλμ 56

Ευλόγησε, ψυχή μου, τον Κύριο,
κι όλη μου η ύπαρξη το άγιο όνομά του.
Ευλόγησε, ψυχή μου τον Κύριο,
και μην ξεχνάς όλες τις ευεργεσίες του.
Αυτόν που συγχωρεί όλα τα λάθη σου,
αυτόν που τις αρρώστιες σου γιατρεύει.
Αυτόν που λυτρώνει τη ζωή σου απ' τη φθορά,
που σε στολίζει με έλεος κι αγάπη...
Σκορπίζει ευεργεσίες ο Κύριος
και δικαιώνει εκείνους που αδικούνται.
Όπως σπλαχνίζεται ο πατέρας τα παιδιά του,
έτσι σπλαχνίζεται ο Κύριος εκείνους που τον σέβονται.
Ευλογείτε τον Κύριο όλα τα δημιουργήματά του σ' όλο το σύμπαν του!
Ευλόγησε κι εσύ ψυχή μου τον Κύριο!
Ήχος

Ψαλμ 102

Κύριε, Θεέ μου, πόσο μεγάλος είσαι!
Ντύθηκες λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια.
Φόρεσες για μανδύα σου το φως...
τα σύννεφα τα κάνεις άρμα σου
πορεύεσαι πάνω στου ανέμου τα φτερά.
Κάνεις πηγές να τρέχουν στα φαράγγια,
ανάμεσα απ' τα βουνά κυλούν νερά.
Ποτίζονται όλα τα ζώα του αγρού...
Στις όχθες τους πουλιά χτίζουν φωλιές,
ανάμεσα στους θάμνους κελαηδούνε.
Κάνεις χορτάρι να βλασταίνει για τα ζώα
κι άλλα φυτά για τη δούλεψη των ανθρώπων
έτσι που να μπορούν από τη γη
να παίρνουν την τροφή τους.
Έκανες το φεγγάρι για το μέτρημα του χρόνου•
ο ήλιος ξέρει πότε πάει στη δύση του.
Πόσο θαυμαστά είναι τα έργα σου Κύριε!
Τα 'κανες όλα με σοφία, και γέμισες ολάκερη τη γη!
Ανοίγεις το χέρι σου κι ολόκληρο το σύμπαν γεμίζει αγαθά!
Γυρνάς το πρόσωπό σου κι όλα ταράζονται...
Στέλνεις όμως την πνοή σου, κι όλα αμέσως ζωντανεύουν,
και ξανακάνεις νέο το πρόσωπο της γης...

Ήχος

Ψαλμ 103

Στους ψαλμούς ο πιστός πολύ συχνά αινεί, ευλογεί, δοξάζει το Θεό. Ομολογεί, δηλαδή, ότι αναγνωρίζει τις ευεργεσίες και τις δωρεές που ο Θεός του προσφέρει και τον ευ. χαριστεί γι' αυτές. Με άλλα λόγια είναι μια φωνή ευγνωμοσύνης του ανθρώπου προς τον Πλάστη του, επειδή νιώθει την ανάγκη να έχει μια ζωντανή σέση μαζί του.
Εικόνα

 

Άσκηση αυτοαξιολόγησης
Εργασία στην τάξη                             
εικόνα
 1. Αφού διαβάσετε τους ψαλμούς του μαθήματος, φανταστείτε: Σε ποια διάθεση βρίσκεται ο κάθε ποιητής", Τι είδους εμπειρία ζωής νομίζετε ότι εκφράζει;
 2. Στους ψαλμούς του μαθήματος: πώς αισθάνεται κάθε φορά ο ποιητής το Θεό; Τι είδους σχέση έχει μαζί του;
 3. Καταγράψτε χαρακτηριστικά του Θεού που μπορείτε να αναγνωρίσετε στους ψαλμούς που διαβάσατε:

 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Οι παρακάτω φράσεις ανήκουν στους ψαλμούς του μαθήματος, όπως όμως ακούγονται στις χριστιανικές ακολουθίες. Σε συνεργασία με το διπλανό σας βρείτε και υπογραμμίστε τη μετάφρασή τους στο μάθημα και κατόπιν βάλτε στο πλαίσιο τον αριθμό του αντίστοιχου ψαλμού.
?λέησόν με ? Θεός κατά το μέγα ?λεός σου  
?ς ?μεγαλύνθη τά ?ργα σου, Κύριε, πάντα ?ν σοφί? ?ποίησας  
Ε?λόγει ? ψυχή μου, τόν Κύριον  
?ν τ? σκι? τ?ν πτερύγων σου ?λπι?  
Εικόνα

Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες

 1. Οργανώστε μια επίσκεψη στο ναό της ενορίας σας και συζητήστε με τον ιερέα σε ποιες ακολουθίες διαβάζονται ολόκληροι ψαλμοί.
 2. Βρείτε ένα μουσικό κομμάτι ή συνθέστε ένα δικό σας που νομίζετε πως θα ταίριαζε με έναν από τους ψαλμούς του μαθήματος. Ζωγραφίστε ένα θέμα εμπνευσμένο από τους ψαλμούς ή κάποια από τις εικόνες τους.
 3. Συζητήστε με το φιλόλογό σας για το ρόλο των ψαλμών στη διατήρηση της γλώσσας και της εθνικής συνείδησης των Ελλήνων στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας.

 

 

 

 

Εικόνα
Αρχείο παρουσίασης
Εικόνα

 

16. Σολομών, ο σοφός βασιλιάς του Ισραήλ Αρχείο παρουσίασης

 

α) Ο Σολομών χρίεται βασιλιάς Λήμμα σε Wikipedia

Ο Δαβίδ όρισε διάδοχο του όσο ακόμα ζούσε. Ήταν ο Σολομών, ο γιος που είχε αποκτήσει με τη Βηρσαβεέ. Η χρίση του νέου βασιλιά έγινε με λαμπρότητα. Ο ιερέας Σαδώκ πήρε το κέρας του λαδιού από τη σκηνή και έχρισε το Σολομώντα. Μετά σάλπισαν με τη σάλπιγγα κι όλος ο λαός φώναξε: «Ζήτω ο βασιλιάς Σολομών»...

Όταν ο Δαβίδ αισθάνθηκε πως πλησίαζε ο καιρός να πεθάνει, έδωσε στο γιο του πολλές οδηγίες και συμβουλές. Η κυριότερη απ' όλες ήταν να ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού.

β) Ο βασιλιάς ζητάει σοφία από το Θεό

Κάποτε ο βασιλιάς πήγε στη Γαβαών να θυσιάσει... Τη νύχτα εκείνη ... του παρουσιάστηκε ο Κύριος, ο Θεός, σε όνειρο και του είπε: «Ζήτησέ μου τι θέλεις να σου δώσω». Ο Σολομών απάντησε: «Κύριε, εσύ έδειξες μεγάλη αγάπη ... στο Δαβίδ, τον πατέρα μου. Και τώρα, . Θεέ μου, εσύ έκανες βασιλιά εμένα . που είμαι πολύ νέος . και έτσι βρέθηκα επικεφαλής του εκλεκτού λαού σου. Δώσε μου, λοιπόν, Κύριε, τη σοφία που χρειάζομαι για να διοικώ το λαό σου και να διακρίνω τι είναι καλό και τι κακό γι' αυτούς, γιατί χωρίς αυτήν την ικανότητα ποιος θα μπορούσε να κυβερνήσει;».

Αρχείο παρουσίασης
γ) Μια λαμπρή εποχή για τον ισραηλιτικό λαό

Ο Θεός είχε δώσει στο Σολομώντα σοφία και γνώση πάρα πολύ μεγάλη και ασυνήθιστη ευρυμάθεια * . Κυβέρνησε, λοιπόν, το κράτος του με σύνεση για σαράντα χρόνια χαρίζοντας με τη βασιλεία του δύναμη και δόξα στη χώρα. Για να τη διοικεί καλύτερα, τη χώρισε σε δώδεκα περιοχές. Έχτισε όλες τις πόλεις που θα του χρησίμευαν για ν' αποθηκεύει τις προμήθειές του, τις πόλεις όπου θα στάθμευαν οι άμαξές του ... και θα έμεναν οι ιππείς του. Αποπεράτωσε όλες τις κατασκευές που είχε σχεδιάσει στην Ιερουσαλήμ, στο Λίβανο και σ' όλες τις άλλες χώρες της επικράτειάς του.Ο Σολομών συγκέντρωσε πολεμικές άμαξες και ιππικό... Κατασκεύασε, επίσης, πλοία στη Γασιών Γαβέρ ... λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα ... πλοία που έκαναν μακρινά ταξίδια.

Η φήμη για τη σοφία και τη δύναμη του Σολομώντα εξαπλώθηκε σ' όλη την περιοχή. Ο βασιλιάς έκλεισε ειρήνη με όλους τους λαούς που συνόρευαν μαζί του και οι ισχυροί της εποχής επεδίωκαν να είναι σύμμαχοί του. Έτσι, οι Ισραηλίτες ... ζούσαν με ασφάλεια, καλλιεργώντας τ' αμπέλια τους και τις συκιές τους, από τη Δαν έως τη Βέερ - Σεβά, όσο βασίλευε ο Σολομών.

Δραστηριότητα Εκπαιδευτικό παιχνίδι
δ) Ο Ναός του Θεού: το έργο ζωής του Σολομώντα

Ο Δαβίδ είχε ονειρευτεί να κτίσει ένα ναό για τον Κύριο. Ωστόσο, αυτός που έμελλε να πραγματοποιήσει το όνειρό του ήταν ο γιος του, ο Σολομών. Εφτά χρόνια χρειάστηκαν για την ολοκλήρωσή του. Ογδόντα χιλιάδες λατόμοι έκοψαν και πελέκησαν τις πέτρες. Ξυλεία μεταφέρθηκε από το όρος Λίβανο. Τριάντα χιλιάδες εργάτες δούλεψαν για το χτίσιμό του και τρισήμισυ χιλιάδες επιστάτες επέβλεπαν το έργο.

Ο Ναός χτίστηκε στο πιο ψηλό σημείο της Ιερουσαλήμ, πάνω στο λόφο Σιών, δίπλα στο παλάτι του βασιλιά. Σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, ήταν ένα πέτρινο μακρόστενο κτίριο που χωριζόταν σε τρία τμήματα: τον πρόναο, τα Άγια και τα Άγια των Αγίων, όπου φυλασσόταν η Κιβωτός της Διαθήκης. Οι τοίχοι του Ναού ήταν ντυμένοι με ξύλο κέδρου. Κέδρινη ήταν και η σκεπή. Το κτίριο περιστοιχιζόταν από μεγάλη αυλή.

Εκπαιδευτικό παιχνίδι

 

εικόνα

Τα εγκαίνια του Ναού έγιναν μέσα σε γενική συγκίνηση του λαού. Ο Σολομών στάθηκε μπροστά στο θυσιαστήριο του Κυρίου απέναντι σ' όλη την ισραηλιτική κοινότητα. Άπλωσε τα χέρια του στον ουρανό και είπε: «Κύριε, Θεέ του Ισραήλ, δεν υπάρχει Θεός όμοιος με σένα στον ουρανό πάνω κι εδώ κάτω στη γη. Τηρείς τη Διαθήκη σου με τους δούλους σου και δεν παύεις να τους αγαπάς... Ας είναι στραμμένο το βλέμμα σου πάνω σ' ετούτο το Ναό μέρα και νύχτα».

Αρχείο παρουσίασης

Μια ολόκληρη βδομάδα διήρκεσαν οι γιορτές. Από τότε και μετά η καρδιά του ισραηλιτικού λαού χτυπούσε στην Ιερουσαλήμ. Οι Ισραηλίτες, όπου κι αν ζούσαν, όταν ήθελαν να προσευχηθούν, στρέφονταν προς τη μεριά της ιερής τους πόλης όπου βρισκόταν ο Ναός του Κυρίου.

Δυστυχώς, όμως, η συγκέντρωση τόσο μεγάλης εξουσίας και δόξας έφθειρε το Σολομώντα. Έτσι, ... όταν γέρασε, λάτρεψε άλλους θεούς κι η καρδιά του δεν ήταν αφοσιωμένη στον Κύριο...

Όταν πέθανε, τον έθαψαν κοντά στον πατέρα του στην Πόλη Δαβίδ.


Εικόνα

 

 

Τα βιβλία της Σοφίας
Σ' όλους τους λαούς της εποχής, όπως και στον Ισραήλ, αναπτύχθηκε ένα ιδιαίτερο φιλολογικό είδος, η Σοφία. Πρόκειται για συλλογές παροιμιών, γνωμικών, συμβουλών κ.ά. που αναφέρονται σε πρακτικά θέματα της καθημερινής ζωής κι επιχειρούν να απαντήσουν στο ερώτημα «πώς πρέπει να ζούμε;». Τέτοια «σοφιολογικά» έργα υπάρχουν και στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι τα πέντε από τα 7 Ποιητικά - Διδακτικά βιβλία της: Ιώβ, Παροιμίαι, Εκκλησιαστής, Σοφία Σολομώντος και Σοφία Σειράχ. Εξαιτίας της πολυθρύλητης σοφίας του βασιλιά Σολομώντα τα περισσότερα απ' αυτά (Παροιμίαι, Εκκλησιαστής, Σοφία Σολομώντος) αποδόθηκαν σ' αυτόν.

Ο Ναός του Σολομώντα. (αναπαράσταση)

Δραστηριότητα

 

 

 

 

 

 

 

 

Εργασία στην τάξη                             

Άσκηση αυτοαξιολόγησης
 1. Βρείτε στο χάρτη τις περιοχές που αναφέρονται στα κείμενα.
 2. Ποιο θεωρούσε ο Σολομών το σπουδαιότερο χάρισμα για ένα βασιλιά και γιατί; Θεωρείτε πως είναι απαραίτητο και για ένα σύγχρονο πολιτικό ηγέτη; Διατυπώστε την άποψη σας με επιχειρήματα.
 3. Γιατί νομίζετε ότι ο Σολομών έθεσε ως κύριο στόχο του το κτίσιμο του Ναού; Τι πέτυχε μ' αυτό;
 4. Παρουσιάστε ένα φανταστικό διάλογο ή μια σκηνή που να αποδίδει την ατμόσφαιρα της καθημερινής ζωής των Ισραηλιτών στο διάστημα που κτιζόταν ο Ναός.

Προτάσεις για εργασία και δραστηριότητες

Προσπαθώ να καταλάβω περισσότερο
Εικόνα

Ο βασιλιάς Σολομών, λεπτομέρεια από το ψηφιδωτό της Ανάστασης (11ος αι, Μονή Δαφνίου, Αθήνα)


 1. Διαβάστε από την Καινή Διαθήκη το Μτ 6, 29 και 12, 42: Τι επιβεβαιώνεται από όσα μάθατε για το Σολομώντα;
 2. Αφού ο δάσκαλος σας σας διαβάσει το Γ Βασ 3, 1628, μπορείτε να εξηγήσετε με δικά σας λόγια τι εννοούμε μιλώντας για «σολομώντεια λύση»;
 3. Όπως ήδη είπαμε, στην εποχή των μεγάλων βασιλέων δημιουργούνται για πρώτη φορά συνθέσεις κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης, όπου καταγράφονται προφορικές παραδόσεις αιώνων. Με στοιχεία από τα μαθήματά σας φανταστείτε την εποχή. Ποιες νομίζετε πως ήταν οι συνθήκες που ευνόησαν κάτι τέτοιο;

Ελέγχω τι έμαθα
 1. Πώς έγινε βασιλιάς ο Σολομών;
 2. Τι ζήτησε ο Σολομών από το Θεό και τι δείχνει αυτό;
 3. Ποιο ήταν το διάστημα της βασιλείας του;
 4. Τι κατάφερε να εξασφαλίσει ο Σολομών στο κράτος του;
 5. Πού κτίστηκε ο Ναός και πόσο διήρκεσε η κατασκευή του;
 6. Πότε και πώς εγκαινιάστηκε ο Ναός;
 7. Περιγράψτε το Ναό του Σολομώντα.
 8. Ποια ήταν η σημασία του Ναού για τον Ισραήλ;
 9. Τι είναι τα βιβλία της Σοφίας και γιατί αποδίδονται στο Σολομώντα;
 10. Ποιο ήταν το λάθος του Σολομώντα;

 

 

 

Επιλέγω και πραγματοποιώ
 1. Οργανώστε μια επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης σας ή της πλησιέστερης πόλης και ετοιμάστε μια παρουσίαση γύρω από τα εργαλεία και τα οικοδομικά υλικά παλαιότερων εποχών.
 2. Σε συνεργασία με τον καθηγητή των Εικαστικών κατασκευάστε μια μακέτα του Ναού του Σολομώντα χρησιμοποιώντας τα στοιχεία από το Γ Βασ 6.
 3. Ένα άλλο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που αποδίδεται στο Σολομώντα είναι το Άσμα Ασμάτων. Πρόκειται για ένα ποίημα αγάπης που στάθηκε πηγή έμπνευσης και για Έλληνες λογοτέχνες και καλλιτέχνες - π.χ. μεταφράστηκε από το Γιώργο Σεφέρη και μελοποιήθηκε από το Μάνο Χατζηδάκη και την Τερψιχόρη Παπαστεφάνου. Σε συνεργασία με το φιλόλογο ή τον καθηγητή της Μουσικής βρείτε τα έργα, επιλέξτε αποσπάσματα που σας συγκινούν και παρουσιάστε τα κατάλληλα στο μάθημα των Θρησκευτικών ή των Σπουδών Θεάτρου.
Εικόνα
Αρχείο παρουσίασης

Ξανακοιτώντας τα μαθήματα του Γ΄ κεφαλαίου
Άσκηση αυτοαξιολόγησης

 

Α. Στην Καινή Διαθήκη ο Απ. Παύλος εξυμνεί την πίστη των προσώπων της Παλαιάς Διαθήκης και γράφει:

Δε θα με πάρει ο χρόνος να διηγηθώ για το Γεδεών, το Βαράκ, το Σαμψών, τον Ιεφθάε, το Δαβίδ, το Σαμουήλ και τους προφήτες. Με την πίστη κατατρόπωσαν βασίλεια, επέβαλαν το δίκαιο, πέτυχαν την πραγματοποίηση των υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβησαν τη δύναμη της φωτιάς, διέφυγαν τη σφαγή, έγιναν από αδύνατοι ισχυροί, αναδείχτηκαν ήρωες στον πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή εχθρικά στρατεύματα...

Εβρ 11, 32-34


Βρείτε συγκεκριμένα σημεία των διηγήσεων του κεφαλαίου, όπου όλα αυτά επιβεβαιώνονται.
Β. Στο Α Βασ 16, 7 διαβάζουμε: Ο Θεός δεν κρίνει με τον ίδιο τρόπο που κρίνει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος βλέπει την επιφάνεια, ενώ ο Θεός βλέπει την καρδιά. Ανακαλύψτε τη σχέση της φράσης με γεγονότα του κεφαλαίου.
Γ. Στην προσευχή του ο Σολομών στη διάρκεια των εγκαινίων του Ναού ανάμεσα στα άλλα είπε:
Ακόμα κι έναν ξένο που δεν ανήκει στο λαό σου, τον Ισραήλ, αλλά ήρθε από κάποια χώρα μακρινή, επειδή άκουσε για σένα, πόσο μεγάλος είσαι και πόσο μεγάλη, πόσο ακαταμάχητη είναι η δύναμή σου, αν έρθει και προσευχηθεί στο Ναό αυτό, άκουσέ τον κι αυτόν, εσύ, Κύριε, από τον ουρανό όπου κατοικείς και δώσ' του ό,τι σου ζητήσει. Έτσι θα σε γνωρίσουν όλα τα έθνη της γης και θα σε σέβονται, όπως ο λαός σου ο Ισραήλ.

Γ Βασ 8, 41-43


Ποιες αντιλήψεις για το Θεό μπορείτε να ανακαλύψετε στα λόγια του βασιλιά;
Εικόνα
Δ. Δίπλα βλέπουμε καταστάσεις ζωής και συναισθήματα που αφορούν ανθρώπους κάθε εποχής. Προσπαθήστε να τις αναγνωρίσετε στα πρόσωπα και τις διηγήσεις του κεφαλαίου.
Ε. Συνδέστε κατάλληλα τα πρόσωπα με τις φράσεις

Συνέθεσε ψαλμούς
Κριτές
Πρώτος βασιλιάς του Ισραήλ

 

Συνέτριψε τους Μαδιανίτες
Γεδεών
Καταδίωξε το Δαβίδ

 

Έκανε πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ
Σαούλ
Κυβέρνησε με σοφία

 

Έχρισε βασιλιά το Δαβίδ
Δαβίδ
Έκτισε το Ναό της Ιερουσαλήμ

 

Μίλησε για τους κινδύνους της βασιλείας
Σολομών
Βοήθησαν το λαό να εγκατασταθεί στη Χαναάν
Σαμουήλ
Εικόνα