Εισαγωγική παρουσίαση, Κεφάλαιο Β', 9. Οι Ισραηλίτες ελευθερώνονται: η Έξοδος

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.