Παρουσίαση: Εισαγωγή [ 2. Η Παλαιά Διαθήκη: µια ολόκληρη βιβλιοθήκη! ]

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.