Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Α Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Μιμίκα Κρανάκη, «Ένα τόπι χρωματιστό» Λαϊκό παραμύθι, «O φτωχός και τα γρόσια» Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

Η ΒΙOΠΑΛΗ

• ΤO ΑΓΩΝΙΣΤΙΚO ΠΝΕYΜΑ ΤOY ΑΝΘΡΩΠOY
img11_1

Ζωρζ Σερά, O εργάτης που σπάζει πέτρες

Η ΛΟΓΟΤΕΧΝIΚΗ ΓΡΑΦΗ ανέδειξε πολλές φορές παραδείγματα ανθρώπων που, παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπισαν, δεν έπαψαν να παλεύουν και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους στη ζωή. Μικροί βιοπαλαιστές αποτέλεσαν πολλές φορές κεντρικούς ήρωες των λογοτεχνικών κειμένων. Τέτοια παραδείγματα αγωνιστικού πνεύματος και σκληρής βιοπάλης θα συναντήσετε στα κείμενα που περιλαμβάνονται σ’ αυτή την ενότητα. Προέρχονται από την προφορική λαϊκή παράδοση, από την παλαιά και νεότερη παραγωγή Eλλήνων και ξένων συγγραφέων και από τη σύγχρονη παιδική λογοτεχνία.

Η βιοπάλη – Το αγωνιστικό πνεύμα του ανθρώπου [Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Γυμνασίου] Παιχνίδι Παιχνίδι