Ιωάννη Πολέμη, [Καράβι ανοίγει τα πανιά...]

Καράβι ανοίγει τα πανιά, την άγκυρα σηκώνει,
καραβοκύρης στέκεται κρατώντας το τιμόνι.

Καράβι, στα ταξίδια σου θαύρεις λιμάνια χίλια,
θ’ ακούσεις καλώς ώρισες από χιλιάδες χείλια.
Μην τα πιστέψεις· άπιαστες ευχές που αγέρας παίρνει
και τις σκορπά στο δρόμο του και δεν τις ξαναφέρνει.
Το μόνο καλώς ώρισες τη μόνη ευχή που πιάνει
θα την ακούσεις στο φτωχό του τόπου σου λιμάνι.

[πηγή: Πολέμης, Άπαντα. Τα πρωτότυπα ποιητικά και θεατρικά, τ. 2, φιλ. επιμ. Γ. Βαλέτας, Δωρικός, Αθήνα 1970, σ. 516]

εικόνα

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.