Θανάση Ε. Μαρκόπουλου, [Συλλέγω...]

Συλλέγω
κούφιες γυναίκες
κίβδηλα όστρακα
ξοφλημένα γραμμάτια
και κλίμακες προαγωγών
                    τηλ 17-11-1973

Δεν πρόκειται για χόμπι
Ούτε για μπίζνες ύποπτες

Τους φίλους μου ψάχνω

[πηγή: Θανάσης Μαρκόπουλος, Μοντέλο σώματος, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 21989, σ. 11 ]

εικόνα

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.