Γιώργου Σαραντάρη, «Είταν μια μέρα γελαστή»

Είταν μια μέρα γελαστή
Που τη χορεύαν όλοι

Ένας σοφός μας άκουγε ξανά
Να λέμε παραμύθια

Είταν καιρός που άνοιγε η καρδιά
Και μπαίναν τα λουλούδια

Εκαλαϊδούσαν όλο πιο γλυκά
Τα σύννεφα στα δέντρα

Κ' είταν μια τρέλλα τα πουλιά
Που ακούμπαγαν στην πλάση.

[πηγή: Γιώργος Σαραντάρης, Έργα (1). Τα δημοσιευμένα από 1933 έως 1942, εισ.-επιμ. Σοφία Σκοπετέα, Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, 2001, σ. 74]

εικόνα

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.