Αρχαία Ιστορία (Α Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή
Ι.5. ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΡΟΦΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
Οι εικόνες του βιβλίου προέρχονται από τα εξής έργα:
– Σχολικά εγχειρίδια ΟΕΔΒ
– Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος - Λαρούς - Βριτάνικα
– Μακεδονία (Εκδοτική Αθηνών)
– Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό (Εκδοτική Αθηνών)
– Μπένγκστον - Χέρμαν, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας: Μετ. Α. Γαβρήλη (Μέλισσα)
– Claude Mossé, Αθήνα, Ιστορία μιας Δημοκρατίας: Μετ. Δημ. Αγγελίδου (Μορφωτικό Ίδρυμα Εθν. Τραπέζης)
– Βασ. Κρεμμυδάς - Σοφ. Μαρκιανός, Ο αρχαίος κόσμος (Γνώση)
– Κ. Τσάκου, Δήλος - Μύκονος (Εκδοτική Αθηνών)
– G. Gruben, Ιερά και Ναοί της Αρχαίας Ελλάδας: Μετ. Δημ. Ακτσελή
– Mort. Wheeler, Roman art and Architecture: (Thumes and Hudson) (Καρδαμίτσας)
– Γ. Κοκκορού Αλευρά, Η Τέχνη της Αρχαίας Ελλάδας: (Καρδαμίτσας)
– J. Boardman, Ελληνική Πλαστική: (Καρδαμίτσας)
– J. J. Pollitt, Art in the Hellenistic Age (Cambridge University Press)
– Κατ. Ρωμιοπούλου, Ελληνορωμαϊκά γλυπτά του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου (Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων)
– Εύα Μπουρνιά - Σημαντώνη, Αρχαιολογία των πρώιμων Ελληνικών χρόνων (Καρδαμίτσας)
– R. Treuil - P. Darcque - J. Cl. Poursat - Gilles Touchais, Οι Πολιτισμοί του Αιγαίου (Καρδαμίτσας)
– W. Fuchs, Die Skulptur der Griechen: (Hirmer Verlag)
– Philipp von Zabern, Die Geschichte der antiken Bildhauerkunst I. (Tafeln).
– Δημήτρης Κατσουλάκος: Σύντομη Ιστορία του Ελληνικού Κόσμου (Πατάκης)