Βιολογία - Βιβλίο Μαθητή
5.1 Η στήριξη και η κίνηση στους μονοκύτταρους οργανισμούς 5.3 Η στήριξη και η κίνηση στους ζωικούς οργανισμούς Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

5.2 Η στήριξη στα φυτά

εικόνα

Εικ. 5.4 Στον κορμό του δέντρου τα κύτταρα
του ξυλώματος είναι νεκρά. Έχει μείνει μόνο
το κυτταρικό τους τοίχωμα. Χάρη όμως στον
τρόπο που είναι τοποθετημένα, το ένα
κοντά στο άλλο, συγκροτούν τα αγγεία (από
τη ρίζα μέχρι τα φύλλα) και παρέχουν
στήριξη στο δέντρο.

Η φωτοσύνθεση είναι βασική λειτουργία των φυτών. Επειδή για τη λειτουργία αυτή είναι απαραίτητη η ηλιακή ακτινοβολία, τα φύλλα των φυτών θα πρέπει να είναι εκτεθειμένα στο φως του ήλιου. Διάφορα τμήματα του φυτού υποστηρίζουν τα φύλλα και τις λειτουργίες τους. Ο βλαστός τα στηρίζει και η ρίζα συγκρατεί ολόκληρο το φυτό στο έδαφος. Το ξύλωμα, εκτός από τη μεταφορά των ουσιών, που ήδη γνωρίσαμε, εξυπηρετεί και τη στήριξη του φυτού. Τα τοιχώματα των αγωγών του ξυλώματος είναι φτιαγμένα από μια ουσία σκληρή και αδιάβροχη. Στα δέντρα οι αγωγοί του ξυλώματος είναι το κύριο συστατικό του ξύλου.