Βιολογία - Βιβλίο Μαθητή
2.4 Η πρόσληψη ουσιών και η πέψη στον άνθρωπο 3.2 Η μεταφορά και η αποβολή ουσιών στους μονοκύτταρους οργανισμούς Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
εικόνα

Προηγούμενες γνώσεις που θα χρειαστώ...

εικόνα

Με τη φωτοσύνθεση συντίθενται θρεπτικές ουσίες που μεταφέρονται σε όλα τα μέρη του φυτού.

εικόνα

Τόσο οι μονοκύτταροι...

όσο και οι πολυκύτταροι οργανισμοί...

...εξασφαλίζουν χημικές ουσίες και ενέργεια με την τροφή τους.

εικόνα

Στον άνθρωπο το πεπτικό σύστημα...

...συνεργάζεται με το κυκλοφορικό.

...καινούριες γνώσεις που θα αποκτήσω

  • Πώς γίνεται η μεταφορά και η αποβολή ουσιών στους μονοκύτταρους οργανισμούς.
  • Πώς γίνεται η μεταφορά ουσιών στα φυτά.
  • Πώς αποβάλλονται οι άχρηστες ουσίες από τα φυτά.
  • Πώς λειτουργεί το κυκλοφορικό σύστημα του ανθρώπου.
  • Πώς αποβάλλει τις άχρηστες ουσίες το ουροποιητικό σύστημα του ανθρώπου.
  • Πώς συνδέονται και συνεργάζονται το κυκλοφορικό και το ουροποιητικό σύστημα του ανθρώπου.
  • Πώς εξασφαλίζεται η υγεία του κυκλοφορικού και του ουροποιητικού συστήματος του ανθρώπου.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗ ΟYΣΙΩΝ

εικόνα

Εικ. 3.1 Στη διάχυση
οφείλεται το γεγονός ότι, αν
αφήσουμε το μπουκάλι μιας
κολόνιας ανοιχτό σε ένα
δωμάτιο, είναι δυνατόν να
μυρίζουμε το άρωμά της σε
μεγάλη απόσταση. Μόρια
της κολόνιας μετακινούνται από το μπουκάλι
(μεγάλη συγκέντρωση) προς τον αέρα του
δωματίου (μικρή συγκέντρωση).

Όλοι οι οργανισμοί προσλαμβάνουν χρήσιμες ουσίες από το περιβάλλον τους και αποβάλλουν σε αυτό τις άχρηστες.

Ένα κύτταρο μπορεί να ανταλλάσσει εύκολα ουσίες με το περιβάλλον του, αφού βρίσκεται σε επαφή με αυτό χάρη στην πλασματική του μεμβράνη. Στο κύτταρο εισέρχονται χρήσιμα μόρια, όπως οξυγόνο, και εξέρχονται ουσίες που είναι άχρηστες για το κύτταρο. Η μεταφορά αυτών των ουσιών προς το εσωτερικό ή το εξωτερικό περιβάλλον του κυττάρου γίνεται κυρίως με διάχυση. Με τη διάχυση επιτυγχάνεται το «άπλωμα» των μορίων στον χώρο, ώστε παντού να υπάρχει η ίδια συγκέντρωση. Όταν συμβαίνει διάχυση, μόρια από τα πυκνότερα διαλύματα μετακινούνται προς τα αραιότερα, μέχρι να εξισωθούν οι συγκεντρώσεις τους. Κατά τη διάχυση, η μεταφορά μορίων γίνεται παθητικά, δηλαδή δεν απαιτείται ενέργεια.

εικόνα

Εικ. 3.2 Η μεταφορά ουσιών με διάχυση γίνεται μεταξύ
δύο διαλυμάτων διαφορετικών συγκεντρώσεων.


3.1 Η μεταφορά και η αποβολή ουσιών στους μονοκύτταρους οργανισμούς

εικόνα

Oι μονοκύτταροι οργανισμοί, όπως η αμοιβάδα, έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν ουσίες με το περιβάλλον τους με διάχυση.

Αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στους μονοκύτταρους οργανισμούς, τα περισσότερα κύτταρα των πολυκύτταρων οργανισμών δεν έρχονται σε άμεση επαφή με το περιβάλλον. Συνεπώς, έχουν άλλους μηχανισμούς για την ανταλλαγή ουσιών με αυτό.