Βιολογία - Βιβλίο Μαθητή
2.1 Η παραγωγή θρεπτικών ουσιών στα φυτά – Η φωτοσύνθεση 2.3 Η πρόσληψη ουσιών και η πέψη στους μονοκύτταρους οργανισμούς Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

2.2 Η πρόσληψη ουσιών και η πέψη στους μονοκύτταρους οργανισμούς

εικόνα

Οι μονοκύτταροι οργανισμοί, αφού προσλάβουν την τροφή τους, τη διασπούν στο εσωτερικό του μοναδικού τους κυττάρου. Κάνουν δηλαδή ενδοκυτταρική πέψη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αμοιβάδα, η οποία τρέφεται με άλλους μονοκύτταρους οργανισμούς. Η αμοιβάδα εγκλωβίζει την τροφή της στο εσωτερικό της σχηματίζοντας ψευδοπόδια. Στη συνέχεια, η τροφή διασπάται και παράγονται διάφορες ουσίες. Οι χρήσιμες συγκρατούνται από την αμοιβάδα, ενώ οι άχρηστες αποβάλλονται στο περιβάλλον.