Γεωλογία - Γεωγραφία (Α Γυμνασίου) - Βιβλίο Μαθητή
Α1 Χάρτες Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
Εικόνα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Α΄ ΓYΜΝΑΣΙOY

ΣYΓΓΡΑΦΕΙΣ Κοσμάς Παυλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Αποστολία Γαλάνη, Γεωγράφος, Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπαίδευσης
ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙOΛOΓΗΤΕΣ Σεραφείμ Πούλος, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Θεόδωρος Ορεινός, Σχολικός Σύμβουλος
Ιωάννης Μπότσαρης, Φυσιογνώστης, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης
EIKONOΓPAΦHΣH – EΞΩΦYΛΛO Στέλιος Πολυχρονάκης, Σκιτσογράφος – Εικονογράφος
ΦΙΛOΛOΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Μαρία Κλειδωνάρη, Φιλόλογος
YΠΕYΘYΝOΣ ΤOY ΜΑΘΗΜΑΤOΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣYΓΓΡΑΦΗ
Βασιλική Περάκη, Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
YΠΕYΘYΝOΣ ΤOY YΠΟΕΡΓΟY Θεόδωρος Τσουνάκος, Φυσιογνώστης – Γεωγράφος, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης
ΠΡOΕΚΤYΠΩΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Εικόνα

 

Γ’ Κ.Π.Σ. / ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:
«Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»
  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚO ΙΝΣΤΙΤOYΤO
Δημήτριος Γ. Βλάχος
Oμότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ.
Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Πράξη με τίτλο: «Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή
υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση
το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Γυμνάσιο»
  Επιστημονικοί Yπεύθυνοι Έργου
Αντώνιος Σ. Μπομπέτσης
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Γεώργιος K. Παληός
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
  Αναπληρωτές Επιστημονικοί Yπεύθυνοι του Έργου
Ιγνάτιος Ε. Χατζηευστρατίου
Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Γεώργιος Xαρ. Πολύζος
Πάρεδρος ε.θ. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.

Περιεχόμενα

ENOTHTA Α’ ΧΑΡΤΕΣ

Α1. Χάρτες

Α1.1. Γεωγραφικές συντεταγμένες

Α1.2 Παιχνίδια με τις γεωγραφικές συντεταγμένες

Α1.3 Η χρήση των χαρτών στην καθημερινή ζωή

Α1.4 Ποιον χάρτη να διαλέξω;

Α1.5 «Ανακρίνοντας» τους χάρτες

ENOTHTA Β’ ΦYΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Β1. Η Γη, ένας υπέροχος πλανήτης

Β1.1 Ο πλανήτης Γη

Β1.2 Χωρίζοντας το περιβάλλον σε ενότητες

Β2. Ατμόσφαιρα

Β2.1 Σύνθεση της ατμόσφαιρας, θερμοκρασία, άνεμοι

Β2.2 Οι βροχές, το κλίμα

Β3. Yδρόσφαιρα

Β3.1 Το νερό στη φύση

Β3.2 Ωκεανοί και θάλασσες

Β3.3 Άνθρωποι και θάλασσα-Τα νησιωτικά κράτη

Β3.4 Τα ποτάμια του κόσμου

Β3.5 Τα ποτάμια της Ασίας

Β3.6 Τα ποτάμια της Αμερικής

Β3.7 Τα ποτάμια της Αφρικής

Β4. Λιθόσφαιρα

Β4.1 Μιλώντας για την ηλικία της Γης

Β4.2 Το εσωτερικό της Γης

Β4.3 Δυνάμεις που διαμορφώνουν την επιφάνεια της Γης. Ενδογενείς και εξωγενείς

Β4.4 Μορφές του αναγλύφου της Γης

Β5. Βιόσφαιρα

Β5.1 Η γεωγραφική κατανομή των οργανισμών

ENOTHTA Γ’ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Γ1. Πληθυσμός – Πόλεις

Γ1.1 Ο πληθυσμός της Γης

Γ1.2 Η κατανομή των ανθρώπων στη Γη

Γ1.3 Παιχνίδια με τις ηλικιακές πυραμίδες

Γ1.4 Οι μεγάλες πόλεις του πλανήτη

Γ1.5 Πού είναι χτισμένες οι μεγάλες πόλεις του πλανήτη;

Γ1.6 Τόσο διαφορετικοί και τόσο ίδιοι....

Γ2. Φυσικοί και ανθρώπινοι πόροι

Γ2.1 Φυσικοί πόροι

Γ2.2 Ανθρώπινοι πόροι

Γ2.3 Προβλήματα που ζητούν απαντήσεις...

ENOTHTA Δ’ ΗΠΕΙΡΟΙ... «ΣΤΙΓΜΙΟΤYΠΑ»

Δ1. Αφρική: Φυσικό περιβάλλον και άνθρωποι

Δ2. Ασία: Φυσικό περιβάλλον και άνθρωποι

Δ3. Βόρεια και Κεντρική Αμερική: Φυσικό περιβάλλον και άνθρωποι

Δ4. Νότια Αμερική: Φυσικό περιβάλλον και άνθρωποι

Δ5. Ωκεανία: Φυσικό περιβάλλον και άνθρωποι

Δ6. Ανταρκτική

Δ7. Ευρώπη