Χημεία (A Γενικού Λυκείου - Γενικής Παιδείας) - Βιβλίο Μαθητή -παλιό
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: BAΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

 

εικόνα εξωφύλλου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

 

Στέλιος Λιοδάκης

Δημήτρης Γάκης

Δημήτρης Θεοδωρόπουλος

Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος

Αναστάσιος Κάλλης
Χημεία

για την Α΄τάξη γενικού λυκείου

 

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
εικόνα
Επιστημονικός υπεύθυνος - Διεύθυνση ομάδων εργασίας:
Στέλιος Λιοδάκης
Ομάδα Συγγραφής:
Στέλιος Λιοδάκης, Δρ. Χημικός, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ
Δημήτρης Γάκης, Δρ. Χημικός Μηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ
Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, Χημικός Μηχανικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, Χημικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Αναστάσιος Κάλλης, Χημικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης:
Στάθης Σιάνος, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ
Ηρακλής Αγιοβλασίτης, φοιτητής στη σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Άννα Γάκη, φοιτήτρια στη σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Βλάσσης Παπανικολάου, φοιτητής στη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Γλωσσική Επιμελεια: Χριστίνα Βασιλάκη

Τεχνική Επιμέλεια: Στέλιος Λιοδάκης
Υπεύθυνος στο Πλαίσιο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου:
Αντώνιος Σ. Μπομπέτσης. Χημικός, M.ed, Ph.D, Σύμβουλος Π.Ι.
Βασιλική Ν. Περάκη, Δρ. Βιολογίας. Μόνιμη Πάρεδρος του Π.Ι.
εικόνα
Επιστημονικός υπεύθυνος - Διεύθυνση ομάδων εργασίας:
Στέλιος Λιοδάκης
Ομάδα Συγγραφής:
Στέλιος Λιοδάκης, Δρ. Χημικός, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ
Δημήτρης Γάκης, Δρ. Χημικός Μηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ
Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, Χημικός Μηχανικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, Χημικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Αναστάσιος Κάλλης, Χημικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης:
Στάθης Σιάνος, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ
Ηρακλής Αγιοβλασίτης, φοιτητής στη σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Άννα Γάκη, φοιτήτρια στη σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Βλάσσης Παπανικολάου, φοιτητής στη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Επιστημονικός Συνεργάτης: Μαρία Γιαλούση, Χημικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Γλωσσική Επιμελεια: Ελένη Δημητρίου

Τεχνική Επιμέλεια: Στέλιος Λιοδάκης
Υπεύθυνος στο Πλαίσιο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου:
Αντώνιος Σ. Μπομπέτσης. Χημικός, M.ed, Ph.D, Σύμβουλος Π.Ι.
Χημεία

για την Α΄τάξη γενικού λυκείου
εικόνα
Επιστημονικός υπεύθυνος - Διεύθυνση ομάδων εργασίας: Στέλιος Λιοδάκης

Ομάδα Συγγραφής:
Στέλιος Λιοδάκης, Δρ. Χημικός, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ
Δημήτρης Γάκης, Δρ. Χημικός Μηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ
Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, Χημικός Μηχανικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, Χημικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης
Αναστάσιος Κάλλης, Χημικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης:
Στάθης Σιάνος, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ
Ηρακλής Αγιοβλασίτης, φοιτητής στη σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Άννα Γάκη, φοιτήτρια στη σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ
Βλάσσης Παπανικολάου, φοιτητής στη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΕΜΠ
Άντζελα Λαζάρου, φωτογράφος ΤΕΙ Αθήνας

Γλωσσική Επιμελεια: Χρήστος Ανδρίτσος

Τεχνική Επιμέλεια: Στέλιος Λιοδάκης
Υπεύθυνος στο Πλαίσιο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου:
Δρ. Αντώνιος Σ. Μπομπέτσης. Χημικός, M.ed, Ph.D, Σύμβουλος Π.Ι.

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤα κεφάλαια ή μέρη κεφαλαίων τα οποία έχουν διαλεχθεί για το μεταβατικό βιβλίο Χημείας Α' Λυκείου είναι τα παρακάτω:

Από το βιβλίο «Χημεία Α' Λυκείου» του οποίου συγγραφείς είναι οι:
Στέλιος Λιοδάκης, Δημήτρης Γάκης, Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος και Αναστάσιος Κάλλης, διαλέχθηκαν τα παρακάτω κεφάλαια ή μέρη κεφαλαίων:
Το «ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ». Όλο
Το «ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΔΕΣΜΟΙ». Όλο
Από το «ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΑΛΑΤΑ - ΟΞΕΙΔΙΑ» μόνο η παράγραφος 3.5 Χημικές αντιδράσεις. Η παράγραφος αυτή αποτελεί τώρα ξεχωριστό κεφάλαιο με νέο τίτλο Χημικές αντιδράσεις. Είναι το «ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ».
Το «ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ». Όλο.

Από το βιβλίο «Χημεία Β' λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης» του οποίου η συγγραφική ομάδα είναι η ίδια με το προηγούμενο βιβλίο της Α' λυκείου διαλέχθηκε το παρακάτω κεφάλαιο. Το «ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΣΜΟΧΗΜΕΙΑ». Όλο. Το κεφάλαιο αυτό θα πάρει τώρα τον αριθμό 5. Άρα έχουμε «ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ)».
Από το βιβλίο «Χημεία Β' λυκείου Γενικής Παιδείας» του οποίου συγγραφείς είναι οι:
Στέλιος Λιοδάκης, Δημήτρης Γάκης, Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος και Αναστάσιος Κάλλης, διαλέχτηκαν τα παρακάτω μέρη κεφαλαίων:
Από το «ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ». Όλο. Το κεφάλαιο αυτό θα πάρει τώρα τον αριθμό 6. Άρα έχουμε «ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ».
Από το «ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΒΙΟΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ» όλες οι παράγραφοι από 5.1 μέχρι 5.3. Το κεφάλαιο αυτό θα πάρει τώρα τον αριθμό 7. Άρα έχουμε «ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΒΙΟΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ» και περιλαμβάνει τις παραγράφους 7,1, 7,2 και 7,3.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

1   ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1.1 Με τι ασχολείται η χημεία
1.2 Γνωρίσματα της ύλης (μάζα, όγκος, πυκνότητα). Μετρήσεις και μονάδες
1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα
1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης - Φυσικά και Χημικά φαινόμενα
1.5 Ταξινόμηση της ύλης - Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων - Διαλυτότητα

Γνωρίζεις ότι: « Η ύλη: συνεχής ή ασυνεχής »

Γνωρίζεις ότι: «Έχουν πει για το άτομο »

Ανακεφαλαίωση - Λέξεις κλειδιά
Ερωτήσεις - Ασκήσεις- Προβλήματα

 

2   ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΔΕΣΜΟΙ

2.1 Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων
2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας). Χρησιμότητα του περιοδικού πίνακα
2.3 Γενικά για το χημικό δεσμό - Παράγοντες που καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά του ατόμου. Είδη χημικών δεσμών (ιοντικός - ομοιοπολικός)
2.4 Η γλώσσα της χημείας - Αριθμός οξείδωσης - Γραφή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων

Γνωρίζεις ότι: « Μια περιοδεία στον Περιοδικό Πίνακα»

Ανακεφαλαίωση - Λέξεις κλειδιά
Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα

 

3   ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

3.1 Χημικές αντιδράσεις

Ασκήσεις - Προβλήματα

 

 

 

4   ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ

4.1 Βασικές έννοιες για τους χημικούς υπολογισμούς: σχετική ατομική μάζα σχετική μοριακή μαζά, mol. αριθμός Avogadro, γραμμομοριακός όγκος
4.2 Καταστατική εξίσωση των αερίων
4.3 Συγκέντρωση διαλύματος - Αραίωση, ανάμειξη διαλυμάτων
4.4 Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί

Γνωρίζεις ότι: «Η προέλευση του όρου mole»

Γνωρίζεις ότι: «Οι άνθρωποι που χάραξαν το δρόμο της χημείας»

Ανακεφαλαίωση - Λέξεις κλειδιά
Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα

5  ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ

5.1 Μεταβολή ενέργειας κατά τις χημικές αντιδράσεις - Ενδόθερμες, εξώθερμες αντιδράσεις - Θερμότητα αντίδρασης - Ενθαλπία
5.2 Θερμιδομετρία - Νόμοι θερμοχημείας

Γνωρίζεις ότι: «Αναστενάρια: ένα θαύμα που ερμηνεύει η χημεία»

Γνωρίζεις ότι: «Εκρηκτικά»

Ανακεφαλαίωση - Λέξεις κλειδιά
Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα

 

6   ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

6.1 Εισαγωγή στην οργανική χημεία
6.2 Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων - Ομόλογες σειρές
6.3 Ονοματολογία οργανικών ενώσεων
6.4 Ισομέρεια
6.5 Ανάλυση οργανικών ενώσεων

Ανακεφαλαίωση
Λέξεις κλειδιά
Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα

 

7   ΒΙΟΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ

7.1 Υδατάνθρακες
7.2 Λίπη και έλαια
7.3 Πρωτεΐνες
7.4 Πολυμερή («πλαστικά»)
7.5 Υφάνσιμες ίνες

Γνωρίζεις ότι: «Η ανακάλυψη του πολυαιθυλενίου»

Ανακεφαλαίωση
Λέξεις κλειδιά
Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα