Γραμμικό Σχέδιο (Γ Λυκείου Επιλογής) - Βιβλίο Μαθητή
Εισαγωγή Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
εικόνα

γραμμικό σχέδιο

 

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Λία Μπουσούνη, φιλόλογος

 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΧΗΜΑΤΩΝ:

Βάσια Καυκαλά, αρχιτέκτων

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Ελένη Φινέ, γραφίστας

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:

Στέλιος Ντελής, φωτογράφος

 

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗ:

Μαρία Τόμπρα - Παπαδάτου

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:

Αλέκα Μονεμβασίτου,

αρχιτέκτων, επίκουρος καθηγήτρια τμήματος αρχιτεκτόνων Ε. Μ. Π.

Γεώργιος Παυλίδης,

αρχιτέκτων, σχολικός σύμβουλος

Αννα Παυλίδου,

αρχιτέκτων, εκπαιδευτικός

γραμμικό σχέδιο

Β' τάξη γενικού λυκείου

Επιλογής

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:

Βίκα Δ. Γκιζελή

αρχιτέκτων, σύμβουλος στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΣΗΣ:

Γιάννης Καβαλιεράτος,

αρχιτέκτων, επίκουρος καθηγητής τμήματος αρχιτεκτόνων Ε. Μ. Π.

Αργύρης Ρόκας,

αρχιτέκτων, αναπληρωτής καθηγητής τμήματος αρχιτεκτόνων Ε. Μ. Π.

Γιάννης Τζουβαδάκης,

αρχιτέκτων, επίκουρος καθηγητής τμήματος πολιτικών μηχανικών Ε. Μ. Π.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Περιεχόμενα

1 Εισαγωγή
2 Υλικά, μέσα και όργανα σχεδίασης
2.1 Γενικά
2.2 Περιγραφή και χρήση των υλικών, των μέσων και των οργάνων σχεδίασης
2.2.1 Η πινακίδα σχεδίασης - το σχεδιαστήριο
2.2.2 Το χαρτι
2.2.3 Το μολύβι
2.2.4 Το μελάνι
2.2.5 Το ταυ και ο παραλληλογράφος
2.2.6 Τα τρίγωνα
2.2.7 Το υποδεκάμετρο
2.2.8 Ο διαβήτης
2.2.9 Τα καμπυλόγραμμα
2.2.10 Το μοιρογνωμόνιο
2.2.11 Οι οδηγοί γραμμάτων, συμβόλων κτλ
2.3 Συντήρηση των οργάνων σχεδίασης
3 Οργάνωση - παρουσίαση πίνακα
3.1 Γενικα
3.2 Οργάνωση πίνακα
3.2.1 Ορθολογική οργάνωση πίνακα
3.2.2 Αισθητική οργάνωση πίνακα
3.3 Πρακτικές οδηγίες
4 Γραμμές
4.1 Γενικα
4.2 Είδη και πάχη γραμμών
4.3 Χάραξη γραμμών
4.4 Ασκήσεις
5 Γραμμές
5.1 Γενικα
5.2 Τρόποι γραφής
5.3 Ελεύθερη γραφη
5.3.1 Τύποι γραμμάτων
5.3.2 Μέγεθος γραμμάτων
5.3.3 Βοηθητικές γραμμές - Οδηγοι
5.3.4 Αποστάσεις
5.3.5 Πρακτικές οδηγίες σχεδίασης
5.4 Ασκήσεις
6 Γραμμές
6.1 Γενικα
6.2 Ευθείες γραμμές
6.2.1 Διχοτόμηση ή χάραξη μεσοκαθέτου ευθύγραμμου τμήματος
6.2.2 Χάραξη ευθείας κάθετης σε δεδομένο σημείο άλλης ευθείας
6.2.3 Χάραξη ευθείας κάθετης σε άλλη από δεδομένο σημείο εκτός αυτής
6.2.4 Χάραξη ευθείας που περνά από σημείο Γ και είναι παράλληλη σε άλλη
6.2.5 Διαίρεση ευθύγραμμου τμήματος σε ίσα ή ανάλογα μέρη
6.3 Γωνίες
6.3.1 Διχοτόμηση γωνίας
6.3.2 Τριχοτόμηση ορθής γωνίας
6.4 Πολύγωνα
6.4.1 Κατασκευη ισόπλευρου τριγώνου όταν είναι γνωστή η πλευρά του
6.4.2 Κατασκευη τετραγώνου
6.4.3 Κατασκευη κανονικού πενταγώνου
6.4.4 Κατασκευη κανονικού εξαγώνου
6.4.5 Κατασκευη οποιουδήποτε κανονικού πολυγώνου όταν γνωρίζω τον αριθμο των πλευρών του
6.5 Κύκλοι και τόξα
6.5.1 Κατασκευή κύκλου που περνά από τρία δοσμένα σημεία - Εύρεση του κέντρου ενός κύκλου
6.5.2 Κατασκευή εφαπτομένης ευθείας σε κύκλο ή τόξο που περνά από σημείο Λ
6.5.3 Κατασκευή κυκλικού τόξου ή κύκλου που εφάπτεται σε:
I συγκεκριμένο σημείο δοσμένης ευθείας
II ευθεία και περνά από σημείο εκτός αυτής
III κύκλο και περνά από σημείο εκτός αυτου
IV δύο κύκλους
V κύκλο και ευθύγραμμο τμήμα
VI δύο παράλληλες ευθείες
VII δύο μη παράλληλες ευθείες
6.6 Έλλειψη
6.7 Ασκήσεις
7 Γραμμές
7.1 Γενικα
7.2 Η κλίμακα σχεδίασης
7.2.1 Η σχεδίαση σε σμίκρυνση
7.2.2 Η σχεδίαση σε φυσικό μέγεθος
7.2.3 Η σχεδίαση σε μεγέθυνση
7.3 Οι συνηθέστερες κλίμακες σχεδίασης
7.4 Η αριθμητική κλίμακα
7.5 Η γραφική κλίμακα
7.6 Χρήση της κλίμακας σχεδίασης
7.7 Μετατροπή σχεδίου από μια κλίμακα σε μια άλλη κλίμακα
7.8 Ασκήσεις
8 Διαστασιολόγηση
8.1 Γενικα
8.2 Τρόπος διαστασιολόγησης
8.2.1 Μορφή διαστάσεων
8.2.2 Τοποθέτηση διαστάσεων
8.2.3 Παραδείγματα διαστασιολόγησης
8.3 Ασκήσεις
9 Προβολές
9.1 Γενικα
9.2 Στοιχεία Παραστατικής Γεωμετρίας
9.2.1 Γενικα
9.2.2 Βασικές έννοιες
I Η προβολη
II Η κατάκλιση
9.3 Παράσταση αντικειμένου
9.3.1 Ποιες προβολές χρησιμοποιούμε στο Σχέδιο
9.3.2 Ορθές προβολές
I Παράσταση σε ένα επίπεδο προβολής
II Παράσταση σε δύο επίπεδα προβολής
III Παράσταση σε τρία ή σε περισσότερα επίπεδα προβολής
9.3.3 Σύστημα ορθών προβολών
I Γενικά
II Το Ευρωπαϊκό Σύστημα
III Παραδείγματα όψεων απλών στερεών
IV Ασκήσεις
9.3.4 Διαστασιολόγηση όψεων
I Γενικά
II Παραδείγματα διστασιολόγησης όψεων
III Ασκήσεις
9.3.5 Τομη
I Τι είναι η τομη
II Παράσταση της τομής
III Παραδείγματα τομών
IV Άλλα είδη τομών
9.3.6 Αξονομετρικές προβολές
I Γενικά
II Είδη αξονομετρικών προβολών
III Πορεία εργασίας
IV Παρατηρήσεις
V Ασκήσεις
9.3.7 Ασκήσεις επανάληψης
10 Προβολές στο αρχιτεκτονικό σχέδιο
10.1 Γενικα
10.1.1 Απεικονίσεις κτιρίων
10.1.2 Γραμμογραφία αρχιτεκτονικού σχεδίου
10.1.3 Προϋποθέσεις - τρόπος εργασίας
I Προϋποθέσεις
II Οργάνωση - προετοιμασία
III Πρακτικές οδηγίες
IV Πορεία εργασίας
10.2 Κάτοψη
10.2.1 Τι είναι η κάτοψη;
10.2.2 Χαρακτηρισμός κατόψεων
10.2.3 Ποια είναι τα στοιχεία που περιλαμβάνει ένα σχέδιο κάτοψης;
10.2.4 Εργασία σχεδίασης
I Παράδειγμα θέματος
II Πορεία εργασίας
10.2.5 Άσκηση
10.3 Τομη
10.3.1 Τι είναι η τομή;
10.3.2 Χαρακτηρισμός τομών
10.3.3 Παράσταση της τομής
10.3.4 Ποια είναι τα στοιχεία που περιλαμβάνει ένα σχέδιο τομής;
10.3.5 Εργασία σχεδίασης
I Παράδειγμα θέματος
II Πορεία εργασίας
10.3.6 Άσκηση
10.4 Όψη
10.4.1 Τι είναι η όψη;
10.4.2 Χαρακτηρισμός όψεων
10.4.3 Ποια είναι τα στοιχεία που περιλαμβάνει ένα σχέδιο όψης;
10.4.4 Εργασία σχεδίασης
I Παράδειγμα θέματος
II Πορεία εργασίας
10.4.5 Άσκηση