[πηγή: Π. Μπίλλα, Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Α΄ Β΄ Γ΄ Γυμνασίου, Αθήνα: ΟΕΔΒ]

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.