Η οικονομία στην Αθήνα και τη Σπάρτη

Πληροφορίες για τη γεωργία, το θαλάσσιο εμπόριο, τα εργαστήρια και τους τεχνίτες στην αρχαία Αθήνα, στην κλασική περίοδο, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού:

Οικονομία και κοινωνία στην αρχαία Αθήνα

και πιο συγκεκριμένα στις διευθύνσεις:

Εμπόριο
http://www.ime.gr/chronos/05/gr/economy/200trade.html
Εργασία και παραγωγή
http://www.ime.gr/chronos/05/gr/society/labour_intro.html
Τα εργαστήρια της αρχαίας Αθήνας
http://www.ime.gr/chronos/05/gr/economy/230workshops.html
Τεχνίτες
http://www.ime.gr/chronos/05/gr/society/craftsmen.html

anthem

Λαμβάνοντας υπόψη το προηγούμενο υλικό για την Αθήνα, καθώς και τις παρακάτω πληροφορίες για τη Σπάρτη, μπορείτε να συγκρίνετε την οργάνωση της οικονομίας και τις δραστηριότητες των πολιτών στην Αθήνα και τη Σπάρτη;

sparti_koinonia

sparti_oikonomia

[πηγή: Βικιπαίδεια, Αρχαία Σπάρτη]

Κοινωνικές τάξεις στην αρχαία Σπάρτη

[πηγή: Αρχαία Ιστορία Α Γυμνασίου]

info

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.