Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ελλάδα


Σκηνή καθημερινής ζωής. Ερυθρόμορφη λήκυθος (περίπου 475–450 π.χ.) © 2013 The Yale University Art Gallery (public domain)

Στο υποστηρικτικό εκπαιδευτικό λογισμικό Αρχαία Ελληνικά: A. Αρχαία Ελλάδα -Τόπος και Άνθρωποι μπορείτε να περιηγηθείτε σε πέντε μεγάλες ενότητες που αναφέρονται στον ιδιωτικό βίο των αρχαίων Ελλήνων. Οι ενότητες αυτές είναι : Α. Τα αθλήματα Β. Η κατοικία Γ. Η ενδυμασία Δ. Η διατροφή Ε. Τα συμπόσια. 

Στον ιστότοπο του Βρετανικού Μουσείου για την Αρχαία Ελλάδα, στην ενότητα για την καθημερινή ζωή μπορείτε να εξερευνήσετε (explore) την καθημερινότητα των αρχαίων ελλήνων μέσα από αναπαραστάσεις σκηνών καθημερινών δραστηριοτήτων στην αγγειογραφία:

Μπορείτε ακόμη να γνωρίσετε το αρχαιοελληνικό σπίτι μέσα από ένα διαδραστικό παιχνίδι (challenge):

info

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.