Μπορείτε να βρείτε και πολλές άλλες λέξεις και φράσεις από το γλωσσικό μας παρελθόν, που τις χρησιμοποιούμε και σήμερα, με την αρχική τους σημασία ή μεταφορικά, στο βιβλίο των Γλωσσικών Ασκήσεων του Λυκείου. Μπορείτε να τις κατατάξετε σε κατηγορίες με κάποια κριτήρια;

Από το γλωσσικό μας παρελθόν
[πηγή: Γλωσσικές Ασκήσεις]

 

Διαλέξαμε μερικές:

 

[πηγή: Γ. Κανδήρας, Δ. Πασχαλίδης, Σ. Ρίζου, Γλωσσικές Ασκήσεις για το Ενιαίο Λύκειο, Αθήνα: ΟΕΔΒ]

info

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.