Έκφραση Έκθεση (Γ Λυκείου) - Βιβλίο Μαθητή
Η πειθώ: Περιεχόμενα Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

Εικόνα

Εικόνα

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΤΕΥΧΟΣ Γ΄

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Συγγραφή:

Χρίστος Λ. Τσολάκης, Κυριακή Αδαλόγλου,

Άβρα Αυδή, Νίκος Γρηγοριάδης, Ανθούλα Δανιήλ,

Ιωάννα Ζερβού, Ελένη Λόππα, Διονύσης Τάνης

Συντονισμός

πρώτης γραφής:

Δημήτρης Τομπάίδης

Πρώτη αναθεώρηση:

Χρίστος Λ. Τσολάκης,

Κυριακή Αδαλόγλου, Άβρα Αυδή,

Νίκος Γρηγοριάδης, Ανθούλα Δανιήλ,

Ιωάννα Ζερβού, Ελένη Λόππα,

Διονύσης Τάνης, Βαγγέλης Ιντζίδης

Εικόνα

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΕΥΧΟΣ Γ'

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΑΘΗΝΑ

Συγγραφική Ομάδα Δεύτερης Αναθεώρησης

ΧΡΙΣΤΟΣ Λ. ΤΣΟΛΑΚΗΣ

Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ

Δρ Φιλολογίας, Σχολική Σύμβουλος

ΑΒΡΑ ΑΥΔΗ

Φιλόλογος. Καθηγήτρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΝΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

Φιλόλογος, π. Σχολικός Σύμβουλος

ΑΝΘΟΥΛΑ ΔΑΝΙΗΛ

Φιλόλογος, Καθηγήτρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΙΩΑΝΝΑ ΖΕΡΒΟΥ

Φιλόλογος, Καθηγήτρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΛΕΝΗ ΛΟΠΠΑ

Δρ Φιλολογίας, Σχολική Σύμβουλος

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΑΝΗΣ

Φιλόλογος, π. Σχολικός Σύμβουλος

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΙΝΤΖΙΔΗΣ

Φιλόλογος

Υπεύθυνος για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΗΤΣΗΣ

Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος του Τμήματος Β/θμιας του Π Ι.

Καλλιτεχνική Επιμέλεια

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΠΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΤΖΗ

Επεξεργασία Επιμέλεια

ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΤΖΗ

 

Εικόνα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ:   Η πειθώ

Α. Τρόποι πειθούς

Β. Μορφές πειθούς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ:   Το δοκίμιο

Το άρθρο

Η επιφυλλίδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ:   Δίκαιος λόγος

και άδικος λόγος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Διαβάζω και γράφω

Ερευνητική εργασία