Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών - Βιβλίο Μαθητή
1.1. Εισαγωγικές έννοιες Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
εικόνα

 

Α. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ - Α. ΒΑΘΗΣ
Χ. Π ΑΠ ΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ

 

 

 

 

 

 

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ 1999

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 

Στην παγκόσμια οικονομία συντελούνται σήμερα σημαντικές αλλαγές και προς πολλές κατευθύνσεις. Οι επιχειρήσεις, για να έχουν τη δυνατότητα επιβίωσης, θα πρέπει έγκαιρα να αντιλαμβάνονται και πολλές φορές να προβλέπουν τις αλλαγές που συμβαίνουν στις διάφορες αγορές, στον ανταγωνισμό, στη διανομή, στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, στην τεχνολογία κ.α. Επιβάλλεται, επομένως, να διαθέτουν την απαραίτητη ευελιξία, ώστε να προσαρμόζονται γρήγορα στις αλλαγές αυτές και να λειτουργούν αποτελεσματικά. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, καθοριστική θεωρείται η συμβολή της Οργάνωσης και Διοίκησης (Management).

Το βιβλίο "Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών" προτίθεται να συμβάλλει στην ενημέρωση των μαθητών της Γ' τάξης του Ενιαίου Λυκείου σε θέματα που αφορούν τη σύγχρονη Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών και να βοηθήσει στην κατανόηση της σπουδαιότητάς τους. Το βιβλίο περιλαμβάνει τέσσερις βασικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στις Επιχειρήσεις και στους Οργανισμούς, η δεύτερη στην επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, η τρίτη στις Διοικητικές Λειτουργίες και η τέταρτη στις σύγχρονες τάσεις που αναπτύσσονται στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων και των οργανισμών. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου ακολουθούν ερωτήσεις, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν βάση συζήτησης μεταξύ του διδάσκοντος και των μαθητών, γεγονός που θα βοηθήσει στη καλύτερη εμπέδωση των θεωρητικών εννοιών.

Αθήνα, 1999

Οι συγγραφείς

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών
Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Κύκλος: Πληροφορικής και Υπηρεσιών

Εποπτεία στο πλαίσιο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου:
Θεοχαρούλα Μ. Μαγουλά, Σύμβουλος Π.Ι. Δρ. Οικονομολόγος

 

Συγγραφείς: Άγγελος Βάθης, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δημήτριος Μπουραντάς, Αναπληρωτής καθηγητής. Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  Χρήστος Παπακωνσταντίνου, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
  Παναγιώτης Ρεκλείτης, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
   
Κριτές: Αικατερίνη Λεονταρίτου, Καθηγήτρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  Νάνσυ Παπαλεξανδρή, Αναπληρώτρια καθηγήτρια.
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  Ραλλιώ Στρατηγάκου, Καθηγήτρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
   
Σκίτσα: Αικατερίνη Γιακουμέλου (ΡΩΞΑΝΗ)
   
Εξώφυλλo: Σπύρος Σιάκας - Νίκος Γεωργίου
   
Ηλεκτρονική επεξεργασία-Μοντάζ: Ηλεκτρονικές Τέχνες Ε.Π.Ε.
 
Καλλιτεχνική επιμέλεια:Σπύρος I. Παπασπύρου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

1.1. Εισαγωγικές Έννοιες

1.1.1. Η έννοια της Οργάνωσης
1.1.2. Λόγοι δημιουργίας των Οργανώσεων
1.1.3. Τύποι Οργανώσεων
1.1.4. Συστημική προσέγγιση της Οργάνωσης
1.1.4.1. Εισαγωγή στη Συστημική Προσέγγιση
1.1.4.2. Η έννοια και τα Στοιχεία του Συστήματος
1.1.4.3. Χαρακτηριστικά Συστημάτων
1.1.4.5. Η Οργάνωση ως Σύστημα
1.1.5. . Ερωτήσεις-Ασκήσεις

1.2. Η Επιχείρηση

1.2.1. Εισαγωγικές έννοιες
1.2.1.1. Η Επιχείρηση ως Παραγωγική Μονάδα - Οικονομική Οργάνωση
1.2.1.2. Η Επιχείρηση ως Κοινωνική Οργάνωση
1.2.1.3. Η Επιχείρηση ως θεσμός
1.2.1.4. Η Πολιτισμική διάσταση της Επιχείρησης
1.2.1.5. Η Επιχείρηση ως Σύστημα
1.2.1.6. Ερωτήσεις

1.3. Λειτουργίες της Επιχείρησης

1.3.1. Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών

1.4 . Η Επιχείρηση και το Περιβάλλον της

1.4.1. . Στοιχεία του Περιβάλλοντος
1.4.2. Η Κοινωνική Ευθύνη της Επιχείρησης

1.5 . Η Αποτελεσματικότητα τον Επιχειρήσεων

1.5.1. Οι Στόχοι των Επιχειρήσεων
1.5.2. Αποτελεσματικότητα - Αποδοτικότητα - Παραγωγικότητα
1.5.3. Ερωτήσεις

1.6 . Τύποι Επιχειρήσεων και Οργανισμών

1.6.1. Διακρίσεις Οικονομικών Οργανισμών
1.6.2. Ερωτήσεις - Ασκήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2.1. Εισαγωγικές Έννοιες

2.2. Οργάνωση και Διοίκηση (Management - Management)
2.2.1. Βασικές Έννοιες
2.2.2. Ιστορική εξέλιξη του Management
2.2.3. Λειτουργίες της Οργάνωσης και Διοίκησης - Management
2.2.4. . Η χρησιμότητα και η καθολική εφαρμογή του Management
2.2.5. Ερωτήσεις

2.2.Οργάνωση και Διοίκηση (Μάνατζμεντ - Management)

2.2.1. Βασικές έννοιες
2.2.2. Ιστορική εξέλιξη τον μάνατζμεντ
2.2.3. Λειτουργίες της Οργάνωσης και Διοίκησης - Management
2.1.2.4. Οι συντελεστές του management
2.2.4. Η χρησιμότητα και η καθολική εφαρμογή του Management
2.2.5. Ερωτήσεις

2.3. Marketing (Marketing)

2.3.1. Εισαγωγή
2.3.2. Έννοια και περιεχόμενο του Marketing
2.3.3. Το μείγμα Marketing
2.3.4. Ερωτήσεις

2.4 . Διοίκηση Πωλήσεων

2.4.1. Εισαγωγικές έννοιες
2.4.2. Ερωτήσεις

2.5 . Χρηματοοικονομική Διοίκηση

2.5.1. Εισαγωγή - Βασικές έννοιες
2.5.2. Περιεχόμενο της χρηματοοικονομικής λειτουργίας
2.5.3. Ερωτήσεις

2.6 . Διοίκηση Παραγωγής

2.6.1. Έννοια και φύση της Παραγωγής
2.6.2. Σκοποί και επιμέρους λειτουργίες της Διοίκησης Παραγωγής
2.6.3. Ερωτήσεις

2.7 . Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

2.7.1. Βασικές Έννοιες - Ορισμοί
2.7.2. Ερωτήσεις

2.8 . Διαχείριση Πληροφοριών

2.8.1. Γενικά
2.8.2. Πληροφορίες - Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
2.8.3. Ερωτήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

3.1. Προγραμματισμός δράσης

3.1.1. Έννοια του Προγραμματισμού
3.1.2. Προορισμός - Αποστολή - Στόχοι
3.1.3. Στρατηγική
3.1.4. Λειτουργικά Προγράμματα - Προϋπολογισμοί
3.1.5. Σπουδαιότητα - Χρησιμότητα του Προγραμματισμού
3.1.6. Διαδικασία Προγραμματισμού
3.1.7. . Βασικές Αρχές Προγραμματισμού
3.1.8. Ερωτήσεις - Ασκήσεις

3.2.Οργάνωση

3.2.1. Εισαγωγή στην έννοια του Οργανωτικού Σχεδιασμού
3.2.2. Σχεδιασμός Θέσεων Εργασίας
3.2.3. Εύρος Διοίκησης και Ιεραρχικά Επίπεδα
3.2.4. Σχεδιασμός τμημάτων
3.2.4.1. Έννοια τμήματος
3.2.4.2. Μορφές Τμηματοποίησης
3.2.4.3. Σχέσεις εξουσίας και βασικές οργανωτικές αρχές
3.2.4.4. Βασικές Αρχές - Λειτουργική Εξουσία
3.2.5. Ερωτήσεις - Ασκήσεις

3.3. Διεύθυνση

3.3.1. Ηγεσία - Βασικές Έννοιες
3.3.1.1. Πηγές δύναμης του Ηγέτη
3.3.1.2. Πρότυπα Ηγετικής Συμπεριφοράς
3.3.1.3. Ερωτήσεις - Ασκήσεις
3.3.2. Παρακίνηση
3.3.2.1. Βασικές έννοιες
3.3.2.2. Βασικές Θεωρίες
3.3.2.3. Μέθοδοι και Τεχνικές Παρακίνησης
3.3.4.4. Ερωτήσεις
3.3.3. Δυναμική Ομάδων
3.3.3.1. Βασικές Έννοιες - Ορισμοί
3.3.3.2. Η αναγκαιότητα και σπουδαιότητα των Ομάδων
3.3.3.3. Προβλήματα λειτουργίας Ομάδας
3.3.3.4. Προσδιοριστικοί Παράγοντες της αποτελεσματικότητας της Ομάδας
3.3.3.5. Ερωτήσεις - Ασκήσεις
3.3.4. Επικοινωνία
3.3.4.1. Έννοια της Επικοινωνίας
3.3.4.2. Η σπουδαιότητα της Επικοινωνίας
3.3.4.3. Η διαδικασία της Επικοινωνίας
3.3.4.4. Βασικά εμπόδια Επικοινωνίας
3.3.4.5. Βελτίωση Επικοινωνίας
3.3.4.6. Ερωτήσεις - Ασκήσεις

3.4.Ο Έλεγχος

3.4.1. Έννοια και διαδικασία του Ελέγχου
3.4.2. Είδη Ελέγχου
3.4.3. Συστήματα μέσα τεχνικής Ελέγχου
3.4.4. Κριτήρια αποτελεσματικού Ελέγχου
3.4.5. . Ερωτήσεις - Ασκήσεις

3.5.Λήψη Αποφάσεων στα πλαίσια των Επιχειρήσεων

3.5.1. Η έννοια της Απόφασης
3.5.2. Συνθήκες Λήψης Αποφάσεων
3.5.3. Διαδικασία Ορθολογικής Λήψης Αποφάσεων
3.5.4. Ενδεχομενική Χρήση της Διαδικασίας
3.5.5. Ατομική - Ομαδική Λήψη των Αποφάσεων
3.5.6. Εμπόδια σκέψης
3.5.7. Δημιουργικότητα
3.5.8. Ερωτήσεις- Ασκήσεις

3.6.Διοικητικά Στελέχη

3.6.1. Έννοια – ορισμοί
3.6.2. Λειτουργίες - Ρόλοι των Διοικητικών Στελεχών
3.6.3. Είδη Διοικητικών Στελεχών - Επαγγελματική Εξέλιξη
3.6.4. Γνώσεις - Ικανότητες - Χαρακτηριστικά των Διοικητικών Στελεχών
3.6.5. Χαρακτηριστικά Προσωπικότητας και Στάσεις
3.6.6. Ερωτήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

4.1 Τάσεις του Περιβάλλοντος

4.1.1. Η Εμφάνιση Νέων Τεχνολογιών - Έκρηξη Γνώσεων
4.1.2. Παγκοσμιοποίηση
4.1.3. Νέες Μορφές Εργασίας
4.1.4. Το Νέο Οικονομικό Περιβάλλον

4.2 Σύγχρονες Τάσεις της Οργάνωσης και Διοίκησης

4.2.1. Γενικές Τάσεις
4.2.2. Ερωτήσεις

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ