Λογική: Θεωρία και Πρακτική - Βιβλίο Μαθητή
Απαρχές της Λογικής Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
εικόνα

ΛΟΓΙΚΗ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

 

 

Γ' ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Θετική & Θεωρητική Κατεύθυνση
Μάθημα Επιλογής

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ:

Διονύσιος Αναπολιτάνος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημήτριος Γαβαλάς, Καθηγητής β/θμιας εκπαίδευσης

Απόστολος Δέμης, Καθηγητής β/θμιας εκπαίδευσης

Κων/νος Δημητρακόπουλος, Αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Βασίλειος Καρασμάνης, Επίκουρος καθηγητής Ε.Μ.Π.

 

Εποπτεία για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο:

Δημήτριος Καραγεώργος, Σύμβουλος Π.Ι.

 

ΚΡΙΤΕΣ:

Γεώργιος Κολέτσος, Αναπληρωτής καθηγητής Ε.Μ.Π.

Μιχαήλ Μυτιληναίος, Αναπληρωτής καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κων/νος Μπαλάσκας, Σύμβουλος Π.Ι.

Επιμέλεια για το Π.Ι.: Γαβαλάς Δημήτριος

 

 

Εικαστικό εξωφύλλου: «Σύνθεση 1991», Σπύρος 1. Παπασπύρου

Ακρυλικό σε MDF, Συλλογή: Μιχαήλ Γκαλπακιώτη

 

Με απόφαση της ελληνικής κυβερνήσεως τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου τυπώνονται από τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών βιβλίων και διανέμονται δωρεάν.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ


ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝΑΠΟΛΙΤΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕΜΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

ΛΟΓΙΚΗ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Γ' ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
Θετική & Θεωρητική Κατεύθυνση
Μάθημα Επιλογής
ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει τη διδακτέα ύλη του μαθήματος της λογικής, η οποία προβλέπεται από το αντίστοιχο κοινό πρόγραμμα σπουδών της Θετικής και Θεωρητικής Κατεύθυνσης της Γ' Τάξης του Ενιαίου Λυκείου. Η διδασκαλία του αρχίζει από το σχολικό έτος 1999-2000 ως μαθήματος επιλογής.

Το βιβλίο αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια:

  • Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί σύντομη εισαγωγή στην ιστορία της λογικής. Ξεκινώντας από τις απαρχές της λογικής, διαμέσου του Αριστοτέλη, του Θεόφραστου, της στωικής λογικής, της ελληνιστικής, αραβικής και μεσαιωνικής λογικής, φτάνει στη σύγχρονη συμβολική λογική.
  • Στο δεύτερο κεφάλαιο μελετάται, στο επίπεδο που ανταποκρίνεται στις δυνατότητες των μαθητών στους οποίους απευθύνεται, η προτασιακή λογική. Εδώ με τρόπο αναλυτικό και διαλογικό εισάγονται τα πρώτα στοιχεία συμβολισμού.
  • Στο τρίτο κεφάλαιο συνεχίζεται η μελέτη της δομής των προτάσεων και του σχετικού συμβολισμού με τα απαραίτητα στοιχεία από την κατηγορηματική λογική.
  • Το τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζει στοιχεία πρακτικής λογικής. Κύριος στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι να εφαρμόσει ο μαθητής, στον προφορικό και γραπτό λόγο, όσα έμαθε στα προηγούμενα κεφάλαια.
Η συγγραφική ομάδα δέχεται με ευχαρίστηση και ενδιαφέρον σχόλια και παρατηρήσεις από συναδέλφους, μαθητές και γενικά κάθε ενδιαφερόμενο, με στόχο τη βελτίωση του βιβλίου σε επόμενες εκδόσεις. Οι παρατηρήσεις να αποστέλλονται στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Μεσογείων 396, 153 41, Αγία Παρασκευή, Αττική.

Οι παράγραφοι με αστερίσκο* παραλείπονται σε πρώτη ανάγνωση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: Σύντομη Ιστορία της Λογικής

1. Απαρχές της Λογικής

2. Η Λογική του Αριστοτέλη

3. Περί Ερμηνείας

4. Η θεωρία Συλλογισμών

5. Το Έργο του Θεόφραστου

6. Στωική Λογική

7. Η Λογική στην Ύστερη Αρχαιότητα, στους Άραβες και στο Μεσαίωνα

8. Η Νεότερη Λογική

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: Προτασιακή Λογική

1. Γλώσσα, Πρόταση, Αληθοτιμή Πρότασης

2. Σύνδεσμοι, Πίνακες Αληθοτιμών

3. Συμβολική Γλώσσα, Προτασιακές Μεταβλητές

4. Σύζευξη

5. Διάζευξη

6. Άρνηση

7. Συνεπαγωγή

8. Διπλή Συνεπαγωγή ή Ισοδυναμία

9. Προτασιακός Τύπος

10. Πίνακας Αλήθειας ενός Τύπου

11. Παράφραση, Μετάφραση, Τυποποίηση

12. Παραδείγματα Τυποποίησης

13. Ταυτολογία, Αντίφαση

14. Το επιχείρημα

15. Το έγκυρο επιχείρημα

16. Απόδειξη

17. Μέθοδοι Απόδειξης I - Υποθετική Απόδειξη

18. Μέθοδοι Απόδειξης II - Έμμεση Απόδειξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III: Κατηγορηματική Λογική

1. Εισαγωγή

2.Η Δομή Υποκείμενο - Κατηγόρημα

3. Πολυμελή Κατηγορήματα

4. Ποσοδείκτες

5. Ποσόδειξη σε οποιουσδήποτε Τύπους

6. Πολλαπλή Ποσόδειξη

7. Τύποι

8. Μεταφορά σε Συμβολική Γλώσσα

9. Παραδείγματα Τυποποίησης Προτάσεων της Φυσικής Γλώσσας και Επιχειρημάτων

10. Απόδοση Σημασίας στους Τύπους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: Στοιχεία Πρακτικής Λογικής

1. Επιχείρημα και Επιχειρηματολογία

2. Είδη Προτάσεων: Προκείμενες - Συμπέρασμα

3. Σύνδεση Προτάσεων σε ένα Επιχείρημα

4. Είδη Απλών Επιχειρημάτων

5. Μερικοί Τρόποι Ελέγχου των Προκειμένων

6. Μερικοί Κανόνες για Σωστή Γραφή Επιχειρημάτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Υποδείξεις/Απαντήσεις Ασκήσεων και Ερωτήσεων