Γαλλικά Β΄ Γενικού Λυκείου (Εμπλουτισμένο)
Unité 4 Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
exofyllo
Action.fr-gr

ΤΕΥΧΟΣ Β'

Γαλλικά

Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

3


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΣYΓΓΡΑΦΕΙΣ Hélène Mannarelli
Φιλόλογος (Γαλλικής Φιλολογίας), Εκπαιδευτικός
Ιωάννης Ζορμπάς
Φιλόλογος (Γαλλικής Φιλολογίας), Εκπαιδευτικός

ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ Αθανασία Ζησιμοπούλου
Μέλος ΕΕΔΙΠ Γαλλικής Γλώσσας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Χρυσάνθη Ινάχογλου
Σχολική Σύμβουλος Γαλλικής Γλώσσας
Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης
Φιλόλογος (Γαλλικής Φιλολογίας), Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Δημήτρης Στεμπίλης
Φιλόλογος
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ: Ευαγγελίτσα Γκιοβούσογλου-Καγκά
Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
ΠΡΟΕΚΤYΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.
Γ΄ Κ.Π.Σ. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ / Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:
«Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»
 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ
Δημήτριος Γ. Βλάχος
Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ.
Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Πράξη με τίτλο:


«Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή
υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση
το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Γυμνάσιο»

 

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Έργου
Αντώνης Σ. Μπομπέτσης
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Γεώργιος Κ. Παληός
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

  Αναπληρωτές Επιστημονικοί Yπεύθυνοι Έργου
Ιγνάτιος E. Χατζηευστρατίου
Μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Γεώργιος Χαρ. Πολύζος
Πάρεδρος Ε.Θ. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

Λογότυπο ΕΣΠΑΗ επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».

Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Hélène Mannarelli
Ιωάννης Ζορμπάς
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ:
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ A.B.E. logo Livani

Η συγγραφή και η επιστηµονική επιµέλεια του βιβλίου πραγµατοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Action.fr-gr
3

ΤΕΥΧΟΣ Β'

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Γαλλικά

Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
Αγαπητοί μαθητές,
Η μέθοδος που κρατάτε στα χέρια σας αποτελεί το τελευταίο από τα τρία βιβλία για την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο.
Στόχος αυτού του βιβλίου είναι να εμπεδώσετε και να εμπλουτίσετε τις γνώσεις που αποκτήσατε στις προηγούμενες τάξεις ώστε να μπορείτε να αντεπεξέρχεστε σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας.
Η προσπάθειά μας στηρίχθηκε σε όλες τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους εκμάθησης των ξένων γλωσσών, καθώς και στις κατευθύνσεις που έχει θέσει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Η προσέγγιση της γλώσσας, όπως και στις προηγούμενες τάξεις, γίνεται μέσα από τη γνωριμία με το γαλλικό πολιτισμό που αποτελεί κομμάτι της κοινής μας ευρωπαϊκής ταυτότητας.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αναπτύξετε διαπολιτισμική συνείδηση και κίνητρα εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας.
Η συγγραφική ομάδα
Sommaire

Unité 4 - Chacun son look

Bande Dessinée

Mon balluchon

Le Saviez-vous ?

Passe-partout

Balade

La Récré

Je maîtrise

Mon Portfolio

Unité 5 - Un petit tour à Paris

Bande Dessinée

Mon balluchon

Le Saviez-vous ?

Passe-partout

Balade

La Récré

Je maîtrise !

Mon Portfolio

Unité 6 - Les jeunes et l’environnement

Bande Dessinée

Mon balluchon

Le Saviez-vous ?

Passe-partout

Balade

La Récré

Je maîtrise !

Mon Portfolio

Unité 7 - Les jeunes contre le racisme

Bande Dessinée

Mon balluchon

Le Saviez-vous ?

Passe-partout

Balade

La Récré

Je maîtrise !

Mon Portfolio

Activités Annexes

Analyse de texte

Ça m’intéresse !

Kimbu

Expressions et proverbes en image

En avant la musique !

Quelques vers à travers les siècles

Institut français d’Athènes

Lexique