Χριστιανισμός και Θρησκεύματα (Β Γενικού Λυκείου - Γενικής Παιδείας) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Περιεχόμενα-Πρόλογος 2.Το ζήτημα για το Θεό Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
Εικόνα

1. Ερωτήματα σχετικά με τα μεγάλα ζητήματα της ζωής

Αρχείο παρουσίασης

Από τη στιγμή που ο άνθρωπος αρχίζει να σκέπτεται, αρχίζει και να ερωτά. Είναι το μόνο έμψυχο ον που έχει τη δυνατότητα να ερωτά και να προσπαθεί να δώσει απαντήσεις. Το προνόμιο αυτό είναι σύμφυτο με τη λογική του και με τον όλο ψυχισμό του. Με το πρώτο μας μάθημα θα επιχειρήσουμε όλοι μαζί να αναζητήσουμε και να επισημάνουμε τα κρίσιμα ερωτήματα που σχετίζονται με τα μεγάλα ζητήματα της ύπαρξης και της ζωής. Ακόμη θα προσπαθήσουμε να διακριβώσουμε εάν ο Χριστιανισμός δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά.

Δραστηριότητα

α) Ρωτάμε, γιατί αναζητούμε την αλήθεια
Η διατύπωση ερωτημάτων και η αναζήτηση των σχετικών απαντήσεων είναι μια υπαρξιακή ανάγκη, που απασχολεί όλους τους ανθρώπους και δεν είναι απλά προσωπικό ζήτημα μεμονωμένων φιλοσόφων. Όσο περισσότερο αναπτύσσεται πνευματικά ο άνθρωπος, τόσο και πιο σημαντικά και πολύπλοκα ερωτήματα διατυπώνει και προσπαθεί να βρει τις πιο σωστές απαντήσεις στα μεγάλα ζητήματα που τον απασχολούν. Κοινός παρονομαστής αυτών των ερωτημάτων είναι η βαθιά πνευματική ανάγκη της γνώσης της αλήθειας για το Θεό, τον κόσμο και τον άνθρωπο.
Στα πλαίσια αυτής της πνευματικής προσπάθειας οι άνθρωποι σταδιακά έθεσαν τις βάσεις των επιστημών και της φιλοσοφίας. Σπουδαίοι φιλόσοφοι προσπάθησαν να δώσουν απαντήσεις στα καίρια αυτά ερωτήματα, στηριζόμενοι στην παρατήρηση, τους προβληματισμούς τους και την ανθρώπινη λογική.
Υπάρχουν όμως και μερικοί άνθρωποι, οι οποίοι αποφεύγουν να θέσουν ερωτήματα σχετικά με τα μεγάλα ζητήματα της ζωής. Είναι εκείνοι

Άντριου Γουάιεθ, Ο κόσμος της Χριστίνας 1948.
Η βαθιά απορία που δημιουργεί στον άνθρωπο το γεγονός της ύπαρξης και το νόημά της είναι διάχυτη σ' αυτόν τον πίνακα.

Άντριου Γουάιεθ, Ο κόσμος της Χριστίνας (1948). Η βαθιά απορία που δημιουργεί στον άνθρωπο το γεγονός της ύπαρξης και το νόημά της είναι διάχυτη σ' αυτόν τον πίνακα.

 

που είναι εγκλωβισμένοι σε προκαταλήψεις ή αδιαφορία, και άλλοι που έχουν περιορίσει τη σκοπιμότητα της ανθρώπινης ύπαρξης μόνο στα υλιστικά πλαίσια και έχουν σαν δόγμα τους το: "Φάγωμεν πίωμεν, αύριον γάρ αποθνήσκομεν".

β) Υπάρχουν απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα;

Πριν απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό είναι ανάγκη να αναφέρουμε τα μεγάλα ερωτήματα που απασχολούν τον άνθρωπο από τότε που εμφανίστηκε στον πλανήτη μας. Θα μπορούσαμε να τα συγκεφαλαιώσουμε στο τριπλό θεματολόγιο: Θεολογία, Κοσμολογία, Ανθρωπολογία . Ξεκινώντας από το τρίτο, την ανθρωπολογία, εξειδικεύουμε το θεματολόγιο στα εξής επιμέρους βασικά ερωτήματα: Τι είναι ο άνθρωπος;

Ποια είναι η βαθύτερη ουσία της ανθρώπινης ύπαρξης; Από πού προέρχεται; Πού πηγαίνει; Γιατί ζει; Πώς πρέπει να ζει; Γιατί υπάρχουν στη ζωή το κακό και ο θάνατος; Παρόμοια για την κοσμολογία βασικά ερωτήματα είναι τα ακόλουθα: Από πού προήλθε ο κόσμος; Μήπως υπάρχει αιώνια ή έχει κάποια αρχή και τέλος; Γιατί δημιουργήθηκε και πού πορεύεται τελικά; Σχετικά με τη θεολογία ερωτήματα που απασχολούν τον άνθρωπο είναι: Υπάρχει Θεός; Αν υπάρχει, τι είναι, πού βρίσκεται και ποια είναι η σχέση του με τον κόσμο και τον άνθρωπο; Ποια είναι η αναγκαιότητα της θρησκείας;
Στα μεγάλα και βασανιστικά αυτά ερωτήματα δόθηκαν κατά καιρούς διάφορες απαντήσεις. Οι απαντήσεις αυτές είναι δυνατό να αναζητηθούν στα φιλοσοφικά συστήματα, στις θρησκείες, στις φυσικές και τις ανθρωπιστικές επιστήμες, στα ηθικά και κοινωνικά συστήματα. Αρκετές φορές οι απαντήσεις που δίνονταν δεν ικανοποιούσαν επαρκώς τους ανθρώπους με συνέπεια την αδιάκοπη αναζήτηση της αλήθειας.

Δραστηριότητα

γ) Ο Χριστιανισμός δίνει απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα;
Προτού απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό θα προσπαθήσουμε να επισημάνουμε τις απαντήσεις του Χριστιανισμού στα μεγάλα θέματα της Θεολογίας, της Κοσμολογίας και της Ανθρωπολογίας με βάση τις επίσημες πηγές της θρησκείας μας. Αυτό θα γίνει στα μαθήματα που ακολουθούν. Η πείρα και η ιστορία της Εκκλησίας δείχνουν ότι υπάρχουν απαντήσεις σ' όλα αυτά τα ερωτήματα, που ικανοποιούν τον άνθρωπο της κάθε εποχής. Εσφαλμένα έχει αποδοθεί στην Εκκλησία ο λόγος "πίστευε και μη ερεύνα". Η Εκκλησία πάντοτε διακηρύττει το "πίστευε μετ' ερεύνης". Δηλαδή η έρευνα δεν απαγορεύεται, αλλά πηγαίνει παράλληλα με την πίστη. Η αποδοχή μιας άλλης εκδοχής με τη φράση "ερεύνα και πίστευε", που σημαίνει πρώτα να ερευνάς και κατόπιν να πιστεύεις, θα οδηγούσε σε αδιέξοδα, γιατί υπάρχουν περιοχές, όπου η ανθρώπινη έρευνα είναι αδύνατη, καθώς τα θέματα της πίστης υπερβαίνουν την ανθρώπινη λογική και αναφέρονται σε πραγματικότητες που είναι πέρα από τη φυσική πραγματικότητα. Η αναζήτηση της αλήθειας για το Θεό και τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει ο άνθρωπος, για να αποκτήσει νόημα η ζωή του, είναι πέρα από τις επιστημονικές έρευνες.

Ανευρίσκεται στη μελέτη των κειμένων της Αγίας Γραφής. Ο προφητικός λόγος του Ιερεμία είναι σαφής: ΕικόναΕικόνα
Εικόνα
Εικόνα(Ιερ. 6, 16). Όποιος αναζητήσει την αλήθεια με απροκατάληπτη διάθεση, βρίσκει τις απαντήσεις, όπως και ο ίδιος ο Χριστός μάς προτρέπει:Εικόνα
Εικόνα
Εικόνα (Ματθ. 7, 7-8).
Η χριστιανική διδασκαλία για το Θεό, τον κόσμο και τον άνθρωπο έχει τη σφραγίδα της θείας εγκυρότητας και της πείρας αγίων ανθρώπων. Πρέπει εδώ να διευκρινίσουμε ότι η χριστιανική πίστη δεν εμπλέκεται σε καθαρώς επιστημονικά θέματα. Η επιστήμη είναι ελεύθερη να διεξάγει τις δικές της έρευνες, μέσα από τις οποίες αναδεικνύεται το μεγαλείο της δημιουργίας που οδηγεί στη δόξα του Δημιουργού. Αυτή είναι η αγιογραφική αντίληψη:Εικόνα
Εικόνα (Σοφία Σειράχ 38.6)
Η πίστη,
η αποδοχή των χριστιανικών αληθειών προϋποθέτει το λογικό και την ελεύθερη θέληση του ανθρώπου. Η πίστη δεν είναι παράλογη, δεν αντιτάσσεται στο λογικό. Απλά τα θέματα της πίστης υπερβαίνουν την ανθρώπινη λογική. Αυτά προϋποθέτουν την ελευθερία και την πίστη. Επομένως, οι απαντήσεις του Χριστιανισμού στα μεγάλα ερωτήματα απαιτούν αφενός μεν την αντικειμενική και απροκατάληπτη προσέγγιση, αφετέρου δε την ελεύθερη και συνειδητή αποδοχή των απαντήσεων αυτών. Πάνω σ' αυτές μπορεί να στηριχτεί και η ρύθμιση της ζωής όσων αναζητούν το νόημα και το σκοπό της ζωής τους.

Δραστηριότητα Δραστηριότητα Εκπαιδευτικό παιχνίδι

 

ΚΕΙΜΕΝΑ

1.Εικόνα
Εικόνακαι αν η ζωή είναι Θάνατος;).

(Ευριπίδης) Λήμμα σε Wikipedia

Εικόνα

 

3. ΜΗΠΩΣ
Τι λοιπόν; της ζωής μας το σύνορο
θα το δείχνει ένα ορθό κυπαρίσσι;
Κι απ’ ό,τι είδαμε, ακούσαμε, αγγίξαμε
Τάφου γη θα μας έχει χωρίσει;
Ό,τι αγγίζουμε, ακούμε και βλέπουμε

 

Αυγοτέμπερα σε χαρτί. Χειρ Νικολάου. 1999.

Αυγοτέμπερα σε χαρτί. Χειρ Νικολάου. 1999.

τούτο μόνο ζωή μας το λέμε: Κι αυτό τρέμουμε
μήπως το χάσουμε και χαμένο στους τάφους το
κλαίμε; Σ' ό,τι αγγίζουμε, ακούμε και βλέπουμε
της ζωής μας ο κόσμος τελειώνει; Τίποτε άλλο;
Στερνό μας απόρριμμα το κορμί, που
σκορπιέται και λυώνει; Κάτι ανέγγιχτο,
ανήκουστο, αθώρητο μήπως κάτω απ' τους
τάφους ανθίζει κι ό,τι μέσα μας κρύβεται
αγνώριστο μήπως πέρ' απ' τον τάφο αρχίζει; Η
ψυχή, ταξιδεύτρια μέσ' τ' άπειρο, σταλαμίδα
νερού μήπως μοιάζει, που ανεβαίνει στα νέφη
απ' τα πέλαγα κι απ' τα νέφη στους κάμπους
σταλάζει; Μήπως ό,τι θαρρούμε βασίλεμα
γλυκοχάραμ' αυγής είναι πέρα κι αντί νά 'ρθει
μια νύχτ' αξημέρωτη ξημερώνει μι' αβράδυαστη
μέρα; Μήπως είν' η αλήθεια στο θάνατο κι η
ζωή μήπως κρύβει την πλάνη; Ό.τι λέμε πως ζει
μήπως πέθανε κι είν' αθάνατο ό,τι έχει
πεθάνει;.

(Γ. Δροσίνης) Λήμμα σε Wikipedia

 

 

4. Πού πηγαίνω άραγε;...
πού τάχα είναι αυτό το κάτι,
πού είναι αυτός ο κάποιος
που θα μου πει γιατί ζω, γιατί πεθαίνω;
Πού πηγαίνω;... Γιατί ζω; Γιατί πεθαίνω;
Πες μου πού πηγαίνω; Πες μου γιατί; Πες μου που;

(Από το ροκ τραγούδι των G. Rangi και J. Rado, «Hair», μτφρ. Γ. Τσανανά).

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Άσκηση αυτοαξιολόγησης

  1. Γιατί ο άνθρωπος αναζητεί την αλήθεια; Πού οδηγεί αυτή η προσπάθεια;
  2. Ποια είναι τα μεγάλα ερωτήματα, στα οποία ο άνθρωπος αναζητεί κάποιες απαντήσεις;
  3. Ο Χριστιανισμός δίνει απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
  4. Να μελετήσετε συνδυαστικά τα κείμενα 1 και 3 και να διατυπώσετε τα σχετικά σχόλιά σας.

 

Το καθημερινό μέσο πληροφόρησης ως σύμβολο
της αδιάκοπης προσπάθειας για ανεύρεση
απαντήσεων στα μεγάλα ερωτήματα. Αντώνη 
Μαλλιαράκη (Mayo), La nouvelle, 1980.
Το καθημερινό μέσο πληροφόρησης ως σύμβολο
της αδιάκοπης προσπάθειας για ανεύρεση
απαντήσεων στα μεγάλα ερωτήματα. Αντώνη
Μαλλιαράκη (Mayo), La nouvelle, 1980.

Εικόνα