Ζακ Πρεβέρ, «Το δικαίωμα να κοιτάζω»

Εσάς δεν σας κυττάζω
μην κυττάτε κι εσείς τη ζωή μου
Αγαπώ εκείνο που αγαπώ
κι αυτό μόνο κυττάζω
και με κυττάζει
Αγαπώ εκείνους που αγαπώ
τους κυττάζω
μου δίνουν δίκιο.

[πηγή: Ζακ Πρεβέρ, Ποιήματα, μτφ. Βαγγέλης Χατζηδημητρίου, Νέοι Στόχοι, Αθήνα 1970, σ.95]

εικόνα

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.