Ρητορικά Κείμενα (Β Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών) - Βιβλίο Μαθητή
Εισαγωγή Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

 

exofyllo

 

 

 

ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Β΄ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Κωνσταντίνος I. Δάλκος
Χρίστος I. Δάλκος
Γεώργιος Π. Μανουσόπουλος
Νικόλαος I. Μπονόβας
Σπυρίδων Α. Παργινός

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΕΪΚΟΥ, Σύμβουλος
ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΚΛΑΒΑΣ, Μόνιμος Πάρεδρος

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΣΗΣ

Ιωάννης Αναστασίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Αριστείδης Δουλαβέρας Σχολικός Σύμβουλος
Κώστας Κοτζιούλας Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης

 

 

 

Σχεδιαστής κωμικογραφημάτων Νότης Κατσέλης
Εξώφυλλο Σπύρος Σιάκας

Με απόφαση της ελληνικής κυβερνήσεως τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου τυπώνονται απο τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων και διανέμονται δωρεάν.

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

 

 

 

ΡΗΤΟΡΙΚΑ

ΚΕΙΜΕΝΑ

 

Β΄ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ

 

 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Το εικονογραφικό υλικό του βιβλίου προέρχεται από εκδόσεις διαφόρων εκδοτικών οίκων τους οποίους το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θερμά ευχαριστεί. Ιδιαιτέρως ευχαριστεί την Εκδοτική Αθηνών και το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης από βιβλία των οποίων έχει ληφθεί το μεγαλύτερο μέρος του υλικού αυτού.

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ                                      
  Α'. Η φυσική Ρητορεία
Β΄. Η γέννηση της συστηματικής Ρητορείας
Γ΄. Ρητορεία και Σοφιστική
Δ΄. Οι Αττικοί ρήτορες και η Ελληνιστική και Χριστιανική συνέχεια
Ε΄. Τα είδη του Αττικού ρητορικού λόγου
ΣΤ΄. Τα μέρη του ρητορικού λόγου
Ζ΄. Τα προσόντα του ρήτορα
Η΄. Η διδασκαλία της Ρητορικής
Θ΄. Σημασία και τρόπος μελέτης των ρητορικών κειμένων σήμερα
   
2. ΛΥΣΙΟΥ ΛΟΓΟΙ                                                                                                                 
 • Οι λογογράφοι και το έργο τους
 • O βίος του Λυσία
 • Το έργο του Λυσία - αξία του έργου του
  Α΄. Κατά Φίλωνος Δοκιμασίας
 • Εισαγωγή
 • Κείμενο - Σχόλια - Ασκήσεις
  Β΄. Λυσίου Ὑπέρ Μαντιθέου
 • Εισαγωγή
 • Κείμενο - Σχόλια - Ασκήσεις
3. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΙ                                                                                            
 • Βίος - έργο του Δημοσθένη - αξία του έργου του
  Α΄. Ὑπὲρ τῆς Ῥοδίων Ἐλευθερίας
 • Εισαγωγή
 • Κείμενο - Σχόλια - Μεταφράσεις - Ασκήσεις
  Β΄. Ὑπὲρ Μεγαλοπολιτῶν
 • Εισαγωγή
 • Κείμενο - Σχόλια - Μεταφράσεις - Ασκήσεις
4. ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΛΟΓΟΙ                                                                                                     
 • Βίος και έργο του Ισοκράτους
  Α΄. Περὶ Εἰρήνης
 • Εισαγωγή
 • Κείμενο - Σχόλια - Μεταφράσεις - Περιλήψεις - Ασκήσεις
  Β΄. Ἀρεοπαγιτικός
 • Εισαγωγή
 • Κείμενο - Σχόλια - Μεταφράσεις - Ασκήσεις
                                                                                                                                                        
  ΕΠΙΜΕΤΡΟ
 
 • Χρονολογικός Πίνακας
 • Παράλληλα κείμενα

 

 

 

 

 

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
   
Α. Αντικείμενο
α.ε. αρχαία ελληνική (ή αρχαιοελληνικό)
Αθ. Αθήνα
αι. αιώνας
βλ. βλέπε
δηλ. δηλαδή
ενν. εννοείται
κ. ε(ξ). και εξής
κ.τ.τ. και τα τοιαύτα
λατ. λατινικό
λ. λέξη
Μ.Ι.Ε.Τ. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
ν. ε. νέα Ελληνική (ή νεοελληνικό)
πρβλ. παράβαλε
π.Χ. προ Χριστού
ρ. ρήμα
ΣΑΕ Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής
Υ. Υποκείμενο