Εφαρμογές Πληροφορικής Υπολογιστών (Α, Β, Γ Γενικού Λυκείου - Επιλογής) - Βιβλίο Μαθητή
3.4 Διασύνδεση υπολογιστών 4.2 Λειτουργικό σύστημα Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
 
 
4
Εφαρμογές Πληροφορικής - Υπολογιστών
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

4.1 Λογισμικό συστήματος

4.2 Λειτουργικό σύστημα

4.2.1 Σταθμοί στην εξέλιξη των λειτουργικών συστημάτων

4.2.2 Εργασίες λειτουργικών συστημάτων

4.3 Μέρη λειτουργικού συστήματος

4.3.1 Διαχείριση ΚΜΕ

4.3.2 Διαχείριση κεντρικής μνήμης

4.3.3 Διαχείριση συστήματος αρχείων

4.3.4 Διαχείριση περιφερειακών μονάδων μνήμης

4.4 Ειδικά λειτουργικά συστήματα

4.4.1 Συστήματα πραγματικού χρόνου

4.4.2 Συστήματα on line

4.5 Γνωστά λειτουργικά συστήματα

4.5.1 Unix

4.5.2 DOS

4.5.3 Windows και Windows NT

4.5.4 Άλλα λειτουργικά συστήματα

Ανακεφαλαίωση

Ερωτήσεις

Γλωσσάριο

Ενδιαφέρουσες και χρήσιμες διευθύνσεις του Διαδικτύου

Βιβλιογραφία

4
Λογισμικό συστήματος

Σ το προηγούμενο κεφάλαιο γνωρίσαμε το υλικό του υπολογιστή. Όμως μια άλλη βασική συνιστώσα είναι το λειτουργικό του σύστημα. Στο κεφάλαιο αυτό, λοιπόν, θα επιχειρήσουμε να κατανοήσουμε τις κυριότερες έννοιες των λειτουργικών συστημάτων, να αναλύσουμε το ρόλο και τη σημασία τους και να παρουσιάσουμε τα μέρη από τα οποία αποτελείται ένα λειτουργικό σύστημα. Τέλος, θα αναφερθούμε σε λειτουργικά συστήματα που χαρακτηρίζονται από τη μεγάλη τους διάδοση και χρήση.

 
4.1 Λογισμικό συστήματος

Για να λειτουργήσει ένα υπολογιστικό σύστημα, εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό, το σύνολο δηλαδή των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού και αξιοποιούν τις δυνατότητές του για τη χρήση του υπολογιστή ως εργαλείου.

Εικόνα

Το λογισμικό χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:
α) στο λογισμικό συστήματος
β) στο λογισμικό εφαρμογών.

Στο λογισμικό εφαρμογών (application software), το οποίο θα εξετάσουμε σε επόμενο κεφάλαιο, συγκαταλέγονται τα διάφορα προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί για την αντιμετώπιση εξειδικευμένων προβλημάτων των χρηστών. Όπως για παράδειγμα ο επεξεργαστής κειμένου, ειδικό λογισμικό για την έκδοση της μισθοδοσίας των υπαλλήλων μιας επιχείρησης. H επιλογή του κατάλληλου λογισμικού εφαρμογών γίνεται από τον ίδιο το χρήστη και εξαρτάται από τις ανάγκες που θέλει να καλύψει με τη χρήση του υπολογιστή. Για να χρησιμοποιηθεί, όμως, ο υπολογιστής ως εργαλείο, είναι απαραίτητο να διαθέτει ήδη το λογισμικό συστήματος, το οποίο εξαρτάται από το είδος του συγκεκριμένου υλικού.

Στο λογισμικό συστήματος (system software), συγκαταλέγονται όλα τα προγράμματα που έχουν σχέση με το συντονισμό της λειτουργίας του συστήματος και με τη διαχείριση των μονάδων του. Τα προγράμματα αυτά χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες
α) τα ειδικά εργαλεία
β) το λειτουργικό σύστημα.

4
Εφαρμογές Πληροφορικής - Υπολογιστών
 

Τα ειδικά εργαλεία χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών και την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών.

Το λειτουργικό σύστημα (operating system) είναι ένα πρόγραμμα πολλών χιλιάδων εντολών που λειτουργεί ως ενδιάμεσος ανάμεσα στο χρήστη και το υλικό και ασχολείται με τον έλεγχο και το συντονισμό του υλικού, ώστε να εκτελούνται σωστά τα διάφορα προγράμματα εφαρμογών.