Εφαρμογές Πληροφορικής Υπολογιστών (Α, Β, Γ Γενικού Λυκείου - Επιλογής) - Βιβλίο Μαθητή
1.1 O υπολογιστής στην καθημερινή ζωή Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στην πορεία προς τον 21ο αιώνα, οι προκλήσεις που αναφύονται είτε σε προσωπικό είτε σε κοινωνικό επίπεδο είναι πολλές και εντείνονται από τη ραγδαία εξέλιξη των νέων τεχνολογιών. Στην ονομαζόμενη «Κοινωνία της Πληροφορίας» διαγράφεται πλέον επιτακτική η ανάγκη συνεχούς προσαρμογής κάθε ανθρώπου σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που αλλάζει με ρυθμούς πολύ πιο γρήγορους από ότι στο παρελθόν. Οι νέοι, από πολύ νωρίς, καλούνται να αποκτήσουν εκείνες τις γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να συμβαδίσουν με τις εξελίξεις.

H συγγραφή αυτού του βιβλίου αποτελεί μια προσπάθεια για να βοηθήσει τους νέους του Λυκείου να ενισχύσουν τις γνώσεις τους στην Πληροφορική και να διευκολύνει την ενεργητική στάση τους στη χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ως εργαλείων μάθησης και σκέψης. Επίσης, έχει ως σκοπό να ενημερωθούν οι μαθητές για τις προοπτικές που διανοίγονται με τις εφαρμογές της Πληροφορικής στον κλάδο που πρόκειται να επιλέξουν για περαιτέρω σπουδές και, βεβαίως, να ευαισθητοποιηθούν και να διαμορφώσουν κριτική στάση απέναντι στα προβλήματα που τίθενται με τη χρήση των τεχνολογιών της Πληροφορικής σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

To περιεχόμενο του βιβλίου διαρθρώνεται σε δεκατρία κεφάλαια, από τα οποία τα εννέα πρώτα καλύπτουν την ύλη του μαθήματος επιλογής «Εφαρμογές Πληροφορικής» της A' τάξης του Γενικού Λυκείου, ενώ τα υπόλοιπα κεφάλαια καλύπτουν την ύλη του μαθήματος επιλογής «Εφαρμογές Υπολογιστών» της B' ή Γ τάξης του Γενικού Λυκείου, σύμφωνα με το αντίστοιχο για κάθε τάξη Πρόγραμμα Σπουδών που έχει εκπονήσει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το 1998.

To βιβλίο αποτελεί αδιαίρετο τμήμα ενός εκδοτικού τριπτύχου, που συμπληρώνεται από το Τετράδιο Εργασίας Μαθητή, στο οποίο παρατίθενται συμπληρωματική ύλη με ειδικά θέματα, ασκήσεις και δραστηριότητες για την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας, και το Βιβλίο του Καθηγητή, στο οποίο δίνονται αναλυτικές εκπαιδευτικές οδηγίες στους διδάσκοντες για την πληρέστερη επίτευξη των διδακτικών τους στόχων.

Σχετικά με την ορολογία έγινε προσπάθεια να αποφεύγονται οι αγγλικοί όροι, χωρίς να φθάνουμε σε «ηχητικές» ακρότητες, και οι χρησιμοποιούμενοι να είναι σύμφωνοι με αυτούς της πλειοψηφίας των «αποδεκτών» βιβλίων και των καθιερωμένων ελληνικών λεξικών.

Οι συγγραφείς και η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, με πλήρη επίγνωση της σοβαρότητας των στόχων που επιδιώκουν και με την ικανοποίηση ότι η ανάθεση της συγγραφής του βιβλίου προήλθε μετά από σχετικό διαγωνισμό, παραδίδουν αυτό το βιβλίο στην κρίση των μαθητών του Λυκείου φιλοδοξώντας να τους τροφοδοτήσουν με τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να αντεπεξέλθουν στις υψηλού επιπέδου απαιτήσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά όλους αυτούς που συνέβαλαν στη δημιουργία αυτού του βιβλίου και ιδιαιτέρως την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία για την ανάληψη του έργου και την υποστήριξή της σε όλα τα στάδια συγγραφής του. Επίσης:

  • Τον Δημήτριο Ζέρβα καθηγητή Μαθηματικών (ΠΕ3), υπεύθυνο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, την Σύλβια Κατσαμένη-Σκούρτη, καθηγήτρια Μαθηματικών (ΠΕ3), για την πολλαπλή βοήθεια σε όλη τη διάρκεια του έργου και τον Σωκράτη Κελαϊδίτη για τη δημιουργία οπτικού υλικού.
  • Τη Μαρία Μουντρίδου, τον Ιωάννη Γεωργίου και τον Κωνσταντίνο Λιάσκο (Πτυχιούχους Πληροφορικής) για τη βοήθειά τους και τις παρατηρήσεις τους σε διάφορα θέματα ύλης.
  • Την Ανδριάνα Καλογεροπούλου καθηγήτρια Πληροφορικής (ΠΕ19), τη Μαρία Γκίζα (Μαθηματικό-Πληροφορικό) και τον Αθανάσιο Κρανά (Μαθηματικό-Πληροφορικό) για τις εύστοχες παρατηρήσεις τους σε όλη την ύλη του βιβλίου.

Μάιος 2000
Οι συγγραφείς

Εφαρμογές
Πληροφορικής - Υπολογιστών

A', Β'/Γ' Γενικού Λυκείου

Συγγραφική ομάδα

Εμμανουήλ Γιακουμάκης

Επίκουρος καθηγητής Πληροφορικής, Τμήματος Πληροφορικής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κωνσταντίνος Γκυρτής

Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19

Βασίλειος Σ. Μπελεσιώτης

Μαθηματικός, Μετ/κό (Master) Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Έρευνας, Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19

Ξυνός Παναγιώτης

Αναλυτής Συστημάτων

Στεργιοπούλου - Καλαντζή Νικολέττα

Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19

 

Επιτροπή αξιολόγησης

Καραγιάννης Γεώργιος, Καθηγητής του Ε.Μ.Π., πρόεδρος

Μέλη:

Αλεξίου Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Παναγιωτόπουλος Θέμης, Επίκουρος Καθηγητής Παν/μίου Πειραιά

Ντούνης Αναστάσιος, Καθηγητής ΠΕ19, Γυμνασίου Μαρκοπούλου

Κονιδιάρη Ελένη, Καθηγήτρια ΠΕ19, 10ου Γυμνασίου Πειραιά

Γώγουλου Αγορίτσα, Καθηγήτρια ΠΕ19, 4ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου

Εξαρχάκος Παναγιώτης, Καθηγητής, ΠΕ19, TEE Βάρης

Ζαράνης Νίκος, Καθηγητής ΠΕ19, 5ου Γυμνασίου Αμαρουσίου

Ψαρουδάκης Νίκος, Καθηγητής ΠΕ19, Γυμνασίου Αχαρνών Ηρακλείου Κρήτης

 

Γλωσσική επιμέλεια

Γιάννης Λάτσης

Καθηγητής Φιλόλογος Δ.Ε, M.Ed Edinburgh

 

 

Φορέας

Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (EME),
Πανεπιστημίου 34, τηλ. 3617784
e-mail: info@hms.gr, internet: www.hms.gr

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τομέα
Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

 

Ε. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ, K. ΓΚΥΡΤΗΣ, B.Σ. ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ,
Π. ΞΥΝΟΣ, N. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΛΑΝΤΖΗ

Εφαρμογές
Πληροφορικής - Υπολογιστών

A', Β'/Γ' Γενικού Λυκείου

 

 

Βιβλίο μαθητή

 

 

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ

Ενέργεια 1.1α: «Προγράμματα - Βιβλία»

- Επιστημονικός Υπεύθυνος Ενέργειας: Θεόδωρος Γ. Εξαρχάκος

Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Έργο No 15: «Αναμόρφωση εκ νέου σύνταξη και συγγραφή Προγραμμάτων Σπουδών και Σχολικών Βιβλίων για το Ενιαίο Λύκειο»

- Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου: Γιάννης Σαλβαράς

Επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θράκης

- Καλλιτεχνικός Υπεύθυνος Έργου: Σπύρος I. Παπασπύρου

Καθηγητής Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. O ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ

1.1 O υπολογιστής στην καθημερινή ζωή

1.1.1 Οι Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές των τραπεζών
1.1.2 O υπολογιστής σε ένα πολυκατάστημα
1.1.3 O υπολογιστής στους αθλητικούς αγώνες
1.1.4 O υπολογιστής στην υγεία
1.1.5 O υπολογιστής στον έλεγχο της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων
1.1.6 Οι εξομοιωτές
1.1.7 O υπολογιστής στην εξερεύνηση του διαστήματος
1.1.8 O υπολογιστής στην ψυχαγωγία
1.1.9 O υπολογιστής στην εκπαίδευση

1.2 Πώς φτάσαμε στους σημερινούς υπολογιστές

1.2.1 Οι πρώτοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές
1.2.2 H εξέλιξη του υλικού
1.2.3 H εξέλιξη στο λογισμικό
1.2.4 To μέλλον

Ανακεφαλαίωση

Ερωτήσεις

Γλωσσάριο

Ενδιαφέρουσες και χρήσιμες διευθύνσεις του Διαδικτύου

Βιβλιογραφία

 

2. H ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ H ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

2.1 H έννοια της πληροφορίας

2.1.1 Δεδομένα – Πληροφορία
2.1.2 Κύκλος της πληροφορίας

2.2 H σημασία της πληροφορίας στην καθημερινή ζωή

2.2.1 O υπολογιστής - To βασικό εργαλείο επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων

2.3 H παράσταση των δεδομένων

2.3.1 H κωδικοποίηση των δεδομένων

2.4 Αριθμητικά συστήματα

2.4.1 To δεκαδικό σύστημα αρίθμησης
2.4.2 To δυαδικό σύστημα αρίθμησης
2.4.3 To οκταδικό σύστημα αρίθμησης
2.4.4 To δεκαεξαδικό σύστημα αρίθμησης

2.5 Οι αριθμοί στον υπολογιστή

2.5.1 Κώδικας αριθμών BCD
2.5.2 Μέθοδοι παράστασης αριθμών στον υπολογιστή

2.6 Οι κώδικες χαρακτήρων

2.6.1 Κώδικας ASCII
2.6.2 Κώδικας EBCDIC
2.6.3 Κώδικας Unicode

2.7 Μαθηματική λογική – Άλγεβρα Boole

2.7.1 Λογικές προτάσεις
2.7.2 Άλγεβρα Boole

2.8 Λογικές πύλες

2.8.1 Λογικά κυκλώματα

Ανακεφαλαίωση

Ερωτήσεις

Γλωσσάριο

Ενδιαφέρουσες και χρήσιμες διευθύνσεις του Διαδικτύου

Βιβλιογραφία

 

3. TO ΥΛΙΚΟ TOY ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

3.1 H αρχιτεκτονική του υπολογιστή

3.2 To κεντρικό μέρος του υπολογιστή

3.2.1 H Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (KME)
3.2.2 H κεντρική μνήμη
3.2.3 H μονάδα Εισόδου / Εξόδου
3.2.4 O δίαυλος επικοινωνίας

3.3 To περιφερειακό μέρος του υπολογιστή

3.3.1 Πληκτρολόγιο
3.3.2 Ποντίκι
3.3.3 Οθόνη .
3.3.4 Εκτυπωτές
3.3.5 Περιφερειακή μνήμη
3.3.6 Μόντεμ.
3.3.7 Σαρωτής
3.3.8 Σχεδιογράφος
3.3.9 Φωτογραφίδα
3.3.10 Άλλες περιφερειακές συσκευές

3.4 Διασύνδεση υπολογιστών

Ανακεφαλαίωση

Ερωτήσεις

Γλωσσάριο

Ενδιαφέρουσες και χρήσιμες διευθύνσεις του Διαδικτύου

Βιβλιογραφία

 

4. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

4.1 Λογισμικό συστήματος

4.2 Λειτουργικό σύστημα

4.2.1 Σταθμοί στην εξέλιξη των λειτουργικών συστημάτων
4.2.2 Εργασίες λειτουργικών συστημάτων

4.3 Μέρη λειτουργικού συστήματος

4.3.1 Διαχείριση KME
4.3.2 Διαχείριση κεντρικής μνήμης
4.3.3 Διαχείριση συστήματος αρχείων ..
4.3.4 Διαχείριση περιφερειακών μονάδων μνήμης

4.4 Ειδικά λειτουργικά συστήματα

4.4.1 Συστήματα πραγματικού χρόνου
4.4.2 Συστήματα on line

4.5 Γνωστά λειτουργικά συστήματα

4.5.1 Unix
4.5.2 DOS
4.5.3 Windows και Windows NT
4.5.4 Άλλα λειτουργικά συστήματα

Ανακεφαλαίωση

Ερωτήσεις

Γλωσσάριο

Ενδιαφέρουσες και χρήσιμες διευθύνσεις του Διαδικτύου

Βιβλιογραφία

 

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

5.1 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα υπολογιστών

5.2 Κατηγορίες μεγάλων συστημάτων

5.2.1 Διαφορετική Τεχνολογία - Αντίστοιχη Αρχιτεκτονική
5.2.2 Πεδία εφαρμογών και εξέλιξη των μεγάλων υπολογιστικών συστημάτων

5.3 Κατηγορίες μικροϋπολογιστών

5.3.1 Πεδία εφαρμογών των μικροϋπολογιστών
5.3.2 Τύποι μικροϋπολογιστών
5.3.3 Σταθμοί εργασίας

Ανακεφαλαίωση

Ερωτήσεις

Γλωσσάριο

Ενδιαφέρουσες και χρήσιμες διευθύνσεις του Διαδικτύου

Βιβλιογραφία

 

6. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

6.1 Τυποποιημένο λογισμικά εφαρμογών

6.1.1 Γενικά χαρακτηριστικά
6.1.2 Κατηγορίες τυποποιημένου λογισμικού
6.1.3 Σύνδεση και ενσωμάτωση αντικειμένων
6.1.4 Εκδόσεις, διάθεση και δικαιώματα χρήσης λογισμικού

6.2 Κατά παραγγελία λογισμικά

6.3 Αξιολόγηση λογισμικού

Ανακεφαλαίωση

Ερωτήσεις

Γλωσσάριο

Ενδιαφέρουσες και χρήσιμες διευθύνσεις του Διαδικτύου

Βιβλιογραφία

 

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

7.1 H προγραμματιζόμενη μηχανή

7.2 Οι χρήστες

7.3 Πρόγραμμα - Γλώσσες προγραμματισμού

7.3.1 To Πρόγραμμα
7.3.2 Γλώσσα μηχανής
7.3.3 Συμβολικές γλώσσες
7.3.4 Γλώσσες υψηλού επιπέδου
7.3.5 Ένα συγκριτικό παράδειγμα
7.3.6 Ιστορία γλωσσών υψηλού επιπέδου
7.3.7 Εξάρτηση των γλωσσών από το σκοπό
7.3.8 Μεταφραστές

7.4 Αρχές κατασκευής λογισμικού

7.5 Πρότυπα προγραμματισμού

7.5.1 Διαδικαστικός προγραμματισμός
7.5.2 Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός
7.5.3 Λογικός προγραμματισμός
7.5.4 Συναρτησιακός προγραμματισμός

7.6 Προγραμματίζοντας

7.6.1 Καθορισμός προβλήματος
7.6.2 Ανάλυση του προβλήματος
7.6.3 Σχεδιασμός
7.6.4 Υλοποίηση
7.6.5 Έλεγχος
7.6.6 Συντήρηση
7.6.7 Τεκμηρίωση

7.7 Προγραμματιστικά περιβάλλοντα

7.8 Ένα παράδειγμα ανάπτυξης προγράμματος

7.8.1 Προσδιορισμός των απαιτήσεων του προβλήματος
7.8.2 Ανάλυση του προβλήματος
7.8.3 Σχεδιασμός αλγόριθμου για την επίλυση του προβλήματος
7.8.4 Υλοποίηση του αλγόριθμου
7.8.5 Έλεγχος του προγράμματος

Ανακεφαλαίωση

Ερωτήσεις

Γλωσσάριο

Ενδιαφέρουσες και χρήσιμες διευθύνσεις του Διαδικτύου

Βιβλιογραφία

 

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

8.1 Τι είναι Πληροφοριακά Σύστημα

8.2 Παραδείγματα Πληροφοριακών Συστημάτων

8.3 Κύκλος ζωής Πληροφοριακού Συστήματος

8.3.1 Διερευνητική μελέτη
8.3.2 Μελέτη σκοπιμότητας
8.3.3 Ανάλυση απαιτήσεων
8.3.4 Σχεδιασμός
8.3.5 Υλοποίηση – Κωδικοποίηση
8.3.6 Έλεγχος
8.3.7 Παράδοση
8.3.8 Εγκατάσταση - Λειτουργία - Συντήρηση
8.3.9 Απόσυρση

8.4 Ένα παράδειγμα

Ανακεφαλαίωση

Ερωτήσεις

Γλωσσάριο

Ενδιαφέρουσες και χρήσιμες διευθύνσεις του Διαδικτύου

Βιβλιογραφία

 

9. ΟΛΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ!

9.1 Θετικές και αρνητικές πλευρές σε κάθε καινοτομία

9.2 Πλεονεκτήματα από τη χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας

9.2.1 Δημόσια Διοίκηση - Οργανισμοί κοινής ωφέλειας
9.2.2 Μεταφορές
9.2.3 Ιατρική
9.2.4 Επιστήμες & Έρευνα
9.2.5 Βιομηχανία
9.2.6 Εκπαίδευση
9.2.7 Τέχνη

9.3 Προβληματισμοί - κοινωνικές επιπτώσεις

9.3.1 Ασφάλεια πληροφοριών - Προσωπικό απόρρητο
9.3.2 Ανθρώπινη συμπεριφορά
9.3.3 Οργάνωση και καταμερισμός εργασίας

9.4 Διαμόρφωση νέας τάξης πραγμάτων

9.5 O ρόλος του σημερινού πολίτη

Ανακεφαλαίωση

Ερωτήσεις

Ενδιαφέρουσες και χρήσιμες διευθύνσεις του Διαδικτύου

Βιβλιογραφία

 

10. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

10.1 O υπολογιστής στη διαχείριση και επεξεργασία πληροφοριών

10.1.1 Συστήματα για δημιουργία και συντήρηση Τραπεζών Πληροφοριών
10.1.2 Συστήματα αποθήκευσης, ανάκτησης, επεξεργασίας και παρουσίασης πληροφοριών
10.1.3 Συστήματα για τη στατιστική ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων
10.1.4 Συστήματα προσομοίωσης - Εικονικά περιβάλλοντα
10.1.5 Συστήματα αναγνώρισης προτύπων

10.2 O υπολογιστής στις Επιστήμες

10.2.1 Εφαρμογές του υπολογιστή στις ανθρωπιστικές επιστήμες
10.2.2 O υπολογιστής στις θετικές επιστήμες

10.3 O υπολογιστής στις Τέχνες

10.3.1 Μουσική
10.3.2 Εικαστικές τέχνες .
10.3.3 Κινηματογράφος

10.4 O υπολογιστής στην Τεχνολογία

10.4.1 Σχεδίαση με τη βοήθεια υπολογιστή
10.4.2 Κατασκευή προϊόντων με τη βοήθεια του υπολογιστή
10.4.3 Εφαρμοσμένη μηχανική με τη βοήθεια υπολογιστή
10.4.4 Ολοκληρωμένη παραγωγή με τη βοήθεια υπολογιστή
10.4.5 Οι χρήσεις των τεχνολογιών CAD, CAM, CAE

10.5 Επιμόρφωση, εκπαίδευση και κατάρτιση εξ αποστάσεως

10.5.1 Ποιους βοηθά η εξ αποστάσεως εκπαίδευση;
10.5.2 Σύγχρονα προγράμματα για εξ αποστάσεως εκπαίδευση
10.5.3 H τηλεδιάσκεψη

Ανακεφαλαίωση

Ερωτήσεις

Γλωσσάριο

Ενδιαφέρουσες και χρήσιμες διευθύνσεις στο Διαδίκτυο

Βιβλιογραφία

 

11.ΠΟΛΥΜΕΣΑ

11.1 Βασικές έννοιες

11.1.1 Γραμμική και μη γραμμική πρόσβαση στην πληροφορία
11.1.2 Κόμβοι και σύνδεσμοι
11.1.3 Υπερκείμενα
11.1.4 Από τα υπερκείμενα στα υπερμέσα
11.1.5 Πολυμέσα
11.1.6 Συμπίεση

11.2 Δομικά στοιχεία εφαρμογής πολυμέσων

11.2.1 Είδος και μορφή δομικών στοιχείων πολυμέσων
11.2.2 Χαρακτηριστικά ήχου
11.2.3 Χαρακτηριστικά εικόνας
11.2.4 Χαρακτηριστικά βίντεο
11.2.5 Χαρακτηριστικά συνθετικής κίνησης
11.2.6 Μεταμορφώσεις

11.3 Ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων

11.3.1 Φάσεις ανάπτυξης εφαρμογών πολυμέσων
11.3.2 Ομάδα ανάπτυξης εφαρμογής πολυμέσων
11.3.3 Εξοπλισμός για εφαρμογές πολυμέσων
11.3.4 Λογισμικό ανάπτυξης εφαρμογών πολυμέσων

Ανακεφαλαίωση

Ερωτήσεις

Γλωσσάριο

Ενδιαφέρουσες και χρήσιμες διευθύνσεις του Διαδικτύου

Βιβλιογραφία

 

12. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

12.1 H εξέλιξη των μέσων επικοινωνίας

12.2 Ηλεκτρονική επικοινωνία

12.2.1 Σήματα
12.2.2 Τρόποι μετάδοσης
12.2.3 Κατεύθυνση μετάδοσης των σημάτων
12.2.4 Μετάδοση ψηφιακών σημάτων
12.2.5 Πρωτόκολλα και λογισμικό επικοινωνιών

12.3 Δίκτυα υπολογιστικών συστημάτων

12.3.1 Αρχιτεκτονική δικτύου
12.3.2 Μοντέλο αναφοράς OSI
12.3.3 Ιεραρχία των κόμβων δικτύου
12.3.4 Σύνδεση υπολογιστών και περιφερειακών σε δίκτυο .
12.3.5 Τοπολογίες δικτύων
12.3.6 Υλικά σύνδεσης τοπικού δικτύου
12.3.7 Ethernet, ΙΕΕΕ-802.3 και TCP/IP

12.4 Τηλεπικοινωνιακές και δικτυακές εφαρμογές

12.4.1 Τηλεφωνία
12.4.2 Τηλεομοιοτυπία (Φαξ)
12.4.3 Τηλεκειμενογραφία
12.4.4 Κατανεμημένη επεξεργασία δεδομένων
12.4.5 On Line υπηρεσίες
12.4.6 Συστήματα IOS
12.4.7 EDI
12.4.8 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
12.4.9 Μεταφορά αρχείων
12.4.10 Ηλεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων
12.4.11 Τηλεδιάσκεψη
12.4.12 Συστήματα εντοπισμού θέσης

12.5 Διαδίκτυο

12.5.1 Γενικά
12.5.2 Ονόματα, διευθύνσεις, σύνδεση με το Διαδίκτυο
12.5.3 Διοίκηση
12.5.4 Οι υπηρεσίες του Διαδικτύου
12.5.5 To μέλλον

12.6 Ιστοσελίδες

12.6.1 Βασικά χαρακτηριστικά της HTML
12.6.2 Κατασκευή ιστοσελίδων

Ανακεφαλαίωση

Ερωτήσεις

Γλωσσάριο

Ενδιαφέρουσες και χρήσιμες διευθύνσεις του Διαδικτύου

Βιβλιογραφία

 

13. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

13.1 H Πληροφορική σήμερα

13.1.1 Προσωπικοί υπολογιστές. Υλικό και Λογισμικό
13.1.2 To Διαδίκτυο και η σημασία του
13.1.3 Επικοινωνίες
13.1.4 Τηλεόραση
13.1.5 Υπηρεσίες και εφαρμογές

13.2 Θέματα πληροφορικής στο σύγχρονο κόσμο

13.2.1 Ηλεκτρονικό εμπόριο
13.2.2 Θέματα ασφάλειας
13.2.3 Εργασία
13.2.4 Ατομικά στοιχεία
13.2.5 Εκπαίδευση, πρόσβαση στη γνώση
13.2.6 Ψυχαγωγία
13.2.7 Πολιτισμός
13.2.8 Γλώσσα
13.2.9 Δίκαιο, εγκληματικότητα
13.2.10 Αλληλεπίδραση δέκτη-πομπού
13.2.11 Εικονική πραγματικότητα
13.2.12 Εξατομίκευση και αξιολόγηση πληροφορίας
13.2.13 Bit και άτομα
13.2.14 Μόνον αυτά;

Ενδιαφέρουσες και χρήσιμες διευθύνσεις στο Διαδίκτυο

Βιβλιογραφία

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΠΗΓΕΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ