Βιολογία - Βιβλίο Μαθητή
3.1 Γενικά 3.3 Μορφολογία και δομή των σκελετικών μυών Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

3.2 ΤΥΠΟΙ ΜΥΪΚΟΥ ΙΣΤΟΥ

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες μυών:
α) οι σκελετικοί ή γραμμωτοί μύες,
β) οι λείοι μύες και γ) ο καρδιακός μυς.

Οι λείοι μύες σχηματίζουν χιτώνες που πλαισιώνουν κοιλότητες των σπλάχνων (π.χ. ο μυϊκός χιτώνας που περιβάλλει τα αγγεία -Εικ.1.5.2- τον εντερικό αυλό, τη μήτρα κλπ.). Όταν συστέλλονται, προκαλούν μείωση της διαμέτρου της κοιλότητας που περιβάλλουν.
Η συστολή και διαστολή των λείων μυών ελέγχεται από το ΑΝΣ κι επομένως δεν υπόκειται άμεσα στη θέλησή μας.

Ο καρδιακός μυς υπάρχει μόνο στην καρδιά και τα κύτταρά του μοιάζουν με τα μυϊκά κύτταρα των σκελετικών μυών, ενώ στη λειτουργία του μοιάζει περισσότερο με τους λείους μύες.

Οι σκελετικοί μύες προσφύονται στα οστά και είναι αυτοί που, επειδή νευρώνονται απ' ευθείας από νευρώνες του ΚΝΣ, υπόκεινται στη βούλησή μας.

Πάντως, όλα τα είδη μυών έχουν κοινές ιδιότητες:
α) Όλα τα μυϊκά κύτταρα (και στις τρεις κατηγορίες μυών) είναι επιμήκη. Γι αυτό άλλωστε έχουν ονομαστεί μυϊκές ίνες.
β) Όλες οι μυϊκές ίνες μπορούν να συσταλούν και μετά να επανέλθουν στο αρχικό τους μήκος.
γ) Όλες οι μυϊκές ίνες διεγείρονται από ηλεκτρικά ή χημικά μηνύματα του νευρικού ή του ενδοκρινικού συστήματος,
δ)Ο μηχανισμός συστολής περιλαμβάνει τις ίδιες πρωτεΐνες σε όλα τα είδη μυϊκών ινών. Αυτές είναι οι πρωτεΐνες ακτίνη και μυοσίνη.

Εικόνα