Βιολογία (Β Λυκείου) - Βιβλίο Μαθητή
Ένθετο Λεξιλόγιο ορών Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

Βιβλιογραφία

ΑΛΑΧΙΩΤΗ Σ., Εισαγωγή στη Σύγχρονη Γενετική, β' έκδοση.

ALBERTS Β., BRAY Β., WATSON D.J., Molecular Biology of the Cell, third edition.

ΓΑΛΑΤΗΣ Β., ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ Π, ΚΑΤΣΑΡΟΣ Χ., Εισαγωγή στη Βοτανική, Εκδόσεις Α. Σταμούλης, Αθήνα - Πειραιάς 1995.

ΓΕΩΡΓΑΤΣΟΥ I. Γ., Βιοχημεία, 6η έκδοση, Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε., Θεσσαλονίκη 1989.

ΓΚΕΛΤΗ- ΔΟΥΚΑ Ε. - ΤΥΠΑΣ Μ., Εισαγωγή στη Γενετική, Εκδόσεις Leckion, Αθήνα 1980.

ENGER Ε.Ρ., ROSS F.C., Concepts in Biology.

GLENN AND SUSAN TOOLE, Understanding Biology for Advanced Level, Stanley Thornes Publishers L.T.D., third edition 1990.

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Γ., Ο υποκυτταρικός κόσμος. Οργανίδια και ασθένειες, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1995.

LEWIS TICKI, Beginnings of life, second edition, Wm. C. Brown Publisher.

MADER SYLVIA S., Introduction to Biology, Wm. C. Brown Publishers.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ X. ΛΟΥΚΑ, Κυτταρική Βιολογία, Τομέας Βιοχημείας, Κυτταρικής Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, 1985.

ΜΗΤΡΑΚΟΣ Α.Κ., ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Κ.Α., Εργαστηριακές μέθοδοι και ασκήσεις Βοτανικής, τεύχος β', 1970.

ΠΑΤΑΡΓΙΑ Θ., ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ., ΚΟΥΓΙΑΝΟΥ Σ., Εισαγωγή στη Βιολογία, Εκτύπωση Σ. Αθανασόπουλος - Σ. Παπαδάμης και Σ.Ι.Α., Αθήνα 1996.

POSTLETHWAIT J. & HOPSON J., The Nature of Life, second edition.

RAVEN P., G. JONSON, Understanding Biology, third edition, Wm. C. Brown Publisher.

STRYER L., Βιοχημεία, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1997.

SUZUKI D., GRIFFITHS Α., Εισαγωγή στη Γενετική Ανάλυση, Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη, Θεσσαλονίκη 1985.

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ Κ., ΚΟΥΒΑΤΣΗ Α., Γενετική Ανθρώπου, Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1987.

ΤΟΒΙΝ Α., MOREL R., Asking about cells saunders college. Publishing harcourt brace college publishers, New York.

ΤΣΕΚΟΣ I., ΚΟΥΚΟΛΗ Ε., Εργαστηριακές ασκήσεις Βοτανικής, Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1993.

 

Με απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου τυπώνονται από τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων και διανέμονται δωρε- άν στα Δημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί να διατίθενται προς πώληση, όταν φέρουν βιβλιόσημο προς απόδειξη της γνησιότη- τάς τους. Κάθε αντίτυπο που διατίθεται προς πώληση και δε φέρει βιβλιόσημο θεωρείται κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται σύμ- φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Νόμου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 (ΦΕΚ 1946, 108, Α').

 

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος αυτού του βιβλίου, που καλύπτεται από δικαιώματα (copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

 

ΕΚΔΟΣΗ 2010 - ΑΝΤΙΤΥΠΑ: 91.000 - ΑΡ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 43/25-02-2010
ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.