Βιολογία (Β Λυκείου) - Βιβλίο Μαθητή
Πρόλογος Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
Εικόνα
 

Γενικής Παιδείας

Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ, βιολόγος, εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

ΙΩΑΝΝΗΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΧΑΚΗΣ, βιολόγος, εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΡΑΚΗ, δρ Βιολογίας, μον. πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΚΗΣ, Msc Ωκεανογραφίας, δρ Βιολογίας, εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΡΑΚΗ, δρ Βιολογίας, μον. πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

ΚΛΕΙΔΩΝΑΡΗ ΜΑΙΡΙΤΑ, φιλόλογος, εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

ΣΠΥΡΟΣ I. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, καθηγητής Εφαρμογών του ΤΕΙ Ηπείρου

 

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΣΗΣ

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, σχολικός σύμβουλος Κλ. ΠΕ4.

ΡΗΓΑ ΝΑΥΣΙΚΑ, βιολόγος, εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ

"Μ. Issarris PRESS"

Φωτογραφία από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, χρωματικά επεξεργασμένη. Παριστάνει τμήμα χλωροπλάστη, στο εσωτερικό του οποίου διακρίνεται τμήμα (χρωματισμένο ροζ) αμυλόκοκκου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

 

 

Α.ΚΑΨΑΛΗΣ-I. Ε. ΜΠOΥΡΜΠΟΥΧΑΚΗΣ
Β. ΠΕΡΑΚΗ - Σ. ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Γενικής Παιδείας
Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ • ΑΘΗΝΑ

περιεχόμεναπεριεχόμεναπεριεχόμενα

Πρόλογος

Η Βιολογία στη ζωή μας - Επιστημονική μέθοδος

Κεφάλαιο 1

Χημική σύσταση του κυττάρου

1.1 Η χημεία της ζωής

Χημικά στοιχεία που συνθέτουν τους οργανισμούς

Μικρά μόρια και μακρομόρια

1.2 Μακρομόρια

Γενικά στοιχεία

Πρωτεΐνες: Διαδεδομένες, πολύπλοκες και εύθραυστες

Νουκλεϊκά οξέα: νήματα και αγγελιαφόροι της ζωής

Υδατάνθρακες

Λιπίδια

 

Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα

Ας ερευνήσουμε

Κεφάλαιο 2

Κύτταρο: Η θεμελιώδης μονάδα της ζωής

2.1 Το πορτρέτο του ευκαρυωτικού κυττάρου

Μέγεθος των κυττάρων

Πολυπλοκότητα της κατασκευής - διαμερισματοποίηση

2.2 Πλασματική μεμβράνη:

Το λεπτό σύνορο ανάμεσα στην άβια ύλη και στη ζωή

Δομή της πλασματικής μεμβράνης

Λειτουργίες της πλασματικής μεμβράνης

Μεταφορά ουσιών διαμέσου της πλασματικής μεμβράνης

Παθητική μεταφορά

Ενεργητική μεταφορά

Μεταφορά ουσιών μεγάλου μοριακού βάρους

Η πλασματική μεμβράνη ως δέκτης μηνυμάτων

2.3 Μια περιήγηση στο εσωτερικό του κυττάρου

Πυρήνας Ενδομεμβρανικό σύστημα

Χλωροπλάστες και μιτοχόνδρια - Οι μετατροπείς ενέργειας των κυττάρων

Κυτταρικός σκελετός

Κυτταρικό τοίχωμα

 

Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα

Ας ερευνήσουμε

Κεφάλαιο 3

Μεταβολισμός

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί

Μεταφορά ενέργειας στα κύτταρα

3.2 Ένζυμα - βιολογικοί καταλύτες

Μηχανισμός δράσης των ενζύμων

Ιδιότητες των ενζύμων

Παράγοντες που επηρεάζουν τη δράση των ενζύμων

Αναστολείς της δράσης των ενζύμων

Συμπαράγοντες ενζύμων

3.3 Φωτοσύνθεση

Αυτότροφοι και ετερότροφοι οργανισμοί

Σημασία της φωτοσύνθεσης

Το φύλλο ως όργανο φωτοσύνθεσης των φυτών

Ορατό φως - Φωτοσυνθετικές χρωστικές

Πορεία της φωτοσύνθεσης

Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση της φωτοσύνθεσης

Η φωτοσύνθεση στους προκαρυωτικούς οργανισμούς

3.4 Κυτταρική αναπνοή

Παραγωγή ενέργειας από τη διάσπαση των υδατανθράκων

Αναερόβια αναπνοή

Παραγωγή ενέργειας από τη διάσπαση λιπιδίων

 

Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα

Ας ερευνήσουμε

Κεφάλαιο 4

Γενετική

4.1 Κύκλος ζωής του κυττάρου

4.2 Μοριακή γενετική

Το κεντρικό δόγμα της Βιολογίας

Αντιγραφή του DNA

Μεταγραφή Μετάφραση

Η χρωματίνη και το χρωμόσωμα

4.3 Κυτταρική διαίρεση

Μίτωση

Πυρηνική διαίρεση

Κυτταροπλασματική διαίρεση

Η βιολογική σημασία της μίτωσης

Μείωση

Πρώτη μειωτική διαίρεση

Δεύτερη μειωτική διαίρεση

Η βιολογική σημασία της μείωσης

Κυπαρική διαίρεση στους προκαρυωτικούς οργανισμούς

4.4 Γονιδιακές μεταλλάξεις - χρωμοσωμικές ανωμαλίες

Γονιδιακές μεταλλάξεις

Χρωμοσωμικές ανωμαλίες

4.5 Γενετική μηχανική

 

Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα

Ας ερευνήσουμε

'Ενθετο

Έννοιες που εξετάζονται από άλλες φυσικές επιστήμες

Λεξιλόγιο όρων

Βιβλιογραφία