Κωσταντίνου Χατζόπουλου, «Και θαμπό ήρθε το βράδυ»

Και θαμπό ήρθε το βράδυ
και θλιμμένο και αχνό —
Σου είναι ο πόνος μου χάδι
κι ας θαρρής δεν πονώ.

Και το θρύλο σού λέει
σιγαλά του βραδιού,
και το λέει και κλαίει
σαν αχός τραγουδιού,

σαν καμπάνα που σπάζει
με αργό θρήνο σιγό
και στο δρόμο με κράζει,
και σε κράζω κι εγώ.

[Κωσταντίνος Χατζόπουλος, Τα ποιήματα, Νεοελληνική Βιβλιοθήκη-Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, Αθήνα 1992, σ. 296]

εικόνα

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.