Έκφραση Έκθεση (Α Λυκείου) - Βιβλίο Μαθητή
ΙΙ. Διάλογος Ι. Γενικές παρατηρήσεις Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

Εικόνα

Εικόνα

Εικόνα

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Μεθόδευση της περιγραφής

α) Η επιλογή και η παράθεση/οργάνωση των λεπτομερειών

β) Η ακρίβεια και η σαφήνεια στην περιγραφή

2. Η γλώσσα της περιγραφής

α) Η επιλογή των κατάλληλων λέξεων/φράσεων

β) Κυριολεκτική (δηλωτική) και μεταφορική (συνυποδηλωτική) χρήση της γλώσσας

3. Το σχόλιο και η οπτική γωνία στην περιγραφή

 

IΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ /

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

1. Περιγραφή ενός χώρου / κτιρίου

Λεξιλόγιο

2. Περιγραφή προσώπου / ατόμου

α) Τα τυπικά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός προσώπου / ατόμου

β) Το σχόλιο στην περιγραφή ενός ατόμου

Λεξιλόγιο σχετικό με την περιγραφή προσώπου / ατόμου

3. Περιγραφή ζωγραφικού πίνακα ή άλλου έργου τέχνης

4. Ειδικά θέματα.

α. Περιγραφή της λειτουργίας ενός αντικειμένου

β. Περιγραφή της διαδικασίας για την κατασκευή ή τη χρήση ενός αντικειμένου

 

IΙΙ. ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ

Θέματα σχετικά με την ενδυμασία και τη μόδα

  IV. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ