Άλγεβρα - Βιβλίο Μαθητή
1.1 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

 

Σ. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ

Β. ΚΑΤΣΑΡΓΥΡΗΣ

Σ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

Γ. ΠΟΛΥΖΟΣ

Α. ΣΒΕΡΚΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα

 

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ • ΑΘΗΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

 

 

 

 

 

Σ. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ

Β. ΚΑΤΣΑΡΓΥΡΗΣ

Σ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

Γ. ΠΟΛΥΖΟΣ

Α. ΣΒΕΡΚΟΣ

 

 

 

 

 

Εικόνα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ● ΑΘΗΝΑ

 

 

 

Συγγραφική ομάδα:

 

Ανδρεαδάκης Στυλιανός

Κατσαργύρης Βασίλειος

Παπασταυρίδης Σταύρος

Πολύζος Γεώργιος

Σβέρκος Ανδρέας

 • Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

 • Καθηγητής μαθηματικών Βαρβακείου Πειραμ. Λυκείου

 • Καθηγητής Πανεπιστημίου Πάτρας

 • Καθηγητής μαθηματικών Β' Λυκείου Αμαρουσίου

 • Καθηγητής μαθηματικών Β' Λυκείου Αγ. Παρασκευής

 

 

 

 

 

 

Α′ ΕΚΔΟΣΗ: 1991

ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998

Η προσαρμογή του βιβλίου στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα έγινε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας απευθύνεται στους μαθητές της Β' Λυκείου και είναι η συνέχεια της νέας συγγραφικής προσπάθειας για τα μαθηματικά του Λυκείου, που άρχισε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το έτος 1989-90. Η προσπάθεια αυτή έχει ως σκοπό τον εκσυγχρονισμό των μαθηματικών βιβλίων των Λυκείων της χώρας μας με βάση τις αντιλήψεις που αναπτύχθηκαν στο διεθνή επιστημονικό χώρο για τη διδασκαλία των μαθηματικών κατά τη δεκαετία 1980-1990. Το περιεχόμενο του παρόντος τεύχους έχει σε γενικές γραμμές ως εξής:

Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην Τριγωνομετρία και είναι η συνέχεια της αντίστοιχης ενότητας του βιβλίου της Α ' Λυκείου. Εδώ γίνεται σαφέστερη η σύνδεση των τριγωνομετρικών μεγεθών με φαινόμενα που εμφανίζουν περιοδικότητα, καθώς και η δυνατότητα συστηματικής χρησιμοποίησης γωνιών για τον υπολογισμό μηκών.

Στο δεύτερο κεφάλαιο τίθενται οι βάσεις για μια πιο συστηματική μελέτη των πολυωνύμων και αναπτύσσονται διάφορες μέθοδοι επίλυσης πολυωνυμικών εξισώσεων.

Το τρίτο κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή σε μια καινούρια για τους μαθητές και πολύ σημαντική μαθηματική έννοια, την έννοια της ακολουθίας. Εξετάζονται η αριθμητική και η γεωμετρική πρόοδος καθώς και προβλήματα ανατοκισμού και εισάγονται τα πρώτα ψήγματα της έννοιας του ορίου με το άθροισμα των άπειρων όρων μιας γεωμετρικής προόδου με |λ| < 1.

Στο τέταρτο κεφάλαιο, εισάγονται δυο καινούριες και πολύ σημαντικές συναρτήσεις, η Εκθετική και η Λογαριθμική, και έτσι ολοκληρώνεται ο κατάλογος των βασικών συναρτήσεων που παρουσιάζονται στα μαθηματικά του Λυκείου.

Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου, εισάγεται μια από τις τρεις σημαντικότερες συλλήψεις των μαθηματικών της Αναγέννησης, η έννοια της Παραγώγου. (Οι άλλες δύο είναι το Ολοκλήρωμα και η Αναλυτική Γεωμετρία, που θα μελετηθούν εκτενώς στη Γ' Λυκείου). Στο κεφάλαιο αυτό τονίζεται η χρησιμότητα της παραγώγου στη μελέτη μιας συνάρτησης ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα, καθώς και στην εύρεση της εφαπτομένης μιας καμπύλης σε ένα σημείο της.

Οι συγγραφείς αισθάνονται την υποχρέωση να ευχαριστήσουν:

α) Την ομάδα των κριτών, η οποία βοήθησε με τις παρατηρήσεις της την παρούσα συγγραφική προσπάθεια. Την ομάδα των κριτών αποτελούσαν οι: Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης, καθηγητής μαθηματικών Β/θμιας Εκπαίδευσης. Αχτσαλωτίδης Χριστόφορος, καθηγητής μαθηματικών Β/θμιας Εκπαίδευσης. Δικαιάκου-Μαυρουδέα Καλλιόπη, σχολική σύμβουλος μαθηματικών. Καββαδίας Κων/νος, καθηγητής μαθηματικών Β/θμιας Εκπαίδευσης. Κουζέλης Ανδρέας, διευθυντής Λυκείου. Τζιαφέτας Γεώργιος, καθηγητής Ε.Μ. Πολυτεχνείου.

β) Το σύμβουλο του Π.Ι. κ. Β. Θεοδωρακόπουλο για τις γλωσσικές παρατηρήσεις του στα δοκίμια.

γ) Τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ο.Ε.Δ.Β. κ. Κ. Τσαμαδιά για τη βοήθεια που προσέφερε στην εκτύπωση-διακίνηση του βιβλίου και την υπάλληλο του Ο.Ε.Δ.Β. κ. Αικ. Δραγώνα που είχε την καλλιτεχνική επιμέλεια του βιβλίου.

Όποιος μαθητής, συνάδελφος καθηγητής, ή οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για την Παιδεία στον τόπο μας, θέλει να κάνει σχόλια, παρατηρήσεις ή κρίσεις για το βιβλίο αυτό, παρακαλείται να απευθύνεται στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Μεσογείων 396, 153 10 Αγ. Παρασκευή.

 

Δεκέμβριος 1992

Οι Συγγραφείς

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : Τριγωνομετρία

1.1 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις

1.2 Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις

1.3 Τριγωνομετρικοί αριθμοί αθροίσματος γωνιών

1.4 Τριγωνομετρικοί αριθμοί της γωνίας 2α

1.5 Μετασχηματισμοί τριγωνομετρικών παραστάσεων

1.6 Η συνάρτηση f(χ) = αημχ + βσυνχ

1.7 Επίλυση τριγώνου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : Πολυώνυμα - Πολυωνυμικές εξισώσεις

2.1 Πολυώνυμα

2.2 Διαίρεση πολυωνύμων

2.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις

2.4 Εξισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυμικές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : Πρόοδοι

3.1 Ακολουθίες

3.2 Αριθμητική πρόοδος

3.3 Γεωμετρική πρόοδος

3.4 Ανατοκισμός - Ίσες καταθέσεις - Χρεωλυσία

3.5 Άθροισμα άπειρων όρων γεωμετρικής προόδου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : Εκθετική και Λογαριθμική συνάρτηση

4.1 Εκθετική συνάρτηση

4.2 Λογάριθμοι

4.3 Λογαριθμική συνάρτηση

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα θεωρητικά θέματα που φέρουν αστερίσκο (∗) είναι εκτός διδακτέας ύλης, ενώ οι ασκήσεις που φέρουν αστερίσκο θεωρούνται ασκήσεις Γ′ ομάδας.