Μελέτη Περιβάλλοντος (Γ' Δημοτικού) - Βιβλίο μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Kεφάλαιο 1. Τρένα, αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα Kεφάλαιο 3. Κυκλοφορούμε με ασφάλεια Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

Τα μέσα συγκοινωνίας και Κεφάλαιο 2
μεταφοράς στη ζωή

 • Ποιες ανάγκες εξυπηρετούν τα μέσα συγκοινωνίας
  και μεταφοράς;
 • Ποια προβλήματα δημιουργούν;
εικόνα

εικόνα.

εικόνα

Ποιο μέσο συγκοινωνίας θα προτείναμε στον Ορφέα και για ποιους λόγους;


εικόναεικόνα

Επιλέγουμε και μελετάμε μία από τις παρακάτω ομάδες μέσων συγκοινωνίας και μεταφοράς και καταγράφουμε τις απόψεις μας στο σημειωματάριό μας.


εικόνα

Ανακοινώνουμε στην τάξη.

εικόναεικόνα

Επιλέγουμε έναν κεντρικό δρόμο στον τόπο που ζούμε. Συζητάμε και γράφουμε στο σημειωματάριό μας:

 • Τι είδους οχήματα κυκλοφορούν πιο συχνά;
 • Ποιες ώρες της ημέρας είναι περισσότερη η κίνηση και γιατί;
 • Ποια προβλήματα δημιουργούνται (στο περιβάλλον, στους ανθρώπους);
 • Ποιες είναι οι λύσεις που προτείνουμε;

Ανακοινώνουμε στην τάξη.

 

Κεφάλαιο 2

εικόναεικόνα

Ας παίξουμε

Οργανώνουμε μια τηλεοπτική συζήτηση με θέμα:

«Ποιο μέσο συγκοινωνίας είναι καταλληλότερο
για τις μετακινήσεις μας στην πόλη ή στο χωριό»

α) Κάθε ομάδα επιλέγει να ανήκει σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες :

εικόνα

α)
 • Συζητάμε στην ομάδα μας.
 • Γράφουμε τα επιχειρήματά μας στο σημειωματάριό μας.
 • Στέλνουμε τον εκπρόσωπό μας στη συζήτηση που θα γίνει.

γ) Ένας μαθητής ορίζεται ως ο δημοσιογράφος που θα συντονίσει τη συζήτηση.

εικόνα

Αξίζει να διαβάσουμε Ταινία Άσκηση Flash Applet

α μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς είναι απαραίτητα, γιατί κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη.

Δημιουργούν, ωστόσο, και σοβαρά προβλήματα. Πολλές φορές γίνονται ατυχήματα, είτε επειδή οι άνθρωποι είναι απρόσεκτοι είτε επειδή δεν ακολουθούν τους κανόνες ασφάλειας στις μετακινήσεις τους. Επίσης, τα περισσότερα μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς ρυπαίνουν τον αέρα με καυσαέρια και τη θάλασσα με πετρέλαιο ή με λάδια. Στις μεγάλες πόλεις, επειδή υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα, η κίνηση στους δρόμους γίνεται με δυσκολία, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα.

Όλοι όσοι ζούμε στις πόλεις μπορούμε να βοηθήσουμε να καλυτερέψει η ζωή μας. Ο καθένας από μας στις καθημερινές του μετακινήσεις καλό θα είναι να χρησιμοποιεί λιγότερο το αυτοκίνητό του και περισσότερο τα μέσα συγκοινωνίας.

 2