Μαθηματικά ΣΤ Δημοτικού - Βιβλίο Μαθητή (εμπλουτισμένο)
6.71 Όγκος κυλίνδρου Αλφαβητικό ευρετήριο όρων και ονομάτων Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος
Εικόνα Εικόνα Εικόνα
Εικόνα Εικόνα Εικόνα
Εικόνα Εικόνα Εικόνα

1ο Πρόβλημα

Να υπολογίσεις (χωρίς να χρησιμοποιήσεις το μοιρογνωμόνιο) το μέγεθος των γωνιών χ και ψ στο σχήμα.

Εικόνα

Λύση

 

 

 

Απάντηση..............................................................................................

 

2ο Πρόβλημα

Σχεδιάστε με την ομάδα σου ένα κιβώτιο για να γίνεται η διακίνηση των δημητριακών από το εργοστάσιο και εξηγήστε πόσα πακέτα δημητριακών θα χωράει.

Εικόνα

Λύση

 

 

 

 

Απάντηση..............................................................................................

 

3ο Πρόβλημα

Εξήγησε ποιες μαθηματικές έννοιες είναι απαραίτητες στην κατασκευή ενός σπιτιού. και σε ποια φάση της κατασκευής είναι απαραίτητη η καθεμιά.

Λύση

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................