Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ΣΤ' Δημοτικού - Βιβλίο Μαθητή
2. Οργάνωση – Διοίκηση των Δήμων και Κοινοτήτων 4. Η οικονομική οργάνωση των Δήμων Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο:Οι εκλογές στον Δήμο

Οι εκλογές στον Δήμο

Εικόνα

Εικόνα Συζητάμε για τις δημοτικές εκλογές που γίνονται στον τόπο μας. Ας πάρουμε για παράδειγμα τις εκλογές στην τάξη.
ΕικόναΑπό ποια μέλη μπορεί να αποτελείται το προεδρείο μιας τάξης;
ΕικόναΓιατί εκλέγουμε έναν πρόεδρο;
ΕικόναΚάθε πότε κάνουμε εκλογές;
ΕικόναΠοιοι μπορούν να είναι υποψήφιοι;
ΕικόναΠοιοι μπορούν να ψηφίζουν;
ΕικόναΜε ποια θέματα θα ασχολείται ο πρόεδρος και το προεδρείο;
Εικόνα Αν δεν είμαστε ευχαριστημένοι με το προεδρείο, τι μπορούμε να κάνουμε;
Εικόνα Συγκρίνουμε τις εκλογές στην τάξη με τις δημοτικές εκλογές. Σε τι μοιάζουν και σε τι διαφέρουν μεταξύ τους;
Εικόνα Οι δημοτικές εκλογές γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια. Όσοι από τους πολίτες ενδιαφέρονται και μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως δήμαρχοι ή μέλη δημοτικών συμβουλίων συμμετέχουν ως υποψήφιοι και καλούν όλους τους πολίτες να τους ψηφίσουν. Στις δημοτικές εκλογές ψηφίζουν και οι Ευρωπαίοι πολίτες που ζουν μόνιμα στην Ελλάδα.
Σε κάθε δήμο θέτουν υποψηφιότητα συνήθως δύο, τρεις ή και περισσότερες ομάδες πολιτών, που ονομάζονται συνδυασμοί. Ο επικεφαλής του συνδυασμού είναι ο υποψήφιος δήμαρχος και τα υπόλοιπα μέλη του συνδυασμού υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι. Πριν από τις εκλογές, όλοι οι υποψήφιοι με ομιλίες, εκδηλώσεις, έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, ενημερώνουν τους συμπολίτες τους για το πρόγραμμά τους. Στο πλαίσιο του προεκλογικού τους αγώνα προσπαθούν να πείσουν τους ψηφοφόρους (εκλογείς) να τους ψηφίσουν.
Οι εκλογείς έχουν δικαίωμα να επιλέξουν και να ψηφίσουν τον συνδυασμό που

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Το άτομο και η οικογένεια

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ' : Οργάνωση κοινωνικής και πολιτικής ζωής

  θεωρούν ως πιο ικανό να διοικήσει τον δήμο τους, συμμετέχοντας έτσι έμμεσα στη διοίκηση του τόπου τους.
Σε όποιο μέρος της Ελλάδας έχουν διατηρηθεί οι κοινότητες, εκεί εκλέγεται πρόεδρος της κοινότητας και κοινοτικό συμβούλιο.
  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

Φανταζόμαστε ότι είμαστε ενήλικες. Κάποιοι από εμάς αποφασίζουν να είναι υποψήφιοι στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Χωριζόμαστε σε ομάδες και προτείνουμε υποψήφιο. Μοιραζόμαστε τους ρόλους και παίζουμε το σενάριο.
Εικόνα Ο κάθε υποψήφιος παρουσιάζει το πρόγραμμά του.

  Πρώτος υποψήφιος: Όταν γίνω δήμαρχος, θα φτιάξω ένα καινούριο σχολείο που θα χωράει περισσότερους μαθητές και θα έχει κλειστό γυμναστήριο και εργαστήριο πειραμάτων ...............................................................................................................
..................................................................................................................................
Δεύτερη υποψήφια: Όταν εκλεγώ δήμαρχος, ............................................................
..................................................................................................................................
Τρίτος υποψήφιος: Ως δήμαρχος θα φροντίσω...........................................................
..................................................................................................................................

Εικόνα Οι υπόλοιποι παρακολουθούν προσεκτικά τα προγράμματα των υποψηφίων και επιλέγουν αυτόν που κρίνουν ως καταλληλότερο υποψήφιο, δικαιολογώντας την άποψή τους.
Εικόνα Συζητάμε όλοι μαζί σχετικά με το θέμα.

  ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ  
Ο Δήμαρχος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου είναι οι αντιπρόσωποι των πολιτών στη διοίκηση του τόπου. ψηφίζονται από τους εκλογείς (ψηφοφόρους) με δημοκρατικές διαδικασίες (εκλογές) κάθε τέσσερα χρόνια. Αν οι εκλογείς δεν μείνουν ικανοποιημένοι από το έργο του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορούν να ψηφίσουν άλλους υποψήφιους στις επόμενες εκλογές.