Γραμματική (Ε και ΣΤ Δημοτικού)
16.2 Τα είδη των φράσεων Β Ρηματική Φράση Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

Α. Ονοματική Φράση

eikonaE16_22

ο φίλος του Αλέξη

Εμείς

μια πραγματικά
εντυπωσιακή ταινία

τα κίτρινα παπούτσια

Οι Ονοματικές Φράσεις έχουν ως βασική τους λέξη ένα ουσιαστικό
(ή μια λέξη που το αντικαθιστά, π.χ. ένα επίθετο ή μια αντωνυμία).
eikonaE16_23

Οι ονοματικές φράσεις είναι συνήθως:

1. Υποκείμενα του ρήματος: Δείχνουν ποιος κάνει ή
παθαίνει αυτό που λέει το ρήμα.
Η μητέρα του Γιώργου αγαπάει τη λαϊκή μουσική.
Ποιος αγαπάει τη λαϊκή μουσική; Η μητέρα του
Γιώργου

2. Αντικείμενα του ρήματος: Δείχνουν σε ποιον ή σε τι
μεταβιβάζεται η ενέργεια του ρήματος.
Η μητέρα του Γιώργου αγαπάει τη λαϊκή μουσική.
Τι αγαπάει η μητέρα του Γιώργου; Τη λαϊκή μουσική

Τα υποκείμενα είναι
πάντα σε ονομαστική
πτώση
και τα αντικεί-
μενα
σε αιτιατική ή
γενική
!

3. Κατηγορούμενα του ρήματος: Τα χρησιμοποιούμε μαζί με συνδετικά ρήματα (βλ. ενότητα
10.1 Γ) και με αυτά δίνουμε μια ιδιότητα στο υποκείμενο.

eikonaE16_24

Ο Γιάννης είναι σπουδαίος επιστήμονας.
Τι ιδιότητα έχει ο Γιάννης; Σπουδαίος επιστήμονας.

Η Σοφία έγινε τραγουδίστρια.
Τι ιδιότητα έχει η Σοφία; Τραγουδίστρια.

eikonaE16_25
Συνδετικά Ρήματα:
είμαι, γίνομαι, φαίνομαι,
εκλέγομαι, λέγομαι κ.ά.
Το κατηγορούμενο
έχει την ίδια πτώση με
την Ονοματική Φράση
που προσδιορίζει.

Τι να θυμάμαι όταν γράφω

eikonaE16_26

Το υποκείμενο, το αντικείμενο και το κατηγορούμενο δε χωρίζονται
ποτέ με κόμμα από το ρήμα.

Η Σοφία χτενίζεται.
Φάγαμε φακές.
Ο Νίκος έγινε δάσκαλος.