Γλώσσα (Στ Δημοτικού) - Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο)
Ενότητα 1: Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα Επιστροφή στην αρχική σελίδα του μαθήματος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣTΙTΟΥTΟ

Άννα Ιορδανίδου Νεκταρία Κανελλοπούλου Ελευθερία Κοσμά
Βασιλική Κουταβά Παναγιώτης Οικονόμου
Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου

Γλώσσα Στ’ Δημοτικού

Λέξεις...

Φράσεις...

Kείµενα

OPΓANIΣMOΣ EKΔOΣEΩΣ ΔIΔAKTIKΩN BIBΛIΩN

AΘHNA

 

Γλώσσα Στ΄Δηµοτικού

Λέξεις... Φράσεις... Kείµενα

 

 

 

ΣYΓΓΡΑΦΕΙΣ

Άννα Ιορδανίδου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών
Νεκταρία Κανελλοπούλου
Εκπαιδευτικός
Ελευθερία Κοσµά
Εκπαιδευτικός
Βασιλική Κουταβά
Εκπαιδευτικός
Παναγιώτης Oικονόµου
Εκπαιδευτικός
Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου
Εκπαιδευτικός

ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ

Βασιλική Τοκατλίδου
Οµότιµη Καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
Όλγα Μούσιου-Μυλωνά
Σχολική Σύµβουλος
Ιωάννης Μπάρτζης
Εκπαιδευτικός

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Γιώργος Πισκοπάνης
Σκιτσογράφος-Εικονογράφος

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Παναγιώτα Χατζηθεοχάρους
Φιλόλογος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Πέτρος Μπερερής
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Χρήστος Παπαρίζος
Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Χρήστος Παπαρίζος
Σύµβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Γιώργος Πανουτσόπουλος
Εικαστικός καλλιτέχνης

ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ACCESS ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.

Γ' Κ.Π.Σ./ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ/ Ενέργεια 2.2.1 / Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α:
«Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων»

  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Μιχάλης Αγ. Παπαδόπουλος
Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ.
Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Πράξη με τίτλο: «Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή
υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού με βάση
το ΔΕΠΠΣ και τα ΑΠΣ για το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο.
  Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου
Γεώργιος Τύπας
Μόνιμος Πάρεδρος τουΠαιδαγωγικού Ινστιτούτου
  Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου
Γεώργιος Οικονόμου
Μόνιμος Πάρεδρος τουΠαιδαγωγικού Ινστιτούτου

Έργο συγχρηματοδοτούμενο 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους

.


YΠΟYΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕYΜΑΤΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ

Άννα Iορδανίδου   Νεκταρία Κανελλοπούλου   Ελευθερία Κοσµά

Βασιλική Κουταβά   Παναγιώτης Οικονόµου

Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου

ANAΔOXOΣ ΣYΓΓPAΦHΣ: εικόνα

Γλώσσα Στ΄Δηµοτικού

Λέξεις... Φράσεις... Kείµενα

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ

Περιεχόμενα

 

ENOTHTA 1

ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα

ENOTHTA 2

κατοικία

ENOTHTA 3

28η Oκτωβρίου

ENOTHTA 4

διατροφή

ENOTHTA 5

17η Nοέμβρη

ENOTHTA 6

η ζωή σε άλλους τόπους

ENOTHTA 7

η ζωή έξω από την πόλη

ENOTHTA 8

Χριστούγεννα

ENOTHTA 9

συσκευές

ENOTHTA 10

ατυχήματα

ENOTHTA 11

συγγενικές σχέσεις

ENOTHTA 12

25η Μαρτίου

ENOTHTA 13

τρόποι ζωής και επαγγέλματα

ENOTHTA 14

Πάσχα

ENOTHTA 15

κινηματογράφος - Θέατρο

ENOTHTA 16

μουσεία

ENOTHTA 17

πόλεμος και ειρήνη