Η παρούσα διαδραστική άσκηση αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Έργου
Ψηφιακό Σχολείο
Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.