Εισαγωγική παρουσίαση, Κεφάλαιο ΣΤ
Ενότητα 33. Η προσευχή των μουσουλμάνων στο τζαμί την Παρασκευή

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.