Εισαγωγική παρουσίαση, Κεφάλαιο ΣΤ
Ενότητα 32. Η λατρεία των Εβραίων στη συναγωγή το Σάββατο

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.