Εισαγωγική παρουσίαση, Κεφάλαιο Ε
Ενότητα 27. Η Ορθοδοξία στην Ελλάδα

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.