Εισαγωγική παρουσίαση, Κεφάλαιο Ε
Ενότητα 24. Η αλήθεια εκφράζεται με ύμνους στη λατρεία

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.