Εισαγωγική παρουσίαση, Κεφάλαιο Δ
Ενότητα 21.Το Σύμβολο της Πίστεως: Βασικές αλήθειες με λίγα λόγια

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.