Εισαγωγική παρουσίαση, Κεφάλαιο Δ
Ενότητα 19. Oι Σύνοδοι της Eκκλησίας μεριμνούν για τη διάσωση της χριστιανικής αλήθειας

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.