Εισαγωγική παρουσίαση, Κεφάλαιο Γ
Ενότητα 10. Και οι δύο προσεύχονταν αλλά…

Το παρόν αποτελεί μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των σχολικών βιβλίων (Ψηφιακό Σχολείο) και διατίθεται μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στο πλαίσιο για το οποίο διαμορφώθηκε.